Multiple online users take advantage from the possibilities of the Internet and purchase medical cures to save their money and time. You have a nice opportunity to buy Soma as well. This is a reliable cure of fast action. soma online pharmacy First of all you should always follow directions from a prescription, never decider by yourself whether to stop or continue the course. Usually Soma is prescribed in a dosage from 250 to 350mg, three times during a day and before going to bed. The pill has to be taken with a full glass of water.

Tramadol belongs to the group of opioid analgesics but is the only non-narcotic drug from this group. The main component has pronounced analgesic properties, which helps to eliminate severe pain in various pathologies of internal organs and systems. tramadol images The pain conditions are a really tough mater for a patient to deal with. They result in all kinds of related other medical symptom like faintness, drowsiness, fuzziness, panic attacks, vomiting and all sort of other symptoms. These sometimes result in many serious troubles on the part of the patients suffering from these pains.

When taking psychotropic or sleeping pills, Tramadol can be prescribed only in minimal doses and under the control of medical staff. When you take pills, do not drive vehicles or dangerous mechanisms, as the drug slows down the speed of psychomotor reactions order tramadol This drug is highly effective in the treatment of the pain in arthritis and muscle ruptures. The availability of this drug in two formulations is making it easier for the doctors to have the choice. The immediate release formulation of this drug is used by the doctors for the treatment of the emergency medical conditions and usually during accidental cases. The immediate release of Tramadol is not advised for regular patients having a medical history. For them there is extended release of this drug to use it is beneficial for the treatment of not so severe pain ailments.

Do not forget that it is a very powerful tool, so you ought to use it cautiously. Prior putting it to the usage, consult a specialist who would be capable to prescribe you a proper and safe dosage. All dosages are prescribed relying on individual features of every resident. You must follow them precisely, inasmuch as overdosing may lead to undesired events that could do great harm to your organism. soma for sale Buy Soma becaus it should ideally be consumed and bought on the basis of doctor’s prescription. They encourage orders without providing doctor’s prescription, thus many people today prefer purchasing from online pharmacies. Easy availability, free shipping and handling charges, and convenient online payment options has made online purchase of medicines very popular. There are different brands which sell Soma. The prices vary between brands and between dosages. Be sure of the brand, its reliability and other important details before purchasing the medicine to avoid falling prey to side effects. Few of the pharmacies also have money back guarantees, thus purchasing off the internet is more alluring today.

Tramadol was designed as a muscle relaxant. It is capable to remove moderate and severe pain. Oftentimes, it is used to cure chronic pain and pain that may follow after operations. This product belongs to the group of special opioid analgesics, which have direct impact upon the central nerve system. They send special nerve signals to the cerebrum and in such way remove sensitivity by blocking nerve centers answerable for feeling pain. tramadol 100mg Usually, it is implemented in postoperative periods if they are accompanied with serious pain sensations. It is also effective in different physiotherapies what sufficiently maintains their main destination. All doses should be appointed by a specialist individually for every examinee.

ZOOM

Rugăciune-n pământuri

January 20th, 2007, com 18 comentarii

Duminica a noua după Rusalii. Sfânta zi a umblării pe mare a lui Iisus Hristos, şi a potolirii furtunilor. Împreună cu alţi 40 de pelerini, primim binecuvântarea dinaintea plecării spre ctitoria bravilor voievozi ai Moldovei. Strigăm în cor, către cer, din străfundurile sufletului, o rugăciune de drum. Nici o adiere de vânt nu ne stă în cale. Dumnezeu a aşezat pe cer o cruce mare de foc. Căldura insuportabilă ne-a supt trupurile sleite. Ostaşii lui Dumnezeu erau acolo de mult, printre suflete. Poleiau cu evlavia lor rânduiala de zi cu zi. Între zidurile groase, calea de pătrundere a Domnului, icoana făcătoare de minuni ne-a orbit, întrecând furtuna de soare.

Pe vârfurile aurii ale munţilor sticlesc lăncile ienicerilor

Aud că, acolo, rugăciunea se face-n pământ. Trecând prin podea, către o altă biserică, aura de dedesubt a celei ce se vede. Primul semn: călugărul Elefterie. Stau de vorbă cu el ore întregi, iar către sfârşit mă îndeamnă să-i povestesc pe unde şi cum de-am venit. Înainte de a urma „porunca“ lui, într-o clipă cât o eternitate pare că zăresc pe vârfurile aurii ale munţilor sticlirea de diamant a lăncilor ascuţite ale ienicerilor pieriţi în cruntele lupte date în urmă cu secole. Şi încep, doar pentru el, Elefterie…

