ZOOM

TEORIA CONSPIRAŢIEI

April 20th, 2008, com 20 comentarii

Ceea ce astăzi numim „Teoria conspiraţiei” a apărut, în mod paradoxal, nu în întunecatul şi misteriosul Ev Mediu, ci în timpurile Reformei; s-a amplificat în „Secolul luminilor”, pentru a deveni materie primă mediatică în industrializatul secol XIX şi un bun de larg consum cu folosinţe multiple în sofisticatul secol XX. Funcţie de moda epocii, de evenimentele curente şi de interesele unora continuăm să fim serviţi implacabil cu un meniu diversificat de teorii conspiraţioniste, asortat pe gustul tuturor.

De ce avem nevoie de teoria conspiraţiei

Cred că se poate vorbi despre o „nevoie“ perfect omenească de conspiraţie, tot aşa precum acceptăm atracţia spre mister sau plăcerea pentru poveşti. Dat fiind că întotdeauna pe această lume vor exista secrete şi servicii secrete, personaje şi biografii controversate, interese şi pasiuni nemărturisite, iar niciodată lucrurile nu vor fi perfect clare, atunci putem concluziona că „teoria conspiraţiei“ a devenit o parte naturală din păcătoasa noastră viaţă omenească, imediat după ce am încălcat „misterioasa“ interdicţie Dumnezeiască de a gusta din fructul oprit.

Aflând prin intermediul unor mass-media din ce în ce mai sofisticate şi ubicue despre lucruri petrecute dincolo de orizontul perceptiv imediat al simţurilor sale, omul – fiind dotat cu imaginaţie şi ros de setea de cunoaştere – încearcă să şi le explice la nivelul său, utilizând ceea ce dispune în materie de informaţie, educaţie, cultură. Rezultă astfel o poveste care lămureşte un mister cu valenţe ameninţătoare pornind de la un segment de fapte reale şi care uneori creionează o perspectivă mult mai seducătoare şi mai credibilă asupra unei potenţiale realităţi; funcţie de ingredientele tehnologice şi poziţia socială şi politică a autorului poveştii respective, pe piaţa nevăzută a imaginarului colectiv se va naşte sau nu o nouă teorie a conspiraţiei.

Cum se fabrică o teorie a conspiraţiei

În fond, care sunt ingredientele necesare pentru apariţia unei noi şi reuşite teorii a conspiraţiei În primul rând este necesar un subiect învăluit în mister. Acesta poate fi un eveniment neaşteptat, incomplet sau deloc elucidat; un fenomen sau o suită de întâmplări ieşite din comun; un personaj sau o comunitate mai controversată, oricum ceva ce nu se supune obişnuitului cotidian, unanim acceptatului, regulii generale. Apoi este nevoie de un autor-creator al respectivei teorii care să apară pe faţă sau în umbră drept „elucidatorul“ sau „explicatorul“ misterului în cauză. Acest autor trebuie să fie capabil să creeze o înlănţuire credibilă, palpitantă, atrăgătoare de vorbe şi fapte, pe gustul şi conform aşteptărilor şi preocupărilor celor cărora le sunt destinate. Teoria conspiraţiei nu are nici o şansă de a înflori dacă ea nu este pliată perfect pe profilul societăţii căreia îi este destinată. Funcţia aceasta de autor al respectivei teorii a conspiraţiei este îndeplinită de obicei de posesorul informaţiei adevărate despre subiect, fiind vorba despre servicii secrete, organizaţii mai mult sau mai puţin publice, sau pur şi simplu de ziarişti debordând de imaginaţie şi energie speculativă. Nu poate lipsi din arsenalul teoriei conspiraţiei un mediu propice de transmitere, de răspândire a misterului explicat sub forma unei conspiraţii, adică mass-media disponibile şi penetrabile pentru astfel de speculaţii. În fine, trebuie să existe o ţintă a teoriei conspiraţiei, care nu este nimeni altcineva decât publicul care o va consuma ca produs de largă audienţă, fiind sau nu afectat în reacţiile sau atitudinile sale de aceasta. Este greu de susţinut şi demonstrat că orice teorie a conspiraţiei, cel puţin cele cunoscute în epoca modernă de civilizaţia iudeo-creştină, ar reprezenta doar foarte abile operaţiuni de manipulare orchestrate într-un scop bine determinat. Prin manipulare înţelegem o acţiune de influenţare cu scop predeterminat a comportamentelor şi atitudinilor unui grup mai mare sau mai mic de oameni, fără ca aceştia să-şi dea seama că sunt persuadaţi. Pot fi identificate şi exemple de teorii conspirative răsărite în mod firesc – desigur, totul până la proba contrarie – ca urmare a nevoii spontane a unor oameni de a da sens unor evenimente sau fenomene fără explicaţii imediate.

