When you visit your doctor, you need to make sure that you are honest and open to your doctor. You have to let your doctor know if you are under any kind of medication or undergoing a treatment. It is also advisable that you let them know if you have any kind of medical allergies. While for some people this pill will work, for some it may not help or may create other kinds of medical problems. If this is the first time you buy tramadol online and you are not aware of any medical allergies then it would be best suitable for you to keep an eye for anything abnormal. buy generic tramadol Also, you cannot use it simultaneously with Quinidine, since this drug can cause an increase in the concentration of Tramadol and end up in overdose. If you constantly use a narcotic analgesic at the same time as barbiturate, you may reduce the effectiveness of both drugs.

There are numerous muscle-related disorders and issues that deprive patients of their normal life, jobs and relations. When pain becomes unbearable, users buy Soma, which is a prescription medication known as a fast active muscle relaxant. Along with potential benefits it may also lead to some side effects. The latter ones aren’t experienced by everyone. If you want to prevent their occurrence, follow doctor’s prescription recommendations. soma online The pain relieving effect of Soma is achieved by blocking connections between the brain and nerves. It helps muscles to relax and pain is gone. The best results will be achieved in a combination with physical therapy. The medicine may cause an addiction and various side effects, so it can be bought only with a prescription, yet if you wish to buy it without visiting a doctor, try to buy Soma online.

Tramadol is a great help in occasions of pain of big seriousness. It is effectual during different therapies and diagnostics, cancer pain, in postoperative periods and when examinee has traumas. buy tramadol online Tramadol is a powerful medicine and these salient and sensitive features need to be considered by your medical expert when he is prescribing the dosage to you.

You can buy Soma in the Internet without prescription, but we don't recommend you to do such a thing. There are a few reasons, and the first is that there are some conditions with which people are not usually allowed to take this remedy. Those who have either liver or kidney diseases, allergies or epilepsy, shouldn't buy Soma and take it. If you have these problems and need to buy Soma, you can talk about it with your doctor and maybe he will prescribe you a smaller dose of the medication. Of course, if you don't have a prescription, you will have some problems with explaining taking of Soma to your doctor. Please, buy Soma with prescription only — that's how you can minimize possible risks. generic soma In most cases, this mean may be not allowed for you if you experience hypersensitivity to its composition. Also it is contraindicated in occasions of liver and kidney illnesses. You must also inform your physician whether you take some other preparations, inasmuch as Carisoprodol may interact with them and induce harmful effects to your organism.

This tool was initiated to beat down acute pain of various ancestry. This a special analgesic that is capable to stop pain of different forms. Another property of this tool is the ability to set back severe cough. It is also widely used in different therapeutic procedures. It is available in the forms of tablets, capsules, drops and suppositories. tramadol no prescription Tramadol is an excellent pain reliever. It can be purchased online and one can avail offers and deals as well. Tramadol has to be consumed only after consulting a physician.

ZOOM

ARCA: de la Pământ la Lună

January 31st, 2011, com 38 comentarii

Mergem în cosmos! Acesta este sloganul şi promisiunea făcută de către membrii Asociaţiei Române pentru Cosmonautică si Aeronautică – ARCA. Organizaţie non-guvernamentală, ARCA are un proiect ambiţios: să ajungă pe Lună si să câ[tige cei 30 de mi­lioane de dolari reprezentând Google Lunar X Prize.

Racheta subor- bitală Helen şi lansatorul orbital Haas (Haas a fost lansat din stratos- feră cu balonul solar) au fost trimise spre cer pe 1 octombrie 2010. Misiunea a fost asistată de nava NSS281 Constanţa aparţinând Forţelor Navale române.

Vom trimite un roboţel pe Lună. Cel puţin aşa ne fac să credem cei patruzeci de membri ai ARCA Asociaţia Română pentru Cosmonautică şi Aeronautică. Sună destul de incitant? Da, mai ales când ARCA este o organizaţie privată românească. Şi care român nu va fi mândru să-şi vadă compatrioţii că au trimis un obiect în spaţiu, un robot minune, care odată ajuns pe suprafaţa selenară mai şi transmite imagini de acolo? Aşa-i că pare totul desprins dintr-un film SF? Parcă n-aţi crede urechilor. Şi totuşi, ARCA, în frunte cu preşedintele său, Dumitru Popescu, s-a lansat în această aventură spaţială acum 11 ani. Ce-i drept, mulţi ingineri şi spe­cialişti în aeronautică români privesc, însă, cu scepticism realizările şi proiectele asociaţiei. Unii îi declară amatori, alţii fac haz de combus­tibilul utilizat la lansări – apa oxigenată, unii spun că ARCA toacă de pomană banii sponso­rilor, alţii sunt sceptici în ceea ce priveşte reali­zările de până acum ale ARCA. Chiar şi lansa­rea din largul Mării Negre, la 1 octombrie 2010, a rachetei Helen 2, proiectată şi realizată de ARCA, a fost considerată de către mulţi ingineri de aeronave drept nesemnificativă, comparativ cu scopul final al proiectelor agenţiei, trimiterea unui roboţel pe satelitul natural al Terrei. În schimb, specialiştii agenţiei au declarat misiunea drept un mare succes, racheta lor s-a înălţat cu ajutorul celui mai mare balon solar din lume până la altitudinea de 14.000 m, iar de acolo i-au pornit motoarele care au dus-o la 40.000 de metri altitudine, real- izându-se astfel primul zbor suborbital româ­nesc. Cârcotaşilor le răspunde prompt Sorin Dinea, dr. ing. în aeronautică, membru al ARCA: „Suntem singurii care am făcut până acum lansări spaţiale, de pe teritoriul ţării noastre, cu forţe proprii. Rezultatele vorbesc despre noi.”