…Din mers ne aruncăm umbra-n stâncile colţuroase, printre târşuri. Lăsăm în urmă sate, livezi şi păduri. Şi e aşa, ca o grabă acută. Năvălim către piscurile semeţe. În urmă, zeci de braţe de stâncă se întrepătrund ca-ntr-un joc de cuvinte. Munţii Neamţului sunt blajini. Peretele mare de piatră ia în braţe maşina şi o ţine către mijlocul şoselei, cât mai departe de hăurile fără de fund. Ne topim pe sub geam. Căldura… Alpinistul cât unghia trage vârful muiat al muntelui şi-l dă la o parte, făcând să se ferească nişte păsări ce pribegeau în zboruri rotunde, măreţe. Ne potolim vedeniile: bem apă… Elefterie. Şi iară crucea pe vârful de munte e ca o gheară de pasăre. Stogurile înalte de fân pătrunse-n ţepuşe par ca nişte aripi galbene de ceară.

La mânăstirea Bistriţa ajungi uşor, numai că durează câteva ore. Când ne strecuram către lăcaş pe şoseaua încărcată, ne-a plesnit din nou furtuna de soare, de-am crezut că nu vom mai ajunge. Când stăteam, la început, cu călugărul Elefterie în faţa turnului clopotniţă, vedeam în zare conturat în peretele de munte un uriaş ce-şi ascuţea, în adâncuri de piatră, sabia însângerată… Şi culmile ardeau, ca şi acum. Aşa am văzut, vă spui…

„Alungaţi relele şi veniţi încet-încet, către biserică“

Ajungem. Parcă înc-o dată. Bătrânul Elefterie e tot acolo. Încovoiat până aproape de pământ, moşul duce în spate aproape 84 de ani. E de prin părţile Bicazului şi slujeşte la mânăstiri de mai mult de 20 de ani. Se află aici, la Bistriţa, cu încă 40 de monahi, împrăştiaţi pe la locurile sfinte din curtea largă. Prin chilii. Are în privire o căutare aparte. Buzele-i palide zvâcnesc încet de la cuvintele smulse din smerenia şi curăţenia de călugăr. Îşi scoate potcapul şi îl aşază încet pe marginea măsuţei galbene, ca de ceară. Bătrânul strânge bani pentru mânăstire. Cu un creion vechi, ciotuit, îi trece pe binefăcători într-un caiet îngrijit. Se apleacă până dă cu nasul de scoarţe. Numai el vorbeşte, în toată mulţimea aceea de ostaşi ai Domnului, îmbrăcaţi în rase negre, transpirate. Când aminteşte de vestita icoană făcătoare de minuni, privirea-i sclipeşte. „Nenumărate minuni a făcut, ehe. Uite, măi băiete, până şi faptul că tu eşti aici este o minune. Voi ar trebui să preţuiţi toate astea acum cât nu e prea târziu. Alungaţi relele şi veniţi încet, încet, către biserică. Diavolul te încearcă vrând să-şi facă lucrarea. Nu cădeţi în ispită şi Domnul va fi cu voi“… Şi vorbele lui se-nalţă. Pomeneşte de bravii oşteni care apărau zidurile mânăstirii de păgânii ce încercau să o cucerească. Dar câţi nu erau! Se murea atuncea întru credinţă. Acum nu mai e semn de devotament şi sudoare întru Dumnezeu. Iar cu braţele, printr-un semn larg, îmi arată turnul de apărare pe care încă se văd urme de sânge. În zidul de piatră se zăresc din loc în loc locaşuri de luptă. Spărturi în piatră. Urme de piatră. De jos scările urcă drept până la marginea de sub arcul de la intrare, acolo unde construcţia adăposteşte o alta, de mărime mai mică şi unde se află adăpostită o icoană a Maicii Domnului.

Sfinţi cu ochi mici şi nasuri alungite coboară de pe pereţi

Elefterie. Îmi văd păcatele în faţa ochilor. Mă liniştesc; bătrânul a obosit şi mă trimite la oficierea Sfintei Liturghii, ce tocmai începe. Nutresc speranţa că în faţa Icoanei mă voi întrema puţin câte puţin, ştergându-mi din păcate.

La intrarea în biserică e „lume“ multă. Împreună cu grupul de preoţi ce încep Liturghia strigăm către ceruri o rugăciune. Îmi spun că alături de moş Elefterie, aceşti slujitori ai Domnului îmi vor lumina de acum gândurile cu pioşenie, prin adâncurile puse-n cale de soartă. Aşa mă-nvoiesc.

