Today Tramadol is one of the well-liked medicines for its effective and unique procedure of treating its users. This medicine is mainly available in two different doses of 50mg and 100 mg. In most cases, doctors prescribe a 50mg dose to their patients. After taking a 50mg capsule with water and an empty stomach, the user feels a comfort in his painful areas and at the same time goes to sleep for few hours. This special way of treating changes the excessive level of pain into a moderate one. Tramadol can be used for both moderate pains to excessive pain feeling patients. The proper follow up of using this medicine can bring a positive response to its user, but chewing or swallowing the capsule without water bring an opposite reaction to the patient that even cause death. buy tramadol online In order to get the maximum benefits of the medicine, it is essential that the patient should not chew, split or crush the tablet. They can get the real effects of the tablet if they go ahead and have it on the whole as well as follow the instructions that is mentioned on the label or even mentioned on the prescription that is provided by the doctor.

Buying Tramadol online makes it a lot easier for you to get this drug without much effort. Just make sure the website you choose is registered one and is offering you proper invoice of the order as well. These websites also provide you lot of other information about Tramadol. This includes the dosage, uses, side effects and precautions to be taken into account while using this drug. You also get 24x7 customer support with most of these medical websites for clarifying any of your doubts related to any of the drugs. tramadol 50 mg It has a strong and direct impact upon the cerebrum, blocking special nerve centers that are responsible for feeling of pain. Afterwards, all the tension in muscles would be gone and you will move freely again.

Since 1963, narcologists have been able to record the development of Tramadol dependence. Unfortunately, it still exists today. According to the published data, about 500 million people were victims of it. Today, there are about 160 million patients worldwide. And the frightening figure is constantly growing. The effect of Tramadol becomes too attractive for drug users, but the consequence of such a friendship is often fatal. tramadol 50 Tramadol deals both with acute temporary and chronic pain. It is effective in cases of traumas, malignant neoplasms, in the process of painful medication or therapy, after operations.

Tramadol 50mg is a strong analgesic directed to stop acute pain in different occasions. It is usually used in postoperative periods, when there is serious trauma or in case examinee feels great pain from cancer. It is also given during painful diagnostics and therapeutic procedures. tramadol 50 mg Very often people are to suffer from terrible pain that makes them feel crazy. Pain is an invisible enemy that can seize you any moment and destroy your mood and plans. It can penetrate into your mind and occupy it. It can control your life and influence your private life. Those, who feel constant pain, look like walking dead without emotions or are too aggressive and uncontrolled. How to reduce the influence of pain on our life? The most effective way is done by the drugs. Buy Tramadol and let yourself restart a full-value life. Tramadol can cope with both acute and chronic pain.

The main ingredient of this treatment is known as Carisoprodol. This specific inhibitor affects special areas of human cerebrum and prevents the spreading of pain. It cures various pain induced by different traumas and injuries. It is widely used in post-operative periods and while different therapies accompanied by pain sensations. Soma for Muscle Pain The patient can order from either of the 2 dosage variants available-the 250 mg or the higher dose of 350mg. The drugs are available in blister packs of 90 tablets or 30 tablets thus enabling the customer to place an order based upon his specific requirement. There occurs a substantial decrease in the price of drug with the increase in number of pills ordered. The price decreases to as low as $0.99 per tablet in a blister pack of 350 pills.

ZOOM

De la corespondentul nostru în Myanmar S.O.S. BURMA

November 20th, 2007, com 29 comentarii

Revista noastră publica, acum mai bine de un an, un articol despre frumuseţile naturale si atracţiile turistice ale Burmei, în care aminteam insă că această ţară si în general zona respectivă din Asia de Sud-Est este un butoi cu pulbere. Era mai mult vorba de fler decât de informaţii foarte concrete. Septembrie 2007. Mă aflu la Tokyo si, înainte de a pleca din Bucureşti, revista mi-a cerut materiale noi despre Asia. O ştire din ziarul Asahi îmi atrage atenţia. Câţiva călugări budişti au fost omorâţi în Myanmar. Japonezii nu-şi fac încă probleme, dar, cum eu am trăit ceva timp în Asia de Sud-Est, cunosc importanţa religiei si modul în care popoarele din această parte a lumii îşi respectă cu fervoare călugării. Sunt aşadar convinsă că o să iasa nici mai mult nici mai puţin decât o baie de sânge.

Myanmar sau Burma? Fiecare după preferinţe. Burma sau Birmania este denu­mirea străveche a acestei ţări, pe care Junta a schimbat-o acum vreo zece ani în Myanmar. Cum puţini jurnalişti străini apreciază în momentul de faţă Junta – aşa- zisul Tatmadaw – nu prea mai foloseşte nimeni acum termenul de Myanmar. Nu ştiu ce nume folosiţi în România, dar, dacă în general aveţi greţuri faţă de dictaturi, recomand denumirea Burma.

