If you feel that you have overdosed (you may have low blood pressure, dizziness, sleepiness, weakness, mental confusion, breathing problems or you can even lose consciousness), you or your neighbors must immediately call your doctor or ambulance. soma online Soma is a muscle relaxant, which is targeted to lessen pain in muscles, relaxing muscle tension. It is used in different physical therapies to relieve examinees from pain induced by different muscle injuries. It can be also prescribed in post-operation period or in other cases. Soma is a special blocker that sends impulses to our cerebrum, consequently blocking pain. Commonly, it is used simultaneously with a calm life-style. There also should be an appropriate psychological and cardio plan of curing. Thus, it is possible to cure different muscle injuries and wounds. In occasions of severe pain you may buy Soma and ease your sufferings.

Online purchasing allows you saving your costs and time. All online purchases usually cost lesser than those in common stores. Besides, you can make an order extremely quickly. You only need to log in the Internet, visit the needed online drugstore and buy soma online out of the list of its products choose the one you require. After all forms are filled, you may wait for the arrival of your product, which commonly does not require more than a couple of days. buy soma Muscle tone is a necessary, reflexively maintained muscle tension, which helps to find them in full readiness. Its regulation is performed using an uncomplicated reflex arc. And, like any extremes, a decrease in tone (hypotonia) and an increase in it (muscle hypertonus) are harmful. So, its reduction leads to looseness in the joints; the appearance of dislocations leads to weakness and muscle wasting. And hypertonus, which usually occurs with extensive ischemic strokes, often contributes to the occurrence of contractures and pain in paralyzed limbs. In clinical practice, most often, we have to deal with conditions in which the tone of skeletal muscles increases. And a remedy that helps reduce it and eliminate the associated symptoms exists. To buy Soma online can solve the problem

We want also to mention and this is not a full list of adverse effects. There may happen some other ones. In case they happen, immediately turn for help to the nearest hospital. soma no prescription 4. Soma should be stored in a dry place at room temperature or in a little bit cool place protected from heat and sunlight.

Tramadol deals both with acute temporary and chronic pain. It is effective in cases of traumas, malignant neoplasms, in the process of painful medication or therapy, after operations. tramadol help migraines Making order on our online partnership will give precious benefits when comparing with usual pharmacies. Our prices are quite reasonable and you will surely save your costs. We have good deliverance effectiveness. In the shortest terms, we can deliver your order to any point in your country. We ensure the high quality and dependability of the preparation. It has all properties mentioned above and is not a fake. The quality of our service and products is guaranteed.

If a person wants to order tramadol online, it is essential that they should be very careful. Though there are legitimate online pharmacies, however there are some which are not. It is important that you should go ahead and find a good online pharmacy while you are browsing the net to shop for tramadol. It is important that you buy tramadol from an online store that is trustworthy. tramadol health Tramadol is a well-known muscle relaxant. It was created to overcome moderate and severe pain sensations. This preparation derives from the group of special opioid analgesics. These analgesics directly influence the central nerve system, sending to the cerebrum impulses that stop the sensations of pain. When those nerve channels and centers are blocked, pain removes. Thus, your muscles get relaxed. It is commonly used while chronic pain and pain that may appear after operations. In occasion you have such difficulties, you may buy Tramadol online and stop that disturbing pain.

PEOPLE

În căutarea Codului lui Oreste…

May 6th, 2011, com 9 comentarii

Să nu premeditezi, să te laşi curs…”

Şomer de lux – este o etichetă care nu i se prea potriveşte lui Oreste Teodorescu. Jurnalistul, care a părăsit corabia lui Bobby Păunescu după vreo doi ani si patru sezoane de emisiuni „Codul lui Oreste”, nu se gândeste la ziua de mâine cu îngrijorare. Cum spune si el: „Dacă nu astepţi nimic, nu te poate dezamăgi nimic.”

