If it is intramuscular administration, the maximum concentration of the ingredient in the blood is reached in 40-50 minutes, which depends on the characteristics of the patient's body. Processing of the active substance is carried out in the liver, after which the products of its exchange are evacuated with the help of the kidneys. Only one of the metabolites is active and can have a therapeutic effect. tramadol 50 mg If you are suffering from pain of any sorts, then you can use Tramadol. Tramadol, in essence, is a medication used to relieve mild to severe pain regardless of its origin. Many people who want to get rid of the pain right away should buy Tramadol and stop the pain from affecting them. Today, there are different websites that offer this particular medication.

The main functionality of Tramadol that enables it to tackle the problem of pain induction in human body is its capability to control the operation of opionoid receptors. These receptors are responsible for the penetration of pain in the whole body by responding to many kinds of chemical releases in body. Tramadol dilutes the functionality of these receptors and terminates the flow of pain in the body. tramadol reviews Tramadol belongs to a narcotic-type class of pain relievers. It is used as an around-the-clock pain blockade. The medicine is prescribed only at some serious cases, for those who have pains caused by a cancer, some other awful diseases and serious body injuries. Overdosing may cause strong addiction and even death, that’s why you can buy Tramadol only having a prescription, for any other sharing you will be punished by law.

6. You should also be careful while drinking alcohol because it can intensify the feeling of dizziness and drowsiness caused by Soma. soma online You are not allowed to buy Soma if you don't have a prescription from your doctor. This medication can cause such problems as side effects, withdrawal effects, tolerance and adverse drug interactions. Let's describe all of them.

The standard dosage for oral reception is a capsule or a pill (50 mg), which is taken whole and washed down with a small amount of liquid, regardless of the meal. If there is no therapeutic effect, you can take another pill after an hour. tramadol 50mg The complex effect of Tramadol helps almost completely get rid of pain, because even the spinal cord can be affected by the opium analgesic. Due to the strong narcotic effect, the drug is included in the priority list for drug control in the country.

If we talk about side effects, they are dose-dependent and manifest increased muscle weakness, lethargy occurs, and blood pressure decreases. But the patient does not observe such consequences as drowsiness. Therefore, the annotation states that Soma can be taken during the day. This drug is compatible with driving a car. buy soma Being used to with a stressful life, today a person experienced different problems in his body. Among these problems, one of the irritating one is the pain of muscles. Whether this pain is caused by a sudden accident or by any sport related incidents, a pain in muscle has been always a critical thing to live with that's why you should buy soma online. Though there are different therapies are available to fix the muscle pains, but for everyone, it is not an easy task to be regular with the physical therapies, due to a hectic lifestyle.

DOSAR

Soldaţi în războiul altora

January 31st, 2011, com 25 comentarii

De ce pleacă militarii noştri să lupte pe fronturi străine? Pentru că România este parte a unor alianţe şi organizaţii de tip NATO, ONU sau UE, iată răspunsul autorităţilor. Pentru glorie şi bani, iată motivaţia celor care decid să plece în zonele de conflict. Rămâne totuşi o între­bare: ce să faci cu gloria/banii dacă ele îţi vin post-mortem sau după ce ai rămas invalid?

Bosnia-Hertegovina, 17 septembrie 1996: sublocotenentul (post-mortem) Remus Brânzan a căzut la datorie, în cursul unei misiuni de lărgire a coridorului Gorazde, în timp ce conducea excavatorul pe o pantă abruptă. Era primul nume dintr-un lung şir de victime în rândul militarilor români participanţi la războaiele altora. Afganistan, 11 noiembrie 2003: în cadrul misiunilor Enduring Freedom şi ISAF, primii au căzut sublocotenenţii (pm) Iosif-Silviu Fogoraşi şi Mihail-Anton Samuilă. Au fost împuş­caţi, în urma unui atac asupra transportorului amfibiu blindat în care se aflau. Acestor câteva nume li se adaugă un şir lung de morţi şi mai ales răniţi.