Drumul meu spre Burma trece prin Thailanda. Zbor de la Tokyo la Bangkok şi imediat apoi la Chiangmai, în nordul Regatului Siamului. Nu am de gând să ajung chiar la Rangoon (recomand de asemenea vechea denumire în loc de Yangoon, din aceleaşi considerente) şi nici la Mandalay; eu sunt free-lancer, colabora­toare, şi free-lancer-ii sunt adeseori cei mai periclitaţi jurnalişti, dovadă reporterul japonez care a fost împuşcat în capitala Burmei în septembrie. Tatmadaw-ul a pretins că a fost vorba de un glonte răzleţ, adică de un accident, dar aparatul de fotografiat al reporterului nu a fost înapoiat odată cu trupul acestuia în Japonia, conţinând se pare o imagine evi­dentă a asasinului. Am de gând aşadar să fac un fel de turism, să dau cu nasul prin Triunghiul de Aur şi pe la frontieră, în ciuda faptului că pot să pătrund în momentul de faţă – început de octombrie – până la Rangoon şi în ciuda spiritului meu aventurier şi curiozităţii naturale. Dar, un proverb britanic spune că pisica a murit datorită tocmai curiozităţii.

Merg aşadar de la Chiangmai spre frontieră împreună cu prietenul meu japonez. Deja avem amândoi impresia că cineva este pe urmele noastre şi se face totul aşa încât să ne băgăm nasul în cât mai puţine. Vechea mea carte Vara în Siam este total depăşită şi cu tristeţe îmi dau seama în acest an 50 al domniei regelui Rama al IX-Iea – 2007 – că este o mare porcărie. Acolo Thailanda este prezentată ca o ţară a tuturor posibiIităţiIor şi un paradis în care aIeargă câinii cu covrigii în coadă şi te poţi deIecta toată ziua Ia soare, cu un joint între buze, şi în saIoaneIe de masaj de toate felurile. Ha-ha! Este aici acum dictatură miIitară, guvernuI este condus de generaIuI Surayud ChuIanont şi majoritatea provinci- iIor regatuIui se afIă sub Iege marţiaIă. Nu ştiu dacă instaurarea acesteia a fost nece­sară sau nu, dar îmi dau seama că atmos­fera este tensionată în aşteptarea aIegeriIor plănuite a fi libere de pe 23 decembrie. Şi n-am să vorbesc de rău ThaiIanda în care deocamdată nu mi-a făcut nimeni de pe­trecanie, în ciuda curiozităţii meIe naturaIe. Mă duc aşadar spre TriunghiuI de Aur şi Burma străbătând o provincie afIată sub lege marţială. Foarte excitant.

Totul pare OK până Ia Chiang Rai. încă de pe autostrada 1 şi mai ales începând cu drumul naţional 1209, de după acest oraş spre Triunghi, întâInim tot mai muIte bara­je ale Poliţiei şi Armatei. Vânează dealeri de droguri şi emigranţi ilegali dinspre Laos şi Burma. Dacă aceştia au bani destui să pIătească, de obicei sunt Iăsaţi să meargă mai departe, până Ia următoruI baraj. Dacă nu, îşi vor petrece restuI vieţii Ia închisoare sau respectiv într-unuI din IagăreIe de refugiaţi sau în închisoriIe acestora. Vor primi cetăţenia thaiIandeză doar când vor şti să cânte un imn naţionaI thai – ni se spune – şi asta n-ar fi ceva rău, dar, în ge­neraI, în Siam nu trebuie să crezi tot ce ţi se spune. Despre IagăreIe de refugiaţi din ThaiIanda însă voi vorbi într-un viitor arti- coI. Acum mă îndrept spre Sam Liam Thong Kham – TriunghiuI de Aur – şi ob­serv în caIea mea muIte maşini de fabri­caţie japoneze fără numere de înmatriculare. Sunt furate, mi se expIică. Am intrat deja practic, după Chiang Rai, în aşa-numi- tul No Mans Land, teritoriul fără legi sau cu Iegi cât se poate de aIeatorii. Dacă îi întrebi pe thaiIandezi ce caută maşiniIe fără numere de înmatricuIare în ţara Ior, dau din umeri şi-ţi răspund că nu există nici o soIuţie, acoIo, mai sus de Chiang Rai, e No Mans Land. Sunt Ia fel de toleranţi ca şi noi, românii.

