- Revista Flacara - http://revistaflacara.ro -

Balkanology

Case cu mansarde supraetajate (de până la patru etaje) care eludează probabil, într-un spirit bine­cunoscut, reglementările PUZ-urilor; blocuri comuniste ai căror locuitori întreprinzători au valori­ficat acoperişul punându-l la dispoziţie, în parcele, pentru construcţia unor locuinţe individuale supra- terane; construcţii informale, realizate „în regie pro­prie”, fără implicarea vreunui arhitect, cu banii trimişi lună de lună de părinţi şi fraţi care lucrează în srăinătate, construcţii de regulă ilegale. Si enu­merarea poate continua. E un fenomen care, până de curând, îl credeam a fi specific spaţiului nostru.

Arhitectura nouă şi fenomenul urban în Sud-Estul Europei

Expoziţia Balkanology. Arhi­tectura nouă şi fenomenul urban în Sud-Estul Europei, deschisă la MNAC în această toamnă, rea­lizată de Swiss Architecture Museum Basel, în colaborare cu Architekturzentrum Wien şi cu sprijinul Fundaţiei ERSTE – are ca temă ideea că în întreg spaţiul balcanic arhitectura urbană trece printr-o criză. Aceasta este generată, în princi­pal, de lipsa de reglementare şi control din partea autorităţilor în zona planificării urbane, de degradarea continuă a zonelor de blocuri construite în perioa­da comunistă, ce riscă să devi­nă ghettourile Estului. În egală măsură, arhitectura are de sufe­rit de pe urma nevoii locuitori­lor de a-şi individualiza locuinţa, chiar, atunci când aceasta face parte dintr-un ansamblu tipizat de locuinţe (bloc), ca răspuns la procesul îndelungat de dezindividuali- zare la care ne-a supus socialis­mul, de oportunităţile fantasti­ce de investiţii imobiliare apă­rute în ultimii ani care au gene­rat o febră a construcţiilor noi, nu neapărat de cel mai bun gust. Rezultatul este un haos urban în care realizări arhitec­turale remarcabile coexistă cu tot soiul de aberaţii, aşa cum evidenţiază expoziţia.

Balkanology aduce în dis­cuţie şi implicaţiile sociale care şi-au pus amprenta asupra fenomenului urban şi arhitec­tural. „Mediul urban influ­enţează toate aspectele vieţii noastre. Cu toate acestea, avem tendinţa de a minimaliza sau chiar ignora legătura între diverse procese de transforma­re socială şi dezvoltarea urba­nă”, spune Boris Marte, mem­bru în Board-ul Fundaţiei ERSTE care a susţinut cercetări­le ample ce stau în spatele rea­lizării expoziţiei.

Balkanology nu se opreşte doar la o reflectare în oglindă a felului în care schimbările socio-politice au afectat arhitec­tura şi planificarea urbană. Expoziţia reuneşte arhitecţi şi urbanişti renumiţi din zona balcanică prezentând aborda­rea lor faţă de schimbările sus­menţionate prin intermediul unor proiecte de cercetare şi intervenţii concrete, analize arhitecturale şi strategii de pla­nificare, toate acestea având ca scop final reabilitarea urbană.

Balkanology pune în dis­cuţie problemele reale ale urba­nităţii postsocialiste în mod analitic, fără lamentări, şi vine cu soluţii punctuale, cu proiec­te pilot în câteva oraşe din zonă, cum ar fi Belgrad, Sofia, Priştina, sau – mai nou – la Bucureşti. E un întreg context pe fundalul căruia se proiectea­ză şi România, şi asta e impor­tant fiindcă ne dă multe motive să fim echilibraţi şi raţionali. Şi pentru pesimişti, şi pentru optimişti. Înflorirea oraşelor sau a arhitecturii la balcanici are ceva caraghios şi bizar în ea, un fel de umor involuntar. Dar dincolo de inventarierea unor astfel de situaţii cu accente dra­matice, Balkanology pune în lumină importanţa participării autorităţilor administrative şi a oamenilor politici în relansarea dezvoltării alături de profe­sionişti şi de comunităţi. Cred că acesta este mesajul cel mai important”, spune Constantin Goagea, arhitect, fondator al Asociaţiei Zeppelin, care s-a ocupat de organizarea în România a expoziţiei.

Căderea regimurilor comuniste în Iugoslavia, Albania, România, Bulgaria a provocat un val amplu de construc]ii improvizate în toată zona bal­canică, ceea ce a dat naştere la o nouă formă de urbanizare, nereglemen­tată”, sus]ine Kai Vockler, curatorul expozi]iei „Balkanology”.

Asociaţia prezintă în expoziţie o strategie concretă de intervenţie în spaţiul urban, într-o zonă care ne afectează pe toţi, pentru că cei mai mulţi dintre noi ne ducem traiul într-un astfel de spaţiu. Este vorba despre cartierele munci­toreşti de blocuri, construite în perioada comunistă, şi de spaţiul public din jurul acesto-

Proiectul Magic Blocks, rea­lizat de un grup de arhitecţi „militanţi” reunit în jurul Asociaţiei Zeppelin, propune o strategie de intervenţie şi reabi­litare urbană care presupune intervenţii minimaliste, dar de impact asupra vieţii oamenilor. Soluţii care, pentru a putea fi implementate, nu ridică mari probleme administrative sau de finanţare.

Constantin Goagea de la Asociaţia Zeppelin crede că o nouă generaţie de arhitecţi cu stofă de activişti este esenţială pentru a mişca lucrurile în relaţia cu autorităţile locale şi a schimba ceva în peisajul urban. Mai ales în zonele în care cali­tatea locuirii se depreciază pe zi ce trece, antrenând un fenomen social complex, de „ghettoi- zare”. Sperăm că nu vom aştep­ta prea mult această generaţie.

text si foto Roxana Mihalache