Soma is a well-known tool that was designed to relieve pain in muscles. It affects the human cerebrum directly. It influences the special parts of the cerebrum that are responsible for the feeling of pain. Commonly, it is prescribed for examinees in the period after operations, when the pain is too great. It is effective in occasions of severe injuries and can also be used in a complex with various physiotherapies, improving their effectiveness. You can buy Soma online. Soma for Muscle Pain You have to take Soma exactly as it is written in your script. At general, this remedy is taken three or four times a day by mouth, but it depends on your body's characteristics and on your medical condition. Most of the patients take 250 to 350 mg of Soma (it's for those who take it 3 times a day), and it's very important that you shouldn't take it for a long time. Soma shows its best in two-three weeks, and after this time you have to make a pause, because if you take it for a longer time, you can have such problems as tolerance and addiction.

Apart from the fact that you can get this tablet at a cheaper rate, this is also beneficial as this way you can place the order for the medicine whenever you want. This can also be bought late at night as there are no specific timings for you to place the order. Another benefit of buying this medicine online is the fact that they will deliver the medicine at your doorstep, this is beneficial especially if you are living in a country where this medication is not available or cannot be sold in physical stores. buy cheap soma You have also to discuss the dosage if you are pregnant. The influence upon fetus or new born is not determined, so in periods of pregnancy and lactation there must be prescribed a special dosage.

Be cautious while the period of breast-feeding, inasmuch as it was not determined if it goes into breast-milk. buy soma online Today the internet has become one of the best sources for a person to get whatever they want. This is a hub that provides a lot of opportunities for people who want to buy things like medication which can be very expensive if bought from a regular store. This is beneficial especially for those who are undergoing financial problems and have to undergo treatments to deal with chronic pain. Doctors prefer to prescribe soma as this is a tablet that has helped many people who are dealing with pain.

Tramadol is a very efficient and effective medicine to treat both moderate and sever pain. The dosage of tramadol is based on your medical condition not to forget your medical history. It is very essential for everyone suffering from pain to reveal each and every minute detail relating to the medical past. Buy Tramadol online this will help the doctor a great deal in prescribing the right dosage of the medicine. The maximum dosage is 400 milligrams a single day. tramadol help migraines Tramadol also affects the smooth muscles of the digestive tract, can provoke their spasm and the development of complications. The effect of the drug on the oculomotor nerve is noted, which can be noticed when examining the patient after using the drug.

Tramadol hydrochloride affects your brain and your central nervous system that is responsible for monitoring your pain sensation. When you intake a tramadol capsule, the elements of the capsule would create a comforting sensation in your body and brain. This reaction is because of its opiate characteristics. Your body would find itself in a happy zone and the sensation of pain would be negligible if not zero. You could also take a healthy nap, after which you feel refreshed and more confident to undertake your daily activities. buy tramadol Tramadol acts by binding to the opionoid receptors of the central nervous system that react to the release of the pain inducing chemicals. Tramadol dilutes the effect of the opionoid receptors and relieves body from pain. You get all the information about how to buy Tramadol online and easily get familiar with this drug. For using this drug you will not require any kind of legal approval. This drug is legally approved by FDA and is available easily with every registered drug dealer and chemist shop.

CULTURA MASS-MEDIA

Ce rezistă şi ce nu rezistă

July 16th, 2012, com Comenteaza

Visul scriitorilor este să creeze opere  literare care să reziste în timp. Din nefericire, foarte puţini şi-au  împlinit acest  vis. Cei mai mulţi compun texte  epigonice, friabile,  destinate de la început trecutului,  nu viitorului.

Secolul 20 a fost, din  punct de vedere literar, agitat.  S-a contestat tot ce s-a făcut în secolul 19, promovându-se fragmentarismul în locul  construcţiei monumentale, absurdul  în locul  logicii,  antiliteratura în  locul  literaturii. După acest  război  de o sută  de ani, apare un poet care scrie calm, surâzător, exact ca în secolul nouăsprezece…

Poetul   se  numeşte Ionel  Câmpeanu şi  a publicat nu demult o carte, Viscole în azur, care pare opera  lui Vasile Alecsandri:

„Colo-n  zare/ Pe cărare,/ Raiul  munţilor răsare,/ Bat vânturile grele/ Frumoasă toamnă unde te duci?”;

„Spre  zori/ O căprioară rătăcită/ Culege-un  fir de iarbă/ Din marile  zăpezi,// Un stol de păsărele ciripesc/ Spre mugurii noi”

Din  când  în când  se face auzit  şi sunetul poeziei  lui Eminescu:

„Ţi-am  şoptit/ Codrule ţie,/ Lasă zorile-n pustie/ Dorul  nostru/ Cine-l  ştie.// Plânge-mă  codru cu dor,/ Doina  frunzelor în zbor/ Răsăritul munţilor/ Curgerea poienelor”

În general, însă, tonul  este voios, de pionier al poeziei  româneşti. Simţindu-se singur, fără concurenţă,  poetul  scrie  tot  ce-i  trece   prin minte,  aşa cum alţii cântă în baie.

