Tramadol online can be found over a variety of websites. There are various positive points about tramadol, apart from being one of the best pain relievers. Tramadol can also induce the feeling of sleepiness and relaxation, thus being yet another reason for being one of the most popular drugs for pain relief. Also, tramadol is hardly as addictive as the drugs found in the same category as tramadol. Unlike other medicinal solutions and drugs, there are hardly any or almost nil side effects of tramadol when take in a limited quantity. This is not the case with most other pain relievers. With the high positive effects and instant relief and comfort, and almost nil negative effects of tramadol, it is becoming the preferred choice of pain reliever all over the world. buy tramadol online There are millions of pain killers and pain relieving products found online for purchase. There are many online stores that sell medicines online, and at attractive offers and prices. One can even buy tramadol online. There are certain websites that sometimes ask for prescription details for your purchase, when it comes to tramadol. However, there are others that do not ask for prescription in any case. Buying tramadol online has become a fast and easy technique for purchasing tramadol, and is therefore become very popular.

Do you doubt whether you can purchase tramadol online legally or where can you legally purchase tramadol online? The reply to those queries is that it is not a scheduled medicine in majority countries and so could be purchased online not needing a prescription and besides any legal repercussions. This enables you to make the purchase without any trouble. If anybody asks whether he or she can purchase tramadol online legally, the reply should be in affirmative and the procedure is very simple since getting the quantity you wish to have can be done through credit card payment. Where you can legally purchase tramadol online is generally a place which has a physician on staff which can authenticate your order for the medicine and dispatch the same to you. buy tramadol no prescription Tramadol can free you from the pain on your shoulders and neck. You can buy ultam easily at the drugstores only under the recommendation of your doctor. Take note of the instructions on the prescription and have the doses accordingly.

In order to avoid undesired events, consult first a specialist and only afterwards buy Soma. This is a very powerful tool and self-curing may be hazardous for your health. All doses should be prescribed by a specialist only. buy soma online The drug is not indicated for admission in children (up to 3 years), as well as in the presence of allergies and intolerances.

Tramadol is available in both medical stores and online stores. Today a large number of aching patients prefer to take the online option for easy accessing of the medicine and the purchase procedure. Today online stores offer different discounts on this medicine. That is why people looking for a cheaper rate and fast service buy tramadol online by using their online banking or card paying facilities. tramadol 50mg Tramadol is approved by FDA for marketing. There are no hassles in getting this drug and you can buy Tramadol No RX from any of the medical stores and pharmacies. This drug is readily available at all medical stores. If you are not able to get this drug from any of the nearby areas then you can also get this drug online. There are many medical websites which provide you the option to buy Tramadol online. Making use of the services of these websites you can buy tramadol online and at the same time get all the information about them. All the information regarding formulation, usage, side effects and benefits of this drug is shared on these websites in detail.

Depending on your stress and acute pain level, your doctor would prescribe you on a maximum dosage of 400 mg of tramadol along with physical rest. The minimum capsule dosage starts from 50mg onwards. Your doctor can also put you on injection in case you want quick relief from unbearable pain conditions. buy tramadol Tramadol also affects the smooth muscles of the digestive tract, can provoke their spasm and the development of complications. The effect of the drug on the oculomotor nerve is noted, which can be noticed when examining the patient after using the drug.

CULTURA MASS-MEDIA

avocatnet.ro, un site despre afacerile cititorilor

August 23rd, 2011, com Comenteaza

Cum e să ai o afacere pe internet? Am aflat cum se fac bani în on­line de la bloggeri cu pedigree în presa scrisă, VIP sau IT, vom cunoaşte câte ceva şi despre felul în care funcţionează piaţa în zona business-ului. Despre avocatnet.ro ne vorbeşte Alin Popescu.

