- Revista Flacara - http://revistaflacara.ro -

„In perioadă de criză soluţiile depind de efortul tuturor”

Interviu cu Steven Van Groningen, preşedinte Raiffeisen Bank România

Cum vedeţi evoluţia economiei în 2011 pentru România?

Cum poate fi repornită cre­ditarea în România?

Nu credeţi că şi costul ridicat al creditării e o frână în acordarea de credite?

Cum a fost anul 2010 pentru Raiffeisen Bank? Cum credeţi că vor arăta rezultatele băncii?

Care sunt segmentele de piaţă unde vedeţi oportunitatea dez­voltării activităţii băncii pe care o conduceţi?

Aveţi în plan să vă extindeţi reţeaua în 2011?

Problema majoră resimţită de bănci în anul pe care l-am în­cheiat a fost gestionarea cre­ditelor neperformante. Cum aţi reuşit să gestionaţi în 2009 şi 2010 portofoliul de credite cu probleme?

Pe ce va miza Raiffeisen Bank în 2011? În ce domenii vedeţi o dez­voltare a economiei?

Ce trebuie să se întâmple pentru a putea privi cu optimism la anul 2011? Vom avea parte de o creştere a interesului investito­rilor străini pentru România?