Nowadays, there is a tendency of doing many things through the Internet. If at the beginning it was created as a source of gathering information, now it is a place where people make business and earn money. Different companies and shops offer their services there. So, it is quite possible to buy soma and any product online. buy soma online There can happen some other unwanted events, and if they happen, do not delay and consult a professional. Any setback can cost many serious troubles.

Most of the online pharmaceutical stores are located in America. They allow people all around the world to order tramadol from their online store to help them deal as well as treat the discomfort and pain that they have even if they do not want to go to a doctor. This is one thing that anybody can consider if they want t find a reason to buy Tramadol instead of purchasing it from a physical store. This also has one of the best ways if a person wants to avoid going to a doctor especially if you are in so much pain that you are not able to step out of the house. buy tramadol cod Prior buying Tramadol online, you need to disclose your previous health history to your doctor. If you have seizures or head traumas, then doctor may insist you to stay away from this medicine.

Before buy soma online and usage this preparation without letting know your physician if you have liver/kidney ailment. In such occasions, there may be needed the decreasing of the dosage and special supervision. Whether the preparation is able to cause harm to the fetus is not known, as there were no proper researches. In any case, you should to turn to a specialist for medical advice. It is also not found out whether it passes into breast milk. It is another reason why you should be cautious. buy soma Soma is a muscle relaxant, which is targeted to lessen pain in muscles, relaxing muscle tension. It is used in different physical therapies to relieve examinees from pain induced by different muscle injuries. It can be also prescribed in post-operation period or in other cases. Soma is a special blocker that sends impulses to our cerebrum, consequently blocking pain. Commonly, it is used simultaneously with a calm life-style. There also should be an appropriate psychological and cardio plan of curing. Thus, it is possible to cure different muscle injuries and wounds. In occasions of severe pain you may buy Soma and ease your sufferings.

In cases of chronic pain an oral dose form is 100 mg daily for adults, if one takes extended-release pills. Oral dosage for children is determined by a physician. When the pain is moderate or severe, adults take 50-100 mg doses once per 4-6 hours. When the dose is missed, it must be taken as soon as you remember. When it’s time for the next dose, skip the dose that was missed to avoid overdosage and problems that accompany it. tramadol 50mg This category of patients is to be careful with Tramadol 200mg. In this age every medicine can cause side effects as the organism is weaker than earlier.

Like true for any other drug you should take proper care while making use of Tramadol as well. This drug has no such side effects when used with proper precautions and attention. You all should always stick to the dosage as advised to you by your healthcare provider. Also strictly follow all precautions and instructions as mentioned on the label of the drug. In markets this drug is available in bisected capsule, tablets and syrup formulations. You should choose on appropriate consultation with the doctors only. With little care you all can make safe use of this drug easily. tramadol 50mg These are some major problems treated using Tramadol. Some other conditions are also there like Fibromyalgia, Migraine, Multiple Sclerosis and Obsessive Compulsive Disorder or OCD which are treated using this drug.

DOSAR

ANUL 1

November 3rd, 2011, com Comenteaza

În ziua de 22 octombrie 1911 se distribuie primul număr al revistei Flacăra    –  literară,  artistică,  socială    – tipărită  în   atelierele   Socec,   având redacţia şi administraţia în  Bucureşti,  pe str. Parfumului nr. 3. Publicaţia este săptămânală,  având  ziua  de  apariţie sâmbăta.   Director  fondator    este Constantin Banu.

Cele  două articole-crez din  primul număr, Un vis…, de I.  G.  Duca  şi Un cuvînt… care putea să lipsească, al directorului  Constantin   Banu,  anunţau  o revistă care să grupeze în jurul ei scriitori, artişti, oameni de ştiinţă, capabili să exprime ,,în versuri minunate toate tainele  sufletului  omenesc”,  să tindă spre un ,,ideal mai  curat  şi mai înalt” (I.G. Duca), să aprindă ,,o flacără pentru  luminarea şi încălzirea marii mulţimi”, printr-o  ,,artă   democratică”, flacără pe care să o poată ţină ,,vie deasupra  patimilor oarbe şi a intereselor trecătoare” (C. Banu).

Texte    semnate  de  Coşbuc,   Radu Rosetti, Şt.O.  Iosif, P  Locusteanu,  M. Sadoveanu,  D.  Anghel…   Desene   de Iser şi Şt. Popescu. Total  83 de nume!

