502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
SUPLIMENT - AUSTRIA

DATE GENERALE AUSTRIA

March 10th, 2011, com Un comentariu

DATE GENERALE

 • Numele oficial: Republica Austria (germană: Republik Osterreich)

 • Forma de gu­vernământ: Republică. Parlamen­tul este bicameral: Bundesrat(consiliul federal), cu 64 de membri, ţi National- rat(consiliul naţional), cu 183 de membri aleţi prin vot direct, o dată la 5 ani

 • Sistem politic: re­publică federală, com­pusă din nouă landuri

 • Şeful statului: Preţedinte, ales o dată la 5 ani. Din 2010, preţedinte este Heinz Fischer, repre­zentantul Partidului Social Democrat.

 • Şeful Guvernului: Cancelarul, desemnat de preţedinte. În pre­zent, Werner Faymann din 2008

 • Sărbătoarea naţională: 26 octom­brie (1955 -Decla­raţia de Neutralitate)

 • Capitala: Viena (1.539.843 de locui­tori)

 • Populaţia: 8.199.783 (estimat în 2006)

 • Limba oficială: ger­mana (97%)

 • Grupuri etnice: austrieci, croaţi, slo­veni, maghiari, cehi

 • Religie: romano-ca- tolici (74%), protes­tanţi (5%), musulmani (4%)

 • Indicatori demo­grafici: densitatea po­pulaţiei: 96,2 loc/km2; distribuţia populaţiei: 66% urban / 34% rural; rata natalităţii: 8,69 la 1.000 de locui­tori

 • Aţezare geogra­fică: Austria este si­tuată în Europa cen­trală. La vest, Austria se învecinează cu Elveţia ţi principatul Liechtenstein, la est cu Ungaria ţi Slovacia, la sud cu Italia ţi Slo­venia, la nord cu Ger­mania ţi Republica Cehă.

 • Suprafaţa: 83.871 km2

 • Climă: temperat- alpină

 • Relief: ţară mun­toasă (alt. medie 1.000 m), străbătută de Alpii Orientali. Doar 32% din teritoriul ţării este sub 500 de metri, iar cel mai înalt punct este de 3.797 m.

 • Moneda: Euro (EUR)

 • Produs intern brut pe cap de locuitor: 29.600 E (estimare 2009)

 • Sănătate: 800 pa­turi de spital /100.000 de locuitori

 • Oraţe principale: Viena, Salzburg, Innsbruck, Graz ţi Linz.

DATE ISTORICE

 • Cele mai vechi urme ale existenţei umane pe teritoriul Austriei datează de peste 70.000 de ani. Tot aici s-a descoperit una dintre primele re­prezentări ale ferti­lităţii feminine, Venus din Willendorf, statuetă de acum 25.000 de ani.

Secolul IV î.Hr.

 • Primul regat, Nori- cum, în apropierea Dunării, format de tri­burile celtice ale tau- riscilor ţi ale noricilor.

14 î.Hr.

 • Noricum devine provincie romană, alături de regiunile învecinate din Pano- nia.

Secolul II î.Hr.

 • Sub atacul popoa­relor migratoare, ro­manii pierd teren, fiind în cele din urmă alungaţi de o armată condusă de Hummgor II.

791 – 796

 • Charlemagne îi cu- cereţte pe avari ţi fon­dează Marca de Est, nucleul viitorului Im­periu Austriac, con­dusă timp de trei secole de casa de Ba- benberg.

996

 • Prima atestare do­cumentară a denumi­rii Austria, când apare termenul Ostarrichi, ulterior transformat în Osterreich.

1273

 • Austria intră sub dominaţia habs- burgilor care, printr-o politică abilă de căsătorii ţi moţteniri, ţi-au extins influenţa în Europa.

1520

 • Carol Quintulce- dează teritoriul Aus­triei fratelui său, Ferdinand. În urma Bătăliei de la Mohacs din 1526, Ferdinand intră în posesia Boe- miei ţi a unei părţi din Ungaria.

1593 – 1608

 • Are loc Războiul de 13 ani, între Habs- burgi, aliaţi cu Sfântul Imperiu Roman, pe de o parte, ţi Imperiul Otoman, pe de altă parte.

1618 – 1648

 • Are locRăzboiul de 30 de ani, pe fondul conflictelor dintre catolici, susţinuţi de Ferdinand al II-lea, ţi protestanţi, majori­tari în rândul populaţiei.

1683

 • Viena scapă de sub asediul turcilor, învinţi de forţele po- lono-austriece, con­duse de Ioan Sobieski.