Afganistan – „poarta iadului

Pe 14 septembrie 1994, la Bruxelles, avea loc ceremonia oficială de acceptare a Programului individual de parteneriat România-NATO. Acesta prevedea schimburi în materie de planificare militară, exerciţii comune şi participare la operaţiunile de menţinere a păcii. Era epoca primelor misiuni româneşti în zone de conflict pe glob. Relaţiile noastre cu Vestul au evoluat şi România a devenit membră deplină a NATO în martie 2004, iar din ianuarie 2007 a păşit cu arme şi bagaje în UE. Toate acestea au însemnat pentru ţara noastră drepturi, dar şi obligaţii. Printre ele se numără şi participarea militarilor români în cadrul unor misiuni internaţionale sub drapel NATO, UE sau ONU. De aici încolo începe povestea militarilor români în zonele de război din Afganistan, Irak sau Kosovo. Povestea este glorioasă pentru cei întorşi acasă cu bine şi tristă, foarte tristă pentru cei repatri­aţi într-un sicriu cu drapelul naţional pe el. Dincolo de regretele camarazilor de arme şi de lacrimile rudelor soldaţilor pieriţi în misiune, stă realitatea rece a unor tratate la care România este parte şi de care nu se poate de­zice.

Compania Alfa, una dintre subunităţile unde generalul Jim Dutton – comandantul adjunct al trupelor ISAF – a discutat cu militarii români.

Începând cu anul 1990, când prima struc­tură militară a fost dislocată într-o zonă de con­flict, şi până astăzi, aproximativ 30.000 de mili­tari au participat la misiuni în afara teritoriului naţional. „În prezent, România are circa 1.900 de militari dislocaţi în teatrele de operaţiuni din Afganistan, Kosovo, Bosnia-Herţegovina, Irak. De asemenea, are observatori şi monitori militari ONU şi UE. Peste 1.600 dintre aceştia sunt în misiune în Afganistan”, a precizat pen­tru Flacăra, maiorul Alin Petrescu, ofiţer de stat major în Direcţia Operaţii a Statului Major General din MAPN.

Din punctul de vedere al autorităţilor există o serie de avantaje ale implicării noastre armate în zonele de conflict. „Ca membru NATO, România şi-a îndeplinit angajamentele asumate şi, astfel, a câştigat credibilitatea ali­aţilor, beneficiază de garanţia securităţii şi par­ticipă la luarea deciziilor politico-militare. Un alt beneficiu, din punct de vedere militar, este acela că forţele noastre sunt pe deplin intero- perabile cu cele ale aliaţilor. Testarea echipa­mentelor din dotare într-o zonă de conflict, realitatea câmpului de luptă precum şi călirea fizică şi psihică a militarilor sunt avantaje incomensurabile pentru forţele noastre”, declară maiorul Alin Petrescu (el însuşi parti­cipant la două misiuni în Afganistan – 2005 şi 2010). În ceea ce priveşte costurile susţinerii militarilor români în teatrele de operaţiuni, în anul 2009 acestea au însemnat din partea României o cheltuială de 272,5 milioane de lei, iar în 2010 ele s-au ridicat la 288,1 milioane de lei. Cheltuielile ar putea creşte în 2011, dacă hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării de la sfârşitul lunii ianuarie va fi pusă în apli­care. Atunci CSAT a decis să suplimenteze numărul celor trimişi în misiunile externe cu 183 de militari faţă de 2010. Cât despre o even­tuală retragere a soldaţilor români din ariile de conflict, deocamdată nici nu poate fi vorba. „România, ca ţară membră NATO, îşi respectă angajamentele asumate, iar un eventual calen­dar de retragere se va face în acord cu deciziile politico-militare ale Alianţei Nord Atlantice”, a precizat maiorul Alin Petrescu.

România trimite trupe în zonele de conflict, în baza unor acorduri internaţionale. Misiunile de combatere a terorismului, de sprijinire a păcii sau cele umanitare sunt angajamente pe care România şi le-a asumat ca membru al NATO, UE şi ONU.

Misiunile în care au fost şi sunt trimişi ai noştri fac parte dintr-un spectru larg de ope­raţiuni desfăşurate în sprijinul păcii (operaţiunea KFOR din Kosovo are ca scop asigurarea unui mediu de securitate sigur şi stabil pentru dezvoltarea democratică şi mul- tietnică a regiunii), contra terorismului (Opera­ţiunea Active Endeavour – OAE, lansată în 2001, a reprezentat una dintre cele opt măsuri luate de NATO pentru a sprijini SUA în urma atacu­rilor teroriste de la 11 septembrie, iar România participă la OAE din 2005), de asistenţă uman­itară, de asistenţă militară şi de instruire (Misiunea NATO de Pregătire – Irak NTM-I).