8  pagini + copertă pe hârtie bleu (coperta 1 cu foto, coperta 2 – reclame: „Steaua    Română”,  „Exploatare       de păşuni     şi    ferăstraie   cu    vapor”, „Bodega     Mircea”  şi  „Banca   Ilfov”, coperta   3     –   colaboratorii   revistei, rubricile  „Ecouri”, „Note  bibliografice”, „Poşta   redacţiei”, coperta  4     – reclame: „Librăria Naţională”,  „Banca Pieţei  Bucureşti”,  „Ocularium”,  „Emil Costinescu    –  fabrică  de   cherestea, fabrică  de  var   hidraulic  şi  ciment român, fabrică de sârmă, de cuie de tot felul  şi de  nituri  de  toate  dimensiunile”)

Coperta 1 are portretul fotografic al lui Delavrancea. Revista costa 10 bani. 20 pentru străinătate. Mai  ţineţi minte monedele cu gaură în mijloc. Aşa erau banii  pe  vremea  aceea. Iar  leii  erau de… aur!

 

„Un vis”, de I. G. Duca

La noi apariţia unei reviste literare şi artistice este un act politic în cel mai înalt înţeles al cuvântului. Această credinţă nu-mi izvoreşte  din plăcerea morbidă de a formula un nou paradox, ci din convingerea adâncă pe care o am că menirea neamului nostru este o menire culturală. (…)

În al doilea număr apare (mă întreb cum a putut fi convins!)  singurul articol semnat de aviatorul Aurel Vlaicu.

Impresii din văzduh

Mi se cere să  scriu un articol. Nu pot să  refuz.  Cu  toate acestea rog să  nu se uite că meşteşugul meu nu e să scriu.  Eu ştiu să  zbor.  Din pana, ce cu silă mi se pune azi în mână,  eu am făcut aripă de înălţare. Să smulg acum din aripă o pană ca să fabric proză? După  câte  ştiu  eu, o singură  aripă  poate produce pene de scris bune: pana de gâscă. Vedeţi la ce păcăleli se expune omul nedeprins cu stilul.

Lumea e curioasă să-ţi cunoască impresiile – mi s-a spus. Sunt foarte recunoscător lumei de curiozitatea cu care mă onorează.   Mărturisesc  însă  că  aş  fi preferat ca lumea să  se intereseze mai mult de zborurile mele decât de proza mea, care, desigur, trebuie să  fie foarte plicticoasă. Dar, să nu acuz pe nimeni. Şi, mai ales să nu uităm că trăim într-o lume când publicului îi place să petreacă văzând câini care vorbesc, oameni care latră şi aviatori care scriu.  Prin urmare să scriu.  (…)

 

Anul 1 nr. 8 / 10 decembrie 1911

Un însemnat eveniment literar / de vorbă cu George Coşbuc, semnat P.L. (probabil P. Locusteanu)

Stăm pe aceeaşi stradă. În fiecare zi, – şi dimineaţa, şi la prânz, şi seara – îl văd,  prin fereastra largă,  la biroul său de lucru, în aceeaşi atitudine de muncă intensă. Câteodată, poetul râde.  Îl văd lămurit din stradă.  Mă opresc. Faţa   toată i se contractează br`zdată de dungi adânci de veselie. Ce-o fi citind Coşbuc  de râde cu atâta poftă? Vreo poveste scandaloasă  scrisă  de vreun umorist secession? Vreun almanah de glume ocazionale? Sau interminabila conferinţă pe care dl. Donar Munteanu a ţinut-o la banchetul scriitorilor? Intru. (…)

 

De  la numărul 3  este înfiinţată şi Biblioteca Flacăra – care edita cărţi. Primele volume: 1 – Furiile amorului, 2 – Amintirile lui Napoleon, 3 – De la tron la eşafod. Nu sunt clari autorii acestor volume. Mă întreb dacă nu-i aparţin tot lui Banu…

 

Anul 2 nr. 33 – 2 iunie 1912

Polemică! Pe copertă, sub titlul În cinstea celor respinşi la Academie sunt adunate portretele  lui  D.  Anghel,  Caton   Theodorian,  Haralamb   Lecca,  Ion  Gorun, Cincinat Pavelescu, Victor Eftimiu. Să se fi înşelat academicul corp? Mi se pare că se mai întâmplă şi astăzi…

 

Anul 2 nr. 36  / 23 iunie 1912

Număr care evocă moartea lui Caragiale. Pe coperta 1 ultimul portret al marelui scriitor. Adio, maestre!

 

Anul 3 – numărul din 19 octombrie 1913.

„Încă un an de existenţă. Va să zică până să se împlinească  semicentenarul Flacăra mai are numai patruzeci şi opt de ani. Cu  Dumnezeu şi cu talent înainte!” În 1915, se naşte Editura Şcolară  Flacăra  care publica „abecedare şi cărţi de citire”.

 

România alege neutralitatea în prima parte a Primului Război Mondial. În 1916,  viaţa  economică se degradează. Numărul de reclame scade în revistă. Pe  27 februarie un număr special dedicat dispariţiei reginei Carmen Sylva. Apoi revista moare, aparent din motive financiare. Primul  Război Mondial  intră într-o perioadă tristă pentru  România. Retragerea  din  Moldova, capitala  ocupată, pacea…

Taguri:

Comenteaza