Improper use can lead to depressed breathing. In some cases, patients, who buy Tramadol online have severely dilated pupils. A rather dangerous complication is tachycardia. where to buy tramadol online Tramadol belongs to a narcotic-type class of pain relievers. It is used as an around-the-clock pain blockade. The medicine is prescribed only at some serious cases, for those who have pains caused by a cancer, some other awful diseases and serious body injuries. Overdosing may cause strong addiction and even death, that’s why you can buy Tramadol only having a prescription, for any other sharing you will be punished by law.

What are the most important facts everyone who wants to purchase Tramadol should know? In the following text we'll tell you everything we know about it. Let's go! Those who want to order Tramadol may be interested in the characteristics of this medication. What are the side effects of it, what to do if you overdose, what types of Tramadol are available at the market and lots of other questions — in the following article we will answer them all. tramadol health The utilization of this medicine is done to treat all sort of disorders related to the muscle and joint pains. The conditions such as tendon break downs, muscle ruptures and problem in internal organ which causes pain are all treated utilizing this medicine. However, the utilization of this medicine should not be done of your own. This medicine is completely secure for intake however, as found with other medicine you must consume the same under the guidance of a competent physician only. There is numerous potential in this medicine; however, you can make proper utilization of the medicine.

It is present in the form of tablets with two layers. The first one dissolves very quickly and guarantees quick slumber. The second one dissolves slowly and guarantees durable and deep slumber. The effects last up to 7-8 hours in a row. generic ambien online Do not underestimate the significance of getting the original Ambien of high quality as our health condition depends on it.

Try to store the medicine in the place where nobody can take it by a mistake. Keep it far away from moisture and heat. The average temperature must be not more than 20-25 C. order soma The medication comes in the form of tablet and can be taken orally. It is generally to be taken thrice in a day both with and without food. You need to follow the guidelines on the prescription label very carefully if you truly want to enjoy the benefits of this drug. Taking Soma as directed can offer many benefits. Never take the drug in less or more quantity than the prescribed dose.

There is no certainty that this tool has no impact on the fetus, or if it passes into breast milk. That is why it is vital to consult a specialist prior the intake of it. carisoprodol soma You have to remember that this mean is contraindicative in several occasions. So, it is important to consult a specialist concerning definite moments. If you have some kidney or liver ailments, there may be some regulations in dosing, which is commonly decreased. The physicians are not certain whether the active substance of Soma influences the fetus or passes into the breast milk. So, the intake of this mean in such occasions must be supervised with caution.

SUPLIMENT - AUSTRIA

„In perioadă de criză soluţiile depind de efortul tuturor”

March 10th, 2011, com 41 comentarii

Interviu cu Steven Van Groningen, preşedinte Raiffeisen Bank România

 • este un foarte bun cunoscător al pieţei bancare din Europa Centrală si de Est, în ultimii 15 ani ocupând poziţii de top în conducerea subsidiarelor unor bănci vest- europene din România, Un­garia si Rusia;

 • a condus deschiderea operaţiunilor băncii olandeze ABN Amro la Bucureşti;

 • din iunie 2001 a fost vi­cepreşedinte al Băncii Agri­cole Raiffeisen, iar din februarie 2002 este preşedin­tele Raiffeisen Bank Romania;

 • este cetăţean olandez, ab­solvent al Universităţii Leyden din Olanda, specializarea Cor- porate Law;

 • este a cincea generaţie de bancheri din familia sa; după terminarea studiilor de drept în Olanda, a considerat sis­temul bancar un punct bun de plecare în carieră;

 • vorbeşte şase limbi: olan­deza, româna, germana, en­gleza, franceza şi rusa;

 • este căsătorit cu campioana olimpică Valeria Răcilă şi are doi copii;

 • a fost sportiv de perfor­manţă, participând cu echipa de canotaj a Olandei la Campi­onatele Mondiale din 1983, 1985 şi la Jocurile Olimpice de la Los Angeles (1986); în con­tinuare este un sportiv de per­formanţă şi în fiecare an participă la cursele de mara­ton organizate în marile oraşe din Europa, dar şi la mara­tonul de la Bucureşti;

 • este un mare iubitor de artă (fotografie, muzică, pictură);

Cum vedeţi evoluţia economiei în 2011 pentru România?

