Today technology has taken over beyond one’s imagination. While earlier everyone would want to have their own retail shops and stores, today people are keen to have their own websites and online portals. Considering the increasing number of people being technologically advanced or tech savvy, having an online portal has become a necessity. Today for any kind of business to thrive it is important to have a presence on the internet. It not only helps in better business but helps in reaching out to a larger section of the society effortlessly. It is the same in the case of medicines. While earlier people would have to search frantically for a medical store nearby, today by a simple touch or click one has access to a whole pharmacy. Online pharmacies have lately become very popular due to their quality drugs and also attractive deals and discounts. One prefers to buy ambien online since it is extremely convenient and also cheaper than buying off a retail drug store. tramadol 50 mg The drug can be used as the only method of therapy, but it is often part of a complex treatment. Only in this case, the doctor first studies the interaction of the drug with other means.

The daily dosage of tramadol varies between 50 and 400 mg. However the most frequently used dosage in tramadol 100 mg once daily. The critical factor is the severity of the pain. Also as the drug becomes tolerated its dosage can be increased to improve its effectiveness. An extended version of the drug is also available which can prove useful in case of elderly patients. buy tramadol While beginning your search for tramadol online, your initial target would be the search engine. At first you should open the same and type the line like ‘tramadol for sale’ or ‘buy tramadol online’ in order to find what results you obtain. You might try also by typing some other names utilized for tramadol. You should verify every website to know regarding its reputation. You should place your order for tramadol on a trustworthy source. Few websites might sell fake tramadol which might contain harmful ingredients or placebo pills when some others are there who would simply collect your money and would not dispatch your product. You should check the website thoroughly to make sure that the site is an authenticated one and it is a registered company with lots of positive neutral reviews prior to placing your order. You might also get few recommendations from your family and friends for trying to buy Tramadol.

Buy Tramadol online it's a synthetic painkiller which is used for long term management of pain as it is not habit forming nor does it lead to tolerance, thus the same dose can be used over and over again without any apparent decrease in effect. Its effect is long lasting and patients don't feel pain for a long time. Coupled to the fact that it can be obtained without prescription and over the Internet it is the most widely preferred drug in pain relief mechanisms. tramadol reviews Although it's easy to buy Tramadol online, people are still afraid to buy drugs in the Internet — bad quality of drugs, chance to get scammed... Lots of reasons. We will help you. After reading this you'll know everything about Tramadol and about how to buy it in the Internet! Let's talk about how to buy Tramadol online at first (yes, we know that you want to know more about the drug itself). It's a very simple thing, and that's why it attracts people — all you need to do to get your order is to make a few clicks, to fill a few fields and to confirm your order (sometimes it's not needed; online shops often skip this step). Talking about the advantages of buying drugs online one should not forget that it can save your money and time. It's clear how it saves time — you don't need to dress up, to go to a local pharmacy and to come back to home, all you need is Internet, a PC, laptop or smartphone and a few minutes of time. But how can it save your money?

There can appear the following adverse effects – dizziness, weakness, drowsiness, confusion, lethargy, tachycardia, orthostatic hypotension, collapse, fainting, dry mouth, nausea, vomiting, bloating, constipation, abdominal pain, increased sweating, difficulty urinating, blurred vision and taste, itching. buy tramadol online This medication was developed to lessen pain in muscle. Its major function is to relax muscle tension. It is usually prescribed in the cases of serious injuries that run with strong pains. It is frequently used in the periods of difficult and painful operations, as well as while various physiotherapies, what betters the effectiveness of them.

This drug falls under the opiate agonist’s class of drugs. The main objective of the tablet is to work on making a change in the way a patient’s body senses or deals with pain. Buy Tramadol, this tablet is also mistakenly believed to be a no steroidal anti-inflammatory drug or an NSAID however that is not the case. buy tramadol online Present generation is forced to live a fast and much stressful life for his professional purpose. Therefore, with this stressful lifestyle some aches creep into the body of modern men. Though in its beginning stage it stays as a simple thing. However, as days start to revolve, these pains grab the normal living. Due to various ignorance or same stressful routine, these pains turn into a severe one. To evade pains you often consider various pains relive either in form of capsules, or in the form of ointment. However, after providing a temporary comfort, pains come back to spoil your physical as well as mental peace.

