- Revista Flacara - http://revistaflacara.ro -

ARCA: de la Pământ la Lună

Mergem în cosmos! Acesta este sloganul şi promisiunea făcută de către membrii Asociaţiei Române pentru Cosmonautică si Aeronautică – ARCA. Organizaţie non-guvernamentală, ARCA are un proiect ambiţios: să ajungă pe Lună si să câ[tige cei 30 de mi­lioane de dolari reprezentând Google Lunar X Prize.

Racheta subor- bitală Helen şi lansatorul orbital Haas (Haas a fost lansat din stratos- feră cu balonul solar) au fost trimise spre cer pe 1 octombrie 2010. Misiunea a fost asistată de nava NSS281 Constanţa aparţinând Forţelor Navale române.

Vom trimite un roboţel pe Lună. Cel puţin aşa ne fac să credem cei patruzeci de membri ai ARCA Asociaţia Română pentru Cosmonautică şi Aeronautică. Sună destul de incitant? Da, mai ales când ARCA este o organizaţie privată românească. Şi care român nu va fi mândru să-şi vadă compatrioţii că au trimis un obiect în spaţiu, un robot minune, care odată ajuns pe suprafaţa selenară mai şi transmite imagini de acolo? Aşa-i că pare totul desprins dintr-un film SF? Parcă n-aţi crede urechilor. Şi totuşi, ARCA, în frunte cu preşedintele său, Dumitru Popescu, s-a lansat în această aventură spaţială acum 11 ani. Ce-i drept, mulţi ingineri şi spe­cialişti în aeronautică români privesc, însă, cu scepticism realizările şi proiectele asociaţiei. Unii îi declară amatori, alţii fac haz de combus­tibilul utilizat la lansări – apa oxigenată, unii spun că ARCA toacă de pomană banii sponso­rilor, alţii sunt sceptici în ceea ce priveşte reali­zările de până acum ale ARCA. Chiar şi lansa­rea din largul Mării Negre, la 1 octombrie 2010, a rachetei Helen 2, proiectată şi realizată de ARCA, a fost considerată de către mulţi ingineri de aeronave drept nesemnificativă, comparativ cu scopul final al proiectelor agenţiei, trimiterea unui roboţel pe satelitul natural al Terrei. În schimb, specialiştii agenţiei au declarat misiunea drept un mare succes, racheta lor s-a înălţat cu ajutorul celui mai mare balon solar din lume până la altitudinea de 14.000 m, iar de acolo i-au pornit motoarele care au dus-o la 40.000 de metri altitudine, real- izându-se astfel primul zbor suborbital româ­nesc. Cârcotaşilor le răspunde prompt Sorin Dinea, dr. ing. în aeronautică, membru al ARCA: „Suntem singurii care am făcut până acum lansări spaţiale, de pe teritoriul ţării noastre, cu forţe proprii. Rezultatele vorbesc despre noi.”

Povestea ARCA a început în 1998. Atunci, câţiva studenţi de la Inginerie Aerospaţială, aflaţi la Sibiu, în apropierea casei memoriale Hermann Oberth (unul dintre părinţii fonda­tori ai astronauticii) şi-au propus să impulsio­neze nivelul scăzut al activităţii cercetării aerospaţiale din România. Cel care a strigat adunarea a fost Dumitru Popescu, preşedintele de astăzi al ARCA, un tânăr vâlcean care s-a zbătut să înfiinţeze o asociaţie privată, alta decât Agenţia Spaţială Română (ROSA). Abia în 1999, ARCA a căpătat statut juridic şi a fost înregistrată ca asociaţie non-guvernamentală. „ARCA a apărut ca urmare a necesităţii de a crea şi de a face lucruri bune, de a cerceta în mod aplicat şi a ajunge sus, cât mai sus, pentru că principalul scop este acela de a ieşi în cos­mos, de aici s-a plecat”, ne-a declarat Sorin Dinea, purtătorul de cuvânt al ARCA.