Teorii ale conspiraţiei manipulatoare

Inventariind istoria teoriilor conspirative vehiculate în ultima sută de ani, acestea pot fi clasificate, în funcţie de modul lor de apariţie, în trei tipuri distincte pe care le vom numi manipulatoare, de conjunctură şi evenimenţiale. Teoriile conspiraţiei manipulatoare sunt create şi răspândite de serviciile secrete ale unei ţări pentru atingerea unor scopuri politice. Acest tip de teorii ale conspiraţiei sunt cel mai uşor de deconspirat după ce regimul politic – de obicei unul de tip totalitar – dispare, arhivele acestuia devenind izvor istoric şi sursă de lumină asupra misterelor ameninţătoare de altădată. Conspiraţiile în scop de manipulare se disting printr-un mesaj înfricoşător-apocaliptic, care sugerează un pericol iminent, dar totuşi difuz, menit să incite la o reacţie de apărare – de obicei violent, radicală – imediată împotriva unui duşman potenţial desemnat. Tema acestui tip de teorii conspirativ-manipulatoare reflectă peisajul politic şi social al epocii respective. Teoria conspirativă clasică din această categorie este cea a Protocoalelor Înţelepţilor Sionului, care întruneşte toate ingredientele necesare: poveştile şi legendele despre evrei au fost dintotdeauna învăluite într-o aură obscur-mistică; autorul acestei teorii a conspiraţiei a evreilor pentru controlul întregii lumi este, în opinia istoricilor, Piotr Ivanovici Rackovski, şeful poliţiei secrete (Ohrana) a Ţarului Nicolae al II-lea în 1899; intriga complotului mondial sionist se potrivea atmosferei antisemite din Rusia şi Franţa (să ne amintim de afacerea Dreyfuss) sfârşitului de secol XIX; ziarele populare ce apăreau în tiraje din ce în ce mai mari şi broşurile din ce în ce mai ieftine permiteau răspândirea poveştii; în fine, publicul încă semidoct a acelui fin du siècle, dar şi clasa politică conducătoare din Europa era perfect permeabilă la astfel de scenarii. În realitate, aşa cum s-a demonstrat încă din anii 20, „Protocolul“ era un fals, o prelucrare grosolană a unui pamflet scris în Belgia anului 1864 de un francmason socialist Maurice Joly sub titlul Dialog în iad între Machiavelli şi Montesquieu. Politica lui Machiavelli în secolul XIX împotriva împăratului Napoleon al III-lea. Teoria conspiraţiei Protocolului Înţelepţilor Sionului a început să circule în Rusia ţaristă în 1897, la un an după ce Teodor Herzl – fondatorul sionismului – publicase Statul evreiesc, pentru a deveni extrem de populară după 1903 în toată Europa. Asemănătoare poveştii Protocolului este cea a „Testamentului lui Petru cel Mare“, care a circulat în anii socialismului şi în România. De data aceasta „victima“ conspiraţiei erau sovieticii, ale căror încrâncenate direcţii de expansiune în sud în Caucaz şi până la trecătorile Mării Negre (ce le-ar fi asigurat ieşirea în Mediterana) sau în nord asupra ţărilor baltice, ar fi fost trasate chiar de către ţarul Petru cel Mare încă din secolul XVIII. Nu a fost încă dovedit autorul creator al acestei ameninţătoare teorii a expansionismului rus care a prins îndeosebi în mediile antisovietice precum cel românesc. Astăzi, o astfel de teorie nu mai are nici credibilitatea, nici atractivitatea de acum un secol, în schimb în topul celor mai populare conspiraţii au apărut teoriile despre Iluminatii – sectă creată în Bavaria în 1776 de Adam Weishaupt în scopul instaurării unui guvern mondial prin răsturnarea regatelor, sau cele despre Biserica Scientologică – din care face parte şi celebrul star Tom Cruise, care ar conduce Hollywoodul. A rămas însă în topul conspiraţiilor nu doar „certitudinea“ că evreii controlează Wall Street-ul, dar şi teoria manipulatoare antiamericană creată de KGB la mijlocul anilor ’80 pe fundalul Războiului Rece şi al angoasei create de teribila şi necunoscuta ameninţare a SIDA. Pentru ca să prindă teren şi credibilitate teoria creării virusului SIDA în laboratoarele Pentagonului de la Fort Detrick, KGB-ul a utilizat, timp de câţiva ani, nu doar presa sovietică, ci şi publicaţii din India, Siria sau agenţi de influenţă britanici născuţi în Rusia, precum şi summit-ul ţărilor nealiniate de la Harare. Astăzi mai sunt destui cei care cred că SIDA a fost creată şi implantată pentru a reduce numărul homosexualilor şi al populaţiei de culoare din Statele Unite.

