- Revista Flacara - http://revistaflacara.ro -

„România şi Austria se confruntă cu provocări similare”

Interviu cu domnul Michael Spindelegger, Ministrul Afacerilor Externe al Austriei

Relaţiile diplomatice dintre Ro­mânia şi Austria sunt excelente. Care credeţi că sunt principalele raţiuni ale acestui succes?

Care sunt principalele acţiuni pe care le întreprind cele două ţări pentru a avea un răspuns adec­vat provocărilor noului mileniu, pe o planetă care are probleme multe şi dificile?

Care sunt elementele de conti­nuitate ale relaţiilor diplomatice dintre România şi Austria? Şi care sunt principalele proiecte pentru viitor?

Relaţiile economice dintre cele două ţări cresc an de an. Care este explicaţia pentru interesul crescut şi continuu al Austriei pentru România din punct de vedere economic?

Aveţi un dialog uşor cu partenerii diplomatici români?

După decembrie 1989 românii au putut, în sfârşit, să aibă posibilitatea de a ieşi fără proble­me din ţară. Din păcate, această libertate a cauzat, în acele vre­muri, diverse probleme aus­triecilor şi, în mod special, vienezilor. Care este situaţia acum?

Mulţi români călătoresc acum în Austria pentru cumpărături, tu­rism, vacanţe de schi sau chiar tratamente medicale. Nu cred că sunt mulţi austrieci care cunosc România aşa cum noi, românii, cunoaştem Austria. Care sunt principalele lucruri pe care diplomaţia le poate face pentru ca popoarele noastre să se cunoască mai bine?

Aţi fost în România. Care sunt cele mai pregnante impresii pe care le-aţi păstrat despre ţara noastră?

“Romania and Austria are facing similar challenges”

Interview with Mr. Michael Spindelegger, Minister of Foreign Affairs of Austria

Which are the elements of continuity in the diplomatic relations between Romania and Austria? Which are the main projects for the future?

Both countries appreciate the same values and are guided by a pro-European attitude. Our countries also face similar challenges. For example, future areas of collaboration include the Danube (the EU strategy for the Danube region), energy security (Nabucco, renewable energies) and the Black Sea region.

After December 1989 the Romanians could finally be able to leave the country without restrictions. Unfortunately, this freedom has caused, at that time, various inconven- iences to Austrians and, particularly, to the city of Vienna. What is the situation now?

Austria actively supported its Eastern neighbors and helped them in breaking down the Iron Curtain. Foreign ministers of Austria and Hungary were the first to cut, in a symbolic way, the Iron Curtain. In addition, Austria was among the top donors of funds in the context of G-24 and PHARE. Austria held the Presidency of the Council of Europe and, at the start of negotiations for eastward enlargement. As a result, I may say that Austria has supported the major changes in 1989 and the following period. Minor incidents rather anecdotal, are less important in this context.