S-a demonstrat, de multă vreme, că personificarea este una  dintre figurile  de stil căzute în desuetudine. Ionel Câmpeanu tocmai personificarea o cultivă  cu insistenţă, ceea ce face ca versurile sale să aibă deopotrivă ceva vetust şi pueril:

„Vânturile cu buze de muguri/ Suflă în fluierele codrului”;

„Mi-a povestit poiana,/Stejarii mi-au cântat”;

Unii autori, neînţeleşi de contemporani, se consolează cu gândul că scriu pentru posteritate. Abia generaţiile viitoare – îşi închipuie ei – vor fi capabile să-i înţeleagă şi să-i aprecieze.

Ionel  Câmpeanu procedează exact  invers. El scrie pentru cititorii  de acum  o sută  şi ceva de ani.

*

Romanul Oţel şi pâine, publicat de Ion Călugăru în 1951, pleacă  de la o dogmă a propagandei comuniste: proprietatea de  stat  este sacrosanctă. În mod curios, tocmai adepţii marxism-leninismului, care priveau cu dispreţ proprietatea particulară, considerând-o expresia unei  lăcomii  patologice, dădeau o importanţă mistică  proprietăţii de stat. Din punctul lor de vedere, era  întrutotul justificat  ca oamenii să facă sacrificii  ca să apere,  în situaţii extreme, avutul obştesc.  Lor nu  li se părea exagerat ca un muncitor să-şi dea şi viaţa  pentru a împiedica pierderea unui tractor sau a unei sonde de petrol.

În romanul Oţel şi pâine, scris într-o  limbă română nesigură, cu spontaneităţi populare simulate fără  graţie  stilistică,  autorul încearcă să  facă  o epopee din  activitatea într-o  uzină siderurgică. La un moment dat, duşmanii regimului sabotează activitatea uzinei,   înlocuind rezervorul de aer comprimat cu un tub de oxigen şi declanşând astfel un incendiu. Iată, însă, că muncitorii, conduşi pas cu pas de comunişti, se aruncă în foc şi, riscându-şi viaţa, salvează o mare  parte  din utilaje.

Un  tânăr   muncitor,  Mihai   Vezetiu,   este grav  rănit  în  timpul intervenţiei şi îşi pierde cunoştinţa. Dar când îşi revine  primul lui gând este ce s-a întâmplat cu fabrica. Iată scena, de o falsitate  care frizează prostul gust:

„Când ridicară greutatea tubului şi grinda de pe pieptul lui ars, însângerat, Mihai Vezetiu se deşteptă: scoase  un  suspin, deschise ochii. Peste dânsul stătea  aplecată Irina.”

(Irina este iubita  lui.)

„–  Ce-ai  făcut?  Erai  să  te  prăpădeşti. Eu cum rămâneam?

– Ce să fac? Trebuia să dau  ajutor  la scos tuburile…”

„Îl văzu  şi pe Pavel aplecându-se. (Pavel este activistul de partid.) Lui Mihai i se umeziră ochii.

– N-a ars fabrica?

Înghiţi  saliva  amestecată cu funingine, cu sânge închegat. Pavel îl mângâie pe frunte.

– S-a stins focul. Totu-i bine.”

Un muribund adus  de puţin timp  la viaţă care se bucură că n-a ars fabrica – iată un mod grotesc  de a construi psihologia unui personaj în scop propagandistic.

Teatrale   şi  ridicole   sunt   şi  comentariile făcute de Pavel şi de alt activist,  Moise:

„– Are o inimă de oţel băiatul ăsta! – zise ca pentru sine Pavel.

– De oţel! Aşa trebuie să fie inima  furnalistului! – răspunse Moise.”

Cartea este plină de oţel de la prima până la ultima pagină. Dar aceasta  n-o ajută să reziste. Lipsită de viaţă, se sfărâmă la prima atingere.

Taguri:

Comenteaza