În cursa Google Lunar X Prize, 22 de echipe din întreaga lume au luat startul având proiecte dintre cele mai ciudate, cu care speră să ase- lenizeze. Există informaţii că echipa Universităţii Harvard este cea mai avansată în cursa pentru cucerirea Lunii, lansată de Google. ARCA vrea prin E-111 şi Haas II să câştige competiţia.

Primul proiect aerospaţial ARCA a fost rea­lizat în 1998 şi reprezenta un motor de rachetă conceput să producă 85.000 kgf. Totuşi, prima mare realizare a membrilor ARCA a consti­tuit-o înscrierea, începând cu anul 2002, la competiţia internaţională Ansari X Prize. Competi­ţia Ansari X Prize a fost câştigată de americanii de la SpaceShipOne. Cu toate acestea, înscrierea românilor în concursul amintit a însemnat rea­lizarea câtorva proiecte pe care, altfel, România nu le-ar fi avut în derulare. Programele dezvol­tate la ARCA au fost: rachetele Demonstrator 1, 2 şi 2B (Demonstrator au participat la competiţia americană Ansari X Prize, dar au pierdut în faţa celor de la SpaceShipOne), vehiculul suborbital Stabilo (un vehicul suborbital lansat din stratos- feră cu ajutorul unui balon solar), racheta suborbitală Helen (a cărei lansare în 2009 a fost ratată de două ori, dar a reuşit anul trecut, la 1 octombrie) şi lansatorul orbital Haas (capabil să plaseze pe orbita terestră joasă până la 400 kg de sarcină utilă). Începând cu 2008, ARCA s-a înscris la Google Lunar X Prize, o competiţie internaţională la care iau parte peste 20 de echi­pe şi care îşi propune să deschidă drumul explorării private a Lunii. Ideea este ca partici­panţii să reuşească să trimită un dispozitiv pe Lună capabil să transmită pe Terra imagini HD de pe satelitul planetei noastre.

Ca şi în cadrul concursului Ansari X Prize, finanţarea proiectului celor care vor să ajungă pe Lună trebuie să fie în proporţie de 90% pri­vată, restul de 10% putând constitui finanţare guvernamentală. Românii de la ARCA se bazează 100% pe finanţarea privată.

Despre sediul şi membrii ARCA, preşedin­tele organizaţiei, Dumitru Popescu, dar şi pur­tătorul de cuvânt Sorin Dinea păstrează secre­tul. Se încearcă ţinerea la cât mai mare distanţă a curioşilor care vor să aibă o viziune din inte­rior a organizaţiei. Se ştie doar că hangarele şi laboratoarele ARCA se află undeva la Râmnicu Vâlcea, locul de baştină al lui Dumitru Popes- cu. Cât despre membri, aceştia sunt în număr de 40, cu media de vârstă între 30 si 35 de ani.

La sfârşitul anului trecut, Asociaţia Română pentru Cosmonautică şi Aeronautică a prezentat presei proiectul primului avion supersonic românesc E-111. Avionul a fost conceput pen­tru a înlocui baloanele purtătoare de rachete folosite de echipa ARCA până acum în misiu­nile sale. Cei de la ARCA par să se fi convins singuri de adevărul criticilor aduse, pe foru­murile de profil, de către specialiştii în con­strucţia de aeronave cu privire la dificulta­tea/imposibilitatea tehnică a trimiterii în spaţiul extraterestru a unei rachete cu ajutorul unui balon solar/cu heliu. Supersonicul româ­nesc E-111 va fi destinat transportului deasu­pra atmosferei terestre a lansatorului orbital Haas II pentru competiţia Google Lunar X Prize. Avionul experimental E-111 va fi realizat la Râmnicu Vâlcea.

