Tramadol is an opiate medication which blocks the pain signals carried by the central nervous system to the brain. Such a mechanism is obtained by binding to and blocking pain receptors which are being wrongly released by over stimulated nerves. In cases where the subject has already or is slipping into depression tramadol proves valuable as it makes a person happier and pulls him or her out of clinical depression by increasing the production of the chemical serotonin which is regarded as the happy chemical. buy tramadol online cod When you buy the medicine from a regular store, there are times where we do not check the label to see if it is expired or not, however in the case of buying it from an online store, you can be sure that the medicine has not expired. You can also go ahead and choose the amount of medicine that you need to complete your treatment.

Taking Soma during first trimester of pregnancy can harm the unborn baby. During last two trimesters of pregnancy, Soma should only be taken when required really badly. Risks as well as benefits of Soma should be discussed with the doctor and pros and cons should be measured properly. Also in case you are a nursing mother, you should avoid taking it because it may pass into the breast milk. order tramadol no prescription The use of Tramadol is made for the treatment of anxiety and depression related disorders as well. This drug being an analgesic one is used in such conditions. Tramadol can cure mild to severe stress and depression related problems easily. It is also capable of providing relief in conditions like suicidal tendencies and sleeping disorders that arise due to depression and other such health conditions. Its use is advised to all patients who are above the age of 16 years.

Drugs possess a spectrum of function abilities under the in vitro as well as in vivo conditions. But in the latter case, there is a comparison done to establish if the ill-effects outweigh the possible remedies that an investigational medication offers. The reason for tramadol to see its presence in most of the physicians’ prescriptions lies in this aforesaid technique of evaluation before adapting to a new drug. Unlike the other drugs of its category, tramadol shows only signs of nausea, constipation, vomiting or drowsiness to a very less extent in patients exposed to its prolonged use. ‘MediGard’, an international standards organization for all the marketed drugs, has conferred tramadol-containing drugs 6.1 rating & has put it within the yellow category after considering the patients using this medication, yet another reason to buy tramadol online. tramadol 50mg Buy Tramadol online it's taken by mouth, according to what the doctor has prescribed. It can be used every four hours whenever necessary, or until the pain is gone. Likewise, you can take this particular medication with or without food. Always remember that the amount of dosage may depend on your response to the drug itself. It is always important to start at low dosages when taking this drug, as what your physician will also prescribe.

People who have drug addiction, could not leave Tramadol without their attention. They noticed the intoxicating effect of the analgesic already in a year after its appearance. After that, Tramadol was used as a narcotic drug. Drug addicts have been linked to it since 1963. Since that moment, its incredible sales have been recorded. Every person suffering from addiction sought to stock up on the drug. tramadol 50 You have to know that Tramadol could pose side effects to you. Some of these side effects are tolerable, but some are life-threatening, which is why it is important to seek help from your doctor first. Always remember that your doctor has prescribed this medication because he thinks it can help you to alleviate pain, when other medications have failed to do so. If you want to get a great deal when it comes to this drug, you must buy Tramadol online.

Since the introduction of Tramadol in the markets, this drug has got great admiration and demand from the users and medical sector. However still there are many misconceptions and rumors overcast this drug in the society. order tramadol online Majority of the pharmaceutical stores are situated in USA which are online. They permit individuals all over the world to place order for tramadol through their stores online to assist them treat the discomfort as well as deal. This is convenient for any individual who do not likes to meet a doctor particularly for the reason of experiencing very much pain which prevents him or her from going out of the home. The other advantage of buying tramadol online is you will not have to buy the same from a physical store.

ZOOM

Biserica Scientologică – vedete, science fiction şi marketing

March 20th, 2009, com 19 comentarii

Biserica Scientologică e una dintre cele mai deconcertante şi controversate apariţii din  evantaiul eterogen al religiilor actuale, care, în ciuda contradicţiilor dintre nivelul ideatic şi cel manifest, acaparează tot mai mulţi adepţi, se află într-o continuă expansiune. Explicaţia poate fi atât în exotismul ermetic, flamboaiant, al aşa-zisei învăţături, cât şi în avantajele cât se poate de materiale, concrete, de care ipoteticul membru ar putea beneficia, cel puţin în teorie: rezolvarea problemelor personale, psihice, autodisciplinarea, autocunoaşterea sinelui, purificarea etc.