 • Avem un deficit economic mare, deci şi în 2011 trebuie să continuăm să exportăm. În acelaşi timp sunt necesare investiţii pentru a creşte productivi­tatea, iar pentru asta trebuie să atra­gem capitaluri străine. România trebuie să redevină atractivă pentru capitalul străin. Oricine investeşte vrea să obţină un randament. De aceea trebuie făcute două lucruri: să reducem percepţia de risc şi să promovăm ideea că în Româ­nia se pot câştiga bani. Aceste lucruri sunt o răspundere comună pentru toată lumea care are un interes în România: guvern, mediu de afaceri. Un lucru care devine clar în timpul unei crizei este că soluţiile depind de efortul tuturor, iar beneficiul – o economie care merge este tot al tuturor. Sigur putem dezvolta şi piaţa de capital pen­tru a crea posibilităţi de investiţie pen­tru capitalul românesc.

Cum poate fi repornită cre­ditarea în România?

 • Doar cineva care are încredere în viitor ia un credit sau consumă. Acum nu ştim ce se va întâmpla, locurile de muncă nu mai sunt sigure în sectorul public sau în cel privat. Evident că acest lucru are un impact. Pentru a recâştiga încrederea populaţiei avem nevoie în România de un mediu economic pre- dictibil, trebuie redus numărul de in­certitudini. E nevoie de o politică foarte clară, consistentă, nu în fiecare zi tot felul de planuri care nu vor fi imple­mentate vreodată. Trebuie să muncim, să avem încredere, să mergem înainte, pentru a putea discuta de recuperare economică.

Nu credeţi că şi costul ridicat al creditării e o frână în acordarea de credite?

 • Băncile au o funcţie de interme­diar, lucrează cu banii clientului şi sunt responsabile atunci când plasează economiile pe care le atrag de la clienţi. O bancă doreşte să dea credit, dar când clientul are un profil de risc acceptabil. În principiu, orice bancă prezentă în România vrea să atragă economiile populaţiei şi să crediteze populaţia, companii private mari, medii sau mici. Majoritatea creditelor acordate sunt însă în euro, dar economiile populaţiei sunt în lei. Pentru a putea da credit în euro trebuie să atragem fonduri din străinătate. Când costul atragerii euro creşte, creşte şi costul creditării în România. Riscul real este ce se va în­tâmpla dacă băncile din străinătate nu mai sunt dispuse să finanţeze România. De aceea trebuie să reducem ex­punerea pe pieţele din străinătate şi să dezvoltăm piaţa locală.

Cum a fost anul 2010 pentru Raiffeisen Bank? Cum credeţi că vor arăta rezultatele băncii?

 • Proiecţiile noastre au fost în ansamblu corecte; deocamdată nu va pot da cifre până la publicarea oficiala a rezultatelor pe 2010. Avem o perfor­manţa foarte bună a portofoliului, tradusă prin cheltuieli cu provizioanele în scădere, cererea de credite corporate a început să crească, mă aştept să urmeze segmentul IMM. În segmentul persoane fizice vindem în mod con­stant peste nivelul rambursărilor, ceea ce este un semn bun, în condiţiile unei încrederi a consumatorilor în econo­mie, destul de redusă. Depozitele sunt în creştere, am avut o performanţă ex­celenta pe segmente noi – studenţi şi pensionari. Dacă mă întrebaţi dacă o să încheiem anul pe profit, răspunsul este categoric da; rezultatele la 9 luni ne plasează în topul băncilor din punctul de vedere al profitabilităţii.

Care sunt segmentele de piaţă unde vedeţi oportunitatea dez­voltării activităţii băncii pe care o conduceţi?

 • Rezultatele din 2011 (atât pe partea de creditare cât şi pe partea de depozite atrase) vor fi influenţate, în primul rând, de mersul economiei româneşti. În clipa de faţă prognozele vorbesc despre o uşoară creştere eco­nomică, iar datele pe care le avem de­spre evoluţia economiei în ultimele luni ne fac să privim cu oarecare încredere noul an. Un element important va fi însă stabilitatea cadrului legislativ, iar acest lucru este foarte important în toate domeniile economiei, inclusiv pentru sistemul bancar. Am avut cu toţii în 2010 experienţa cu imple­mentarea OUG 50 şi ea e departe de a se fi încheiat. Spiritul acestei ordonanţe este absolut remarcabil – transparenţa în relaţia client – bancă, din păcate, în­tregul proces de creare şi implemen­tare a cadrului legislativ a făcut ca multe dintre beneficii să se piardă, iar impactul să nu fie cel aşteptat . Dincolo de aceste premise, sunt convins că 2011 va fi anul strategiilor bancare în­dreptate spre clienţi, spre dezvoltarea unor relaţii pe termen lung. Evident, ne-am propus să creştem portofoliul de credite şi depozite în 2011 şi mă aştept la o creştere mai mare pentru segmentele de corporaţii şi companii mici şi mijlocii.