Ce-i drept, se zvoneşte că are nişte oferte, una dintre ele venind de la Intact. Om vedea dacă ăsta e drumul. Trustul care deţine Antena nu îi este străin jurnalistului, Oreste fiind unul dintre protagoniştii postului din Băneasa la începuturile sale. Însă nu este pre­ocupat de cum va decurge viitorul său. Cum ar spune el, lasă misterul să vină… „Viaţa poate fi trăită ca o magie continuă, tu alegi dacă e aşa sau, dimpotrivă, vrei să fie plictisi­toare. Importantă este şi căutarea, care e din start un pas spre găsire. Sunt sportivi care nu cred în premiu, dar trăiesc toată viaţa con­curând pentru el. Drumul ne defineşte şi pe noi.” Cum rămâne cu micile şi prozaicele mis­tere din cotidian? „Eu am o viziune holistică, n-aş separa misterele profunde de cele banale, cred că poţi identifica misterul oriunde, dar nu ca enigmă, ci ca taină, o uriaşă unitate în diversitate, ceva sacru, ceva nevăzut, neper­ceptibil, la care ne raportăm cu simţurile şi prin imaginaţie. Chiar şi când e vorba de situ­aţii concrete. Noi gândim şi percepem în imagini, decriptăm în cuvinte şi cine stăpâ­neşte asta se numeşte, dacă n-are caracter, un manipulator!”, afirmă Oreste, în cunoştinţă de cauză, deoarece ţine un curs de jurnalism la facultate, despre manipulare, dezinformare şi agresiunea informaţiilor energetice.

„Este un domeniu interesant la care şi noi, civilii, avem acum acces. Toată această apa­ratură, cum sunt GPS-urile, a fost depăşită de mult din punct de vedere al dotării mil itare. Îţi dai seama la ce nivel tehnologic s-a ajuns, de ni s-a permis şi nouă, muritorilor, să avem acces la ele.” Profesor şi student. Pentru că Oreste este şi doctorand la Teologie, în cadrul universităţii din Constanţa, cu o teză despre rolul omului şi societăţii în creştinism şi islam, un studiu comparatist între cele două religii. De la cele sfinte, rămânem într-o zonă eterică, încer­când să ne explicăm un mister vechi de când lu­mea, extratereştrii. Exis­tă ei, sau nu există? „Cred că e vorba mai degrabă de civilizaţii preumane. Probabil tot o încrucişare terestră – extraterestră. Dacă ne gândim la Titani, pe care-i găsim şi în An­tichitate, şi în Vechiul Testament, în şantierele arheologice de azi, undeau fost descoperite schelete de 10 metri. Dacă a existat o umanitate antedeluviană, poate că înţelegem mai bine toate construcţiile aparţinând unei umanităţi care nu prea ne seamănă. Noi nu avem decât o singură certi­tudine, că murim. În rest, poate că toate cele­lalte sunt iluzii, trăiri, experienţe. Dacă ne luăm după teoria probabilităţilor, atunci orice statistician ar putea să spună că există extratereştri. Că în Universul infinit există mai multă viaţă diversă, decât o insulă unde se coagulează viaţă inteligentă, pe Terra. După ce omul a explorat Universul şi a înţeles că n-are limite, e aproape imposibil să admiţi că nu există viaţă în Univers. Einstein spunea că e probabil ca aceste farfurii zburătoare să ne aparţină, dar peste 20 de mii de ani. Timpul cvadridimensional. Şi dacă pe spirală nu există trecut, prezent, viitor? Dacă timpul nu e decât o convenţie? Într-una dintre pic­turile lui Hermes Tresmegitul ceea ce este sus este şi jos, şi invers, pentru a se înfăptui mira­colul unui singur lucru. Şi atunci noi trăim sincron.”

În general, lucrurile pe care le port au o anu­mită semnificaţie, au o poveste a lor. Nu port toate aceste inele să dau bine cu pumnul. Îmi imaginez, când am să mor, că o să fac pe arogantul şi o să le împart apropiaţilor.”‘

Cu o aşa filosofie, ce ar putea să-l mai sur­prindă pe Oreste? Viaţa, care pentru noi e plină deseori de neprevăzut, se aşază într-o matcă mai largă pentru el. „Nu cred că ar mai fi ceva care să mă surprindă. Cred că toate lucrurile au un sens.” Aşa încât afirmaţia jur­nalistului, cum că, pentru el, survenirea morţii e o bucurie, nu mai pare atât de şocantă. „Prin moarte, eu înţeleg o trecere. Cred că mineralul se transformă în vegetal, vegetalul se transfor­mă în animal, animalul în uman, iar acesta în angelic. Probabil că şi angelicul se transformă în altceva, există o întreagă ierarhie a înge­rilor, conştiinţe pe alt plan”, spune jurnalistul, cu blândeţea sa caracteristică. Însă n-a fost tot timpul aşa. O recunoaşte chiar el. „Am fost un tip coleric, dar mi-am dat seama că nu duce nicăieri. Cred că nu m-am mai enervat serios de vreo şase, şapte ani. Vine din rutină, dintr-o experienţă repetitivă. Faptul de a te enerva reprezintă un blocaj energetic. Un în­trerupător care nu e nici oprit, nici pornit, în peri­colul de a face scurt-cir- cuit. Starea de între e acel căldicel pe care Hristos îl scuipa din gură. Aduceţi-vă aminte de parabola de pe cruce. Tâlharul care regretă.”

