A person can place the order for ambien online after providing all the necessary details as to where the product needs to be delivered. The payment can be made online however there are also some websites which allow the customer to make a payment when the product is delivered at their doorstep. buy zolpidem online Despite the mushrooming of counterfeited suppliers of ambien, the online market profit of ambien has grown by leaps and bounds. This culmination of ambien online sale is resulted from better stock availability in virtual stores and an Rx free option while sealing the deal. Otherwise restrained from over the counter purchase, the incumbent users who need to buy ambien out of habit can now place the quote in case of not finding your prescription around at the moment of urgency.

There are many online drugstores but you need the best one. One of them is Online Canadian drugstore. It gives you a good possibility to buy the drugs you need quickly, easy and not to spend a great sum of money. The prices for regular customers are lower because they can use their 30% discount. It has a great variety of drugs that can surprise you with their high quality and affordable prices. If you have some questions, you may ask them using Canadian online consultations. Online consultants are professionals and work round-the-clock to let you feel comfortable and not abandoned or ignored. A lot of patients say, that they but Soma at Canadian pharmacy. They choose it because it delivers the parcel fast which always comes undamaged. Canadian pharmacy does the orders privately and only the customers know what in the package is. generic soma The use of this drug is found to have the habit forming trait and that is why always used in declining dosage. As the improvement in the health is witnessed the medication is terminated slowly. The intake of Soma is a strict no for people having any kind of drug addiction or abuse history. The medication of this drug should not be terminated all of a sudden as it can lead to serious consequences. You need to pay special attention while taking Soma as it can cause drowsiness so do not take it while you drive or do any other such task.

When you buy Tramadol it's also used in Reflex Sympathetic Dystrophy and Wittmaack-Ekbom's syndrome commonly known as Restless Leg Syndrome. These are some of the psychological conditions in which use of this drug has shown high benefits in the long run. buy tramadol online Follow all the precautions as mentioned on the label of the drug. If you feel any unusual change in your body by using Tramadol immediately consult your doctor. There can be some mild side effects like nausea and headache in some patients after using this drug but there are no severe side effects as such. Take care to always keep the said precautions in mind.

Among the most common daily occurring body problems are the pains and strain of the muscles. People try to restore to their home remedies while such conditions surface. Not only these conditions can prove to be lethal but also should not deal leniently. You should always consult to a doctor and use drugs like Tramadol, a commonly used analgesic drug for providing relieve from the medical conditions such as severe pains and muscle strains. This drug is available under various brand names like the Conzip and the Ultracet and is readily available online and on medical shops. This drug is not usually used in the commonly occurring pains due to minor accidents and falls but in more serious medical conditions. This drug is used in the treatment of conditions resulting in severe pains due to motor neuron disease, locomotive disorders etc. but it is majorly used in the treatment of arthritis pain. buy generic tramadol Tramadol is an opiate medication which blocks the pain signals carried by the central nervous system to the brain. Such a mechanism is obtained by binding to and blocking pain receptors which are being wrongly released by over stimulated nerves. In cases where the subject has already or is slipping into depression tramadol proves valuable as it makes a person happier and pulls him or her out of clinical depression by increasing the production of the chemical serotonin which is regarded as the happy chemical.

There are certain precautions with respect to consumption of this pain-reliever. People suffering from porphyria should refrain from consumption of soma. Since this muscle relaxant reduces your alertness, activities involving high level of concentration should be avoided. Overdose of this medicine can have severe effects on one. Few of the results of over dosage include delirium, convulsions, depression and hypotension. Despite the easy availability of soma online, it should be stored in a cool and dry place for effective results. As soma helps one fall asleep very quickly, consuming it with other sedative drugs should be avoided. Buy soma Online with other medicines should be only under the doctor’s guidance. Consuming the right amount of soma is very essential to avoid the possibilities of harmful side effects. buy soma online This is a famous tool, which is aimed to stop pain sensations in muscles by relaxing them. It actively helps those examinees that experience pain because of difficult muscle injuries and different wounds. It is widely implemented in post-operative phases and while various physical therapies that are accompanied with acute pain. This is a special blocker, which sends impulses to the cerebrum and blocks all nerve centers that are answerable for sensing pain. So, if you have strong pain in muscles buy Soma online. With it help you will avoid pain and purchasing through the Internet would save your money and time.

CULTURA MASS-MEDIA

Poezii caraghioase

February 8th, 2012, com Comenteaza

Cărţile  pe  care  le  prezint,  în fiecare   lună,   aici,  constituie  un carnaval  al  prostiei   omeneşti, al  prostiei   care   stă  ascunsă  în fiecare  om, prost sau inteligent, şi aşteaptă să se manifeste cu exuberanţă.

Îmi place, recunosc, să privesc acest spectacol, imprevizibil, pitoresc, şi să râd orgiastic. Toată viaţa mi-a plăcut să râd – nu de cineva, ci cu cineva de ceva. Să râd, de data aceasta, cu cititorii şi, cu puţin noroc, chiar cu autorii în cauză, de tot felul de combinaţii de cuvinte care seamănă cu literatura, dar nu sunt literatură.

