how soon can i drink after taking tramadol tramadol health can i drive on tramadol

tramadol and pyridium tramadol online cod nebenwirkungen beim absetzen von tramadol

whats stronger tramadol or ultram tramadol images will tums potentiate tramadol

westin soma buy soma tabela dinamica excel soma

soma aktionspotential buy soma online new condos soma san francisco

tramadol and muscle pain tramadol 50mg ultram buy Henderson

soma scheduled drug new york soma drug soma satılık evler

sinapsis entre un soma y una dendrita se denomina generic soma manisa soma devlet hastanesi randevu al

can i take tramadol after suboxone where to buy tramadol tramadol in the news

tramadol pulse rate order tramadol online cod cuanto tiempo puedo tomar tramadol

BUSINESS

GENERALI GROUP: De aproape două secole alături de milioane de clienţi

June 5th, 2007, com Comenteaza

Primul pas în construcţia a ceea ce este astăzi compania Generali Asigurări a fost făcut de Giuseppe Lazzaro Morpurgo, fondatorul companiei, la Trieste, în anul 1831. De-a lungul timpului, pre­zenţa Generali pe pieţele din întrea­ga lume şi succesul au fost con­stante. în România, Grupul a intrat pe piaţă din 1835, însă a fost nevoit să se retragă în timpul regimului comunist. în momentul de faţă, Generali Asigurări este prezent în cele mai importante oraşe ale ţării oferind clienţilor săi o gamă diver­sificată de produse.

Rădăcini adânci

Inceputul secolului al XlX-lea a reprezentat o perioadă de prosperitate pentru oraşul Trieste. Statutul de port liber şi imboldul pe care Imperiul Austro-Ungar l-a dat dezvoltării economice au condus la stimularea comerţului şi a expansiunii urbane, la atragerea co­mercianţilor şi a investitorilor. Acest context a fost favorabil dezvoltării asigurărilor. Pe 26 decembrie 1831, partenerii fondatori au semnat un act prin care se constituia Assicurazioni Generali Austro-Italiche. în spatele acestei iniţiative a fost Giuseppe Lazzaro Morpurgo, un om de afaceri fascinat de teoria şi prac­tica asigurărilor. Noua companie s-a fondat cu un ca­pital de două milioane de florini austrieci, o sumă care era de zece ori mai mare decât capitalul social mediu al celorlalte companii cu sediul la Trieste. Denumirea aleasă, Generali, accentuează dorinţa companiei de a opera în toate ramurile asigurărilor.

Chiar de la început, compania a implementat o structură managerială dublă: sediul central se găsea la Trieste şi avea rolul de a dezvolta afacerile în Imperiul Austriac, iar cel de-al doilea sediu era la Veneţia şi avea rolul de a superviza acţiunile desfăşurate în Peninsula Italică. Expansiunea a fost rapidă în primii ani, deschizându-se agenţii în cele mai mari oraşe din Imperiu. Şi în cele mai mari porturi din Europa.

Leul lui San Marco a Întărit prezenta pe piaţă

In 1848 compania a decis să renunţe la titulatu­ra iniţială Assicurazioni Generali Austro-Italiche, rămânâd doar cu denumirea deAssicurazioni Generali, şi a ales Leul Sfântului Marcu (simbolul veneţian) ca emblemă, concentrân- du-se pe întărirea prezenţei sale, nu numai în Europa, ci şi pe celelalte continente. După 50 de ani de activi­tate, Generali a cunoscut o schimbare prin înfiinţarea unor subsidiare. Aceste companii, specializate pe sec­toare sau pe pieţe specifice, erau autonome la nivel operativ sau managerial. Companiile înfiinţate în aceşti ani au inclus Erste Allgemeine în Veneţia, compania Anonima Grandine specializată pe asigurări de grindină şi accidente în Milano, Generala România şi Concorde în Paris.

