Always follow the instructions of your supervisor and never violate the dosing regimen. Any change in administration scheme may induce events that may threaten your health. Self-treatment is dangerous. buy soma online Injuries to the inner parts of the body cause muscular spasms. People who cannot cope up with such muscular pain seek help from such muscular relaxants.Buy Soma Online it has relieved many people across the globe, owing its popularity to its medicinal power. The muscles and muscle tissues are brought back to its original state quickly through the power pact chemical composition of this drug.

Usually, it is implemented in postoperative periods if they are accompanied with serious pain sensations. It is also effective in different physiotherapies what sufficiently maintains their main destination. All doses should be appointed by a specialist individually for every examinee. tramadol images People usually injure themselves more severely when they are not well aware of their medical conditions and try to self medicate. In doing so they not only risk their lives but can also potentially loses the concerned organ completely. Always make it a habit to not to experiment with your injuries if they are quite serious. In a common condition like muscle cramp people mostly try to treat it by applying ice, but if it is a result of internal injury then it can be dangerous. For example if the injury has resulting in internal bleeding and you try to apply ice then it will clot the blood and will damage the internal organs. This is just one example there are many such conditions which appear to be small but can result in serious injuries.

It is safe to buy tramadol online. There is a misconception that it may not be of the best quality however; if you buy it from an online pharmaceutical store and it will still work out to be cheaper than buying it from a physical store. Before buying the medicine, a person should keep under consideration various factors. This is essential as this way they know for sure that they are getting genuine medicines at a cheaper rate. buy tramadol online The medicines in the region had been continuously taking care of all the patients suffering from the chronic diseases. When you buy tramadol it could be a good method of making the chronic pains thaw for a considerable time. The tramadol prescribed by the doctors are a good combination of synthetic analgesics making it relief the severe pains and moderately severe pains. Tramadol generally prescribed in the American soil is a “levorphanol” and is used by the doctors at many times other than just pains and those uses are generally decided by the doctors. Patients can easily avail to the medicines at any of the medical shops whenever it is required.

Tramadol is quickly absorbed from the gastrointestinal tract, its bioavailability reaches 68% and 100% when administered intramuscularly. The active substance is Tramadol hydrochloride, easily penetrates the placenta, the blood-brain barrier, and is eliminated in breast milk. The drug is metabolized in the liver, excreted from the body by the kidneys. buy tramadol The pressures of daily life, creates situations where you are suffering from regular pain of the joints and aches and you are looking for an effective solution - buy tramadol online. The solution should not only minimize the excruciating pain that you are suffering daily, which makes daily activities like walking up and down the sub way station very painful but also have no major effects on your existing complicated health issue.

Today Tramadol is offered in different brands, forms and strengths. Some work really quickly, while others need time to produce desirable effects. buy tramadol online One of the best things is that this medicine is available on any website that sells medicines. There are online websites that only sell this medicine. You can buy tramadol from a pharmaceutical store, a retailer, and wholesaler or even directly from the manufacturer. Depending from which site you choose, the rate of the medicine will change. All you need to do is look around properly to ensure that you get a good deal for the tablets. Another good thing is that you can buy tramadol online the necessary amount of tablet; you do not have to purchase the entire bottle at one time. There are different deals that are available for people. These deals can make a huge difference in the overall expense. This is why people prefer to opt for buying the medicine online. There is no doubt on the quality of the medicine especially if you are purchasing it from a website that follows all the necessary rules and regulations that are set in order for a website to sell prescription medication.

DOSAR

OZN-uri la aeroport

May 5th, 2011, com Un comentariu

Cazul „Kogălniceanu ’90” este unul dintre cele mai credibile episoade din serialul „OZN de România”. Zecile de martori oculari de pe aeroport au descris apariţia unei formaţii de obiecte zburătoare, cu toate detaliile pe care numai nişte profesionişti ai aerului le puteau sesiza şi evalua.

În seara de 22 martie 1990, în timp ce se dezechipau după un zbor mixt, piloţii unităţii de aviaţie militară de pe aeroportul Kogălniceanu au fost chemaţi urgent afară. Era trecut de ora 9, cerul senin, „sticlă”, vizibilita­tea perfectă, ca o scenografie minuţios desena­tă pentru un spectacol cu totul nepământean. La propriu. Protagonişti: obiecte zburătoare neidentificate.