In fine, am ajuns Ia Sop Ruak în apro­piere de râuI Mekong şi suntem imediat pe maIuI thaiIandez aI acestuia. PIătim o şaIupă care să ne ducă spre IocuI unde se afIă, atunci când niveIuI apei nu este prea ridicat, o Iimbă de pământ auriu – Sam Liam Thong Kham. Este denumit astfeI pentru că aici anume şi în această zonă mai Iargă există piaţa opiumuIui. OpiumuI se vindea Ia Iiber, dar nu contra unei sume în bani, considerate fără mare vaIoare în No Mans Land, ci contra cantităţii egale în aur.

Ne interesează însă doar Burma în prezent aşa că facem poze disperate din Iarg spre maIuI birmanez în care se afIă faimosuI Paradise Resort Casino. Există un singur acces către acest cazinou IegaI din Burma. Prin ThaiIanda, pe uscat, dar numai dacă eşti un important personaj thai, cu extrem de muIţi bani. Poţi de asemenea să înoţi dinspre IocuI unde ne afIăm noi în Iarg. Nici o probIemă – ni se spune – vei fi pri­mit cu braţeIe deschise, poţi câştiga sume imense acoIo, dar nu ne asumăm nici o răspundere. Ghidul nostru ne spune că acesta este cazinouI No. 1 în Iume în pri­vinţa sumeIor care se vehicuIează. Ni se spune de asemenea că aici îşi spaIă banii muItă Iume. Cu puţin timp înainte de tre­cerea noastră pe aceste meIeaguri, câţiva britanici şi americani au înotat se pare spre Paradise Resort. Nu s-a mai auzit nimic de ei. Ipoteza: sunt în prezent foarte fericiţi, sau foarte nefericiţi, ori nu mai sunt deIoc.

Ne ducem, aşadar, prudenţi, spre maIuI laoţian… Dar despre Sam Liam Thong Kham într-un viitorreportaj.

Inapoi în ThaiIanda Iipsită aparent de griji, spre oraşuI de frontieră Mae Sai.

Este unuI dintre cele mai ciudate şi agIomerate oraşe pe care Ie-am văzut vreo­dată. Are chiar o pistă de aterizare, este practic în Sam Liam şi este într-o perma­nentă mişcare. Aici se face un febriI comerţ peste graniţă şi se trece, Ia o adică, fiecare cum poate. Este IocuI ideaI din Iume pen­tru a cumpăra pietre preţioase ori bijuterii din argint sau pIacate cu aur cu pietre preţioase. (Sau chiar din aur, dacă sunt ceva mai scumpe.) Dar, mai aIes în acest moment, să cumperi bijuterii aici înseamnă să cumperi sânge şi suferinţă. Asta nu înseamnă că ne abţinem. RubineIe, safireIe aIbastre şi aIbe, jaduI, smaraIdeIe şi, mai rar, diamanteIe sunt atât de ieftine şi de frumoase aici! The best deal in the world, cu condiţia să te pricepi cât de cât şi să nu cumperi chiar falsuri, ceea ce este foarte puţin probabil aici unde producerea unei imitaţii este mai costisitoare decât origi­nalul. Pietrele preţioase provin, fireşte, din Burma, una dintre cele mai bogate ţări din lume odinioară. Cumpărăm destul de multe bijuterii dintr-un magazin birmanez. Le întreb pe vânzătoarele – birmane – dacă sunt probleme în Burma:

 • O, nici o problemă!

Nu sunt foarte convinsă. Vreau să vorbesc cu alţi birmanezi, dar nu ştiu cum. Nu ştiu decât foarte puţină thailandeză şi, mai rău, majoritatea birmanezilor nu ştiu nici limba thai, nici engleză, decât dacă lucrează într-o bijuterie cu toate aprobările celor două ţări vecine. întreb atunci cum se spune „Bună ziua” în birmaneză şi mi se răspunde sincer.

 • Mingala ba.

Cu aceste cunoştinţe lingvistice la bord, plec mai departe pe străzile oraşului de frontieră şi apoi spre Burma.

Mă vântur pe străzile Mae Sai-ului şi încerc să intru în vorbă cu oamenii, cum­părând din prăvăliile lor câte un nimic.

 • Burma problem?, întreb în engleza simplificată tipică Asiei.

Omerta atunci. Nimeni nu mai poate comunica nici în thailandeză, nici în en­gleză şi nu încearcă nimeni să-mi spună ceva în birmaneză. Sunt mulţi cerşetori pe străzile oraşului. Arată deplorabil şi fac semn cu mâna spre gură ca şi cum şi-ar băga în ea puţin orez. Nici unul nu vorbeşte însă.

