fighting the effects of ambien buy ambien online what happens when you stop taking ambien

do i need a prescription for xanax in mexico buy alprazolam lorazepam .5 vs xanax

the high from tramadol buy tramadol what does fake tramadol look like

is ambien available in uk buy ambien online buy zolpidem Pearland

insufflation of tramadol buy tramadol online can tramadol cause hives

zithromax corta efeito da pilula buy zithromax online dosing for zithromax for pediatrics

soma spa urbano order soma does soma contain sulfa

can u drink alcohol with tramadol tramadol 50mg buy ultram online Lincoln

valium water solubility buy valium russian valium gas

xanax after ketamine generic xanax interaction millepertuis xanax

ALMANAH FLACARA

Mario Brunello şi muzica sa anti-rugină

August 24th, 2011, com Un comentariu

Un mare violoncelist italian împreună cu Euterpe invită restul muzelor într-un laborator. Iar pe noi, să experimentăm bucuria unei muzici altfel.

Pe violoncelul său „Maggini”, din secolul XVII, au cântat cândva Benedetto Mazzacurati şi Franco Rossi.

Mario Brunello este un vio­loncelist neliniştit. Sigur, este şi unul dintre cei mai bine cotaţi ar­tişti ai momentului, cu o carieră temeinic consolidată în nume­roasele sale colaborări cu marii di­rijori şi marile orchestre ale lumii. Brunello este însă mai mult decât primul italian care a câştigat râv­nitul Concurs Ceaikovski de la Moscova şi nici nu se mulţumeşte să inoveze în termenii uzuali ai in­terpretării unor piese clasice ce­lebre, aşa cum s-a întâmplat re­cent la Barbican unde, sub ba­gheta dirijorului Valery Gergiev, aflat la conducerea London Sym- phony Orchestra, a oferit o in­terpretare a concertului pentru violoncel nr. 2 de Şostakovici considerată „revelatoare”. The Independent scrie: „Mario Bru- nello nu este foarte cunoscut în Marea Britanie, dar ar trebui să fie.

Compus pe vremea când Şosta­kovici începea să cedeze în faţa problemelor de sănătate şi de­presie, concertul este dificil, dar căutând printre sfaturile marelui său maestru, Mstislav Rostro- povici, Brunello a găsit o cheie pentru misterele operei, fapt ce i-a permis să scoată în evidenţă ca­lităţile lirice şi eroice, conducând astfel orchestra cu un ton nobil. Solo-ul – Sarabanda de Bach – a fost glorios.” Presa americană elogiază aceeaşi interpretare, care aduce dramaticul într-un registru mai viu, vecin cu al povestirilor lui Gogol, citite însă, paradoxal, ca o metaforă a morţii. Neliniştea artistului, despre care vorbesc, nu este anxietate – de care, Slavă Ce­rului, îl fereşte spiritul său italian – ci neastâmpăr, răzvrătire îm­potriva normelor şi limitelor care clasifică şi închid muzica în ge­nuri, stiluri fixe, numa’ bune de a fi orânduite într-o istorie obe­dientă a muzicii lumii. Un nea­stâmpăr care îi acaparează o mare parte din timp, implicându-l în proiecte multi-arte, dezvoltate la confluenţa muzicii cu literatura, filosofia, ştiinţa şi teatrul. Sunt spectacole-concert în care intro­duce repertoriul tradiţional în concepte multi-media care in­clud şi influenţe ale unor culturi diverse, performate cu mare suc­ces de public, alături de alţi cele­bri non-conformişti: Uri Caine, Paolo Fresu, Margherita Hack, Moni Ovadia şi Vinicio Capos- sela. Prin aceste noi căi de co­municare a mesajului artistic, Brunello încearcă să atragă acel public încă rezistent la clasic, prin mixul de sunet, imagine şi cuvânt.

Împreună cu Orchestra d’Archi Italiana, pe care a creat-o în 1994, Brunello duce în lume spiritul italian.

Brunello trece dincolo de muzica clasică, atasându-i varii expresii artis­tice, capabile să atragă un public mai larg.

O mare parte dintre ma­nifestările de acest gen se desfă­şoară sub semnul experimentului, mo-iv pentru care şi locaţia a fost aleasă într-o fabrică dezafec­tată, din orăşelul său natal, Castelfranco Veneto, numită – cum altfel? – laborator. Laboratorul „Antiruggine” (în italiană, anti-ru- gină) este locul în care iubitorii ar­tei sunt invitaţi să-şi păstreze spiritul mereu treaz, sub motto- ul „Nu-ţi lăsa mintea să rugi­nească”. Ne vom bucura de Bru- nello şi experimentele sale artis­tice în această toamnă, când este invitat la Festivalul Enescu, în ca­drul seriei World Music, o cate­gorie nou introdusă, care îşi pro­pune să transmită că modern, sau mai precis contemporan, în­seamnă viu, altfel, cosmopolit; că tradiţia şi inspiraţia nudă se întâl­nesc pentru a revela esenţa. Mu­zica din jurul nostru atrage prin istorii fruste ale timpului pre­zent, în dialecte numeroase, toa­te însă cu acelaşi mesaj: muzica este un limbaj universal, cataliza­tor de sentimente, idei şi pasiuni.


Taguri:

Comentarii

  1. Links…

    […]Sites of interest we have a link to[…]……

Comenteaza