Dan Aioanei, care la vremea aceea pilota un Mig 29, povesteşte: „Unitatea noastră executase zbor mixt, adică zbor de zi cu zbor de noapte, de la orele 15 la 21. Cu noi se afla col. Strejea Platon, inspector de zbor în cadrul Comandamentului Aviaţiei Militare, delegat să asiste şi să participe la zborurile noastre, în acea săptămână. Tehnicienii se ocupau de avioane, pregătindu-le pentru staţionarea pe timp de noapte, câţiva piloţi stăteau afară pe o băncuţă, iar noi ne aflam în sală, discutând pla­nul pentru următorul zbor, programat peste două zile. Alarma a fost dată de maiorul Botezatu Florin, care ne-a scos pe toţi afară, ca să vedem „minunea”. Dinspre Medgidia se apropia o formaţie de 7, 8 sau 9 obiecte zbură­toare. Arătau ca nişte tuburi de neon lungi de câţiva km fiecare şi erau astfel poziţionate unul faţă de altul, încât formau un „V”. De la dis­tanţă, diametrul tuburilor părea cam de 15-20 cm, deci în realitate avea 2-3 m. Viteza de deplasare trebuie să fi fost cel puţin supersoni­că şi, fireşte, zburau foarte sus, la o altitudine de peste 3.000 m. Dar putea să fie şi de peste 10.000 m. Ne-a fost greu chiar şi nouă, familia­rizaţi cu cerul, să estimăm, pentru că, fiind senin, lipseau reperele noastre cele mai exacte, şi anume norii. Ca piloţi, cunoaştem bine ce formă, consistenţă, dinamică au norii, în funcţie de altitudinea la care se află.

Martor şi el la eveniment, Paul Oţelea, care zbura pe atunci pe un Mig 23, îşi aminteşte de sunetul pe care îl producea „escadrila” de OZN-uri: „Era un zgomot care semăna foarte bine cu fâşâitul unui stol de păsări, aflat în zbor pe deasupra pădurii, noaptea. L-am recunos­cut, îl ştiam din copilărie, când cutreieram pădurile”. Dl Oţelea a prins doar câteva zeci de secunde din „show”, pentru că se afla în „celu­la de alarmă”, în serviciul de luptă permanent. Suficient însă cât să descrie obiectele zburătoa­re ca un tren cu vagoane, un singur obiect fracţionat, cu distanţe între secţiuni, scăldate într-o lumină alb-argintie, puternică dar mată, fără a difuza în jur. Sau, cum spune dl Aioanei, „n-au lăsat nici o dâră în urmă, nici de lumină, nici de condensare, parcă erau tăiate cu bri­ciul”.

Dosarele X” de la Aeroportul „Kogălniceanu” nu au fost desecretizate nici acum.

Cât a durat trecerea? Preţ de câteva minute, după care „tuburile” au dispărut la orizont, undeva spre est de Tulcea. Prima reacţie „după” a fost verificarea pe radar. Stupoare, însă, nici un radar nu înregistrase nimic, nici măcar radarul Thomson, de la Bucureşti, care putea să „vadă” orice mişcare pe cerul ţării, oriunde ar fi aceea. Col. Strejea a anunţat ime­diat Comandamentul, dar a primit un răspuns năucitor, toată relatarea fiind pusă pe seama unui presupus delir bahic. A doua zi, însă, au apărut reprezentanţi ai structurilor ierarhice superioare şi toţi martorii oculari au fost puşi să dea rapoarte scrise despre tot ceea ce au văzut şi auzit. Din dispoziţia ministrului! Asta pentru că, între timp, OZN-urile fuseseră sem­nalate şi la Capul Midia, şi de grănicerii români şi ucraineni. Dl Mureşan, fost pilot, în prezent primarul comunei Kogălniceanu, îmi spune că toate rapoartele şi documentele adunate în dosarul fenomenului „Kogălniceanu 1990″ n-au fost date niciodată publicităţii. Dl Oţelea adaugă că un mare mister planează şi asupra lipsei „bang-ului sonic”, a undei de şoc, care ar fi trebuit, după legile fizicii noastre, să se audă şi să se simtă, la viteza „hipersonică” a OZN-urilor, estimată de martorii oculari.

Taguri:

Comenteaza