Respiratory disorders occur due to the effect of the active component on the respiratory center in the brain. They can be accompanied by shortness of breath during exercise and at rest, a feeling of lack of air, as well as respiratory failure. The condition threatens not only the health, but also the life of the patient, which is associated with an increased risk of suffocation. buy cheap tramadol The doctor prescribes the dose of the drug individually at the rate of 1-2 mg of the drug per 1 kg of body weight.

Mark that it can make you drowsy. Consequently, you should avoid driving vehicles or operating any kind of machinery. soma drug In occasions of liver and kidney ailments the dosage is commonly reduced, so inform your physician if you have any of them.

Soma must be taken with water. The maximum dose per day is 400 mg, or 4 pills. Keep it away from moisture and at a normal temperature. buy soma Medication is also prescribed in the treatment of peripheral vascular diseases of a thrombotic nature (obliterating atherosclerosis, Raynaud's disease).

It is supposed to be stored at room temperature, far away from moisture and bright light. It should not be stored in the washroom and is highly advisable to keep it away from pets and children. Disposal of this medication also has to be done with caution to prevent any hazards. buy soma online no prescription Be cautious while the period of breast-feeding, inasmuch as it was not determined if it goes into breast-milk.

However powerful this medicine is, one should always consume this medicine strictly on the basis of prescription. The dosage of this drug depends on how acute the pain is. Tramadol should not be consumed if one has consumed alcohol, pregnant or if one is allergic to this drug. It is always advisable to clearly tell the doctor all about one’s medical history including allergies and ailments so that the drug can be accordingly prescribed. Since the consumption of this medicine can become a habit, one must buy tramadol strictly according to the dosage prescribed. tramadol 50 mg There may be drowsiness, dizziness, headache, sweating, depression of the respiratory center, decrease in blood pressure, nausea. These effects occur rarely and are not severe.

BUSINESS

In domeniul construcţiilor România bate Ungaria şi Bulgaria

April 5th, 2007, com Un comentariu

Piaţa imobiliară şi a construcţiilor româneşti reprezintă un spaţiu unde au loc prefaceri rapide şi adesea spectaculoase, soldate cu profit pe măsură. Să cunoşti bine piaţa pe care operezi constituie un element de bază al reuşitei în afaceri. Doina Mircioiu, director exe­cutiv al companiei Andami– unul dintre jucătorii cu activitate atât în domeniul imobiliar cât şi în cel al construcţiilor, ne oferă o viziune din interior asupra zonei în care operează.

Cum vedeţi evoluţia pieţei construcţiilor în anii următori în România?

  • Cu siguranţă că piaţa construcţiilor din România va cunoaşte o creştere de cel puţin 20-30% în următorii cinci ani. Deja din 2000 şi până azi, în România se simte o consolidare a acestui segment, consoli­dare care s-a făcut datorită intervenţiei be­nefice a capitalului străin direcţionat către zona imobiliară şi implicit către întreaga piaţă a construcţiilor. Mă refer la piaţa ma­terialelor de construcţie, a firmelor de con­strucţie, a agenţiilor imobiliare şi a dezvol­tatorilor imobiliari. Motivul principal al aces­tei creşteri îl reprezintă cererea mare de lo­cuinţe, spaţii de birouri sau de depozitare.

Vă rog să comentaţi situaţia actuală de pe piaţa de construcţii românească!

  • în acest moment, piaţa românească de construcţii trece printr-o perioadă de consolidare, am depăşit momentul de haos înregistrat în urmă cu câţiva ani. Acum investitorii imobiliari au pătruns pe piaţă cu proiecte de anvergură, valoroase din punct de vedere financiar. Astăzi, s-a creat şi spaţiul concurenţial atât de nece­sar într-o piaţă în dez­voltare. România, în această clipă, se află într-un moment de vârf al dezvoltării ei în domeniul imobiliar, investitorii străini se înghesuie să constru­iască aici, cumpărători există, spaţii pentru construcţii încă se mai găsesc. Cred că în doi-trei ani lucrurile se vor aşeza, vor intra într-o zonă mult mai liniştită, specifică statelor dezvoltate.

Care sunt principalele tare ale aface­rilor în construcţii în România?

