Online purchasing allows you saving your costs and time. All online purchases usually cost lesser than those in common stores. Besides, you can make an order extremely quickly. You only need to log in the Internet, visit the needed online drugstore and buy soma online out of the list of its products choose the one you require. After all forms are filled, you may wait for the arrival of your product, which commonly does not require more than a couple of days. soma for sale In order to avoid undesired events, consult first a specialist and only afterwards buy Soma. This is a very powerful tool and self-curing may be hazardous for your health. All doses should be prescribed by a specialist only.

You should first undergo for a total medical checkup. After completing the checkup, your doctor would intimate you whether you require the medicine or not. When you know from your doctor that the drug is absolute necessity for you, buy soma online then you should enquire about the price in which it can be obtained. buy soma Soma has also been proved very effective when it comes to relieving the pain and discomfort felt with the musculoskeletal problems. The medicine has fast working action of just 30 minutes along with relieving the pain for around 2 to 6 hours.

Though you can buy soma to solve your major muscle pains and injuries, but to get the right kind of results after using this medicine, a seasoned practitioner’s prescription is always what is recommended. Anticipatory self-medication for a pain relief may cause different health problems. If one uses this medicine without the prescription, then he may experience a major headache or intolerable pain at neck. Apart from these effects, Soma may change the normal mechanism of body and spread a feeling of tiredness all over day in and day out. So while using this, medicine, always follow the guidelines and dose limit as prescribed by the physician. cheap soma Another vital point is price policy. Purchasing online you would surely save nice sum of money, inasmuch as the prices are actually cheap.

Furthermore, never take the medicine more than what is prescribed or directed by the doctor. Taking an overdose of this drug or taking the medication too often can result in dependency. At the same time, you need not stop taking it abruptly without asking your doctor. This is so because if you do so, you may face the negative withdrawal symptoms. When you consult with the doctor, he or she may reduce the dose of Tramadol gradually, as per your treatment and condition. tramadol 50 mg This drug is actively used for the treatment of pain and is highly effective as well but it is not advised to be takes without proper consultation. Being an analgesic drug there are addictive traits of Tramadol and you should avoid using it on your own. The dosage and the frequency of the drug should be decided by the doctors and you should not make any change in them. If you want to buy tramadol and make any change to the dosage you should consult the doctors first. There are no permanent side effects of this drug. Some mild symptoms may include nausea, vomiting, mild headache, faintness feeling and so on.

It is vital to know that it may induce some adverse effects, but strongly keeping to safe dosage, you would sufficiently secure yourself from them. buy tramadol online Respiratory disorders occur due to the effect of the active component on the respiratory center in the brain. They can be accompanied by shortness of breath during exercise and at rest, a feeling of lack of air, as well as respiratory failure. The condition threatens not only the health, but also the life of the patient, which is associated with an increased risk of suffocation.

DOSAR

Cea de-a doua renaştere, cea roşie

November 3rd, 2011, com Un comentariu

Un titlu de revistă precum Flacăra nu avea cum să fie ignorat de către autorităţile comuniste instalate la guvernare cu sprijinul tancurilor sovietice. Mai ales că… se dorea (nu se spunea niciodată cine dorea, dar era mai mult decât evident!) o revistă având drept model Ogoniok (Focule]ul în limba rusă), faimoasa publicaţie ilustrată a vecinului de la Răsărit.

Pe vremea când tot ce era bun venea doar de la Răsărit, era normal şi evident că o Flacără roşie trebuia să se aprindă şi pe meleagurile noastre mioritice. Aşadar, la Bucureşti, apare, pe 4 ianuarie 1948, Flacăra, ca Săptămînal de Artă şi de Cultură al Uniunii Sindicatelor de Artişti, Scriitori şi Ziarişti.

Printre colaboratori: M. Beniuc, Eugen Jebeleanu, Nina Cassian, Geo Dumitrescu, G. Călinescu, Ov. S. Croh mălniceanu, Perpessicius, T. Vianu. Dar despre aceşti ani nu prea pot să vă povestesc. Nu avem numere în colecţie…

Apoi din 1952: Flacăra. Revistă lunară social-politică şi literar-artistică. Are şi celebrul motto: Proletari din toate ţările, uniţi-vă! Sincer nu mai ţin minte cine a spus această chestiune pentru că oricum era pusă peste tot, pe reviste, ziare, pereţi de săli de şcoală sau frontoane de blocuri.

