- Revista Flacara - http://revistaflacara.ro -

în vizită la maestrul Cosbuc – Interviu cu G. Cosbuc

Incepând cu acest număr al revistei noastre vă aruncăm într-un tunel al timpului. Unul jurnalistic şi literar. Mari personalităţi despre care „Flacăra” a scris în ultima sută de ani şi, bineînţeles, opiniile celor de azi.

Revista Flacăra – pe cale de a fi centenară (primul număr a apărut în oct. 1911) – îşi redescoperă trecutul şi-l retrăieşte împreună cu cititorii săi. Frumoasă iniţiativă!

Interviul luat de P. Locusteanu lui George Coşbuc îl surprinde pe poet în momentul în care revizuise şi refăcuse integral magistrala sa tra­ducere din „Divina Commedia” şi tocmai încheiase traducerea „Odysseii” lui Homer.

Merită să reţinem, pe lângă „încordata atitu­dine de muncă intensă” a poetului, faptul că el scria „numai cu creionul”, şi că se considera „leneş” spre a se conforma – ironic – mentalităţii epocii care măsura hărnicia sau lenevia unui autor după numărul volumelor publicate.

Au trecut 100 de ani de atunci şi mi-e teamă că şi astăzi lumea noastră literară gândeşte la fel.

Mircea Martin

Flacăra – 10 decembrie 1911 – Anul 1 nr. 8 text P. Locusteanu

Stăm pe aceeaşi stradă. în fiecare zi, – si dimineaţa, şi la prânz, şi seara, – îl văd, prin fereastra largă, la biuroul său de lucru, în aceeaşi încordată atitudine de muncă intensă. Câteodată, poetul râde. îl văd lămurit din stradă. Mă opresc. Faţa toată i se contractează brăzdată de dungi adânci de veselie. Ce-o fi citind Coşbuc de râde cu atâta poftă? Vreo poveste scandaloasă scrisă de vreun umorist secession? Vreun almanach de glume oca­zionale? Sau interminabila conferinţă pe care d. Donar Munteanu a ţinut-o la banchetul scri­itorilor?

Intru.

Incremenesc. Dinainte-i, Coşbuc avea deschis în adevăr textul grecesc al Odyseei lui Homer. Niciodată nu mi-aşi fi închipuit că o carte grecească – acest modern instrument de tortură inchiziţională al sburdalnicei noastre tinereţi de liceeni – ar fi în stare să distreze atât de mult pe un om. Credeam până acum că limba grecească nu poate oferi alte distracţii decât aceea de-a face pe elevi să râdă de profe­sorii cari o predă. M’am înşelat însă. Coşbuc m’a învăţat că te pot face să râzi şi literile ace­lea sucite, cu învârtituri de burghiu, ce chi- nuesc minţile şcolarilor fără să poată intra în înţelegerea lor deplină. Cât ar câştiga învă­ţământul nostru clasic, când pedagogia mo­dernă ar înţelege că mai folositor ar fi dacă profesorii de greceşte s’ar sili să facă pe elevi să râdă de frumuseţile pe cari le ascunde, în forme atât de nepătrunse, limba grecească, în loc de a se mărgini să-i facă să râdă cu străşnicia incompetenţei lor clasice.

Aceasta nu însemnează însă că propunem pe Coşbuc pentru o catedră de limba gre­cească. Si nu însemnează nici că vrem să pone­grim pe profesorii noştri de greceşte. Observaţiunile noastre privesc numai învăţământul clasic din… apusul Europei.

Azi îl vizitez pentru a zecea oară pe Coşbuc în săptămâna aceasta.

Si se uită drept în ochii mei, jumătate zâm­bind şiret, jumătate, par’că preocupat. Deschide un saltar.

Apoi vânturând teancul de hârtii:

Zâmbesc. Poetul mă întreabă:

Vreau să protestez.

Si deschide încă un saltar.

La plecare, zăresc pe o măsuţă, aşezată lângă biuroul d-lui Coşbuc, mai multe fantazii desenate în fugă.

Intreb:

Iau câteva schiţe şi mă uit de-aproape la ele:

Si ne-am despărţit.

Un însemnat eveniment literar: De vorbă cu George Cosbuc

Mai multe interviuri gasiti in categoria 100 de ani [1]