După ce pătrund prin mulţimea imensă de credincioşi, către naos, lângă catapeteasmă văd cum sfinţii cu ochi mici şi nasuri alungite, deasupra gurilor mici, coboară de pe pereţi şi fac o lumină grozavă lângă candelele frumoase ale Icoanei… Mi-e puţin frică. Sub frunţile încreţite ale credincioşilor supţi, cu trupuri firave, găsesc priviri încruntate. Ne foim prin faţa icoanei, privirile sticlesc, uimite şi ne călcăm în picioare. E mijlocul slujbei. Mă iau după femeia cu batic pe cap şi-mi zic, ca şi altă dată, cum auzisem: „Cred, Doamne, ajută necredinţei mele“. Mă iau după ea. Veşmântul de pe cap îi vine aproape de sprâncene. Nu-i văd chipul. Picturile de pe pereţi luminează. Lângă icoană, pocalele aurii atârnă, alunecând încet. O răcoare întunecoasă cuprinde întreaga biserică, plină ca un furnicar de mulţimea de oameni. Clopotele vechi cern sunetele care rămân şi plutesc peste capetele plecate.

Mâinile au glod negru şi gros pe sub unghii şi sfâşie pământul

Băiatul de lângă mine face, cu gesturi maiestuoase, cruci şi mătănii şi priveşte ciudat. Vede aparatul de fotografiat şi mă ucide din priviri. Mi-e cald. Valuri de sudoare sărată mă cuprind până la vârfurile picioarelor şi cad în genunchi. Alături de ceilalţi, cu o patimă intensă, tânărul credincios se închină şi pleacă fruntea până la pământ. Parcă intră prin podea. Şi iar se ridică. Mâinile au glod negru pe sub unghii. Sfâşie pământul. Da, pământul, în biserică, asta face. Hainele-i miros urât şi iar se pleacă. Timp de o oră cât stau lângă el tot aşa face. Câteodată mă priveşte. Şi iar cade în starea aceea de transă. Mă forţez să-l privesc. O lumină ce cuprinde aproape câte un metru pătrat din jurul Icoanei te forţează şi nici nu poţi să n-o priveşti. Transpiraţia i-a inundat cămaşa groasă. Pantalonii îi sunt rupţi. După ce termină cu mătăniile, ies preoţii şi atunci saltă crucea mică de lemn pe care o ţine strâns la gât. Cu degetele de la cealaltă mână bate încet toaca pe micuţa cruciuliţă. Mă ridic şi eu, dar cad iar în genunchi.

Pe scaunele de lângă perete doi bătrâni sprijiniţi mână-n mână au murit şi răsuflă încet

Oamenii mă apasă. Mă sufoc. Îmi spun că e-o minune de scap. Şi mă bat peste gură. Hainele mi se lipesc. Sfinţii au feţe roşietice şi au broboane de sudoare, de piatră, pe obraji. Iese alaiul de preoţi, făcând dintr-o dată o cărare între noi. Potirul şi crucile sfinte trec peste capetele fierbinţi, apoi pe gurile însetate. Preoţilor nu le văd feţele, genunchii mă frig şi rasele lor îmi acoperă faţa. Mâini slabe, osoase trag din spate de veşmintele ude. Apoi plutesc către catapeteasmă. Omul de lângă mine pare c-a leşinat. Nu se vede dacă răsuflă. Pe scaunele de lângă perete, doi bătrâni sprijiniţi mână-n mână au murit. Au pleoapele trase, răsuflă încet şi tresar din când în când împinşi de mulţimea îngrămădită. Aproape de Icoana făcătoare de minuni un adolescent se trânteşte la podea. Un bărbat cu un copil în braţe reazămă şi el pământul, în umilinţă. Adolescentul nu s-a ridicat şi mă întreb dacă mai răsuflă – de unde atâta evlavie la un puşti. Bărbatul parcă vrea să calce copilul sau să-l aşeze-ntr-un leagăn. S-a ridicat şi aşteaptă.

Ceilalţi credincioşi, locuitori de prin preajma mânăstirii sau muritori de la celălalt capăt al ţării, se roagă pe rând în faţa icoanei. Trec apoi pe rând pe dedesubtul ei sărutând dincolo icoana Sfântului Gheorghe, ocrotitorul Moldovei. Apoi nu-i mai văd. Ies şi parcă intru-n pământ de emoţie şi căldură. Afară, în faţa unei chilii, un călugăr stă şi priveşte în zare. Familia care a ieşit odată cu mine a venit tocmai din Galaţi. Acum doi ani au adus aici pe unul din părinţi care trăgea să moară. Avea 78 de ani şi acum taie lemne iarna pentru casă. Atât de voinic e. Acum a venit pentru femeie. „Are o bo(a)lfă la gât. Noi suntem credincioşi şi de aceea am venit iar la icoana Sfintei Ana. Cu voia lui Dumnezeu boala ne-o mai ocoli odată“. Dar şi credinţa lor. Neostoită. De aceea au bătut atâta drum.

