can u take two tramadol 50mg tramadol 50mg tramadol hcl 50 mg while pregnant

can i switch from ativan to valium diazepam 5mg can i buy valium in singapore

anti depression pills xanax order xanax peach colored xanax mg

xanax sleep duration buy xanax online xanax withdrawal leg cramps

tramadol q contiene buy tramadol online cod tramadol zomig interaction

purchase valium Daly City buy valium xanax vs valium high

how much tramadol would be fatal order tramadol online overnight lexapro and tramadol drug interactions

tramadol cumulative effect buy tramadol tramadol et jambes sans repos

tramadol fail a drug test tramadol 50mg purchase ultram Elgin

alperi soma buy soma soma masterplan - bangalore india

ZOOM

Medicii veterinari de peste hotare

April 11th, 2011, com 32 comentarii

Dacă înainte de instaurarea comunismului, absolvenţii Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti rămâneau, majoritatea, în România pentru a profesa, după 1947 unii dintre aceştia au părăsit ţara ori de câte ori au avut posibilitatea să o facă. Din motive în cea mai mare parte a lor politice şi sociale, un număr de medici veterinari români au emigrat în Occident.

Procentul cel mai ridicat de cadre didacti­ce şi absolvenţi care au decis să se stabi­lească în Apus a fost reprezentat de medicii de etnie germană de la şcolile de medicină veterinară din vestul ţării – Arad, Timişoara, dar au plecat în Germania, Israel, SUA, Canada, Ungaria, Franţa, Spania, Marea Britanie etc. şi unii medici veterinari pregătiţi la FMV Bucureşti. Ei s-au afirmat în ţările unde s-au naturalizat şi au activat sporind prestigiul instituţiei care i-a pregătit. Numai în perioada 1966-1981 au plecat peste 70 de absolvenţi şi cadre didactice ai FMVB.

Dintre absolvenţii FMVB care s-au afirmat în mod deosebit în noua lor patrie făcând cinste ţării lor natale şi şcolii veterinare româneşti nu se poate să nu-i amintim pe profesorii universitari Constantinescu M. Gheorghe de la Universitatea Missouri- Columbia, SUA, Konig Horst de la FMV din Viena – Austria, şi Elias Ervin de la Univer­sitatea Ben Gurion – Beersheba, Israel. Toţi trei s-au remarcat în mod deosebit pe plan internaţional.

M. Gheorghe Constantinescu – nepotul fondatorului geneticii româneşti, Gh. K. Constantinescu – după absolvirea cursurilor FMVB a lucrat ca şef de laborator, sub con­ducerea profesorului V. Gheţie până în 1962, după care a fost trimis în producţie ca medic veterinar de circumscripţie în judeţul Vran- cea. A revenit în învăţământul superior de profil ca profesor la Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara, după care, în 1984, a emigrat în SUA, unde a devenit pro­fesor la Universitatea Columbia-Missouri.

Numărul medicilor veterinari români care s-au afirmat peste hotare este mare, mai ales că mulţi absolvenţi ai FMV Bucureşti au emigrat, inclusiv după 1989. Profesorii Constantinescu, Konig, Elias, Oneţ şi Meţianu sunt însă figuri­le marcante ale medicinii veterinare româneşti din diasporă.

Peste Ocean, profesorul Constantinescu s-a distins prin erudiţia sa publicând numeroase lucrări, rezultate din cercetările sale şi ilus­trate chiar de el. Este remarcabilă lucrarea sa ilustrată Guid for Large Animals în care, pe lângă mesajul ştiinţific transmis, cititorul des­coperă 504 ilustraţii originale, semnate M. Gh. Constantinescu. Pentru contribuţia sa ştiinţifică în domeniul medicinii veterinare, FMV Timişoara şi FMV Bucureşti i-au acordat titlul de Doctor Honoris Causa.

Activităţile cotidiene, specifice profesiei, nu l-au împiedicat pe M. Gh. Constantinescu, aflat astăzi la College of Veterinary Medicine University of Missouri, să îşi dedice o parte din timp unor preocupări artistice. Astfel, a realizat o serie de busturi şi grupuri statuare interesante, dintre care amintim grupul de basoreliefuri, aşezat simbolic în holul central al FMV Timişoara sau realizarea busturilor valorosului genetician Gh. K. Constantinescu şi al celebrului fiziolog român de talie inter­naţională Ion Athanasiu, din Bucureşti.

