502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
ALMANAH FLACARA

Balkanology

January 3rd, 2011, com 62 comentarii

Case cu mansarde supraetajate (de până la patru etaje) care eludează probabil, într-un spirit bine­cunoscut, reglementările PUZ-urilor; blocuri comuniste ai căror locuitori întreprinzători au valori­ficat acoperişul punându-l la dispoziţie, în parcele, pentru construcţia unor locuinţe individuale supra- terane; construcţii informale, realizate „în regie pro­prie”, fără implicarea vreunui arhitect, cu banii trimişi lună de lună de părinţi şi fraţi care lucrează în srăinătate, construcţii de regulă ilegale. Si enu­merarea poate continua. E un fenomen care, până de curând, îl credeam a fi specific spaţiului nostru.

Arhitectura nouă şi fenomenul urban în Sud-Estul Europei

Expoziţia Balkanology. Arhi­tectura nouă şi fenomenul urban în Sud-Estul Europei, deschisă la MNAC în această toamnă, rea­lizată de Swiss Architecture Museum Basel, în colaborare cu Architekturzentrum Wien şi cu sprijinul Fundaţiei ERSTE – are ca temă ideea că în întreg spaţiul balcanic arhitectura urbană trece printr-o criză. Aceasta este generată, în princi­pal, de lipsa de reglementare şi control din partea autorităţilor în zona planificării urbane, de degradarea continuă a zonelor de blocuri construite în perioa­da comunistă, ce riscă să devi­nă ghettourile Estului. În egală măsură, arhitectura are de sufe­rit de pe urma nevoii locuitori­lor de a-şi individualiza locuinţa, chiar, atunci când aceasta face parte dintr-un ansamblu tipizat de locuinţe (bloc), ca răspuns la procesul îndelungat de dezindividuali- zare la care ne-a supus socialis­mul, de oportunităţile fantasti­ce de investiţii imobiliare apă­rute în ultimii ani care au gene­rat o febră a construcţiilor noi, nu neapărat de cel mai bun gust. Rezultatul este un haos urban în care realizări arhitec­turale remarcabile coexistă cu tot soiul de aberaţii, aşa cum evidenţiază expoziţia.

Balkanology aduce în dis­cuţie şi implicaţiile sociale care şi-au pus amprenta asupra fenomenului urban şi arhitec­tural. „Mediul urban influ­enţează toate aspectele vieţii noastre. Cu toate acestea, avem tendinţa de a minimaliza sau chiar ignora legătura între diverse procese de transforma­re socială şi dezvoltarea urba­nă”, spune Boris Marte, mem­bru în Board-ul Fundaţiei ERSTE care a susţinut cercetări­le ample ce stau în spatele rea­lizării expoziţiei.

Balkanology nu se opreşte doar la o reflectare în oglindă a felului în care schimbările socio-politice au afectat arhitec­tura şi planificarea urbană. Expoziţia reuneşte arhitecţi şi urbanişti renumiţi din zona balcanică prezentând aborda­rea lor faţă de schimbările sus­menţionate prin intermediul unor proiecte de cercetare şi intervenţii concrete, analize arhitecturale şi strategii de pla­nificare, toate acestea având ca scop final reabilitarea urbană.

Balkanology pune în dis­cuţie problemele reale ale urba­nităţii postsocialiste în mod analitic, fără lamentări, şi vine cu soluţii punctuale, cu proiec­te pilot în câteva oraşe din zonă, cum ar fi Belgrad, Sofia, Priştina, sau – mai nou – la Bucureşti. E un întreg context pe fundalul căruia se proiectea­ză şi România, şi asta e impor­tant fiindcă ne dă multe motive să fim echilibraţi şi raţionali. Şi pentru pesimişti, şi pentru optimişti. Înflorirea oraşelor sau a arhitecturii la balcanici are ceva caraghios şi bizar în ea, un fel de umor involuntar. Dar dincolo de inventarierea unor astfel de situaţii cu accente dra­matice, Balkanology pune în lumină importanţa participării autorităţilor administrative şi a oamenilor politici în relansarea dezvoltării alături de profe­sionişti şi de comunităţi. Cred că acesta este mesajul cel mai important”, spune Constantin Goagea, arhitect, fondator al Asociaţiei Zeppelin, care s-a ocupat de organizarea în România a expoziţiei.

Căderea regimurilor comuniste în Iugoslavia, Albania, România, Bulgaria a provocat un val amplu de construc]ii improvizate în toată zona bal­canică, ceea ce a dat naştere la o nouă formă de urbanizare, nereglemen­tată”, sus]ine Kai Vockler, curatorul expozi]iei „Balkanology”.

Asociaţia prezintă în expoziţie o strategie concretă de intervenţie în spaţiul urban, într-o zonă care ne afectează pe toţi, pentru că cei mai mulţi dintre noi ne ducem traiul într-un astfel de spaţiu. Este vorba despre cartierele munci­toreşti de blocuri, construite în perioada comunistă, şi de spaţiul public din jurul acesto-

Proiectul Magic Blocks, rea­lizat de un grup de arhitecţi „militanţi” reunit în jurul Asociaţiei Zeppelin, propune o strategie de intervenţie şi reabi­litare urbană care presupune intervenţii minimaliste, dar de impact asupra vieţii oamenilor. Soluţii care, pentru a putea fi implementate, nu ridică mari probleme administrative sau de finanţare.

Constantin Goagea de la Asociaţia Zeppelin crede că o nouă generaţie de arhitecţi cu stofă de activişti este esenţială pentru a mişca lucrurile în relaţia cu autorităţile locale şi a schimba ceva în peisajul urban. Mai ales în zonele în care cali­tatea locuirii se depreciază pe zi ce trece, antrenând un fenomen social complex, de „ghettoi- zare”. Sperăm că nu vom aştep­ta prea mult această generaţie.

text si foto Roxana Mihalache

Taguri:

Comentarii

  1. poor digestion symptoms…

    The information mentioned in the article are some of the best available…

  2. heartburn remedies…

    please visit the sites we follow, including this one, as it represents our picks from the web…

Comenteaza