tramadol hydrochloride pubchem buy tramadol online sintomas do tramadol

is xanax hard on your kidneys buy xanax online does gabapentin help with xanax withdrawal

soma double cross 54 buy soma buy carisoprodol online Springfield

standard xanax prescription buy alprazolam online xanax withdrawal expect

pohani filet soma carisoprodol soma soma and xanax combo

side effects of taking ambien daily buy ambien online without prescription is ambien good for dogs

hardware san francisco soma buy soma online order soma Indiana

elavil xanax buy xanax no prescription what is a substitute for xanax

is it okay to take two tramadol 50mg buy tramadol online tramadol related compound b

can you snort xanax buy xanax how many mg is in a xanax football

LIFESTYLE

Robot – stie, face tot

December 21st, 2010, com 2 comentarii

NaviBot funcţionează cu ajutorul sistemu­lui Visionary Mapping, ceea ce îi oferă un nivel ridicat de inteligenţă, nemaiîntâlnit până acum. Două procesoare controlează ac­tivitatea printr-un program inteligent de na­vigaţie care îi permite aparatului să vizua­lizeze casa şi să reţină unde se află, găsindu-şi ca repere diferite obiecte şi sistemul de ando- care. O micro-cameră foto integrată oferă un sistem de scanare a suprafeţei, capturând câte 30 de fotografii ale încăperii pe secundă. Cu ajutorul acestor imagini, NaviBot creează o hartă virtuală a casei, identificând exact ob­stacolele, cum ar fi mobila sau decoraţiunil e interioare. Calculând traseul cel mai sigur şi cel mai rapid, NaviBot reuşeşte să cureţe casa în minimum de timp şi de efort.

Taguri:

Comenteaza