- Revista Flacara - http://revistaflacara.ro -

Cererea turistică pentru România în 2011 este foarte bună

Interviu cu domnul Simion Giurcă, şef al Biroului de promovare şi informare turistică al României la Viena

Reprezentarea României faţă de ministerul austriac de tur­ism si alte instituţii, partici­parea în cadrul Asociaţiei de promovare turistică a ţărilor dunărene Die Donau, care are sediu la Viena, si participarea ţării noastre în Asociaţia Birourilor Naţionale a celor 37 de ţări – Corps Turistique, care activeză în piaţa de tur­ism austriacă, precum si preţenţa românească la târ­gurile de profil contribuie toate la mărirea cererii turis­tice pentru România.

Aveţi experienţă de invidiat în turism. De mulţi ani aţi ales să vă ocupaţi de relaţiile turistice din­tre România şi Austria. De ce?

– întâmplarea m-a adus în Austria, o ţară care la acea vreme nu trimitea foarte mulţi turişti spre România. Deşi personal am fost bine primit de către specialiştii austrieci, interesul faţă de destinaţia România a fost în primii ani anemic, iar imaginea ţării noastre la pământ. în prima fază am vrut să mă re­trag, mai ales că sprijinul de acasă era aproape nul. Mi-am propus însă să-i fac pe colegii din minister să înţeleagă că acolo unde intervin ambiţia, munca şi profesionalismul, rezultatele bune apar, iar pe austrieci să vrea să viziteze şi să aprecieze România ca pe o destinaţie de vacanţă culturală şi naturală. Am avut încrederea şi, ulterior, convingerea că Austria este o ţară cu potenţial ridicat pentru România. A urmat o încă­păţânare crâncenă pentru a demonstra cu fapte, respectiv cifre, acest lucru. Cu fiecare creştere a circulaţiei sau/şi a încasărilor valutare ale României a crescut şi dorinţa de-a plasa Austria cât mai sus pe lista ţărilor din care vin turişti în România. Restul este muncă asiduă şi, parţial, istorie.

Practic, în ce constă activitatea dv.?

Cu ce probleme mai deosebite vă confruntaţi?

De ce vin turi[tii români în Aus­tria? Care e numărul lor anual – dacă există o statistică?

Ce mijloace folosiţi pentru a face cunoscută oferta în turism a României?

Sunteţi mulţumit de stadiul aces­tor relaţii?

– România are o poziţie stabilă şi solidă pe piaţa austriacă. Sunt preşedi­nte la al treilea mandat al Corpului Tu­ristic (Asociaţia Birourilor naţionale ale celor 37 de ţări care activează pe piaţa austriacă) şi vicepreşedinte la al doilea mandat al asociaţiei DieDonau.în 2010 România a fost vizitată de peste 181.000 de austrieci. Cererea pentru România la început de an 2011 este foarte bună, lucru confirmat la recent încheiatul Târg de turism de la Viena. Cu toate astea, mulţumit nu sunt niciodată. Totuşi, în general şi prin comparaţie cu alte pieţe, aş putea fi mulţumit. Lucrurile evoluea­ză pozitiv. Anul 2010 a fost un an cu uşoară creştere, ceea ce creează pre­misele unei creşteri mai accentuate în acest an. Şansele sunt bune, depinde doar de noi în ce măsură le valorificăm.

Cu ce opinii se reîntorc în ţara lor austriecii după ce ne vizitează ţara? Ce apreciază mai mult? Ce locuri le place mai mult să viziteze? Ce-ar trebui făcut ca să crească numărul turiştilor aus­trieci care vin la noi? – în proporţie de 99% cu opinii fa­vorabile. România le oferă mai mult decât îşi închipuie ei că le putem oferi, iar ţara este categoric mai bună şi mai frumoasă decât o percepem noi. Este drept că turiştii nu stau tot timpul în România. Ne străduim să-i informăm corect asupra ofertei, infrastructurii, problemelor care pot să apară şi a lu­crurilor pe care pot să le vadă şi să le facă în România, plecând de la premisa că un turist bine informat înainte de începerea călătoriei este, de regulă, un turist mulţumit. Le place oferta culturală a României, ospitali­tatea românilor, mai ales a celor din mediul rural, peisajele şi natura intactă în multe locuri, oraşele medievale, Bu­covina ca un sit turistic valoros şi com­pact, gastronomia, tradiţiile şi folc­lorul. Le place tot mai mult, deşi mulţi români încă nu pot să o creadă, Bu- cureştiul şi Carpaţii. Transilvania, cu magnetul numit Sibiu, atrage în mare măsură austriecii datorită notei şi imaginii medievale bine conservate în multe dintre localităţi. Este în creştere interesul pentru Maramureş şi Banat. Există interes şi pentru cura balneară, dar mai avem de lucrat la oferte. Dacă vrem să crească numărul de turişti austrieci trebuie să facem un lucru simplu, dar să-l facem bine şi permanent: RECLAMĂ / PROMOVARE. Acolo unde şi atunci când trebuie.

“Tourism demand for Romania in 2011 is very good”

Interview with Mr. Simon Giurcă, Head of Romanian Tourism Information and Promotion Office in Vienna

Why are the Romanian tourists coming to Austria? What is the annual number of visitors – if there is a statistic? Most of Romanian come to Austria in winter, for skiing. The next segment is formed by those interested in the country’s cultural offer, all along the way from Vienna to Salzburg. There is a strong interest in shopping, both in Vienna and at the outlet from Parn­dorf. The fourth major touristic formula is the combination of well­ness offers in the mountains locations. The number of Romanians who visited Austria in 2010 has been declining, reaching 226 975 by 30th of November 2010.

How do you promote the Romanian tourism offer? We use the whole panoply of ways to promote it, from classical to modern, from participation in fairs and events, to dedicated web

pages on the Austrian market and social media accounts, from PR to outdoor. We cooperate with schools, travel companies, Aus- trian institutions both local or federal, Diaspora organizations and associations, international organizations based in Vienna, parishes, unions, etc. Generally speaking, any form of coopera- tion that can provide us a platform to support our tourism offer. The demand for Romania at the beginning of the year 2011 is very good, as confirmed by the Tourism Fair that has recently been in Vienna. However, I’m never satisfied. Although I should be pleased, on the overall and by comparison with other markets. Things are evolving positively. 2010 was a year of slight growth, which creates prerequisites for a higher growth this year. Chances are good, depends on us whether we make the most of them.