Pentru Oreste, toată această experienţă spiri­tuală a devenit ceva or­ganic, nu doar gândită, ci trăită pe propria piele. Pe diverse nivele. De la bio­logic, la afectiv. „Cred că acela care în domeniul spiritual funcţionează doar intelectual, e ca un eunuc, care înţelege problema acuplării, dar nu poate face la fel. Experimentez ceea ce conceptualizez, altfel e onanie intelectuală, doar pierdere de energie.” Desigur, nu lipsesc obstacolele, iar unul dintre cele mai mari „experimente” a fost căsnicia sa. „Am fost un nemernic chiar în raport cu fami­lia mea! A fost o perioadă, intrasem într-un haos, în mintea şi în sufletul meu. Acum, am ajuns la un grad de seninătate alături de soţia mea, dar după ce am trecut prin iadul căsniciei noastre. Fiecare, defazat fiind, am luat-o pe arătură. Eu primul. Ajunsesem aproape să ratez această căsnicie. Dar s-a produs ceva din­colo de ratarea noastră şi am reuşit să trecem peste o perioadă îngrozitoare pentru că între noi a fost iubire. Am tras de iubirea noastră ca de un elastic care s-a întins mult, până când am atins limita. Am involuat şi evoluat îm­preună.”

Apropo de elastic. Nu poţi să tragi de el prea mult nici când e vorba de tine. O ştie şi Oreste, care evadează uneori din asceza sa, într-un alt rol. La propriu şi la figurat. Pentru că… „Cine petrece prea mult timp cu sine însuşi, se plictiseşte. Mi-a plăcut să fiu altfel, să joc.”

Jurnalistul a absolvit regia de film, dar n-a practicat. „Am învăţat multe lucruri de la părinţii mei. De la tata am deprins con­ceptul limitei de competenţă şi bun-simţ. Nu am îndrăznit să fac film, pentru că între a face un compromis şi a face un film oarecare, eu am ales să nu fac. Când eram student, nu-mi imaginam să fac altceva decât film, nici nu voiam să aud de televiziune. Dacă îmi spunea cineva că o să fac televiziune, stricam prietenia cu el! Am depus doar o sin­gură dată un proiect la CNC, un scurtmetraj, dar a fost punctat atât de jos încât mi-am dat seama că, dacă nu semnezi un pact cu diavolul, nu faci nimic”, mărturiseşte Oreste, care preferă competiţiei neloiale din cine­matografie, să-şi facă singur filmele, în minte. Dacă de regizat nu a regizat nimic, în schimb a jucat. „Să zicem, promotorul meu a fost Florin Piersic jr. Povestea cu actoria a început întâmplător, odată cu filmul lui Florin, Eminescu vs. Eminem. În filmul ăsta eu mă joc pe mine, biografia personajului pleacă de la date reale. S-a întâmplat să rămân fără curent în perioada aia, am sunat la Electrica şi un tip de-acolo mi-a zis: Eu fac un efort pentru matale, dacă îmi reciţi o poezie de Eminescu. Şi am recitat. La Geo Saizescu am jucat un cocalar care semăna cu Oreste, dar rolul cel mai consistent l-am făcut în WebSiteStory, filmul lui Dan Chişu.” Experienţele „profane” nu se opresc aici. Cu câţiva ani în urmă, jurnalistul nostru a pozat aproape nud pentru o publicaţie ro­mânească. „În perioada în care fizicul meu mă făcea să nu-mi fie ruşine de mine”, glumeşte el. „Acum, n-aş mai avea curaj.”

Taguri:

Comentarii

 1. Glenn Soland says:

  I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 2. Links…

  […]Sites of interest we have a link to[…]……

 3. core workout says:

  Websites you should visit…

  […]below you’ll find the link to some sites that we think you should visit[…]……

 4. Visitor recommendations…

  […]one of our visitors recently recommended the following website[…]……

 5. Superb website…

  […]always a big fan of linking to bloggers that I love but don’t get a lot of link love from[…]……

 6. Cool sites…

  […]we came across a cool site that you might enjoy. Take a look if you want[…]……

 7. Cool sites…

  […]we came across a cool site that you might enjoy. Take a look if you want[…]……

 8. internships says:

  Read was interesting, stay in touch……

  […]please visit the sites we follow, including this one, as it represents our picks from the web[…]……

 9. dvd ripper says:

  Gems form the internet…

  […]very few websites that happen to be detailed below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[…]……

Comenteaza