502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
BUSINESS

Leul inaripat inseamna SIGURANTA

December 5th, 2007, com Un comentariu

 • Aţi obţinut un premiu pentru calitate. Ce a însemnat acest lucru pentru dumneavoastră?

  • In luna decembrie a anului trecut am pri­mit din partea unei cunoscute reviste specia­lizate de asigurări „Premiul special pentru cali­tatea serviciilor”. De asemenea, în 2002 am obţinut Premiul „Steaua internaţională de pla­tină pentru calitate”, iar în 2000 „Premiul Internaţional de Excelenţă şi Calitate”. Toate aceste premii reprezintă pentru noi recu­noaşterea profesionalismului echipei şi a por­tofoliului de produse oferite pe piaţa româ­nească. Corelând premiile cu rezultatele exce­lente obţinute de Generali [de exemplu, în pri­mele nouă luni ale anului 2007 am subscris cu 34% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2007), pot spune că facem treabă bună şi asta ne motivează să fim şi mai competitivi în continuare.
  • în materie de CSR ce proiecte aveţi?

  • La nivel global, Grupul Generali este în permanenţă atent la nevoile comunităţilor locale şi îşi îndeplineşte datoria morală faţă de acestea prin susţinerea cercetărilor ştiinţifice, în special a celor medicale. Avem iniţiative caritabile, promovăm evenimente cul­turale şi artistice, susţinem iniţiativele educaţionale şi sportul, în încercarea de a spori calitatea vieţii. Nu în ultimul rând, Generali se implică în protejarea mediu­lui înconjurător. Există chiar un comitet Generali responsabil cu ecologia, care implementează în prezent strategii de informare a angajaţilor şi de încurajare a unui comportament benefic mediului înconjurător. în România, Generali Asigurări a desfăşurat mai multe proiec­te, începând cu un program ecologist intern, numit „De natură responsabili”, care presupune colectarea hârtiei folosi­te în vederea reciclării. Cu banii obţinuţi pe hârtia colectată se cumpără copăcei care sunt plantati în Bucureşti, în locuri­le unde nu există verdeaţă. De aseme­nea, sunt o mulţime de alte proiecte cu caracter social, cultural şi sportiv pe care Generali Asigurări le sprijină şi le va sprijini şi în viitor.

  • Bănuiesc că în departamentul de marketing al Generali este vorba de o echipă care pune în practică toate aceste proiecte pe care le dezvoltaţi. A fost greu/uşor să construiţi această echipă?

  • Nu este uşor să găseşti şi să păstrezi în echipă specialişti în marke­ting, care să se plieze perfect domeniu­lui asigurărilor şi să îndeplinească, tot­odată, standardele de profesionalism impuse de Generali. Dar, zic eu că am reuşit să formăm împreună o echipă închegată, bine pregătită din punct de vedere profesional şi foarte implicată în consolidarea şi dezvoltarea companiei.

  • Sunteţi responsabilul de marketing al unei importante companii de pe piaţa româ­nească de asigurări. Vă consideraţi un exemplu de succes?

  • Sunt în această industrie de mai puţin de doi ani. Despre mine, ca un „exemplu de succes” în această piaţă, cred că putem să vorbim abia după încă 5 ani, când rezultatele companiei vor reflecta acest succes. Putem vorbi despre mine doar din prisma experienţei şi a profesionalismului acumulate de-a lungul unei cariere de aproape zece ani în domeniul comunicării.

  • Cum colaboraţi cu alte femei manager din această zonă de activitate?

  • Incerc să învăţ de la alte femei manager care activează în România, cu atât mai mult cu cât unele sunt adevărate „exemple de suc­ces”.

  De multe ori sunt întrebată de ce sloga­nul companiei este «Sub aripile leului». Mă bucur că am această ocazie să expun exact semnifi­caţia siglei şi a sloga­nului companiei. Pentm aceasta trebuie să ne întoarcem puţin privirea spre trecut, în sec. IV î. Hr. în acea perioadă leul înaripat era utilizat de cuceri­tori pentm a simboliza «conducătorul pe pămînt (leul) şi în cer (vulturul)». Mai târziu, în sec. IX d. Hr., veneţienii au adus moaştele Sf. Evanghelist Marcu din Alexandria în Veneţia, şi au transformat leul înaripat, din simbol mi­litar într-unui religios- simbol al sfântului Marcus Evanghelistul -, iar Sfântul Marcu a devenit astfel protec- torul Veneţiei. Simbolistica leului îna­ripat care îşi ţine laba pe o carte inscripţionată cu textul «Pace ţie, Marcus, Evanghelistul meu» este una a păcii, fapt ce a determinat Generali să adopte ca siglă, în anul 1848, Leul Sfântului Marcu, pe care îl păstrează şi astăzi. Pentm Generali «Leul înaripat» trimite la valorile de siguranţă şi orientare către client a companiei noastre. Conform studiilor rea­lizate la jumătatea acestui an, sloganul Generali este cel mai cunoscut dintre toate cele ale competitorilor locali, iar leul înaripat este, de asemenea, foarte bine cunoscut ca emblemă a companiei.”

  Taguri:

  Comentarii

  1. Amazing site…

   I really liked your blog, thanks for sharing this useful information……

  Comenteaza