 • Speak – Phut thai, sawasdee-ka, phut mingala ba?

Arăt spre geantă şi este clar că sunt gata să mă despart de ceva bahti dacă îmi vor răspunde. Muţenie totală însă şi te­roare care începe să li se citească pe faţă. Plec mai departe şi intru undeva, într-un punct comercial pe care nu pot să-l de­numesc pentru a proteja anonimatul celor de aici. Fac o mică tranzacţie şi o întreb pe doamna de la ghişeu şi pe cel care mai târziu voi afla că este fiul ei:

– Burma problem?

Taguri:

Comentarii

 1. I am usually to running a blog and i actually respect your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your site and hold checking for new information.

 2. It is difficult to discover educated males and females on this topic, but you appear like you recognize anything at all you could be speaking about! Thanks

 3. Yosh says:

  Best Links 2011…

  Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantas…

 4. hcg drops says:

  Best Links 2011…

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is great, let alone the content!…

 5. PLR eBooks says:

  Best Links 2011…

  I got good info from your blog…

 6. Best Links 2011…

  Wonderful work! This is the type of information that should be shared around the web. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site . Thanks =)…

 7. Neck Support says:

  Best Links 2011…

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. A fantastic read. I’ll cer…

 8. Best Links 2011…

  Hi there, I found your website via Google while searching for a related topic, your website came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks….

 9. Best Links 2011…

  Thank you for sharing excellent informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pa…

 10. Subliminal says:

  Best Links 2011…

  Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is…

 11. Best Links 2011…

  Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some m…

 12. Best Links 2011…

  Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!…

 13. Along with every thing which seems to be building within this specific subject material, many of your points of view are generally quite refreshing. However, I appologize, but I do not give credence to your whole theory, all be it exciting none the less. It would seem to everyone that your opinions are not completely rationalized and in actuality you are generally yourself not totally certain of the point. In any case I did appreciate looking at it.

 14. Best Links 2011…

  My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!…

 15. Best Links 2011…

  Hi there, You have done an incredible job. I’ll certainly digg it and personally recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited from this web site….

 16. OH HAI…

  I’ve recently started a website, the information you offer on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work….

 17. Hi, Neat post. There’s a problem with your site in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a large portion of people will miss your excellent writing due to this problem.

 18. Needed to draft you the little note so as to say thank you over again on your extraordinary suggestions you’ve shown on this page. It was so tremendously open-handed with people like you to present easily exactly what a number of people might have sold as an e-book to make some bucks for themselves, most importantly now that you could possibly have tried it in case you considered necessary. Those things additionally served as a good way to fully grasp that most people have a similar eagerness similar to my own to figure out much more in regard to this matter. I’m certain there are some more pleasurable sessions up front for individuals who scan your website.

 19. PLR eBooks says:

  OH HAI…

  I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today…..

 20. OH HAI…

  I just could not depart your web site prior to suggesting that I really enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is going to be back often in order to check up on new posts…

 21. Yosho says:

  OH HAI…

  Valuable info. Lucky me I found your website by accident, and I’m shocked why this accident did not happened earlier! I bookmarked it….

 22. One thing I would really like to say is always that car insurance cancelling is a dreadful experience and if you’re doing the correct things like a driver you won’t get one. Many people do receive the notice that they are officially dropped by their insurance company and many have to scramble to get added insurance after a cancellation. Inexpensive auto insurance rates are generally hard to get after the cancellation. Knowing the main reasons for auto insurance cancellation can help individuals prevent completely losing in one of the most significant privileges available. Thanks for the thoughts shared by means of your blog.

 23. http://www.eRealEstateSanDiego.com...

  Pacific Real Estate Broker serving all of your San Diego county real estate needs. Search Ca homes for sale using our MLS search. Receive email updates of Realtor listings with prices and blog. Whether single-family houses, townhomes, luxury homes, bea…

 24. 2011…

  Great – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusu…

 25. Phen375 reviews…

  This is really interesting, You are an overly skilled blogger. I’ve joined your rss feed and stay up for looking for more of your fantastic post. Also, I’ve shared your website in my social networks! phen375 reviews…

 26. uggs outlets says:

  Thanks for another fantastic article. Where else could anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such info.

 27. 2011…

  I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i am happy to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discove…

 28. cheap uggs says:

  Wonderful paintings! That is the kind of information that are meant to be shared across the net. Disgrace on Google for no longer positioning this submit upper! Come on over and visit my web site . Thank you =)

 29. mbt shoes says:

  F*ckin?remarkable things here. I am very glad to see your article. Thanks a lot and i’m looking forward to contact you. Will you please drop me a e-mail?

Comenteaza