DOSAR

Sfantul Graal si adevarul bine „virusat” al “Codului da Vinci”

March 25th, 2006, com Comenteaza

Misterul Graalului continuă să exercite şi acum, în plină epocă a triumfului ştiinţei şi supertehnologiilor, aceeaşi atracţie asupra celor cu aspiraţii înalte spre Dumnezeu şi ezoterism, întocmai ca acum un mileniu! Dac-ar fi să-i parafrazăm cuvintele rabinului Gămăliei – din Sinedriul care-l condamnă pe lisus – cu privire la dăinuirea creştinismului, am spune că „dacă lucrul acesta este de la Dumnezeu se va vorbi despre el peste timp”, lată că misterul Sfântului Graal face ca autori ca Dan Brown, ca şi cei care-i comentează ficţiunea – având ca punct central o teorie asupra naturii Graalului – să aibă un succes comercial de invidiat de către autorii cărţilor „serioase”.

Deşi Brown nu este primul care exploatează fascinaţia Graalului!înaintea sa, best-sellerul din anii ’90, Pentlulul lui Foucault, aparţinând mai celebrului Umberto Eco, oferă şi el o alternativă la forma materială pe care ar avea-o Graalul: prin personajul Ardenţi, Graalul este identificat cu un imens cufăr pentru comori, apoi ca un material radioactiv, care, controlat de templieri, le-ar fi permis acestora să con­ducă lumea. Pentru cultura din secolul XX, Graalul a ajuns să reprezinte o întruchipare a perfecţiunii intangibile sau „transcendenţa perfecţiunii pământeşti”, aşa cum îl definea – în mod inspirat – Wolfram Eschenbach, autorul variantei templiere a mitului Graalului – Parzival, cu mai bine de opt secole în urmă!

Se poate vorbi despre trei niveluri de înţelegere ale Sfântului Graal, care pot fi simbolizate prin spiritul Graalului, sufletul Graalului şi trupul Graalului.

Spiritul Graalului este Sf. Duh al creştinilor, după cum arată şi porumbelul Duhului care coboară pe ostia fără pată, in viziunea autorului lui Parzival – Wolfram von Eschenbach. Este Lumina divină a „Fiat luxului!” originar care transcende orice materie (vezi Mouvement de Graal).

Sufletul Graalului este acţiunea Du­hului Sfânt sau a Luminii Divine asupra omului, care îl determină să evolueze prin misterul şi atracţia faţă de Dumnezeu pe care o exercită asupra spiritului omenesc!

însă prima treaptă de înţelegere spre cele două niveluri superioare de înţelegere de mai sus o reprezintă legenda „trupu­lui” Graalului – cea care atrage neiniţiaţii precum o lampă puternică gâzele noaptea. Pare normal – parafrazându-1 pe Voltaire care vorbea despre suflet – ca „oamenii să fi avut cu toţii păreri diferite despre Acesta, întrucât nu ştiau nimic despre El!”

Din acest punct de vedere cercetarea întreprinsă de Deike şi Ean Beigg, publi­cată în 1995, realizează o trecere în re­vistă, destul de obiectivă, a poveştilor legate de Sfântul Graal şi Sfântul Sânge al Mântuitorului.

La ora actuală există mai multe pretinse Sfinte Potire sau mai multe obiecte pretendente la sacralitatea dublă a acestui obiect. Se uită totuşi – cu excepţia deosebit de inspiratului film al marelui regizor Steven Spielberg – Ultima Cruciada – că vasul respectiv, dacă era un artefact din timpul apostolilor – care deseori nu aveau ce mânca – şi al căror învăţător fusese de meserie tâmplar, nu putea fi decât de… lemn! Deci în nici un caz nu putea fi vorba despre lucrări sofisticate din aur şi argint – aşa cum sunt unele vari­ante pretins originale ale Graalului, ce-s cunoscute azi în lume.

Cel care deţine însă cheia Graalului – suveranul pontif al Graalului – este miste­riosul Preot Ioan, considerat Regele Lumii (Rex Mundi).

„Evanghelia lui Nicodim” a făcut din Nicodim şi Iosif din Arimateea depozitarii mistici şi secreţi ai ezo­terismului creştin deri­vat din marea Tradiţie iniţiatică primordială.

„Evanghelia lui Nicodim” este alcă­tuită din două părţi distincte, autonome la început: Acta Pilati (desfăşurarea proce­sului) şi aşa-numita Coborâre a lui Hristos în Infern (Descensus Christ ad Inferos). Prima parte, „Faptele lui Pilat”, care este intere­santă pentru căutătorul Graalului şi al primului său Păzitor – Iosif din Arimateea, datează din 376, potrivit lui Epifanius. Se presupune că această operă nu a fost scrisă de Pilat, ci provine din actele oficiale păstrate în pretoriumul din Ierusalim. Presupusul original ebraic al textului în limba greacă şi care a ajuns până la noi este atribuit lui Nicodim, dar titlul de „Evanghelia lui Nicodim” este de sorginte medievală, întrucât în acea epocă variantele mai puţin cunoscute în zilele noastre ale Patimilor Mântuitorului erau foarte răspândite şi foarte populare în rân­dul creştinilor. Acest fapt este dovedit şi de multitudinea de traduceri ale textului grecesc – în coptă, armeană şi latină. Variantele în latină au fost tipărite şi au circulat în Occident în secolele XV şi XVI.