Teorii ale conspiraţiei manipulatoare

Un alt tip de teorii ale conspiraţiei sunt cele de conjunctură. Acestea apar de regulă în mod spontan, pe fondul existenţei în acel moment a unei apetenţe manifeste a publicului pentru o temă anume, exprimată sub forma unei teorii a conspiraţiei. Astfel, în anii ’60 şi ’70 ai secolului trecut, pe prima pagină a mass-media se afla tema cuceririi spaţiului extraterestru datorită spectaculozităţii în sine a subiectului, dar şi ca urmare a mizei sale propagandistic-competiţionale între supremaţia tehnologiei americane faţă de cea sovietică. În consecinţă, orice speculaţie pe tema farfuriilor zburătoare, a unor civilizaţii extraterestre care ne vizitează devenea seducător de credibilă. Chiar şi în România socialistă, cartea proprietarului elveţian de hoteluri şi paleoarheolog amator Erich von Däniken Amintiri despre viitor s-a bucurat nu numai de girul lui Ion Hobana, dar şi de un semnificativ succes de public. Utilizând deopotrivă o vastă bibliografie occidentală, cât şi propriile cercetări, Däniken descrie câteva studii de caz care speculează mistere ne-elucidate ale trecutului, pentru a sugera că totul putea fi explicat printr-o implicare directă a unor civilizaţii extraterestre survenite acum mii de ani în evoluţia umanităţii. Fără a acuza pe nimeni, Däniken venea astfel cu explicaţii plauzibile la misterul piramidelor egiptene, la originea statuilor gigantice din Insula Paştelui, la secretele şi cunoştinţele civilizaţiei maiaşe etc. Practic, Däniken oferea o alternativă „raţional-ateistă“ la misterul Creaţiei Dumnezeieşti, oprindu-se la un pas de afirmaţia că harul simţirii şi gândirii umane îl datorăm tot unei fecundaţii extraterestre. Ateismul acestei teorii justifică şi publicarea cărţii în Republica Socialistă România a anilor ’70.

Aceeaşi fascinaţie a spaţiului cosmic, dar mai ales proliferarea unei antipatii cvasigenerale faţă de puterea, bogăţia şi omniprezenţa americană constituie ingredientele conjuncturii actuale ce asigură popularitatea unei teorii care afirmă că de fapt americanii nu au pus piciorul pe Lună în 1969 şi că totul (inclusiv celebra transmisiune TV comentată şi în RSR de Andrei Bacalu) a fost gândit de scriitorul SF Arthur C. Clarke, regizat de Stanley Kubrick (regizorul clasicului film Odiseea spaţială 2001) şi sprijinit politic de Henry Kissinger şi Alexander Haig. Desigur, nu există dovezi deconspiratoare nici a teoriei lui Däniken (doar fisuri în demonstraţiile acestuia), cum nu există nici probe în a dovedi falsul aselenizării de acum patruzeci de ani. A apărut însă în circulaţie o variantă conjunctural-geopolitică a acesteia, conform căreia chinezii ar fi ajuns deja pe Lună, ar fi constatat absenţa urmelor americane, drept care îi şantajează pe aceştia să nu declanşeze invazia în Iran, de care China are o nevoie vitală pentru resursele sale petroliere.

