The euphoria disappears, and paranoia develops against it. The patient changes completely becoming aloof. tramadol images There are many drugs which should not be used with Tramadol. Be aware of these interactions as they can be fatal. Consult your doctor before using any other drug with Tramadol.

When you buy soma online you have also to discuss the dosage if you are pregnant. The influence upon fetus or new born is not determined, so in periods of pregnancy and lactation there must be prescribed a special dosage. buy soma Please, note that the medication belongs to the type of habit-forming remedies. It can be used only by a sufferer that it was prescribed for. It is forbidden to give it to other people, even if they have identical symptoms. Make sure that you keep the medication in the place where no one else can get to it.

Do not forget that it is a very powerful tool, so you ought to use it cautiously. Prior putting it to the usage, consult a specialist who would be capable to prescribe you a proper and safe dosage. All dosages are prescribed relying on individual features of every resident. You must follow them precisely, inasmuch as overdosing may lead to undesired events that could do great harm to your organism. soma for sale Memorize that there no complete results of the influence of this remedy upon the fetus. Therefore, women who are pregnant or are in the period of lactation should ask an expert to secure their child.

Tramadol can be used in tablet formulation and you should always make use of this drug on proper medical consultation only. This is really necessary in order to enjoy the benefits of this medicine without any ill effects. For true benefits of this drug it should be taken in appropriate dosage which can only be decided by a doctor. So take proper and regular dosage while making use of Tramadol. With proper use of this drug you can have many benefits. tramadol 50 mg This drug is formulated from two opiates which are the active ingredients of this medicine. These are namely Codeine and Thebaine. These give Tramadol an intermediate analgesic drug trait which in turn makes it a milder formulation as compared to its ingredients.

Every pill has 350mg of the active substance. You should intake 400 mg daily. Nevertheless, you should divide the administration into equal portions. generic soma 5. If you are going to do some responsible job, it is better not to take Soma or postpone the tasks if you feel dizzy or sleepy.

CULTURA MASS-MEDIA

Teatrul polițist a ajuns la Dunăre

December 21st, 2010, com 2 comentarii

La sfârşitul lunii noiembrie, la Teatrul Valah din Giurgiu a avut loc premiera spectacolului „Caruselul ucigasilor”, de George Arion, pus în scenă de regizorul Silviu Jicman. O piesă poliţistă sau „o tragi­comedie poliţistă într-un act şi cinci cadavre” – cum spune autorul.

Cinci personaje sunt subiecţii unei reconsti­tuiri misterioase, în casa unui profesor. Nimeni nu ştie de ce a fost ales pentru acest rol, de ce e acolo. Nu se ştie cine e criminalul şi, în mod straniu, nimeni nu poate să plece. Nu e mult până când diferenţa dintre victimă şi ucigaş se diluează până la confuzie. Este momentul când reconstituirea iniţiată de poliţie mută centrul de greutate al culpabilităţii în interior, spărgân- du-se în reconstituiri mai mici, iar ceea ce tre­buia să fie un gest solidar între nişte oameni aparent nevinovaţi, devine temerea principală, obsesia lor: cine-i criminalul dintre noi?!

Poate avea o poveste poliţistă ingredientele necesare unei dramatizări? Sâmburi conflic- tuali şi mijloace pentru ca evoluţia unei poveşti să se desprindă de firul epic şi să prindă gest, să devină teatrală? Ei bine, da.

Un Profesor (cercetător al dinozaurilor pitici care au trăit pe meleagurile noastre), un Hoţ (un „artist” în golirea buzunarelor), un Baron (respectat om de afaceri pe plan local), o Damă (amanta profesorului), un Ziarist (intere­sat de propria chivernisire) rescriu ad-hoc sce­nariile posibile ale crimei. De aici dubiul. Acţiunile şi contraacţiunile. De aici posibilita­tea de a fi atât înger, cât şi demon, figură repre­zentată de Anchetator, un personaj sumbru şi ireal, potenţator al unui spaţiu plin de urme. Astfel, sensurile piesei converg către o realitate mai bogată, surprinzând aspecte ale cotidianului nostru social şi politic. Într-o frumoasă cali­grafie a scrierii scenice, dacă ceea ce prinde viaţă la suprafaţă este hazul replicilor şi cine­matica reconstituirilor, finalul spectacolului înseamnă închiderea ca într-un clopot – soluţia imaginată de scenograful Doru Zanfir – ce pune punct reiterării posibilului şi readuce, în cheie poliţistă, umbra de mister.

Sunt de notat aici prestaţiile celor şase actori, Katy Balca, Delia Hriscu-Badea, Vasile Toma, Livius Rus, Violeta Teaşcă şi, în primul rând, Tudorel Filimon, „vedeta” Caruselului.

Amintim si contribuţia lui Mircea M. Ionescu în realizarea acestui proiect. În acest sens, deschiderea direc­torului Teatrului Valah din Giurgiu către dra­maturgia românească, clasică şi contemporană, nu are cum să fie decât de bun augur.

Caruselul ucigaşilor a fost difuzată la Radio România în 2009.

Taguri:

Comenteaza