Consumption of Soma is always suggested by the prescription of the medical fractioned. Soma is available in pill forms that come with 350gm or 250gm of composition weight. The accurate dose of this medicine is decided by a few factors like age, gender and the level of the problem. To consume this medicine you need to take a glass of water before or after the meal. However, always remember that too much consumption of this medicine may cause muscle spasms. cheap soma In occasion, you experience any of the mentioned-above effects seek for emergency help without hesitation.

The drug is not indicated for admission in children (up to 3 years), as well as in the presence of allergies and intolerances. buy soma online In order to avoid undesired events, consult first a specialist and only afterwards buy Soma. This is a very powerful tool and self-curing may be hazardous for your health. All doses should be prescribed by a specialist only.

In our case, we discuss purchasing in online pharmacies. The line of products at such pharmacies is much bigger and you may choose between great varieties of preparation of different action. If you desire to buy Soma online you only have to find it in the catalogue, click on this product and confirm the purchase. The quality of this mean is much the same as in any local drugstore. Besides, its cost is much lower and time of its deliverance will not take longer than a couple of days. It is possible to make an order any suiting time and from any point where is connection to the Internet. soma for sale Many people buy Soma thanks to its great effectuality and dependability. It is a very resourceful muscle relaxant. It is capable to release muscles from tension and pain. It has a direct impact upon the cerebrum, sending special signals to the nerve centers, which are answerable for pain sensations. Commonly, this preparation is used while very serious injuries. It is also very effective in post-operative periods that are followed by acute pain. It is also well-known that this preparation enhances the effectiveness of different physiotherapies.

Remember! Self-treatment is unlikely, for it may do sufficient harm to your health. Never intake such powerful medications without professional consultations. Besides, this tool has a relaxing impact and it is forbidden to work with any sort of machinery or drive any vehicles. carisoprodol soma Women, who are in the period of pregnancy or breastfeeding, should use it with great caution, as there is no full data on the interaction of the fetus and Soma.

Soma is the muscle relaxer which functions through blocking the pain sensations between brain and nerves. It is used with physical and rest therapy to cure the painful musculoskeletal conditions and injuries. The medicine is further used to cure serious headaches. So, if you suffer from muscle tear, strain, sprain or immense headache, Soma can serve as the right medication. Soma for Muscle Pain Today the internet has become one of the best sources for a person to get whatever they want. This is a hub that provides a lot of opportunities for people who want to buy things like medication which can be very expensive if bought from a regular store. This is beneficial especially for those who are undergoing financial problems and have to undergo treatments to deal with chronic pain. Doctors prefer to prescribe soma as this is a tablet that has helped many people who are dealing with pain.

ALMANAH FLACARA

Balkanology

January 3rd, 2011, com 62 comentarii

Case cu mansarde supraetajate (de până la patru etaje) care eludează probabil, într-un spirit bine­cunoscut, reglementările PUZ-urilor; blocuri comuniste ai căror locuitori întreprinzători au valori­ficat acoperişul punându-l la dispoziţie, în parcele, pentru construcţia unor locuinţe individuale supra- terane; construcţii informale, realizate „în regie pro­prie”, fără implicarea vreunui arhitect, cu banii trimişi lună de lună de părinţi şi fraţi care lucrează în srăinătate, construcţii de regulă ilegale. Si enu­merarea poate continua. E un fenomen care, până de curând, îl credeam a fi specific spaţiului nostru.

Arhitectura nouă şi fenomenul urban în Sud-Estul Europei

Expoziţia Balkanology. Arhi­tectura nouă şi fenomenul urban în Sud-Estul Europei, deschisă la MNAC în această toamnă, rea­lizată de Swiss Architecture Museum Basel, în colaborare cu Architekturzentrum Wien şi cu sprijinul Fundaţiei ERSTE – are ca temă ideea că în întreg spaţiul balcanic arhitectura urbană trece printr-o criză. Aceasta este generată, în princi­pal, de lipsa de reglementare şi control din partea autorităţilor în zona planificării urbane, de degradarea continuă a zonelor de blocuri construite în perioa­da comunistă, ce riscă să devi­nă ghettourile Estului. În egală măsură, arhitectura are de sufe­rit de pe urma nevoii locuitori­lor de a-şi individualiza locuinţa, chiar, atunci când aceasta face parte dintr-un ansamblu tipizat de locuinţe (bloc), ca răspuns la procesul îndelungat de dezindividuali- zare la care ne-a supus socialis­mul, de oportunităţile fantasti­ce de investiţii imobiliare apă­rute în ultimii ani care au gene­rat o febră a construcţiilor noi, nu neapărat de cel mai bun gust. Rezultatul este un haos urban în care realizări arhitec­turale remarcabile coexistă cu tot soiul de aberaţii, aşa cum evidenţiază expoziţia.