Vasile Stejăreanu a avut ideea excentrică să rescrie câteva poeme eminesciene. Cu ce scop? Nu ne explică. Poate ca să le facă mai bune. Sau poate ca să le modernizeze.

Sunt rare cazurile în care asemenea experimente reuşesc. Am în minte un singur exemplu, Felicia Anghel, care nu demult a rescris inteligent, din perspectiva unei femei, 11 elegii de Nichita Stănescu. În general, însă, remakeurile sunt, în literatură, mai prejos decât textele originare.

Este exact ce se întâmplă şi cu poemele lui Vasile Stejăreanu, din volumul Eminescu redivivus. Sunt caricaturi involuntare ale celor eminesciene. N-au nici un farmec şi nici un haz. În timpul lecturii, simţi că devii complice la o impietate:

„A fost odată ca-n poveşti,/ A fost ca niciodată/ Ceva ce astăzi nu mai eşti/ A mea frumoasă fată.// Eu te-am iubit nespus de mult/ În vremuri dificile/ Şi-am ascultat al tău tumult/ Atâtea nopţi şi zile.// Dar tu l-ai vrut pe Cătălin/ Aceasta ţi-a fost vrerea/ Eu am rămas un biet străin/ Tu ai ales plăcerea.”

La fel de neinspirată este rescrierea cunoscutei poezii Pe lângă plopii fără soţ:

„Pe lângă şirul de arţari/ Adesea am trecut/ Mă detestau vecinii toţi/ Iubirea mi-a fost scut.// La geamul tău ce strălucea/ Priveam neobservat/ În vremea asta tu stăteai/ Cu un coleg în pat.// Ştiam că zilnic mă înşeli/ Dar ce puteam să fac?/ Îmi aminteam că sunt roman/ Şi totodată dac.”

Vasile Stejăreanu crede că poate să-l resuscite pe Eminescu. Dar Eminescu n-are nevoie de o reanimare. Versurile lui iradiază în continuare o mare, copleşitoare frumuseţe literară, în timp ce versurile lui Vasile Stejăreanu sunt palide şi împiedicate. Ideal ar fi ca Eminescu să rescrie versurile lui Vasile Stejăreanu.

*

În plină ocupaţie sovietică, scriitorii români aflaţi la dispoziţia partidului comunist proslăveau Uniunea Sovietică. În loc să-i dezavueze pe cei care distrugeau civilizaţia românească, îi omagiau. Printre aceşti imnografi ai URSS se numără Victor Tulbure, autorul mai multor volume de versuri propagandistice, publicate în primii ani de după război. Într-unul din volume, Versuri, din 1952, găsim un amplu poem despre un tânăr strungar român, care îl are ca model pe muncitorul stahanovist Bortchevici, de la o uzină din Moscova. În mitologia epocii, mitologie simplistă şi grotescă prin caracterul ei tendenţios, URSS era fratele nostru mai mare, al cărui exemplu trebuia să-l urmăm în toate privinţele. Aşa se explică de ce personajul lui Victor Tulbure compune o scrisoare destinată moscovitului Bortchevici, şi el strungar, rugându-l să-l înveţe cum să muncească mai bine şi să depăşească planul:

„Gazetele-mi vorbesc de dumneata./ În lume faptele ţi-s cunoscute./ Şi eu muncind la strung, sporit aş vrea/ întreaga-mi trudă pacea s-o ajute.// Cum oare mânuieşti vestitu-ţi strung/ că spor atâta poate să îţi deie?/ Aş vrea să-nvăţ, fruntaş aş vrea s-ajung,/ ca alţii, pildă, munca mea s-o ieie.”

Pentru a ne convinge că personajul său este unul pozitiv (în limbajul criticii de atunci personaj pozitiv era acela care convenea partidului comunist), poetul îl prezintă ca descendent dintr-o familie de ţărani săraci, exploataţi de „boieri”: „Neam de neamul meu/ a muncit din greu;/ neam de sărăcani/ de pălmaşi ţărani./Măghirane, zi:/ cum trudeau din zi,/ cum trudeau cumplit/ până-n asfinţit,/ pe la cei boieri.”

Strungarul din Moscova răspunde solicitării, vorbind la Radio Moscova despre scrisoarea primită din România. Emisiunea este ascultată de toţi strungarii din uzină:

„Şi inimile parcă-n loc au stat/ când se-auzi un glas tovărăşesc:/ «Aici/ e/ Moscova!/ La aparat/ Bortchevici, peste-o clipă, vă vorbeşte!”

După urările de rigoare, Bortchevici le explică prin radio strungarilor români sub ce unghi trebuie să ţină piesa pe care o prelucrează la strung. Ei îşi notează indicaţia în carneţele şi izbucnesc în urale:

Explozia de entuziasm este pe măsura sfatului primit. Ce s-ar fi făcut oare românii dacă n-ar fi aflat de la marele popor sovietic sub ce unghi trebuie ţinută o piesă la strung?

 

text Alex. Ştefănescu

ilustraţie Linu

 

Comenteaza