Pseudo-doctrina

Biserica Scientologică a fost întemeiată în anii ’50, în California, de către un prolix autor de romane science fiction, pe nume Lafayette Ronald Hubbard (1911–1986). Principiile acestei religii au fost pentru prima oară enunţate de Hubbard într-o carte care a devenit ulterior un fel de biblie a scientologilor: Dianetica: ştiinţa modernă a sănătăţii mentale (unde se susţine că sursa bolilor fizice şi mentale este reprezentată de urme ale unor experienţe din vieţile anterioare şi care au rămas în subconştient), din vânzarea căreia autorul a devenit multimilionar. Conform cinicului moto „dacă vrei să devii milionar repede, întemeiază o religie“, Hubbard îşi reorganizează ideologia şi o înregistrează, în 1953, ca religie „ştiinţifică“. O simplă enumerare a datelor pe care scientologii le livrează surprinde amploarea pe care a căpătat-o această mişcare pseudoreligioasă, pseudoştiinţifică: ei susţin că posedă peste 500 de centre în 65 de ţări şi în jur de 10 milioane de adepţi. Vizibilitatea ei este asigurată de propaganda mass-media, uneori agresivă, de care beneficiază din partea unor celebrităţi ca Tom Cruise, John Travolta, jazzman-ul Chick Corea, Lisa Marie Presley ori Kirstie Alley. Tom Cruise, un fel de nou Hristos pentru scientologi şi, din câte se pare, aproape de vârful piramidei ierarhice, s-a erijat într-un propovăduitor al acestei religii, putând fi admirat, într-un rol de anvergura celui din filmul Magnolia, rostind răspicat: „E timpul să curăţăm această lume de impurităţi“. Până şi excentrica şi talentata cântăreaţă Amy Winehouse a declarat că îşi doreşte să întărească rândurile scientologilor, pentru a se elibera, prin intermediul tehnicilor purificatoare, de variile dependenţe toxicomanice. Densitatea de vedete i-a adus acestei organizaţii supranumele de Biserica Celebrităţilor.

Religia banului

În mod evident, teoriile care stau la baza scientologiei, şi care au fost definite şi redefinite de Hubbard în numeroase studii, nu formează un sistem ideatic coerent, fiind, mai mult, rodul unei imaginaţii debordante şi al unui colaj cultural inventiv şi îndeajuns de obscur, încifrat, pentru a părea, unora, credibil. Ideile acestei religii sunt preluate şi reordonate abracadabrant din varii domenii: filosofia orientală (budism, hinduim, taoism), practicile gnostice, ideile lui Freud şi Jung, UFO-ologie (credinţa în OZN-uri, extratereştri), darwinism, iudaism şi ideile „ştiinţifice“ ale lui Hubbard însuşi, care remarca, modest, că: „scientologia a atins ţelul religiei din toată istoria scrisă a Omului, eliberarea sufletului prin intermediul înţelepciunii“.

Scopul declarat al scientologiei este purificarea omului de reziduurile pe care suferinţa, traumele le stratifică în noi (de-a lungul succesivelor vieţi – e vorba de o viziune care acceptă reîncarnarea) şi care ne fac să uităm adevărata noastră natură eternă. Fiecare om este, de fapt, un thetan, care şi-a uitat propria identitate originară. Thetanii, chipurile, sunt un fel de extratereştri-demiurgi, de acum foarte multe milioane de ani, care îşi controlează la modul absolut corpurile şi care au creat lumea printr-un joc mental şi au fost atât de absorbiţi de acest joc încât au uitat cine sunt, s-au lăsat infestaţi de propriile lumi închipuite. Însă apelând la tehnicile (evident, „ştiinţifice“) pe care scientologia le-a „perfecţionat“, omul îşi poate recupera starea de thetan, poate redobândi perfecţiunea, eternitatea, nu va mai fi condiţionat de spaţiu, timp, materie. Însă, în mod contradictoriu, mijlocul prin care se produce aşa-zisa „curăţire“ propus de Hubbard este un aparat, un fel de detector de minciuni, denumit un E-meter (un dispozitiv electric capabil să înlăture aluviunile nethetanice), căruia specialiştii nescientologi nu i-au identificat nici o funcţie miraculoasă. Şedinţele de purificare („audierile“) pot dura ani de zile, iar costul unei şedinţe poate ajunge la câteva mii de euro (pentru a redeveni thetan este, se pare, nevoie de un buget de aproximativ 200.000 de euro), însă, odată „iluminat“, poţi accede la o treaptă superioară a existenţei, poţi avea control total asupra trupului şi sinelui, cel puţin în teorie. Mântuirea pe care o propune scientologia, cât şi urcarea pe scara ierarhică sunt direct condiţionate de sumele de bani pe care neofitul este dispus să le verse în conturile bisericii.

