- Revista Flacara - http://revistaflacara.ro -

Hâtru şi înţelept

Domnul Michael Anders Kraus este un bărbat fabulos. Despre domnia-sa se poate scrie un roman cu mult sus­pans. Dar cel mai bine ar fi să-l vezi şi să-i asculţi poveştile. Este hâtru. Este savuros în exprimare. Este de o vioici­une extraordinară a spiritului. Şi are o experienţă de viaţă de invidiat. Iar evenimentele prin care a trecut l-au înţelepţit şi mai mult. Dar nu-i place să fie grav, ceremonios, şi să dea lecţii. Este de un firesc dezarmant.

În cochetul său apartament din Viena l-am descoperit guvernând printre obiecte ca un suzeran prietenos. E înconjurat de embleme ale lumii con­temporane – calculator, video, televizor dar şi de unele care amintesc de tre­cut. Pe pereţi – multe fotografii. Evident o bibliotecă. Fumează. Şi, la două-trei fraze – spune o glumă.

A purtat, în copilărie, „opinci se- cond-hand”. După ce, în 1944, s-a refu­giat în Austria, s-a reîntors în România „ca să construiască socialismul”. Se con­sideră, el însuşi, un om curios, scor­monitor, dornic în permanenţă să înveţe, şi din carte, şi din întâmplările vieţii. 25 de ani a fost şeful unui depozit de scule. În armată a lucrat pe un camion. I-a însoţit pe ştabi la vânătoare de urşi. A cunoscut multă lume, şi oa­meni obişnuiţi, şi somităţi. S-a stabilit, până la urmă, lângă ai săi, în Austria. În 1989, Asociaţia saşilor de aici a trimis un tren cu ajutoare în România – 26 de vagoane. L-a însoţit. După cum spune, „românii au probleme cu organizarea”. N-a dormit până când totul a ajuns unde trebuia. De-abia atunci s-a liniştit.

Domnul Kraus face parte din Aso­ciaţia saşilor plecaţi din Bistriţa, aso­ciaţie înfiinţată în 2005. Este pasionat de păstrarea culturii săseşti în muzeul din capitala Austriei – este custode al unei secţiuni rezervate în acest scop. N-a avut linişte nici când, în vara lui 2008, Biserica Evanghelică din Bistriţa, monument istoric din secolul al XlV-lea, cu cel mai înalt turn din Transilvania, a fost mistuită de flăcări. 60 de pompieri s-au luptat cu incendiul. S-a agitat ca să se strângă bani pentru şarpantă, pen­tru clopote, şi pentru un alt ceas. A ieşit un lucru de care e mândru. Păstrează şi acum listele cu cei care au donat bani. Poate să justifice orice euro cheltuit. Or­dine şi migală, aşa cum îi stă bine unui sas. Care nu şi-a uitat meleagurile unde a văzut lumina zilei. „Dacă ai trăit acolo, nu poţi să mai uiţi.” Cea mai bună dovadă? Deseori îşi vizitează locurile natale, cu aceeaşi emoţie în suflet.

Ciocolata „Eminescu”

Norocul e şi cum şi-l face omul. Vorba asta se-adevereşte cu prisosinţă în cazul domnului Constantin Hant. În 1990 a venit la Viena. N-a aşteptat, ca alţii, să-i pice toate de-a gata. S-a apucat îndată de treabă, fără să facă mofturi, sau să se socotească înjosit pentru că, la început, a fost un simplu muncitor într-o ţesătorie. În Hunedoara, în Sime- ria, unde trăise până atunci, munca nu era o ruşine. În 1992 a lucrat la o cafe­nea, la 40 de kilometri de capitală. Apoi, un austriac i-a dat pe mână un restau­rant. A lucrat pentru el câteva luni. Un altul l-a ajutat să deschidă un local cu pariuri sportive. Nu s-a împrumutat de la bănci – când a avut nevoie de bani, a apelat la prieteni.

După 1998 restaurantele nu i s-au mai părut a fi o afacere, începeau să cunoască un declin. S-a adaptat situaţiei şi a intrat în construcţii. Nu ştia nici măcar cum se spune la teslă sau la roabă. S-a ajutat cu un inginer austriac.

Luat de val, a ajuns la 120 de angajaţi. Prea mult. Simţea cum afacerea îi scăpa printre degete. S-a restrâns. Acum, firma lui – Hant Bau GmbH – are 30 de angajaţi. Împreună cu ei renovează case, apartamente, blocuri. A luat legătura şi cu dezvoltatori imobiliari. Acum ştie totul în materie de con­strucţii. Afacerea lui aduce un câştig modest, dar sigur. Nu visează să dea tunuri. A rămas, în continuare, modest, harnic, corect, cu idei. Astfel de calităţi apreciază austriecii şi de aceea l-au ac­ceptat ca pe unul de-a lor. Dar n-a renunţat la cetăţenia română.

După ce a prins cheag, s-a gândit şi la comunitatea românilor din Austria. A deschis o galerie de artă cochetă, ame­najată într-un fost depozit. Acum, cei 30 de artişti români stabiliţi în Austria au un spaţiu elegant unde îşi pot expune lucrările. Dar galeria e deschisă şi pen­tru artişti de alte naţionalităţi. Iar un parteneriat cu o galerie care aparţine

Primăriei din Viena asigură o mai bună promovare şi organizare a eveni­mentelor. lată cum o iniţiativă particu­lară a creat un lăcaş de cultură, căruia îi trec pragul tot mai mulţi vizitatori.

Printre realizările domnului Hant se numără şi un cabinet stomatologic pentru români. A contribuit, pe cât i-a stat în putere, la renovarea unor spaţii ale Bisericii greco-catolice şi ale Bisericii ortodoxe din Viena. Visează să lanseze şi ciocolata „Eminescu” – la urma urmei, marele nostru poet a petrecut o vreme aici, şi ar fi o modalitate inedită de a-l face cunoscut, într-un spaţiu în care efi­gia lui Mozart o întâlneşti în toate bom- boneriile şi şocolateriile oraşului.

Dar domnul Constantin Hant mai are şi alte proiecte, pe care, fără în­doială, le va duce la bun sfârşit. La urma urmelor, un bărbat de 43 de ani are dreptul să viseze mult şi frumos. Mai ales un om care nu se fereşte de muncă…