In urma participării la acţiuni militare externe în teatrele de operaţii, 20 de militari ai armatei române şi-au pierdut viaţa, astfel: 1 militar în Bosnia-Herţegovina, 2 în Irak şi 17 în Afganistan. 69 de militari au fost răniţi în ac­ţiuni militare externe: 2 în Bosnia-Herţegovina, 14 în Irak şi 53 în Afganistan. Aşa cum arată cifrele, zona cu cel mai mare grad de risc este Afganistanul. De altfel, se povesteşte că în peş­terile munţilor Argandab din Afganistan s-ar găsi Şambala Poarta Iadului, locul de trecere către lumea de dincolo. Legendă sau nu, Afganistanul nu-şi alege victimele! Numai anul trecut au murit aici şase oameni de-ai noştri, iar şapte au fost răniţi. În timpul unor misiuni de patrulare pe autostrada Kan- dahar-Kabul, la trecerea autovehiculelor peste dispozitive explozive improvizate sau în misi­uni de luptă, în urma unui atac al insurgenţilor asupra subunităţilor aliate la care participau şi românii, militarii noştri şi-au pierdut viaţa ori au fost grav răniţi. Au fost decoraţi post- mortem cu Ordinul Naţional Steaua României sau Ordinul Virtutea Militară în grad de Ca­valer, cu însemn de război, pentru militari. Merită, însă, sacrificiul în războiul altora doar pentru o decoraţie şi o înaintare în grad post- mortem?

„Militarii români dislocaţi în teatrele de operaţii beneficiază de drepturile salariale din ţară, precum şi de o diurnă zilnică în funcţie de zona de dislocare şi gradul de risc. Nu putem face o comparaţie cu militarii din celelalte ţări întrucât salarizarea este o problemă internă a fiecărui stat”, ne-a declarat maiorul Alin Petrescu. Cât priveşte compensaţiile primite de familiile rămase fără soţ, tată sau copil, oficialul din MAPN a spus: „Urmaşii personalului armatei decedat în acţiuni militare în teatrele de operaţii beneficiază de: ajutoarele şi despăgubirile în cuantumurile prevăzute de legislaţia în vigoare, mai exact remuneraţie de 100 solde de bază lunare brute; indemnizaţie cuvenită pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate, în valoare de 80.000 euro, conform Legii nr.15/1998; ajutor de deces, două solde lunare brute neimpozabile. La aces­tea se adaugă o indemnizaţie lunară egală cu solda lunară brută/salariul de bază brut pe care cel decedat l-a avut la data producerii evenimentului care a cauzat decesul, care se actualizează potrivit legii, pentru urmaşii sol­daţilor şi gradaţilor voluntari, precum şi ai per­sonalului civil, care nu realizează venituri din salarii sau din activităţi independente, indife­rent de numărul acestora; închirierea şi cum­părarea, cu prioritate, de locuinţe din fondul de locuinţe sociale al administraţiei publice; folosirea fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive; asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele militare şi civile; asistenţă medicală gratuită în instituţiile medicale militare sau publice şi asigurarea de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în condiţiile stabilite pentru personalul armatei; asistenţă psihologică, asigurată gratuit, de către structurile Ministerului Apărării Naţionale. La acestea se adaugă o serie întreagă de alte beneficii în ceea ce priveşte şco­larizarea copiilor cadrelor militare decedate. Părinţii personalului armatei decedat în acţiuni militare în teatrele de operaţii beneficiază de o indemnizaţie lunară egală cu jumătate din ind­emnizaţia cuvenită urmaşilor celui decedat, în situaţia în care nu există urmaşi, dacă cel dece­dat era singurul susţinător al părinţilor săi.”

Citind toate aceste drepturi, câştigate din nefericire post-mortem, am fi tentaţi să cre­dem că, până la urmă, sacrificiul uman este destul de bine răsplătit. Fals. Plata şi răsplata pe care auzi că le-au primit alţii, când tu ai stat în fotoliu acasă şi ai urmărit ştirile, arată altfel pentru cei ai căror fraţi, părinţi sau copii nu mai există. Afganistanul, Irakul, Kosovo sau Bosnia-Herţegovina din ziare sunt altfel decât în realitate. Soldaţii ştiu, însă, foarte bine când pleacă în misiuni, că într-un teatru de operaţi­uni nu cunoşti niciodată ce vei găsi efectiv acolo şi dacă te mai întorci sau nu. E un risc asumat.

