3. If you are pregnant, take Soma only with your gynecologist and physician’s permission. The same may be said about breastfeeding mothers. soma online The use of Soma was actively done in the ancient Indian culture as a pain relieving Vedic drink. Over the years this medicine has evolved and now it is being offered to patients in tablet formulations. This drug is actively used in the treatment of musculoskeletal injuries and pains as well. In most of the pain inducing conditions Soma is prescribed for a very short duration. As the pain subsides Soma dosage and the consumption is also terminated. You can easily buy Soma online through various online medical stores. Online you will find information about Soma in detail and without any problem.

Since the introduction of Tramadol in the markets, this drug has got great admiration and demand from the users and medical sector. However still there are many misconceptions and rumors overcast this drug in the society. buy tramadol online The main drug that is being used by the medical practitioners for the treatment of these pains is Tramadol. This drug is an analgesic formulation being used for the treatment of the pain from long. The main use of this drug is made in the treatment of the Arthritis pain conditions. Arthritis is a medical condition that results in serious pains of the joints and this result in difficult times of the patients. Tramadol is a drug that is used for the treatment of this medical situation actively.

The pressures of daily life, creates situations where you are suffering from regular pain of the joints and aches and you are looking for an effective solution - buy tramadol online. The solution should not only minimize the excruciating pain that you are suffering daily, which makes daily activities like walking up and down the sub way station very painful but also have no major effects on your existing complicated health issue. buy tramadol online cod There are many online drugstores. They look so similar that it is very difficult to see a slight difference between them. All of them have a great variety of drugs but it is necessary to know which of them are of high quality and which of them fakes are. Very often people are afraid to buy something online because they can settle an account and get nothing. Tramadol is a serious medicine that helps people get rid of pain and lead a normal way of life. That’s why is it very important to know that you are going to buy drugs that will help you and will not spoil your state of health. Canadian pharmacy is eager to support you. Don’t be afraid to buy tramadol online anymore! Canadian online drugstore supplies people with the medicines they need without any risk for their health and purse.

Another vital point is price policy. Purchasing online you would surely save nice sum of money, inasmuch as the prices are actually cheap. soma pills This remedy is very widely used in medicine - from sports to treating seizures and from rehabilitology to stopping vascular disorders. But perhaps most of all, Soma (Carisoprodol) is used to eliminate acute back pain that has arisen about osteochondrosis of the spine. It seems that there is nothing in common between multiple sclerosis, lumbago attack, and pain in the "stretched" muscle. But everywhere, and with acute and chronic pain, with the above pathologies, there is locally or diffusely increased muscle tone. This is where the drug Soma is needed.

Soma is even the valuable medication as it easily takes away pain and discomfort you may be suffering from. In fact, it is really hard to deal with pain and in case you are undergoing physical therapy for any sort of injury, you may be in a lot of pain. So, at such times, Soma comes into limelight and works as a great muscle relaxant. soma muscle relaxant Many people buy Soma thanks to its great effectuality and dependability. It is a very resourceful muscle relaxant. It is capable to release muscles from tension and pain. It has a direct impact upon the cerebrum, sending special signals to the nerve centers, which are answerable for pain sensations. Commonly, this preparation is used while very serious injuries. It is also very effective in post-operative periods that are followed by acute pain. It is also well-known that this preparation enhances the effectiveness of different physiotherapies.

BUSINESS

Ligia Zaharia: Addvice oferă perspective, stabilitate şi o echipă pe măsură”

March 5th, 2006, com Comenteaza

Ziceţi-i cum doriţi – sfat, viciu, reclamă, publicitate – dar mai bine ziceţi-i Addvice. Adică firma de publicitate Ad dvice, membră a RTC Holding care, deşi a intrat doar de doi ani pe piaţă, se ţine tare, anul trecut înregistrând o cifră de afaceri de 500.000 de euro. Cân d o agenţie de publicitate micuţă începe să se dezvolte şi să capete contur, nu poţi să rămâi indiferent la ea şi să nu doreşti să pătrunzi în bucătăria ei să afli detaliile reţetelor pregătite departe de ochii lumii. Ligia Zaharia, director al Addvice Plus SRL, ne-a dezvăluit un pic din faţa nevăzută a agenţiei şi am biţiile pe care le are echipa Addvice.