Teoria conspiraţiei evenimenţiale

Marile evenimente petrecute pe neaşteptate şi cu deznodământ dramatic au generat aproape fără excepţie teorii ale conspiraţiei, mai ales dacă acestea au implicat personaje cu popularitate mondială sau au determinat mutaţii politice semnificative. Poate că exemplu cel mai elocvent de mărire şi decădere a popularităţii unei astfel de teorii a conspiraţiei evenimenţiale este cea legată de asasinarea preşedintelui J.F. Kennedy. Atât de mult a fost exploatat acest eveniment, atât de multe explicaţii acuzatoare au fost formulate pe hârtie sau pe banda de celuloid, dar nici una dovedită sau confirmată indubitabil, încât datorită tocirii sale şi apariţiei altor subiecte similare, teoria conspiraţiei asasinării lui Kennedy nu mai figurează în top. Locul său a fost preluat de moartea prinţesei Diana – personaj la fel de universal charismatic, cu un sfârşit la fel de tragic şi neaşteptat, care, oricât de explicat ar fi, prezintă o foarte largă plajă de potenţiale conexiuni şi interpretări care de care mai spectaculoase. La fel de inepuizabile în generarea continuă a unor teorii ale conspiraţiei sunt şi evenimentele politice dramatice neaşteptate, categorie din care fac parte Revoluţia română şi atentatele de la 11 septembrie. Nu cred că vreodată se vor risipi complet umbrele Revoluţiei române, care, prin multitudinea de semne de întrebare pe care le cuprinde, generează tot atâtea posibile teorii explicative, fiecare având la bază o altă conspiraţie: a KGB-ului, a lui Ion Iliescu, a Securităţii, a bubulilor, a Occidentului, a… Şi pentru că toate aceste poveşti mai mult sau mai puţin adevărate trebuiau să poarte un nume, le-au spus „Scenarite“. Fiecare porneşte de la unul sau mai multe detalii sau mărturii (mai rar documente) cunoscute sau acceptate ale evenimentelor sau ale istoriei acestora, după care se construieşte un întreg eşafodaj de conexiuni, raţionamente, concluzii, dar care sunt în majoritate viciate de patimi şi partizanate politice. Aceeaşi situaţie – dar la o scară mult mai mare – o întâlnim şi în cazul atentatelor de la 11 septembrie. În martie 2002, aşadar la doar şase luni de la producerea evenimentelor, la Paris apărea consistentul volum semnat de un ziarist de investigaţie francez, Thierry Meyssan, intitulat L’éffroyable mensonge / „Înfricoşătoarea minciună“. Debordând în informaţii provenind din surse deschise, accesibile oricui, prelucrate, închegate şi publicate într-un timp record, Meyssan afimă că nici un avion nu a lovit Pentagonul, că atentatele din 2001 au fost regizate de serviciile secrete americane în beneficiul exclusiv al familiei Bush şi intereselor petroliere ale acesteia şi a susţinătorilor săi texani, scopul fiind controlul Afganistanului în vederea transportului spre Oceanul Indian a gazelor şi petrolului caspic în afara controlului rus sau iranian, precum şi asigurarea condiţiilor politice interne în baza actului P.A.T.R.I.O.T. pentru un al doilea mandat prezidenţial. Meyssan a avut şi va mai avea numeroşi epigoni, în majoritate anglo-americani, dispunând de o limbă şi piaţă de desfacere mult mai mare pentru teoriile lor, prea puţin diferite, în fond şi formă, de cele ale francezului. Una dintre acestea, ceva mai inedită, indică Mossad-ul drept autor al atentatelor în scopul năpustirii furiei puterii militare şi politice americane asupra arabilor, aşa cum au făcut-o asupra japonezilor în urma atacului de la Pearl Harbour în 7 decembrie 1941.Taguri:

Comentarii

 1. I am just uncovering this online internet site by way of the Archos item and I can’t acquire the comprehensive online internet site to arrive to get from the positioning to load. we Just assumed you wants to know!

 2. Kimbra Datta says:

  Would love to forever get updated outstanding weblog ! .

 3. uggs says:

  There’s noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure good points in options also.

 4. pakistani girls names Hi there,I enjoy reading through your article post, I wanted to write a little comment to support you and wish you a good continuationAll the best for all your blogging efforts….

  Hi there,I enjoy reading through your article post, I wanted to write a little comment to support you and wish you a good continuationAll the best for all your blogging efforts….

 5. rubiks cube says:

  Hey! I’m at work surfing around your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the superb work!

 6. Trackback for a Great Article…

  Left you a trackback for your readers to get more info….

 7. cheap uggs says:

  Hello, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring?I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 8. cheap ugg says:

  One other thing is that an online business administration diploma is designed for scholars to be able to effortlessly proceed to bachelor’s degree education. The 90 credit education meets the other bachelor diploma requirements then when you earn the associate of arts in BA online, you may have access to the most recent technologies in this particular field. Some reasons why students want to get their associate degree in business is because they can be interested in this area and want to find the general knowledge necessary in advance of jumping in to a bachelor education program. Thx for the tips you provide as part of your blog.