„Iniţial, în 2001, site-ul a apărut ca o revis­tă de drept on-line. Nu era un proiect care tre­buia să schimbe lumea şi nici să dovedească neapărat ceva. Trebuia să fie un loc unde spe­cialiştii scriau articole, iar alţi specialişti le citeau. Apoi, împins de la spate de cerinţele cititorilor, site-ul s-a transformat într-un loc în care specialiştii comunicau între ei. Drumul s-a continuat firesc, tot prin ajutorul cititorilor, când oamenii obişnui]i şi-au dorit să afle răs­punsuri la problemele lor de la specialiştii care accesau avocatnet.ro. Astăzi suntem un serviciu on-line, o platformă de comunicare prin care oamenii interacţionează, împărtăşesc expe­rienţe, se ajută reciproc în rezolvarea unor pro­bleme. Cifrele vorbesc de la sine atunci când este vorba despre impactul social al avocatnet.ro. în rândul oamenilor din România. În fiecare lună, se scriu aici peste 40.000 de răs­punsuri la întrebările puse de specialişti sau oameni obişnuiţi. În fiecare lună, în medie, cel puţin 800.000 de oameni accesează avocatnet.ro. pentru ştirile, comentariile, analizele sau răs­punsurile pe care le oferă comunitatea.”

Cred cu tărie că succesul avocatnet.ro se datorează a două lucruri: comunitatea şi echipa de administrare.”

Un astfel de site aduce după sine o comu­nitate de interes şi un profil anume al vizitato­rului. Cum arată acest profil? „Suntem accesaţi în special de către oameni educaţi, cu vârste între 30 şi 40 de ani, cu un nivel al veniturilor peste medie. Dacă ar fi să ne referim la ocu­paţia cititorilor avocatnet.ro., noi am identificat trei mari clase ocupaţionale: liber profesioniştii (avocaţi, contabili, consultanţi în afaceri în general), antreprenorii şi administratorii unor afaceri mici şi mijlocii, studenţii şi oamenii fără studii juridice sau economice. Dacă înainte Bucureştiul era de departe majoritar, astăzi vorbim de o pondere geografică oarecum simi­lară în rândul tuturor provinciilor istorice ale României.” În privinţa direcţiei generale pe care o urmăreşte site-ul, Alin Popescu ne lămureşte. „În ultimul an, a devenit foarte clar faptul că avocatnet.ro. are una dintre cele mai curate audienţe de business din România. De regulă, ne gândim la audienţele de business ca la grupuri de oameni care vorbesc despre bursă ori despre indici macroeconomici. În realitate, însă, business înseamnă în primul rând oameni care-şi gestionează şi adminis­trează propriile afaceri, înseamnă legislaţie şi contabilitate, înseamnă previzionare fiscală şi multe alte lucruri pe care noi le facem de ani buni de zile pentru cititorii noştri. Aşa încât astăzi tratăm cu preponderenţă subiecte legate de afacerile cititorilor noştri: cum să-şi înfi­inţeze şi administreze propriile afaceri sau afa­cerile pentru care oferă consultanţă.”

În practică, problemele de ordin juridic sunt rezolvate apelând la un avocat sau birou de consultanţă. Pot fi astfel de chestiuni solu­ţionate doar on-line, accesând avocatnet.ro.?

„Uneori, problemele noastre juridice sau fisca­le se rezolvă cu un simplu răspuns de la cine­va care a mai fost în situaţia respectivă sau care se pricepe la rezolvarea unor astfel de situaţii. Dacă luăm, spre exemplu, o problemă de genul „Cum mă pot debranşa de la RADET?”, soluţia e o procedură şi atât. Nu e nevoie de un birou de consultanţă. În alte cazuri, începutul soluţiei unei probleme e toc­mai găsirea unui consultant capabil să rezolve problema. Iar avocatnet.ro., spre deosebire de cataloagele de numere şi adrese utile, îţi oferă şansa să observi consultantul respectiv în acţiune, înainte de a-i solicita ajutorul. Dacă stai să te gândeşti bine, asta e ideea până la urmă: nu să-ţi angajezi avocat sau contabil, ci să-ţi angajezi un avocat sau un contabil care să îţi rezolve problema.”