  • Cum a început aventura Addvice şi de când sunteţi în grupul RTC?
 • în 2002 m-am angajat la Diverta, ca director de marketing, am funcţionat aşa până spre sfârşitul lui 2003 şi înce­putul lui 2004. Addvice, juridic vorbind, a luat fiinţă la sfârşitul lui 2003. Era o con­secinţă oarecum logică a faptului că prestam şi câte ceva din joburile unei agenţii de publicitate în cadrul departa­mentului de marketing din Diverta, prin urmare acopeream atât zona de publici­tate cât şi pe cea de marketing intern. Atunci Radu Octavian, preşedintele RTC Holding, a propus să înfiinţăm şi o agenţie de advertising, care într-o primă fază să presteze, în principiu, pentru cele 60 de companii din RTC Holding, unele cu mai multe, altele cu mai puţine necesităţi. Aşa s-a înfiinţat Addvice.
  • Cine a avut ideea numelui Addvice?
 • S-a născut spontan, ca orice idee în publicitate. Multe cuvinte cheie, o noapte pierdută cu folos… O alăturare de: viciu, sfat şi advertising, toate într-un singur cuvânt- Addvice. Ulterior, ne-a preocupat forma grafică, am apelat la un outsider, actualmente face parte din departamentul de creaţie al Addvice-ului, se numeşte Cristi Cătălin.
  • Cam aşa se lucrează în Addvice, vine un outsider cu idei şi apoi ii asimilaţi?
 • Nu, atunci eram în faza absolut incipientă cheagului ulterior al Addvice. Nu aveam departament de creaţie, lucram cu outsideri, eram trei oameni – eu, un om pe partea de producţie şi Ema Cătălin pe partea de PR. încet- încet, din 2004, am început să ne închegăm ca agenţie. Mi-am luat un om pe client service, apoi am mai angajat nişte oameni tot la acest departament pentru a face faţă cerinţelor firmelor din holding şi, cărămidă peste cărămidă, am ajuns la ceea ce suntem azi.„Cel mai mare buget a fost cel de la 1 iulie 2005, când RTC a împlinit 15 ani, a însemnat un buget de 200.000 de euro, iar cel mai mic… foarte mic: 100­200 de euro pen­tru broşura de prezentare a Holdingului RTC, o grămadă de sigle şi logo- uri şi cu bani puţini, tarifele sunt realizate preferenţial pen­tru companiile din holding.”
  • Câţi sunteţi?
 • Suntem la momentul actual 38 de oameni, este o dezvoltare spectacu­loasă, suportul grupului este substanţial în acest sens. Nu vrem să mai mărim echipa, încercăm să defilăm în această formulă.
  • Ce clienţi aveţi, pentru cine aţi lucrat, în afară de grupul RTC?

-Avem şi din afara grupului, astea sunt obiectivele de fapt pe care şi le-a fixat Addvice chiar începând cu 2005 şi ne mândrim deja cu două conturi extra- grup Grundfos şi Bitdifender Softwin. Nu vrem să ne oprim aici.