Balkanology aduce în dis­cuţie şi implicaţiile sociale care şi-au pus amprenta asupra fenomenului urban şi arhitec­tural. „Mediul urban influ­enţează toate aspectele vieţii noastre. Cu toate acestea, avem tendinţa de a minimaliza sau chiar ignora legătura între diverse procese de transforma­re socială şi dezvoltarea urba­nă”, spune Boris Marte, mem­bru în Board-ul Fundaţiei ERSTE care a susţinut cercetări­le ample ce stau în spatele rea­lizării expoziţiei.

Balkanology nu se opreşte doar la o reflectare în oglindă a felului în care schimbările socio-politice au afectat arhitec­tura şi planificarea urbană. Expoziţia reuneşte arhitecţi şi urbanişti renumiţi din zona balcanică prezentând aborda­rea lor faţă de schimbările sus­menţionate prin intermediul unor proiecte de cercetare şi intervenţii concrete, analize arhitecturale şi strategii de pla­nificare, toate acestea având ca scop final reabilitarea urbană.

Balkanology pune în dis­cuţie problemele reale ale urba­nităţii postsocialiste în mod analitic, fără lamentări, şi vine cu soluţii punctuale, cu proiec­te pilot în câteva oraşe din zonă, cum ar fi Belgrad, Sofia, Priştina, sau – mai nou – la Bucureşti. E un întreg context pe fundalul căruia se proiectea­ză şi România, şi asta e impor­tant fiindcă ne dă multe motive să fim echilibraţi şi raţionali. Şi pentru pesimişti, şi pentru optimişti. Înflorirea oraşelor sau a arhitecturii la balcanici are ceva caraghios şi bizar în ea, un fel de umor involuntar. Dar dincolo de inventarierea unor astfel de situaţii cu accente dra­matice, Balkanology pune în lumină importanţa participării autorităţilor administrative şi a oamenilor politici în relansarea dezvoltării alături de profe­sionişti şi de comunităţi. Cred că acesta este mesajul cel mai important”, spune Constantin Goagea, arhitect, fondator al Asociaţiei Zeppelin, care s-a ocupat de organizarea în România a expoziţiei.

Căderea regimurilor comuniste în Iugoslavia, Albania, România, Bulgaria a provocat un val amplu de construc]ii improvizate în toată zona bal­canică, ceea ce a dat naştere la o nouă formă de urbanizare, nereglemen­tată”, sus]ine Kai Vockler, curatorul expozi]iei „Balkanology”.

Asociaţia prezintă în expoziţie o strategie concretă de intervenţie în spaţiul urban, într-o zonă care ne afectează pe toţi, pentru că cei mai mulţi dintre noi ne ducem traiul într-un astfel de spaţiu. Este vorba despre cartierele munci­toreşti de blocuri, construite în perioada comunistă, şi de spaţiul public din jurul acesto-

Proiectul Magic Blocks, rea­lizat de un grup de arhitecţi „militanţi” reunit în jurul Asociaţiei Zeppelin, propune o strategie de intervenţie şi reabi­litare urbană care presupune intervenţii minimaliste, dar de impact asupra vieţii oamenilor. Soluţii care, pentru a putea fi implementate, nu ridică mari probleme administrative sau de finanţare.

Constantin Goagea de la Asociaţia Zeppelin crede că o nouă generaţie de arhitecţi cu stofă de activişti este esenţială pentru a mişca lucrurile în relaţia cu autorităţile locale şi a schimba ceva în peisajul urban. Mai ales în zonele în care cali­tatea locuirii se depreciază pe zi ce trece, antrenând un fenomen social complex, de „ghettoi- zare”. Sperăm că nu vom aştep­ta prea mult această generaţie.

text si foto Roxana Mihalache

Taguri:

Comentarii

  1. poor digestion symptoms…

    The information mentioned in the article are some of the best available…

  2. heartburn remedies…

    please visit the sites we follow, including this one, as it represents our picks from the web…

Comenteaza