Povestea ARCA a început în 1998. Atunci, câţiva studenţi de la Inginerie Aerospaţială, aflaţi la Sibiu, în apropierea casei memoriale Hermann Oberth (unul dintre părinţii fonda­tori ai astronauticii) şi-au propus să impulsio­neze nivelul scăzut al activităţii cercetării aerospaţiale din România. Cel care a strigat adunarea a fost Dumitru Popescu, preşedintele de astăzi al ARCA, un tânăr vâlcean care s-a zbătut să înfiinţeze o asociaţie privată, alta decât Agenţia Spaţială Română (ROSA). Abia în 1999, ARCA a căpătat statut juridic şi a fost înregistrată ca asociaţie non-guvernamentală. „ARCA a apărut ca urmare a necesităţii de a crea şi de a face lucruri bune, de a cerceta în mod aplicat şi a ajunge sus, cât mai sus, pentru că principalul scop este acela de a ieşi în cos­mos, de aici s-a plecat”, ne-a declarat Sorin Dinea, purtătorul de cuvânt al ARCA.

În cursa Google Lunar X Prize, 22 de echipe din întreaga lume au luat startul având proiecte dintre cele mai ciudate, cu care speră să ase- lenizeze. Există informaţii că echipa Universităţii Harvard este cea mai avansată în cursa pentru cucerirea Lunii, lansată de Google. ARCA vrea prin E-111 şi Haas II să câştige competiţia.

Primul proiect aerospaţial ARCA a fost rea­lizat în 1998 şi reprezenta un motor de rachetă conceput să producă 85.000 kgf. Totuşi, prima mare realizare a membrilor ARCA a consti­tuit-o înscrierea, începând cu anul 2002, la competiţia internaţională Ansari X Prize. Competi­ţia Ansari X Prize a fost câştigată de americanii de la SpaceShipOne. Cu toate acestea, înscrierea românilor în concursul amintit a însemnat rea­lizarea câtorva proiecte pe care, altfel, România nu le-ar fi avut în derulare. Programele dezvol­tate la ARCA au fost: rachetele Demonstrator 1, 2 şi 2B (Demonstrator au participat la competiţia americană Ansari X Prize, dar au pierdut în faţa celor de la SpaceShipOne), vehiculul suborbital Stabilo (un vehicul suborbital lansat din stratos- feră cu ajutorul unui balon solar), racheta suborbitală Helen (a cărei lansare în 2009 a fost ratată de două ori, dar a reuşit anul trecut, la 1 octombrie) şi lansatorul orbital Haas (capabil să plaseze pe orbita terestră joasă până la 400 kg de sarcină utilă). Începând cu 2008, ARCA s-a înscris la Google Lunar X Prize, o competiţie internaţională la care iau parte peste 20 de echi­pe şi care îşi propune să deschidă drumul explorării private a Lunii. Ideea este ca partici­panţii să reuşească să trimită un dispozitiv pe Lună capabil să transmită pe Terra imagini HD de pe satelitul planetei noastre.

Ca şi în cadrul concursului Ansari X Prize, finanţarea proiectului celor care vor să ajungă pe Lună trebuie să fie în proporţie de 90% pri­vată, restul de 10% putând constitui finanţare guvernamentală. Românii de la ARCA se bazează 100% pe finanţarea privată.

Despre sediul şi membrii ARCA, preşedin­tele organizaţiei, Dumitru Popescu, dar şi pur­tătorul de cuvânt Sorin Dinea păstrează secre­tul. Se încearcă ţinerea la cât mai mare distanţă a curioşilor care vor să aibă o viziune din inte­rior a organizaţiei. Se ştie doar că hangarele şi laboratoarele ARCA se află undeva la Râmnicu Vâlcea, locul de baştină al lui Dumitru Popes- cu. Cât despre membri, aceştia sunt în număr de 40, cu media de vârstă între 30 si 35 de ani.