O altă figură marcantă a profesorilor uni­versitari, absolvenţi ai FMV Bucureşti, care şi-au desfăşurat activitatea în diasporă, este Elias Ervin, care a predat pâna la pensionare la Facultatea de Medicină a Universităţii Ben Gurion – Beersheba din Israel, unde s-a im­pus prin profunzimea cunoştinţelor dobândite în şcoala românească de medicină veteri­nară.

Oneţ G. Emil este un alt absolvent emi­nent al şcolii de medicină veterinară bucu- reştene, care, după ce şi-a susţinut doctora­tul în microbiologie la FMV Cluj, a fost benefi­ciarul unei Burse Humboldt – Germania şi a desfăşurat o meritorie activitate ştiinţifică în Germania în 1970-1971. Revine în ţară până în 1985, când se stabileşte definitiv în Statele Unite, unde deţine, la început, funcţia de coordonator de grup la Grand Laboratories Central de diagnostic veterinar din Richmond

 • Virginia, iar din 1996 devine coordonator ştiinţific al National Institute for Discovery Science din Las Vegas – Nevada. Profesorul Oneţ a publicat peste 200 de titluri de lucrări ştiinţifice, şase manuale universitare şi cărţi de specialitate. A primit premiul Academiei Române – 1985, Distinguished Leadership Award– SUA, 1996, Lifetime Royal Patronage

 • Australia, 1997, Medalia pentru progresul Medicinii Veterinare – România, 1997, Award of Recogultion – SUA, 1998 şi Outstanding Achievement Award – SUA, 1998. Emil G.

Au mai contribuit la cer­cetarea veterinară mondială, dar sub steagul altor ţări:

Doina Ciurea – astăzi activează în Mount Sinai School of Medicine, Center for Labor Animal Science New York, Miron Costin, un clinician de elită, Stângă Adrian, toţi trei emigranţi în SUA, Paul Dobrescu, specia­lizat în stomatologie veteri­nară, activează în Germania, Lucia Dobrescu, specialist care s-a remarcat în cercetarea veterinară la Bruxelles, Belgia şi alţii.

Oneţ s-a implicat puternic, de asemenea, în viaţa comunităţilor, contribuind la afirmarea valorilor româneşti în străinătate. Este fon­datorul societăţii Doina a românilor din Las Vegas. Colaborator sau chiar membru în colective de redacţie, a publicat 427 de arti­cole în patru publicaţii româneşti din SUA – Origini, Meridianul Românesc, New York Magazin şi Micromagazin. De asemenea, Oneţ este autorul a două volume care evocă viaţa de emigrant: în căutarea libertăţii – 1999, Cluj-Napoca (autobiografie) respectiv Drumul vieţii – 2002, Cluj-Napoca. Ca profe­sorii Oneţ sau Constantinescu, fie ei adop­taţi de alte ţări, fie rămaşi în patria natală, mulţi absolvenţi ai FMV Bucureşti au coche­tat cu artele. Unii au sculptat, alţii au pictat, iar alţii s-au dedicat literaturii sau ziaristicii precum dr. Elias Erwin care a desfăşurat o intensă activitate jurnalistică în Israel (pro­fesor la Universitatea Ben Gurion – Beersheba).

încă o figură marcantă a profesioniştilor absolvenţi ai FMV Bucureşti care şi-au des­făşurat activitatea în diasporă este profeso­rul Tiberius Meţianu, care a lucrat o pe­rioadă la Institutul de Cercetări Veterinare şi Biopreparate Pasteur până în 1948, apoi ca profesor la FMV Bucureşti până în 1961. Profesorul Meţianu a fost transferat la La­boratorul judeţean din Cluj şi la scurt timp a emigrat în Franţa, unde a lucrat la La­boratorul Central de la Alfort între anii 1960 şi 1970, apoi la Institutul Pasteur din Paris între 1977 şi 1986, după care a predat parazitologia la Şcoala Naţională de Me­dicină Veterinară din Paris.

Taguri:

Comentarii

 1. Roxana says:

  Bine ca ne fac o imagine buna in afara, dar pacat ca nu raman aici sa se bucure si animalutele noastre de servicii de calitate.
  Am reusit totusi, ca printre medicii veterinari care au ramas in tara, sa gasesc un medic foarte bun aici http://www.veterinarul.com/iasi.

  • Alex says:

   Cum sa ramai, cand salariul de medic e de 15 milioane, in cazurile bune? Dupa 6 ani de facultate?? Imi place prea mult meseria mea ca sa renunt, mai bine plec.

Comenteaza