Iată cum este oglindit începutul suferinţelor lui Iosif – ca Păzitor al Sf. Graal – în cap. XII al „Evangheliei lui Nicodim” (vezi pag.222-223 „Evan­ghelii apocrife”, Editura Humanitas, 1996, Bucureşti):

Auzind iudeii că Iosif a cerut trupul lui lisus, au început să-l caute, pe el, pe toţi care mărturisiseră că lisus nu s-a născut din preacurvie, pe Nicodim şi pe ceilalţi care ieşiseră înaintea lui Pilat ca să-i înşire faptele bune. Toţi stăteau ascunşi, în afară de Nicodim. Acesta s-a arătat căci era unul dintre conducătorii evreilor. Şi îl întreabă pe Nicodim: «Cum aţi îndrăznit să intraţi în sinagogă?», dar iudeii răspund: «Cum ai îndrăznit tu să intri-n sinagogă, fiindcă tu eşti martorul aceluia şi partea lui o vei avea în veacul viitor?» «Amin, amin», răspunde Nicodim. La fel şi Iosif s-a apropiat de ei şi le-a zis: «De ce v-aţi supărat că am cerut trupul lui lisus? Iată, l-am aşezat în mormântul mat proaspăt săpat, l-am învelit într-un cearceaf curat şi am rostogolit o piatră peste gura peşterii. Rău v-aţi mai purtat cu acest om sfânt, căci nu v-aţi mulţumit doar să-l răstigniţi; l-aţi străpuns şi cu suliţa.» Atunci iudeii au pus mâna pe Iosif şi au poruncit să fie ţinut închis până a doua zi după sabat. Şi i-au zis aşa: «După cum bine ştii, acum nu-ţi putem face nimic fiindcă începe sabatul; dar îţi făgăduim că nu te vei înmedni- ci de-un mormânt, ci-ţi vom lăsa hoitul să-l mănânce păsările cerului.» Iosif răspunse: «Aceste vorbe seamănă cu ale trufaşului Goliat care i-a înjurat pe Dumnezeu cel viu şi pe sfân­tul David». (…) Când au auzit iudeii cuvin­tele acestea parcă li s-a înfipt un spin în inimă. L-au înşfăcat pe Iosif, l-au legat şi l-au încuiat într-o casă fără nici o fereastră. Apoi au pus paznici şi au pecetluit uşa.

Sâmbătă, mai marii sinagogii, preoţii şi leviţii au rugat pe toată lumea să vină a doua zi la sinagogă. Şi iată dis-de-dimineaţă, mulţimea s-a adunat, ca să hotărască în cefei îl vor omorî pe Iosif. Luând loc, sinedriul porunci să fie adus acuzatul, cu toată lipsa de respect. Dar când au deschis uşa, nu l-au găsit. Toţi au rămas încremeniţi de spaimă, fiindcă peceţile erau neatinse, iar cheia de la uşă o avea doar Caiafa…”

Iosif a mai primit de la Pilat şi vasul folosit la celebrarea Cinei, pe care soldaţii lui Pilat îl luaseră de la Sfântul Simionl Fiind considerat suspect de evrei, Iosif a fost aruncat apoi în închisoare, fără nici un fel de hrană. Legenda spune că lisus Hristos i-a apărut în celulă lui Iosif şi i-a arătat Graalul care a început să strălucească şi care apoi i-a procurat energia sau hrana care 1-a menţinut în viaţă mulţi ani peste viaţa unui om din timpul său. La dis­trugerea Ierusalimului de către romani, Iosif a fost eliberat de împăraţii Titus şi Vespasian. Iosif a reuşit chiar să-l con­vertească la creştinism pe acesta din urmă, primind în schimb o navă pentru a părăsi Ţara Sfântă. Sora sa, Enigeus, 1-a însoţit în cursul călătoriei. Ea era căsătorită cu un anume Bron sau Bren, al cărui nume aminteşte de un şef de trib celt, Brennus – care ajunsese cu expansiunea neamului său celtic până în Asia Mică. în timpul călătoriei sale pe mare, Iosif din Arimateea va institui liturghia Graalului, iar pe masă, lângă vasul sacru, va sta un „peşte” pescuit de Bron. Peştele este sim­bolul ezoteric al primilor creştini – ichtus – regăsit în catacombele romane şi care anunţă era astrologică a Peştilor – pe care lisus o inaugurează cu naşterea sa.

Taguri:

Comenteaza