La sfârşitul anului trecut, Asociaţia Română pentru Cosmonautică şi Aeronautică a prezentat presei proiectul primului avion supersonic românesc E-111. Avionul a fost conceput pen­tru a înlocui baloanele purtătoare de rachete folosite de echipa ARCA până acum în misiu­nile sale. Cei de la ARCA par să se fi convins singuri de adevărul criticilor aduse, pe foru­murile de profil, de către specialiştii în con­strucţia de aeronave cu privire la dificulta­tea/imposibilitatea tehnică a trimiterii în spaţiul extraterestru a unei rachete cu ajutorul unui balon solar/cu heliu. Supersonicul româ­nesc E-111 va fi destinat transportului deasu­pra atmosferei terestre a lansatorului orbital Haas II pentru competiţia Google Lunar X Prize. Avionul experimental E-111 va fi realizat la Râmnicu Vâlcea.

Cine este E-111 şi mai ales cum va fi el rea­lizat? Dumitru Popescu ne-a dezvăluit câte ceva despre viitorul supersonic românesc: „E- 111 va avea capacitatea de zbor supersonic cu viteze de Mach 1,5 la altitudini de 16.000 m în cazul transportului rachetei Haas II, cea care va duce pe Lună un aparat capabil să se deplase­ze circa 500 de metri şi să transmită de acolo imagini, aşa cum cere concursul Google Lunar X Prize. Dar supersonicul ar putea fi folosit şi ca platformă de dezvoltare a tehnologiilor pentru turismul spaţial şi va dezvolta viteze de Mach 2,6 la altitudini de 30.000 m. Avionul va fi echi­pat cu două motoare de tip rachetă. Despre caracteristici geometrice şi de masă ale acestui aparat, deocamdată, am decis să nu dezvăluim nimic. Nu uitaţi! Suntem înscrişi la o com­petiţie de anvergură şi nu este oportună comu­nicarea lor”, ne-a explicat Dumitru Popescu.

Zborul final al lui E-111 cuprinde decolarea de pe suprafaţa mării, executarea unui zbor orizontal de accelerare, până la viteze subsoni­ce ridicate, urmat de ascensiunea rapidă, în circa două minute, până la altitudinea de 16.000 m. La această altitudine avionul va eli­bera racheta Haas II, care va urma programul de zbor propriu şi va fi capabilă să atingă vite­ze de 14 km/secundă pentru a duce pe Lună roboţelul care va trebui să filmeze acolo. Roboţelul care urmează să se deplaseze pe suprafaţa selenară nu este gata, ARCA va anunţa anul acesta partenerul care va lucra la această parte a proiectului.

Deşi planurile ARCA sunt foarte ambiţioa­se, ele au stârnit multe controverse în mediile ştiinţifice de la noi. Una dintre acestea este legată de carburantul folosit pentru deplasarea vehiculelor ARCA şi anume apa oxigenată. Acestei obiecţii, Dumitru Popescu îi răspunde susţinând că: „Dacă spui apă oxigenată, nu înseamnă că este apa oxigenată pe care o cum­peri de la farmacie şi îţi colorezi părul în blond. Apa oxigenată de la farmacie are o anumită concentraţie, 3%, or, apa folosită de noi are o concentraţie de 85%, ceea ce e altceva. Combustibilul va fi format din apă oxigenată şi kerosen. Apa oxigenată e concentrată într-un rezervor şi kerosenul într-un alt rezervor. Apa oxigenată este introdusă în motor cu presiune şi acolo are loc descompunerea ei în vapori de apă fierbinţi şi oxigen, se injectează apoi kero- senul şi, din cauza temperaturii create în motor, în urma descompunerii apei oxigenate, are loc pornirea motorului.”

Taguri:

Comentarii

 1. pakistani old films Congratulations on possessing actually one among one of the vital subtle blogs Ive arrive across in some time! Its simply superb how much you’ll be able to take into account away from a thing mainly merely because of how visually…

  Congratulations on possessing actually one among one of the vital subtle blogs Ive arrive across in some time! Its simply superb how much you’ll be able to take into account away from a thing mainly merely because of how visually beautiful it is. Youv…

 2. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is great blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 3. Hi there, just changed into aware of your weblog thru Google, and located that it’s truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate in the event you continue this in future. Many folks might be benefited out of your writing. Cheers!

 4. 2011…

  Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!…

 5. Nice blog…

  I really like the blog you have right here, awseome design and everything….

 6. cheap uggs says:

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 7. 2011…

  hello!,I like your writing so much! share we communicate more about your post on AOL? I require an expert on this area to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to see you….

 8. Sites We Like…

  […]just below, are some totally unrelated sites to ours, however, they are definitely worth checking out[…]…

Comenteaza