Controverse

Cele mai acerbe critici care i-au fost aduse acestui cult se referă la marketizarea religiei. Scientologia, cum s-a mai remarcat, recurge la un transfer al sacrului în domenii care se circumscriu profanului. Valorile scientologiei nu sunt altele decât valorile lumii postindustriale: banul, piaţa, tehnica. Ea propune „tehnici“ cu scopul de „a evita jocuri iraţionale, cum ar fi grevele care perturbă producţia şi bunele raporturi sociale din întreprindere“. Acest tip de discurs este bine primit de multe companii multinaţionale. General Motors, Citroën, Mobil Oil, Volkswagen utilizează „tehnicile“ lor de studiu, iar firme precum Coca-Cola sau McDonald’s contribuie substanţial la fondurile bisericii. De fapt, prin intermediul broşurilor, cărţilor lui Hubbard, Biserica Scientologică vinde tehnici nu doar de fericire, dar şi tehnici care să satisfacă voinţa de putere. Există, conform acestui cult, „tehnici“ de a gândi, a comunica, a vinde, pentru viaţa de cuplu etc., care, logic, pot avea funcţia de a pulveriza individualitatea, de a reduce omul la un tipar, multiplicabil la infinit şi privat de propria-i specificitate. Scopul scientologiei este acela de a fabrica, de a concepe, de a vinde bunuri care să contribuie la salvarea, mântuirea individului. Cursurile la care participă „recruţii“ se axează pe „vânzarea sacră“ de obiecte destinate fericirii (în cele 17 colegii de administraţie Hubbard din SUA, Marea Britanie, Rusia etc. se învaţă „tehnica managementului“!). Comercialul şi religiosul se suprapun paradoxal, coexistă ca valori identice. Între miza declarat spirituală şi mijloacele utilizate pentru a o atinge există, în mod evident, o ruptură ireconciliabilă.


Biserica Scientologică a fost acuzată, de-a lungul timpului, de nenumărate ori de fraudă, de privare de libertate, de utilizare a informaţiilor obţinute pentru şantaj, escrocare, pentru organizarea unor sinucideri în grup etc. În Germania ea poate fi interzisă, întrucât, susţinea ministrul de Interne, e neconstituţională şi are o structură totalitară. Creştin-democratul Schauble a declarat, de asemenea, că Biserica Scientologică limitează „drepturile umane esenţiale şi de bază“. În Franţa, ea a fost acuzată de „manipulare mentală“ şi s-a cerut închiderea sediului din Paris, iar comisia parlamentară a catalogat-o drept o „sectă deosebit de periculoasă“. Încă din anii ’70, mulţi membri ai acestui cult au fost arestaţi pentru furt prin spargere, interceptarea convorbirilor telefonice. Însuşi Hubbard a fost acuzat că prin manipulare, spălarea creierului şi şantaj obţinea sume de bani din partea membrilor bisericii, dar şi pentru practici care presupuneau cruzimea, sadismul, iar în 1977 a fost condamnat la închisoare, sentinţă neexecutată din cauze… misterioase.

Amploarea pe care o înregistrează acest fenomen poate fi simptomatică pentru a cartografia criza identitară a omului din contemporaneitate, lipsa de discernământ cu care îşi selectează valorile.


Deşi Biserica Scientologică declară că este preocupată de sănătatea mintală a oamenilor şi că miza ei e spirituală şi urmăreşte armonizarea corp-suflet (lume), mulţi dintre cei care au urmat tratamentul de „purificare“ au fost traumatizaţi. S-au înregistrat, în cazul multor adepţi, manifestări de dezorientare cronică, halucinaţii, senzaţii corporale stranii, comportamente aberante, nefireşti, dar şi multe cazuri de sinucidere, puse de Hubbard pe seama utilizării incorecte a tehnicilor scientologice.

Taguri:

Comentarii

 1. Yosh says:

  Best Links 2011…

  As I website possessor I believe the content matter here is rattling excellent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck….

 2. Prizee says:

  Best Links 2011…

  It’s actually a cool and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing….

 3. Best Links 2011…

  Great line up. We will be linking to this great article on our site. Keep up the good writing….

 4. Best Links 2011…

  F*ckin’ remarkable things here. I am very glad to see your post. Thanks a lot and i’m looking forward to contact you. Will you please drop me a e-mail?…

 5. Best Links 2011…

  I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!…

 6. Best Links 2011…

  Thanks a bunch for sharing this with all of us you really know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my web site =). We could have a link exchange agreement between us!…

 7. Neck Support says:

  Best Links 2011…

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!…

 8. Best Links 2011…

  hi!,I like your writing very much! share we communicate more about your article on AOL? I require an expert on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you….

 9. Best Links 2011…

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader….

 10. Best Links 2011…

  I have recently started a site, the info you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work….

 11. Best Links 2011…

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the…

 12. Best Links 2011…

  Hey there, You have done a fantastic job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this web site….

 13. Best Links 2011…

  Good – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unus…

 14. Best Links 2011…

  This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article….

 15. Best Links 2011…

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shar…

 16. Best Links 2011…

  Great wordpress blog here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! take care…

 17. OH HAI…

  I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite sure I will learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!…

 18. http://www.eRealEstateSanDiego.com...

  Pacific Real Estate Broker serving all of your San Diego county real estate needs. Search Ca homes for sale using our MLS search. Receive email updates of Realtor listings with prices and blog. Whether single-family houses, townhomes, luxury homes, bea…

 19. 2011…

  Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!”…

Comenteaza la betting systems