  • Nu vreau să fiu înţeleasă greşit, dar cred că, în primul rând, cea mai mare problemă, în acest moment, este lipsa disciplinei plăţilor. Plăţile nu se fac în timp util şi rişti să rămâi blocat întrucât cel care a achiziţionat un produs de la tine nu plăteşte în timpul previzionat, determinând implicit întârzieri şi ţie în relaţie cu ceilalţi parteneri.

Cum este piaţa românească de construcţii vizavi de pieţele în ţările din jur?

  • Consider că România este atât de ofertantă în acest moment încât investitorii străini vor alege să vină aici, mai mult decât în celelalte ţări, iar asta şi datorită poziţionării noastre geografice şi, de ce nu, a defici­tului de locuinţe pe care încă îl avem. în Ungaria lucrurile cred că nu au stat atât de rău ca la noi, iar Bulgaria cred că încă se află într-un moment pe care l-am trăit noi în urmă cu câţiva ani. Sunt doar păreri per­sonale, nu deţin studii în acest domeniu să vă pot oferi date oficiale.

Se construieşte mult, puţin în România? Sunt construcţii solide sau de mântuială cele făcute la noi?

  • Se construieşte din ce în ce mai mult în România. Cred că din 2003 a început să se construiască din ce în ce mai bine, mai solid şi sunt convinsă că marii dezvoltatori imobiliari, fie ei români, fie străini, respectă toate normele impuse de stat în con­strucţii. Nu mă pronunţ asupra micilor între­prinzători care încă mai construiesc, unii dintre ei, fără prea multe aprobări, câte o casă-două, dar am convingerea că intrarea noastră în UE va accelera transformarea lor în dezvoltatori serioşi.

Ca să-şi facă o casă nouă, ce trebuie să ştie clientul mai întâi?

  • Este foarte important ca structura casei să fie una solidă, să nu se uite la bucată, ci la întreg. Adică să nu se zgârcească la materiale, fiindcă materiale de calitate proastă înseamnă implicit o construcţie nu foarte solidă. Să se gân­dească la costurile ulterioare construcţiei casei (de exemplu, curent, gaz). De aceea e foarte important să aibă grijă ce tip de termoizolaţie îşi face. Trebuie să nu uite că amplasamentul casei este foarte impor­tant, acest lucru crescând în timp valoarea construcţiei.

Fiindcă activaţi inclusiv pe piaţa imobi­liară, aş dori să faceţi o caracterizare a acestei pieţe.

  • Piaţa imobiliară, ca întreg domeniul construcţiilor, cunoaşte o evoluţie pozitivă în aceşti ani. Cred că atât dezvoltatorii cât şi cumpărătorii au devenit mult mai exi­genţi. Iată, aşadar, motivul pentru care lu­crurile pe această piaţă au început să fie mult mai profesionist făcute. Se investeşte foarte mult în proiecte mari, în proiecte ar­hitecturale spectaculoase, sunt impresio­nante investiţiile în marketing şi publicitate. Pe de altă parte, să nu uităm contribuţia băncilor şi a ofertelor făcute de acestea care permit o creştere spectaculoasă a domeniului. Concurenţa este cea care întreţine ritmul rapid de îmbunătăţire a ofertelor imobiliare.

Reflectă preţurile materialelor de con­strucţii costurile de fabricaţie, altfel spus, sunt scumpe materialele de construcţii?

  • In mare parte, da. Mai există, totuşi, şi materiale care în România sunt mai scumpe decât în alte ţări, dar este valabil şi invers. Materialele sunt scumpe şi datorită faptului că multe companii pro­ducătoare nu au utilaje performante care să reducă şi costurile de producţie ale respectivului material.

Cererea de locuinţe e tot mai mare la români şi, totuşi, nu am crescut ca număr de locuitori. Care e cauza?

  • Da, e adevărat, cererea de locuinţe a crescut foarte mult în ultimii ani în România, motivul este foarte simplu, lipsa de locuri de muncă şi de perspectivă din provincie îi determină pe tot mai mulţi oameni să se mute în oraşe mai mari. Un alt motiv ar fi dorinţa multor oameni de a avea un confort sporit când vine vorba de locuinţa lor.

Compania Andami a luat fiinţă în 1992, având ca obiect de activitate comer­cializarea materialelor de construcţii. După 15 ani de activitate în domeniul comercializării şi producerii de materi­ale de construcţie, com­pania Andami a ajuns la o echipă de peste 250 de oameni şi o cifră de afaceri pe 2006 de 32 milioane de euro.

Taguri:

Comentarii

Comenteaza