Ultima parte a secolului al XIX-lea până la izbuc­nirea primului război mondial a reprezentat o perioadă de prosperitate, creştere şi dezvoltare pentru Assicurazioni Generali. De asemenea, aceasta a fost şi perioada când compania s-a lansat în investiţii imo­biliare majore, care au condus la construirea sau achiziţionarea a numeroase clădiri prestigioase, începând chiar cu cea în care se găseşte sediul central al companiei Generali Assicurazioni la Trieste şi în zilele noastre.

Consecinţele celui de-al Doilea Război Mondial au fost foarte grave şi au determinat o reducere semni­ficativă a prezenţei internaţionale a companiei, cul­minând cu închiderea structurilor sale deja stabilite în Europa de Est. însă compania a fost capabilă să îşi reconstruiască reţeaua de afaceri şi să îşi recâştige poziţia pe care o pierduse în timpul acestor eveni­mente.

In prezent, grupul Generali îşi desfăşoară 90% din activitatea sa în întreaga lume şi poate fi considerat unul dintre liderii sectorului de asigurări de viaţă. Cei peste 61.500 de angajaţi deservesc peste 40 de mi­lioane de clienţi. După o absenţă de aproape jumătate de secol, Grupul s-a reîntors în Europa Centrală şi de Est cu o strategie care i-a permis să construiască noi baze în 11 ţări şi să câştige cote de piaţă mari. în ultimii ani, Generali Group a privit cu interes spre Orientul îndepărat bazându-se pe bunele perspective de dezvoltare existente în acea zonă. A fost momentul începerii activităţii în Filipine, Thailanda şi a pătruns pe piaţa chineză şi cea indiană. De asemenea, Grupul şi-a consolidat poziţia în America Latină, unde are o prezenţă prosperă.

Generali În România

In 1835 începe istoria Grupului Generali în România odată cu înfiinţarea primei sucursale în Brăila, cel mai mare oraş comercial al epocii. Aceasta avea ca principal obiect de activitate asigurarea mărfurilor transportate. La data de 19 martie 1897, tot la Brăila, beneficiind şi de capital românesc, prin participarea Băncii Marmorosh Blank&Co ia naştere Societatea Română de Asigurări Generale. Chiar de la început, aceasta a reuşit, graţie puternicelor sale legături internaţionale, ca poliţele de transport să fie agreate, pentru prima dată, de băncile şi instituţiile din străinătate, având acelaşi regim ca şi marile soci­etăţi de asigurare din Occident. După doi ani de func­ţionare la Brăila, societatea îşi mută sediul la Bucureşti, schimbându-şi numele în Generala – Societate Română de Asigurări Generale. Firma cunoaşte o dezvoltarea rapidă astfel încât în 1935 se poziţionează pe locul întâi pe piaţa asigurărilor de la noi din ţară fiind acţionară la mai multe societăţi de asigurare precum Steaua-României, Prima Ardeleană sau Dacia-Română. Din cauza contextului politic, în 1948, grupul Generali este nevoit să se retragă de pe piaţa est-europeană. După Revoluţia din 1989, Grupul Generali revine pe piaţa românească în 1993. Astfel se înfiinţează societatea Generala Asigurări S.A., având capital mixt italiano-român, acţionarii fiind Assicurazioni Generali cu 51% şi alte patru companii româneşti. în 1999, Generali Holding Viena preia pachetul majoritar de acţiuni, numele schimbându-se în Generali Asigurări. în România, compania Generali Asigurări este alcătuită din 77 de agenţii şi puncte de lucru situate în oraşele cele mai importante din ţară.

Astfel, de aproape două secole, Generali este unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii finan­ciare şi de asigurări din lume, un brand care se tra­duce prin siguranţă şi încredere acordată milioanelor de clienţi de pe cinci continente. Şi în România Generali Asigurări îşi consacră toate eforturile pentru a oferi cele mai bune soluţii de asigurări de viaţă şi generale atât pentru persoane fizice cât şi pentru per­soane juridice.

text Raluca Seinoiu

Taguri:

Comenteaza