- Revista Flacara - http://revistaflacara.ro -

Bogdan Babici: „Trebuie să existe provocarea si scânteia!”

Pe Bogdan Babici nu l-am văzut niciodată. Am vorbit despre el şi cu el la telefon, l-am descoperit pe net şi pe stradă prin proiectele lui.

I-am admirat fotografiile, realizările şi premiile. Am tot amânat o întâlnire, ne-am răspuns greu la e-mailuri, unul altuia. Dar până la urmă am reuşit să comunicăm. Ce a ieşit puteţi citi mai jos…

În România, pentru că regu­lamentele sunt echivoce, eşti nevoit să mizezi pe bunul sim]… Lipsa de respect fa]ă de celălalt se reflectă în agresiuni vizuale de neiertat, la fel şi inabilitatea de a trăi în colecti­vitate eviden]i- indu-se prin felul în care doar propriile interese şi ego-uri primează…”

I V-aţi născut în Bucureşti şi trăiţi tot aici. Cum vă împăcaţi cu acest oraş?

I Care este cea mai puternică sau frumoa­să amintire a copilăriei?

I Dar a adolescenţei?

Intelectualul de azi trebuie să dise­mineze cunoaşte­rea şi educaţia de care beneficiază, să se dăruiască „fără rest” comuni­tăţii din care face parte în speranţa aducerii pe calea cea dreaptă a cât mai multora dintre tinerii rătăciţi în ceaţa acestei crize identitare pe care o străbate societatea românească.”

I Aţi ales arhitectura. A existat si altă ten­taţie?

I Aveţi un buchet bogat de premii? Cât valorează în zilele noastre?

I Aţi lucrat în America la firma lui Cesare Pelli. Ce ar trebui să stie cititorii nostri despre acest mare arhitect?

I Cum a fost fiecare zi într-o companie atât de celebră? L-aţi cunoscut personal? V-a inspirat în munca de mai târziu?

I Ce poate face un arhitect azi într-o societate atât de urâtă?

I Care este rolul intelectualului în zilele noastre?

I Cu ce proiecte vă lăudaţi? Realizări? Eşecuri?

Când vreau să fug de toate mă refugiez în cărţi, pe cana­pea în sufragerie sau, dacă timpul permite, mai ales iarna, în munţi la schi, sau în alte oraşe în care nevoia de frumos a fost identificată acum 5-6 secole şi a fost satisfăcută prin dezvoltări urbanistice de geniu şi prin edificii remarcabile care astăzi constituie patrimoniul acestui muzeu numit Europa.”‘

I Aveţi şi o viaţă personală sau munca vă ocupa tot timpul?

I Aţi mai dat interviuri? Ce întrebare v-a sâcâit cel mai des?

I Ce întrebare nu v-a fost adresată nicio­dată?

I Care ar fi următorul pas în viaţa dum­neavoastră?