- Revista Flacara - http://revistaflacara.ro -

Cristian Român: „Oamenii iubesc apocalipsele”

Am construit o civilizaţie care se bazează fundamental pe ştiinţă şi tehnologie. În acelaşi timp, am făcut totul ca înţelegerea ştiinţei şi tehnologiei să nu ajungă la publicul larg. Aceasta este reţeta dezastrului”. (Carl Sagan)

Cristian Român este pasionat de ştiinţă. Si de tehnică. Şi de revista „Ştiinţă & Tehnică”, la care lucrează de ani buni. Realizează săptămânal emisiunea „Cronica scepticului”, difuzată de TvRM, dar se consideră prudent, nu sceptic.

Anul 2012 şi scenariile sale catastrofice -au inundat căsuţele de mail, televizoa- ele, paginile de ziare şi reviste. Încet-în- creează o adevărată psihoză colec­tivă, ea însăşi generatoare de dezastre la nivel de individ. Avem motive de panică?

I Chiar dacă aceste cataclisme planetare se petrec la intervale de timp geologice?

I Potopul biblic unde este situat în istoria cataclismelor?

I Vorbind despre Biblie, în istoria recenta – a ultimelor doua milenii – scenariile apo­caliptice au frecvent conotaţii religioase, descrise ca pedepse ale divinităţii pentru păcatele omului, tot mai decăzut.

Ducem mai departe spec­trul dezastrului în genele noastre, atât ca spaimă, cât şi ca apetenţă pentru sce­nariile catastrofice.”

I Dezvoltarea ştiinţei n-a redus apetenţa pentru scenariile catastrofice?

I Ne apropiem de 2012. Apocalipsa lui Ioan păleşte smerit în faţa grozăveniilor anunţate de calendarul mayaş.

I De aici încolo încep teoriile. Le putem acorda atenţie?

Nu s-a demonstrat daca alternanţa lumilor se face cu periodicitatea de 26.000 de ani, cât durează calen­darul mayaş.”

I Cum e cu alinierea Soarelui şi a Pămân­tului cu centrul galaxiei?

I Şi totuşi, ne ameninţă vreun cataclism global?