 9. magnificent points altogether, you simply gained a new reader. What would you recommend about your post that you made some days ago? Any positive?

 10. led watch says:

  led watch Very nice post and right to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you folks have any ideea where to hire some professional writers? Thanks in advance :)…

  Very nice post and right to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you folks have any ideea where to hire some professional writers? Thanks in advance :)…

 11. Phen375 reviews…

  That is really interesting, You are an excessively skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to in search of more of your wonderful post. Additionally, I have shared your website in my social networks! phen375 reviews…

 12. uggs outlets says:

  I want to show my appreciation for your generosity in support of all those that have the need for guidance on the study. Your personal commitment to passing the solution up and down turned out to be rather beneficial and has consistently allowed somebody just like me to realize their desired goals. This important instruction implies a great deal a person like me and additionally to my mates. Thank you; from everyone of us.

 13. Great article and right to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to get some professional writers? Thanks 🙂

 14. cheap uggs says:

  I have mastered some important matters through your blog post post. One other thing I would like to talk about is that there are plenty of games available on the market designed specifically for toddler age kids. They contain pattern acceptance, colors, wildlife, and patterns. These usually focus on familiarization rather than memorization. This will keep a child occupied without experiencing like they are studying. Thanks

 15. cheap uggs says:

  One thing I’d like to say is the fact before obtaining more computer memory, check out the machine in which it is installed. When the machine is running Windows XP, for instance, the memory ceiling is 3.25GB. Applying a lot more than this would basically constitute any waste. Make sure one’s mother board can handle the particular upgrade volume, as well. Interesting blog post.

 16. Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told used to be a amusement account it. Glance complex to far delivered agreeable from you! By the way, how can we be in contact?

 17. uggs outlets says:

  Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!

 18. Websites you should visit…

  I really liked your blog, appreciate the great information….

Comenteaza

 