Nici un cuvânt despre vechile numere sau despre vechii colaboratori, numărătoarea apariţiilor începe de la 1.  Cola boratori: Sandu Manea, Veronica Porumbacu, Mihai Beniuc, H. Dona (redactor-şef la România Liberă), Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Ecaterina Oproiu, va semna în numerele următoare şi Mihail Sadoveanu.

Între mai 1952 şi mai 1953 publicaţia are o periodicitate lunară, iar între iunie 1953 şi decembrie 1957 bilunară. Este prima revistă ilustrată din România după cel de-al Doilea Război Mondial.

//

Ca din întâmplare răsfoiesc colecţia cu anul 1953.  E  un an important. Dispariţia lui Stalin şi faimosul festival de care am auzit la părinţii mei – festivalul care a înfometat România. În primul număr din an, pe lângă fotografiile cu realizări măreţe avem parte şi de o coliţă  policromă cu artă plastică. Foarte pe linie! De exemplu, portretul  stahanovistei Maria   Moise, maistru sondor (Băicoi), membru permanent în Comitetul pentru Apărarea Păcii din RPR. O pagină întreagă. Fără comentarii…

În numărul din martie vedem pionierii în vizită la Muzeul Antipa, probleme de şah, jocuri distractive, ştiinţă popularizată şi o reclamă de… modă! O victorie! Dar şi o caricatură cu preşedintele SUA – preşedintele marionetă… Iar numărul din aprilie este tot numai… Stalin! Începând de la copertă – cartonată şi tipărită doar pe o faţă (?!) şi continuând cu o ploaie de articole despre… titanul gândirii şi acţiunii. În numărul din mai un salut revistei… surori Ogoniok, ce împlinea 30 de ani. În 1953 Flacăra avea 42…, dar unii nu se numărau. Tot  în mai brigadierii construiau parcul

23 August. Se apropia Festivalul. Şi  se aniversează 125 de la naşterea lui Grigorescu. Tot  în mai salutăm primele camioane, motocicletele IMS şi primele biciclete.  Apoi  în august Festivalul, cu imagini de oaspeţi  fericiţi, cu un reportaj prin Bucureşti  alături  de  Ciu-Li,  François, Saşa  şi Jim… şi cu  editura (aparent românească, nu  se spune mai mult…) Le Livre, care traduce autorii români în engleză sau franceză  sau germană… Nu   comentăm  alegerea  volumelor. Iar  despre fragmentul de roman Ion, fiul lui Ion, de Cezar Petrescu, nu ştiam  nimic. Aşa  a fost în  1953… Cred că ar trebui să nu uităm…

Flacăra redevine săptămânal la 1  ianuarie 1958. În 1976  se tipăreşte pe hârtie de ziar la două culori, în format tabloid. Imaginile încep să-şi piardă importanţa.

Flacăra nu are cum să scape de tarele presei din perioada comunistă, cu toate acestea, de multe ori, paginile revistei reuşesc să găzduiască jurnalism adevărat sau literatură de cea mai bună  calitate. Interviuri  inedite,  recenzii  de carte, reclame curajoase, reportaje la limita cenzurării. Mă uit cu uimire la o copertă din 1963 de pe care zâmbeşte George Călinescu. Greu de crezut că aşa ceva a fost posibil. Dar viaţa socială şi culturală a României se  degradează constant. În  Polonia  izbucnesc  protestele  Solidarităţii şi este proclamată legea marţială…

În  România   dispare  mâncarea, se  stinge televiziunea, iar presa rămâne doar un instrument de proslăvire a Epocii  de Aur… Flacăra a făcut eforturi să-şi merite numele chiar şi în cei mai grei ani de după 1980. Printre  semnăturile anilor   postbelici: Camil   Petrescu, M.   Sadoveanu, Eusebiu     Camilar,  A.   Păunescu, O. Ioaniţoaia, Zaharia  Stancu,  Demostene  Botez, D.R.  Popescu, Şerban   Cioculescu,  G.   Dimisianu, Aurel Dragoş Munteanu, Aurel Baranga, Teodor    Mazilu, Pop  Simion, Mircea   Maliţa, Ioan Alexandru,  Fănuş Neagu, Marin  Sorescu, Mircea Micu, George Arion, Adi Cusin, Adrian Dohotaru, Tudor  Octavian, Cornel Nistorescu.

Taguri:

Comentarii

  1. […] totusi la mai multa atentie sau acribie pentru istoricul revistei. Cateva completari pentru perioada de dupa 1948: revista [re]apare din 4 ianuarie 1948 ca si saptamanal de arta si cultura al Uniunii […]

Comenteaza