valium and benzodiazepines buy valium what is the high on valium

what is xanax uk online xanax does xanax high feel like

soma dil kursu buy soma twins diving soma bay

buy zolpidem 10mg tablets uk order ambien ambien brain damage memory

can u take subutex and tramadol buy tramadol online drug interaction between gabapentin and tramadol

can i take prozac and xanax together buy xanax online how much valium is equal to 1mg of xanax

order alprazolam Louisville buy xanax what does xanax 1mg look like

tramadol identification pills tramadol 50mg what is equal to tramadol

safe valium dose for dogs valium without prescriptions is valium the same as soma

buy ultram online Oxnard buy tramadol fluoxetine plus tramadol

ZOOM

Flacăra – „vocea” viitorilor jurnalişti

January 31st, 2011, com Un comentariu

În luna martie revista Flacăra va găzdui o serie de articole pe tema fenomenului discriminării, redactate de către studenţii Facultăţii de Jurnalism din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza, din Iaşi. Proiectul, la care suntem parteneri, se desfăşoară în cadrul campaniei Comisiei Europene Pentru Diver­sitate. Împotriva Discriminării şi îşi propune să atragă atenţia tinerilor şi, în mod special, viitorilor jurnalişti asupra problematicilor discriminării şi diversităţii.

Campania de infor­mare pan-europeană Pentru Diver­sitate. Împotriva Discriminării se des­făşoară încă din anul 2003 şi are ca temă combaterea discriminării pe criterii ce ţin de origine etnică, rasă, religie sau credinţe, vârstă, dizabi- lităţi şi orientare sexuală. Totodată, campania îşi propune să crească gradul de conştientizare a publicului cu privire la fenomenul discri­minării şi să ajute la o mai bună înţelegere a legislaţiei UE în această privinţă.

De la lansarea sa, în 2003, cam­pania a strâns laolaltă aproximativ 500 de organizaţii şi a derulat sute de activităţi informative, creative şi de divertisment.

Taguri:

Comentarii

  1. Accident Videos…

    If you want a great to watch funny accident videos then check out my site….

Comenteaza