502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
CULTURA MASS-MEDIA

Teatrul polițist a ajuns la Dunăre

December 21st, 2010, com 2 comentarii

La sfârşitul lunii noiembrie, la Teatrul Valah din Giurgiu a avut loc premiera spectacolului „Caruselul ucigasilor”, de George Arion, pus în scenă de regizorul Silviu Jicman. O piesă poliţistă sau „o tragi­comedie poliţistă într-un act şi cinci cadavre” – cum spune autorul.

Cinci personaje sunt subiecţii unei reconsti­tuiri misterioase, în casa unui profesor. Nimeni nu ştie de ce a fost ales pentru acest rol, de ce e acolo. Nu se ştie cine e criminalul şi, în mod straniu, nimeni nu poate să plece. Nu e mult până când diferenţa dintre victimă şi ucigaş se diluează până la confuzie. Este momentul când reconstituirea iniţiată de poliţie mută centrul de greutate al culpabilităţii în interior, spărgân- du-se în reconstituiri mai mici, iar ceea ce tre­buia să fie un gest solidar între nişte oameni aparent nevinovaţi, devine temerea principală, obsesia lor: cine-i criminalul dintre noi?!

Poate avea o poveste poliţistă ingredientele necesare unei dramatizări? Sâmburi conflic- tuali şi mijloace pentru ca evoluţia unei poveşti să se desprindă de firul epic şi să prindă gest, să devină teatrală? Ei bine, da.

Un Profesor (cercetător al dinozaurilor pitici care au trăit pe meleagurile noastre), un Hoţ (un „artist” în golirea buzunarelor), un Baron (respectat om de afaceri pe plan local), o Damă (amanta profesorului), un Ziarist (intere­sat de propria chivernisire) rescriu ad-hoc sce­nariile posibile ale crimei. De aici dubiul. Acţiunile şi contraacţiunile. De aici posibilita­tea de a fi atât înger, cât şi demon, figură repre­zentată de Anchetator, un personaj sumbru şi ireal, potenţator al unui spaţiu plin de urme. Astfel, sensurile piesei converg către o realitate mai bogată, surprinzând aspecte ale cotidianului nostru social şi politic. Într-o frumoasă cali­grafie a scrierii scenice, dacă ceea ce prinde viaţă la suprafaţă este hazul replicilor şi cine­matica reconstituirilor, finalul spectacolului înseamnă închiderea ca într-un clopot – soluţia imaginată de scenograful Doru Zanfir – ce pune punct reiterării posibilului şi readuce, în cheie poliţistă, umbra de mister.

Sunt de notat aici prestaţiile celor şase actori, Katy Balca, Delia Hriscu-Badea, Vasile Toma, Livius Rus, Violeta Teaşcă şi, în primul rând, Tudorel Filimon, „vedeta” Caruselului.

Amintim si contribuţia lui Mircea M. Ionescu în realizarea acestui proiect. În acest sens, deschiderea direc­torului Teatrului Valah din Giurgiu către dra­maturgia românească, clasică şi contemporană, nu are cum să fie decât de bun augur.

Caruselul ucigaşilor a fost difuzată la Radio România în 2009.

Taguri:

Comenteaza