1740

 • Odată cu moartea lui Carol al II-lea, se stinge linia bărbătească a Habs- burgilor, iar fiica sa, Maria Tereza, devine arhiducesă a Austriei ţi regină a Ungariei, continuând, alături de fiul său, împăratul Iosif al II-lea, politica de reforme prin care asigură puterea ţi sta­bilitatea imperiului.

1800

 • Înfrânt de trupele franceze ale lui Napo­leon, în 1800, la Ma- rengo, Francisc al II-lea abandonează titlul de împărat al Sfântului Imperiu ţi îl adoptă pe cel de împărat ereditar al Austriei sub numele de Francisc I al Aus­triei.

1809

 • Prin Tratatul de pace de la Schon- brunn, încheiat cu Na­poleon, Austria pierde: Trieste, Ca- miola-Slovenia ţi o parte din Carintia.

1814 – 1815

 • Prin Congresul de la Viena, Austria recâţtigă Lombardia, Veneţia ţi Dalmaţia,

dar pierde Ţările de Jos. Se fondează Con­federaţia Germană, sub preşedinţia Aus­triei.

1815 – 1848

 • Nemulţumirile din interiorul Imperiului Austriac se amplifică, pe fondul valului re­voluţionar din1848. Cancelarul Metternich se refugiază în Anglia. Ferdinand I abdică în favoarea lui Franz Jo- seph.

1867

 • Se formează dubla monarhie Austro-Un- garia ca o alianţă a două state indepen­dente conduse de un singur monarh -Franz Joseph I, Austria şi Un­garia având puteri egale şi constituţii se­parate.

1878

 • Tratatul de la Ber­lin acordă Austriei ad­ministrarea Bosniei şi Herţegovinei,deşi acestea rămân formal în componenţa Impe­riului Otoman.

1914

 • Asasinarea arhidu­celui Franz Ferdinand al Austriei constituie pretextul pentru iz­bucnirea Primului Război Mondial. În mai puţin de o săptămână, Germania, Austria, Rusia şi Franţa se află în război. Curând, în conflict intră şi Marea Britanie. La începutul lui august, Austria de­clară război împotriva Rusiei, apoi invadează Serbia.

  1.  

 • Austro-Ungaria ca­pitulează, iar pe 3 no­iembrie este semnat armistiţiul cu Forţele Aliate. La Paris este declarată indepen­denţa Cehoslovaciei, a Croaţiei, a Regatului Iugoslaviei, a primei republici ungare, iar românii din Transilva­nia şi Bucovina încep negocierile pentru unirea cu România.

 1.  

 • După abdicarea forţată a lui Carol I şi proclamarea Republi­cii Austria, Tratatul de

la Saint-Germain, sem­nat pe 10 septembrie 1919, declară Austria un stat independent şi îi stabileşte graniţele, valabile şi astăzi.

1938

 • Austria este ane­xată (ca „Ostmark”) la Germania nazistă, acţiune denumită An – schluss. Armata aus­triacă este încorporată la cea a Germaniei, fiind utilizată, în cel de-al Doilea Război Mondial, în campaniile împotriva URSS.

1945

 • Trupele ruseşti trec frontiera austriacă şi are loc capitularea Vie- nei. Pe 27 aprilie este fondată a Doua Repu­blică a Austriei, pe te­ritoriul ocupat al ţării.

1955

 • Republica Austria îşi recapătă indepen­denţa. Trupele de ocupaţie sunt retrase, iar Parlamentul vo­tează Legea Con­stituţională asupra neutralităţii perma­nente a statului, ne­utralitate care a fost respectată chiar şi în perioada Războiului Rece.

1960 – 1980

 • O perioadă de pros­peritate din punct de vedere economic şi so­cial, cu un proces de in­dustrializare rapidă a ţării. În 1960, Austria devine membră a Aso­ciaţiei Europene a Li­berului Schimb (EFTA).

1995

 • Austria părăseşte EFTA, pentru a fi mem­bru UE cu drepturi de­pline.

2002

 • În ianuarie, Austria adoptă moneda unică europeană, euro.

2007

 • Pentru a-şi mări ca­pitalul politic, Partidul Libertăţii duce o cam­panie anti-imigraţie şi anti-islamică, iar în ia­nuarie se formează o coaliţie intre social-de- mocraţi şi populari, avându-l la conducere pe Alfred Gusenbauer, în funcţia de cancelar.

Taguri:

Comentarii

 1. Websites you should visit…

  I really liked your blog, appreciate the great information….

Comenteaza