Când te gândeşti la un avocat, îţi imagi­nezi un tip care controlează foarte bine dis­cursul, cuvintele… Cum e pe internet? „Eu mi-am dorit o afacere pe internet din momen­tul în care mi-am dat seama că nu eşti nevoit să te întâlneşti faţă în faţă cu clienţii tăi. Aşa că, dacă eşti timid sau ai o problemă în a comunica bine, să ai o afacere pe internet e cel mai bun lucru.” Dar e necesar ca un avocat să aibă si cunoştinţe de IT? „Fără cunoştinţe de IT, o afacere pe internet e aproape sortită pieirii. Aşa încât, de 8 ani, avocatnet.ro. are pro­pria echipă de dezvoltare web (programare, design şi administrare de servere). În plus, un publisher on-line trebuie să ia în calcul şi faptul că textele redactate pentru mediul în care el îşi desfăşoară activitatea trebuie să fie diferite de textele redactate pentru print. Jurnaliştii din mediul on-line au nevoie de cunoştinţe speciale despre modul cum se parcurge şi înţele­ge textul în lumea on-line, despre modul în care influenţează titlul percepţia cititorului şi poziţionarea în motoarele de căutare, despre facilităţile suplimentare pe care le oferă softu- rile de administrare a conţinutului şi multe altele. Din punctul meu de vedere, un jurna­list on-line care nu înţelege conceptul de HTML are puţine şanse să-şi dezvolte cariera în acest mediu.”

In internet, nevoia per­manentă să fii cu un pas în faţa cititorului, să îl surprinzi şi entuzias­mezi, te împinge la un stil de viaţă «la limită».”‘

Se ştie, mediul on-line creează tot mai multă dependenţă, oricare ar fi domeniul de activitate. Chiar şi pentru un avocat ca Alin Popescu, care petrece tot mai mult timp în faţa computerului. „Îmi încep dimineaţa cu e-mai- lurile. Nu am răbdare şi le citesc de pe mobil, înainte să deschid bine ochii. Seara, înainte să adorm, urmez acelaşi ritual epuizant. Şi îmi propun în fiecare zi să fac ceva pentru a scăpa de dependenţa de internet pe care am dezvol­tat-o în ultimii ani. La fel ca orice alt depen­dent, însă, cuvintele zilei sunt mereu „o să încep de mâine”, aşa că deocamdată nu mă pot lăuda cu nimic în privinţa asta.” Avocatura e o meserie bănoasă în general. Cât de prosperă e o afacere pe probleme juridice în domeniul on­line? „O afacere on-line nu este extrem de bănoasă. Cel puţin, nu la nivelul la care era printul înainte de criza din 2008. Dar viitorul arată bine, iar orientarea tot mai rapidă a lumii spre mediul on-line nu poate decât să mă bucure. Deocamdată, suntem în epoca în care on-line-ul este încă o speranţă, iar afacerile au nevoie de investiţii şi de puţin timp ca să-şi depăşească statutul de speranţă.”

Care sunt dorinţele, speranţele unui avocat care lucrează în mediul on-line? „Oricât pare de ciudat, din punctul ăsta de vedere nu mi-am schimbat niciodată dorinţele şi spe­ranţele. Mi-am dorit mereu să-mi pot păstra colegii de birou măcar trei ani de la momentul angajării lor, să pot face în aşa fel încât să avem mereu bani în firmă şi să pot oferi o viziune coerentă pentru toată echipa avocatnet.ro. În privinţa viitorului, m-am condus mereu după ideea că formula fericirii e extrem de simplă: „ceva de făcut, cineva de iubit, ceva la care să speri”. Orice s-ar întâmpla, trebuie să ştii mereu că lumea şi regulile după care ea se con­duce rămân aceleaşi. Lumea nu se prăbuşeşte niciodată în jurul tău, se prăbuşeşte doar deco­rul pe care lumea l-a îmbrăcat într-o anumită perioadă. Când începi să înţelegi asta eşti pre­gătit să faci faţă încercărilor ce urmează. A, şi mai am o dorinţă. Să le spun colegilor mei, în print, că le mulţumesc pentru ziarul printat avocatnet.ro. pe care mi l-au oferit zilele trecute, când am împlinit 34 de ani. Atunci a fost una dintre zilele în care am simţit că viaţa nu e toc­mai rea.”


Taguri:

Comenteaza