Aveţi în plan să vă extindeţi reţeaua în 2011?

 • Raiffeisen Bank se află încă din 2009 într-un proces de reaşezare şi re- poziţionare a reţelei de unităţi, ţinând cont de evoluţia pieţei imobiliare. Acest proces este deosebit de complex şi are mai multe direcţii: renegociere chirii, re­locare sedii etc. În paralel, ne uităm cu atenţie la orice posibilă locaţie de cea mai bună calitate, bine poziţionată, în zone comerciale cu trafic intens.

Problema majoră resimţită de bănci în anul pe care l-am în­cheiat a fost gestionarea cre­ditelor neperformante. Cum aţi reuşit să gestionaţi în 2009 şi 2010 portofoliul de credite cu probleme?

 • În două cuvinte, prudent şi pre­ventiv. Am creditat cu prudenţă, raţional, încă din perioada 2007 – 2008. În 2009 şi 2010 am acţionat la fel, pre­ventiv, adică am evaluat, împreună cu toţi clienţii, care este situaţia şi am sta­bilit planul de urmat astfel încât să nu ajungă restanţi sau cu credite neper­formante. De asemenea, pentru per­soanele fizice, am pus la punct mai multe variante de restructurare, în funcţie de câteva tipuri de probleme. În anumite situaţii (reduceri colective de venituri etc) am fost proactivi, din nou din dorinţa de a sprijini clienţii în difi­cultate. Pe scurt, am gestionat bine aceste probleme, am luat la timp o serie de măsuri pentru a limita creş­terea de credite neperformante. Şi asta se vede în calitatea activelor noastre.

Pe ce va miza Raiffeisen Bank în 2011? În ce domenii vedeţi o dez­voltare a economiei?

 • În 2011 vom vedea o activitate mai intensă în sectorul corporate. Cor­poraţiile mari, cu viziune pe termen lung, investesc în continuare în sec­toarele lor de activitate, au strategii pe termen lung, nu şi-au schimbat ati­tudinea faţă de România şi acolo vedem o oportunitate. De asemenea, mă aştept să urmeze şi sectorul IMM, un sector cu un mare potenţial de dez­voltare în România.

Ce trebuie să se întâmple pentru a putea privi cu optimism la anul 2011? Vom avea parte de o creştere a interesului investito­rilor străini pentru România?

 • Aşa cum am spus, avem nevoie de stabilitate, de un mediu predictibil. În acest an trebuie, în primul rând, clar cum finanţăm deficitul de buget. E nevoie să vedem ce se întâmplă cu sis­temul fiscal, cu taxa pentru sistemul bancar. Oricine investeşte într-o ţară înţelege că are taxe de plătit şi asta nu e o problemă, dar vrea să ştie dinainte cât şi cum. De asemenea, auzim destul de des ca vrem să eficientizam sectorul public, anumite ministere. Hai să o facem odată, să tragem linie şi să mergem înainte. Sunt deja doi ani de când vorbim despre asta. Eu sunt rela­tiv optimist referitor la cum va evolua economia românească în 2011. Cred însă ca putem vorbi încă de multe in­certitudini şi atunci mă aştept să fie cam cum ai conduce o maşina pe un drum cu ceata: mergi înainte, dar nu cu viteza maxima şi cu piciorul destul de aproape de frână. Când vezi ca lucrurile sunt altfel decât ar trebui, poţi să te opreşti repede.

Taguri:

Comentarii

 1. Best Links 2011…

  Thanks for sharing superb informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! …

 2. Best Links 2011…

  I love it when people come together and share opinions, great blog, keep it up….

 3. Best Links 2011…

  Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!…

 4. Best Links 2011…

  Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantas…

 5. Best Links 2011…

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader….

 6. PLR Products says:

  OH HAI…

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be thankful to you….

 7. http://www.eRealEstateSanDiego.com...

  Pacific Real Estate Broker serving all of your San Diego county real estate needs. Search Ca homes for sale using our MLS search. Receive email updates of Realtor listings with prices and blog. Whether single-family houses, townhomes, luxury homes, bea…

 8. 2011…

  Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people….

 9. Related Resources…

  […] If you’re trying to find more in detail information on today’s topic, more information on this topic can be read a while ago at […]…

 10. Ycvddf says:

  2011…

  I was just searching for this info for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative sites in top of the list. Generally the top…

 11. Ycvddgdf says:

  2011…

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your website?…

Comenteaza