Taguri:

Comentarii

 1. […] De ce pleacă militarii noştri să lupte pe fronturi străine? Pentru că România este parte a unor alianţe şi organizaţii de tip NATO, ONU sau UE, iată răspunsul autorităţilor. Pentru glorie şi bani, iată motivaţia celor care decid să plece în zonele de conflict. Rămâne totuşi o între­bare: ce să faci cu gloria/banii dacă ele îţi vin post-mortem sau după ce ai rămas invalid? Citeste tot articolul… […]

 2. ddd says:

  da este corect ce spun si autorutatile si ptr bani,glorie;bun vin post mortem dar cel putin stiu ca poate “i-mi ajut in acest fel si vitorul familiei mele”deci cred ca viitorul inseamna totul ptr orice OM

  • Sunt de acord cu tine ddd, eu nu am incriminat dorinta oamenilor de a asigura pentru ei si familiile lor un viitor mai bun mergand sa lupte in diverse locuri fierbinti de pe Glob. Insa, nu am putut sa nu ma intreb: ce este mai bine, de pilda pentru un copil, sa creasca fara tata si sa obtina niste avantaje post mortem sau sa aiba un tata?; ce este mai bine: sa ai un sot viu sau sa ramai vaduva?; sa te bucuri ca ai un fiu, eventual casatorit la casa lui, sau sa te bucuri de niste avantaje materiale, dar sa-l pierzi in razboiul altora?

 3. pekelmeer says:

  After reading your entire post I come to the conclusion that you are absolutely right but a few require to be discussed more. I will hold a little talk with my partners and perhaps I will come across for you some idea shortly

 4. I uncovered your internet page by way of research motors even when seeking out for that connected topic, your internet page demonstrated up up. give a large number of as a consequence of you for that fabulous blog. Amazingg skills! hold on man, you rock!

 5. Get your online degree!…

  Left you a trackback for your readers to help them get an online degree….

 6. Yosh says:

  Best Links 2011…

  What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Great job….

 7. Best Links 2011…

  Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast….

 8. Best Links 2011…

  I would like to thank you for the efforts you have put in writing this web site. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now. Really the b…

 9. Best Links 2011…

  Your style is so unique compared to many other people. Thank you for publishing when you have the opportunity,Guess I will just make this bookmarked….

 10. Best Links 2011…

  Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Please also visit my web site =). We could have a link exchange contract between us!…

 11. Best Links 2011…

  wonderful points altogether, you simply gained a new reader. What would you suggest in regards to your post that you made a few days ago? Any positive?…

 12. Accident Videos…

  If you need a great to watch funny accident videos then check out my site….

 13. Best Links 2011…

  Thank you for another excellent article. Where else could anybody get that kind of info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such info….

 14. Best Links 2011…

  I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i’m happy to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discove…

 15. girls names pakistani Hi there,I enjoy reading through your article post, I wanted to write a little comment to support you and wish you a good continuationAll the best for all your blogging efforts….

  Hi there,I enjoy reading through your article post, I wanted to write a little comment to support you and wish you a good continuationAll the best for all your blogging efforts….

 16. Best Links 2011…

  I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website :)…

 17. PLR Products says:

  OH HAI…

  I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful th…

 18. PLR Products says:

  OH HAI…

  Normally I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice post….

 19. http://www.eRealEstateSanDiego.com...

  Pacific Real Estate Broker serving all of your San Diego county real estate needs. Search Ca homes for sale using our MLS search. Receive email updates of Realtor listings with prices and blog. Whether single-family houses, townhomes, luxury homes, bea…

 20. Phen375 reviews…

  This is very fascinating, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look ahead to in search of more of your fantastic post. Additionally, I have shared your web site in my social networks! phen375 reviews…

 21. 2011…

  Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossips and net and this is actually annoying. A good website with exciting content, that’s what I need. Thanks for keeping this site, I will be visiting it. Do you…

 22. 2011…

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in the future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!…

 23. 2011…

  I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :)…

 24. 2011…

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your website in my social networks!…

Comenteaza