pohani filet soma carisoprodol soma soma and xanax combo

is xanax hard on your kidneys buy xanax online does gabapentin help with xanax withdrawal

side effects of taking ambien daily buy ambien online without prescription is ambien good for dogs

tramadol dosage adults order tramadol online tramadol and alcohol and weed

hardware san francisco soma buy soma online order soma Indiana

how much does 5 xanax go for buy xanax do valium and xanax show up the same in a drug test

tramadol tropfen btm rezept tramadol 50mg cloridrato de tramadol portaria 344

effects of drinking alcohol when taking tramadol tramadol 50mg tramadol 100mg depot

soma mahabharata generic soma soma logistica e transportes

soma company.com soma pills soma ilçe emniyet müdürü kimdir

LIFESTYLE

Robot – stie, face tot

December 21st, 2010, com 2 comentarii

NaviBot funcţionează cu ajutorul sistemu­lui Visionary Mapping, ceea ce îi oferă un nivel ridicat de inteligenţă, nemaiîntâlnit până acum. Două procesoare controlează ac­tivitatea printr-un program inteligent de na­vigaţie care îi permite aparatului să vizua­lizeze casa şi să reţină unde se află, găsindu-şi ca repere diferite obiecte şi sistemul de ando- care. O micro-cameră foto integrată oferă un sistem de scanare a suprafeţei, capturând câte 30 de fotografii ale încăperii pe secundă. Cu ajutorul acestor imagini, NaviBot creează o hartă virtuală a casei, identificând exact ob­stacolele, cum ar fi mobila sau decoraţiunil e interioare. Calculând traseul cel mai sigur şi cel mai rapid, NaviBot reuşeşte să cureţe casa în minimum de timp şi de efort.

Taguri:

Comenteaza