Cine este E-111 şi mai ales cum va fi el rea­lizat? Dumitru Popescu ne-a dezvăluit câte ceva despre viitorul supersonic românesc: „E- 111 va avea capacitatea de zbor supersonic cu viteze de Mach 1,5 la altitudini de 16.000 m în cazul transportului rachetei Haas II, cea care va duce pe Lună un aparat capabil să se deplase­ze circa 500 de metri şi să transmită de acolo imagini, aşa cum cere concursul Google Lunar X Prize. Dar supersonicul ar putea fi folosit şi ca platformă de dezvoltare a tehnologiilor pentru turismul spaţial şi va dezvolta viteze de Mach 2,6 la altitudini de 30.000 m. Avionul va fi echi­pat cu două motoare de tip rachetă. Despre caracteristici geometrice şi de masă ale acestui aparat, deocamdată, am decis să nu dezvăluim nimic. Nu uitaţi! Suntem înscrişi la o com­petiţie de anvergură şi nu este oportună comu­nicarea lor”, ne-a explicat Dumitru Popescu.

Zborul final al lui E-111 cuprinde decolarea de pe suprafaţa mării, executarea unui zbor orizontal de accelerare, până la viteze subsoni­ce ridicate, urmat de ascensiunea rapidă, în circa două minute, până la altitudinea de 16.000 m. La această altitudine avionul va eli­bera racheta Haas II, care va urma programul de zbor propriu şi va fi capabilă să atingă vite­ze de 14 km/secundă pentru a duce pe Lună roboţelul care va trebui să filmeze acolo. Roboţelul care urmează să se deplaseze pe suprafaţa selenară nu este gata, ARCA va anunţa anul acesta partenerul care va lucra la această parte a proiectului.

Deşi planurile ARCA sunt foarte ambiţioa­se, ele au stârnit multe controverse în mediile ştiinţifice de la noi. Una dintre acestea este legată de carburantul folosit pentru deplasarea vehiculelor ARCA şi anume apa oxigenată. Acestei obiecţii, Dumitru Popescu îi răspunde susţinând că: „Dacă spui apă oxigenată, nu înseamnă că este apa oxigenată pe care o cum­peri de la farmacie şi îţi colorezi părul în blond. Apa oxigenată de la farmacie are o anumită concentraţie, 3%, or, apa folosită de noi are o concentraţie de 85%, ceea ce e altceva. Combustibilul va fi format din apă oxigenată şi kerosen. Apa oxigenată e concentrată într-un rezervor şi kerosenul într-un alt rezervor. Apa oxigenată este introdusă în motor cu presiune şi acolo are loc descompunerea ei în vapori de apă fierbinţi şi oxigen, se injectează apoi kero- senul şi, din cauza temperaturii create în motor, în urma descompunerii apei oxigenate, are loc pornirea motorului.”

Dacă proiectele celor de la ARCA sunt sim­ple utopii sau au şanse să se transforme în rea­lizări româneşti de mare valoare, timpul şi fina­lul competiţiei Google Lunar X Prize o vor dovedi. Până atunci, românii au tot dreptul să viseze frumos la ascensiunea în cosmos, alta decât a binecunoscutului astronaut Dumitru Prunariu şi, cine ştie? Poate visul devine reali­tate, aşa cum s-a întâmplat de multe ori în isto­ria zborului omului către înălţimi.

Întrebat despre proiectele ARCA şi ambiţia organizaţiei de a trimite rachete către Lună cu ajutorul unei rachete lansate de pe un superso­nic românesc, directorul Agenţiei Spaţiale Române – ROSA, Marius loan Piso, ne-a decla­rat: „Băieţii de la ARCA sunt simpatici, entu­ziaşti, dar trăiesc în mare parte din publicitate. Eu nu vreau să-i vorbesc de rău, dar sunt nişte amatori. Avion supersonic? Nu are nici Germania aşa ceva. Oricum, decât să facă alte prostii, cu droguri de pildă, mai bine să se joace de-a rachetele, dar exagerează în declaraţiile lor, iar cei care le stau în spate îi provoacă să declare asemenea prostii. Noi i-am promovat atunci când au făcut lucruri serioase, de pildă, modelul de rachetă antiaeriană care, odată ridicată în aer la 10 km altitudine, poate fi lovită de tun, dar cu ceea ce se laudă ei astăzi, de fapt, nu reprezintă lansări mult diferite de lansările germane din anii ’40, când nemţii trimiteau prima rachetă balistică V-2 la 206 km, ori ei abia au ridicat-o pe Helen la 40 de kilometri altitudi­ne. Nimic nou sub soare!”