  • Aveţi tendinţa de a vă dezvolta mai mult în zona PR sau e doar o impresie?
 • Probabil că vizibilitatea noastră pe piaţa de publicitate este mai mult sau mai puţin palpabilă pentru că unul dintre clienţi şi cel mai important va rămâne Diverta. Sunt firmele din aval care con­stituie practic suportul retail-erului Diverta. Celelalte 59 de companii, marea majoritate lucrează în domeniul business to business, iar comunicarea se face cu precădere prin intermediul unor cataloage. Nu facem mai mult PR decât advertising propriu- zis. Poate cel mai elocvent element pentru a demonta teoria cum că PR-ul este cea mai proe­minentă parte a Addvice ar fi evenimentul de la 1 iulie 2005 (concertul Smokie n.r.), unde absolut toate aspectele organizatorice, de la închirierea sălii până la regia propriu-zisă a spec­tacolului, au fost în mâna Addvice-ului. Probabil că reţeta de succes a Addvice-ului în momentul de faţă este: extrem de multă dedicare şi extrem de mult suport din partea lui Radu Octavian.
  • Aţi asimilat oameni de la agenţiile de publicitate mari?
 • Nu. Am oameni în departamentul de creaţie bydefault din agenţii mai mici. Aveam nevoie de oameni, cel puţin pe partea asta creativă, care veneau cu un anumit background profesional rulat oarecum dintr-o agenţie. Nu simţim nevoia să luăm de la alţii. Probabil că orice agenţie are impresia că are ceva unic al ei, şi atunci eu nu vreau să îm­prumut de la alţii. Addvice-ul, prin legă­tura aceasta extrem de strânsă cu Holdingul RTC, este, prin natura ei, alt­fel, este oarecum o agenţie de publici­tate atipică.
  • Care este relaţia Addvice cu agenţiile concurente şi mai ales ce loc ocupă firma pe această piaţă?
 • Ca şi celelalte agenţii între ele, învăţăm unii de la alţii şi Addvice mai mult decât ele, tocmai pentru că noi sun­tem la început, nu ne-am luat oameni cu un rulaj profesional în agenţii de notorie­tate, roata nu o inventăm noi. Cu sigu­ranţă, avem multe de învăţat, dar cel mai important lucru consider că este să ai încredere în tine. Obiectivele noastre sunt conturile extragrup, nu aş vrea să dezvălui deocamdată. Participăm activ la pitch, vrem să credem că avem şanse egale la conturi, care ne vor asigura ulte­rior o vizibilitate mai mare pe piaţă.
  • Sunteţi mulţumită de evoluţia de până acum a Addvice?
 • Sunt foarte mulţumită, mai ales că dezvoltarea Addvice a fost extrem de explozivă, poate tocmai din acest motiv nu am avut o coerenţă foarte clară, ne închegăm! Spectaculos şi îmbucurător este faptul că, chiar şi acum, fiecare departament începe să se organizeze individual, avem cu ce să ne mândrim. Am avut posibilitatea să facem lucruri începute şi finalizate de noi care ulterior s-u dovedit de succes.
  • Aveţi ceva să vă reproşaţi vizavi de activitatea dv. de până acum?
 • Probabil aş putea să lucrez mai mult la relaţia mea cu subalternii, în sensul de a avea măcar un strop din rigiditatea unui manager. Repet, un strop, nu cred că trebuie mai mult şi nici nu cred că este necesar. Agenţiile de publi­citate abundă, prin excelenţă, de flexibilitate şi de o exprimare cu totul şi cu totul liberă. Tipare­le şi standardele, teoria apropo de manage­ment nu-şi are aplicabilitate foarte mare, dar cred că există totuşi un strop care, cel puţin deocamdată, mie îmi lipseşte. Sunt foarte flexi­bilă şi foarte apropiată de oameni.
  • Cinci motive ca un om să rămână la Addvice?
 • Perspectivele, stabilitatea şi confortul pe care îl oferă Holdingul RTC, carisma lui Radu Octavian, apartenenţa la un holding extrem de puternic şi, nu în ultimul rând, echipa Addvice ca atare. Ah – şi managerul! Am uitat să spun!
  • Ce îmbunătăţiri intenţionaţi să aduceţi anul acesta?
 • Pe plan organizatoric, nu mai e nevoie, consider că, deja, ne-am format echipa. O coerenţă mai mare în ceea ce vrem să facem în 2006. Ne dorim să participăm cât mai mult la orice eveniment dedicat sferei advertising-ului. Există tentaţia premiilor pe zona aceasta şi sun­tem deschişi absolut oricărei posibilităţi care ne-ar da oarecare vizibilitate în această piaţă. Consider că principalul este să participi până la urmă, să participi înseamnă că exişti în acest sector.
Taguri:

Comenteaza