Pângăraţi, lăcaşul atins de toţi

Una dintre dependinţele mânăstirii Bistriţa e o altă mânăstire, mai mică: Pângăraţi, ce datează din 1560. Se ştie că numele i se trage de la năvălirile turceşti şi tătare. Ei ar fi pângărit atunci totul. „Nimic nu a rămas în picioare, neatins“, susţine cu tărie unul dintre sacerdoţii locului. Oamenii au fugit şi n-a mai rămas picior de om aproape de lăcaşul sfânt. Dar timpu’ a trecut şi cu sprijinul lui Vodă Lăpuşneanu, care se zice că ar fi primit în vis porunca de a se îngriji de lăcaş, mânăstirea s-a refăcut. Voievodul a devenit unul dintre ctitorii acesteia. Tot atunci s-a construit în subsol o încăpere unde s-au adăpostit bogăţii inestimabile pentru a fi ferite de prigoana barbarilor. Se zice că, alături de Mânăstirea Bistriţei, lăcaşul sfânt ar fi fost printre cele mai bogate instituţii bisericeşti din ţară: peste 100 de hectare de pământ în Transnistria. Vremurile s-au schimbat şi s-a pierdut aproape totul. Mai mult decât atât, înainte de al doilea război mondial, pe timpul lui Carol I ar fi funcţionat aici o temniţă. Pe timpul comuniştilor a fost loc de cultivare a plantelor medicinale şi, mai apoi, institut de cercetare în domeniul speologiei (!). Nici acum nu s-au stins unele litigii cu vechile instituţii, apărute după 1989. „Oamenii sunt lacomi şi acum parcă mai răi. Oricând ar proceda la fel. Din păcate, pe foarte mulţi nu îi interesează decât starea materială. Religia îi va aduce la cele bune, în timp“, a spus duhovnicul.

Un copil cu o floare de colţ zâmbeşte pe uliţa întinsă de dincolo de biserica Pângăraţi.

Ultimul semn

Monahul bătrân e tot la poartă. „Aici de sărbători e mai multă lume. Vin de peste tot la icoana vestită. Şi cei care pleacă de aici au sorţi de izbândă învingând boli şi câştigând credinţă“. Atât îmi spune şi mi-e de-ajuns.

Elefterie… „Cimitirul mă aşteaptă”. Şi omul acela slab, pătruns de rugăciune, încheie. După ce mi-a spus atâtea, aproape fără să-l întreb, pleacă, nu înainte a mă povăţui… Să vin şi la anul, tot la vremea de-acum. Dacă nu-l găsesc „aicia“ să-l caut în cimitir. Acolo sigur îl găsesc. Sus deasupra mânăstirii păsări mari nu mai pot să coboare. Ele înconjur în ocoluri largi, maiestuoase, vârful ascuţit, ca o piatră funerară. Mâinile. Mâinile miros rece. A sudoare de piatră.

text Anca Popa

Taguri:

Comentarii

 1. e cig kits says:

  Fantastic write-up, I’ve saved this web-site so with any luck , I’ll see more on this subject in the future!

 2. Yosh says:

  Best Links 2011…

  I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and great user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!…

 3. Best Links 2011…

  Thanks a lot for sharing this with all of us you really know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my web site =). We could have a link exchange arrangement between us!…

 4. PLR eBooks says:

  Best Links 2011…

  You can definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart….

 5. Best Links 2011…

  I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite certain I will learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!…

 6. Best Links 2011…

  Thanks for another excellent post. Where else could anyone get that type of information in such a perfect way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such information….

 7. Best Links 2011…

  Simply desire to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks…

 8. Neck Support says:

  Best Links 2011…

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?…

 9. Best Links 2011…

  I have recently started a web site, the info you provide on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work….

 10. Best Links 2011…

  certainly like your website but you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I’ll definitely come back again….

 11. Best Links 2011…

  Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!…

 12. Best Links 2011…

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?…

 13. Best Links 2011…

  This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks…

 14. Best Links 2011…

  Hey very cool blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also…I am happy to find numerous useful information here in the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . ….

 15. Best Links 2011…

  Generally I don’t read article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice article….

 16. http://www.eRealEstateSanDiego.com...

  Pacific Real Estate Broker serving all of your San Diego county real estate needs. Search Ca homes for sale using our MLS search. Receive email updates of Realtor listings with prices and blog. Whether single-family houses, townhomes, luxury homes, bea…

 17. 2011…

  I was just looking for this information for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative web sites in top of the list. Normal…

 18. Recommended websites…

  Amazing blog! Thanks for the great contribution with this post….

Comenteaza