valium definition m©dicale diazepam 5mg unmarked valium

soma mahabharata generic soma soma logistica e transportes

ultram tramadol controlled substance tramadol online overnight tramadol what does it look like

can i take two 0.5 mg xanax buy xanax google xanax

ureaplasma urealyticum et zithromax zithromax generic zithromax classe pharmacologique

order tramadol Tucson buy tramadol online does tramadol affect getting pregnant

alprazolam New York buy xanax online buy alprazolam online Arizona

amarda valium mp3 download buy cheap valium valium 5mg how strong

tramadol causes dementia buy tramadol online can you take tramadol and benadryl

there generic ambien cr ambien 10 mg can i take another ambien

LIFESTYLE

Robot – stie, face tot

December 21st, 2010, com 2 comentarii

NaviBot funcţionează cu ajutorul sistemu­lui Visionary Mapping, ceea ce îi oferă un nivel ridicat de inteligenţă, nemaiîntâlnit până acum. Două procesoare controlează ac­tivitatea printr-un program inteligent de na­vigaţie care îi permite aparatului să vizua­lizeze casa şi să reţină unde se află, găsindu-şi ca repere diferite obiecte şi sistemul de ando- care. O micro-cameră foto integrată oferă un sistem de scanare a suprafeţei, capturând câte 30 de fotografii ale încăperii pe secundă. Cu ajutorul acestor imagini, NaviBot creează o hartă virtuală a casei, identificând exact ob­stacolele, cum ar fi mobila sau decoraţiunil e interioare. Calculând traseul cel mai sigur şi cel mai rapid, NaviBot reuşeşte să cureţe casa în minimum de timp şi de efort.

Taguri:

Comenteaza