!function(e,t){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module?t(exports):"function"==typeof define&&define.amd?define(["exports"],t):t((e="undefined"!=typeof globalThis?globalThis:e||self).version={})}(this,(function(exports){"use strict";function __awaiter(e,t,n,i){return new(n||(n=Promise))((function(s,a){function o(e){try{d(i.next(e))}catch(e){a(e)}}function r(e){try{d(i.throw(e))}catch(e){a(e)}}function d(e){var t;e.done?s(e.value):(t=e.value,t instanceof n?t:new n((function(e){e(t)}))).then(o,r)}d((i=i.apply(e,t||[])).next())}))}var Blocking;"function"==typeof SuppressedError&&SuppressedError,function(e){e.PENDING="pending",e.NONE="none",e.BLOCKED="blocked",e.ALLOWED="allowed"}(Blocking||(Blocking={}));class Adblock{constructor(e){this.state=Blocking.PENDING,this._mocked=!1,e?(this.state=e,this._mocked=!0):this.state=Blocking.ALLOWED}inject(){return __awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){}))}get isBlocked(){return this.state===Blocking.BLOCKED}get isAllowed(){return this.state===Blocking.ALLOWED}toContext(){return{user_has_ad_blocker:null,is_ad_blocked:null}}}const OBFUSCATING_BASE_64_PREFIX="UxFdVMwNFNwN0wzODEybV",encode=e=>OBFUSCATING_BASE_64_PREFIX+btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(e))));function decode$1(e){return JSON.parse(decodeURIComponent(escape(atob(e.replace(OBFUSCATING_BASE_64_PREFIX,"")))))}var version="0.3.5";const APP_ENV="production",TRACKING_DOMAIN="https://click-euw1.bodis.com/",SALES_JS_URL="https://parking.bodiscdn.com/js/inquiry.js",GOOGLE_CAF_TIMEOUT_SCRIPTS="0",GOOGLE_CAF_TIMEOUT_CALLBACKS="0",GOOGLE_MV3_URL_PARAMS="abp=1&bodis=true",APP_VERSION=version,COOKIE_CONSENT_JS_URL="",isLocal=(e=!0)=>"production"!==APP_ENV;function log(...e){}const FIND_DOMAIN_URL="_fd",getFindDomain=()=>{const e=`/${FIND_DOMAIN_URL}${window.location.search}`;return fetch(e,{method:"POST",headers:{Accept:"application/json","Content-Type":"application/json"}}).then((e=>e.text())).then(decode$1)};var ZeroClickReasons;!function(e){e.CAF_TIMEDOUT="caf_timedout",e.CAF_ADLOAD_FAIL_RS="caf_adloadfail_rs",e.CAF_ADLOAD_FAIL_ADS="caf_adloadfail_ads",e.DISABLED_GB="disabled_gb",e.DISABLED_AB="disabled_ab",e.DISABLED_DS="disabled_ds",e.AD_BLOCKED="ad_blocked",e.PREFERRED="preferred"}(ZeroClickReasons||(ZeroClickReasons={}));const getZeroClick=e=>__awaiter(void 0,void 0,void 0,(function*(){const t=Object.assign(Object.assign({},e),{type:"zc_fetch"});return fetch("/_zc",{method:"POST",body:JSON.stringify({signature:encode(t)}),headers:{Accept:"application/json","Content-Type":"application/json"}}).then((e=>__awaiter(void 0,void 0,void 0,(function*(){try{return decode$1(yield e.text())}catch(e){return{}}}))))})),waiter=(e,t)=>new Promise((n=>{t(e),e<=0&&n();let i=e;const s=()=>{i>0?(i-=1,t(i),setTimeout(s,1e3)):n()};s()})),decode=()=>JSON.parse(atob(window.park||""));var PAGE_STYLES='* {\n font-smoothing: antialiased;\n -webkit-font-smoothing: antialiased;\n -moz-osx-font-smoothing: grayscale;\n}\n\nhtml, body {\n width: 100%;\n margin: 0;\n}\n\nhtml {\n background-color: #2B2B2B;\n height: 100%;\n}\n\nbody {\n min-height: 90%;\n font-family: Arial, sans-serif;\n letter-spacing: 1.2px;\n color: #ccc;\n text-align: center;\n}\n\n/* App Target - This starts hidden until we apply a class to "activate" it */\n\n#target {\n opacity: 0;\n visibility: hidden;\n}\n\n/* Status Messages - These are displayed when we are not rendering ad blocks or Related Search */\n\n#pk-status-message {\n height: 100vh;\n width: 100%;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n}\n\n/* Sales Box - Default State */\n\n#sales-box {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 3px;\n text-align: center;\n text-decoration: none;\n color: #8EABC0;\n}\n\n#sales-box a {\n display: block;\n width: 100%;\n text-decoration: inherit;\n color: #8EABC0;\n cursor: pointer;\n}\n\n/* Sales Box - Highlighted State */\n\n#sales-box.is-highlighted {\n position: relative;\n z-index: 1;\n background: #032438 linear-gradient(to top, #044368 0%, #000 100%);\n box-shadow: 0 0 15px 0 #000;\n border-bottom: 3px solid #262626;\n}\n\n#sales-box.is-highlighted a {\n line-height: 1.3;\n display: inline-block;\n font-size: 18px;\n color: #fff;\n text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5);\n background: none;\n}\n\n/* Ellipsis Loader */\n\n.pk-loader {\n display: inline-block;\n position: relative;\n width: 80px;\n height: 80px;\n}\n\n.pk-loader div {\n position: absolute;\n top: 33px;\n width: 13px;\n height: 13px;\n border-radius: 50%;\n background: #ccc;\n animation-timing-function: cubic-bezier(0, 1, 1, 0);\n}\n\n.pk-loader div:nth-child(1) {\n left: 8px;\n animation: pk-anim-1 0.6s infinite;\n}\n\n.pk-loader div:nth-child(2) {\n left: 8px;\n animation: pk-anim-2 0.6s infinite;\n}\n\n.pk-loader div:nth-child(3) {\n left: 32px;\n animation: pk-anim-2 0.6s infinite;\n}\n\n.pk-loader div:nth-child(4) {\n left: 56px;\n animation: pk-anim-1 0.6s infinite;\n animation-direction: reverse;\n}\n\n.pk-loader-text {\n position: fixed;\n font-size: 12px;\n right: 20px;\n bottom: 20px;\n font-weight: lighter;\n}\n\n/* Utilities */\n\n.pk-message-title {\n font-size: 2em;\n font-weight: bold;\n}\n\n.pk-page-ready {\n opacity: 1 !important;\n visibility: visible !important;\n}\n\n@media only screen and (max-width: 600px) {\n .hidden-xs {\n opacity: 0;\n visibility: hidden;\n }\n}\n\n/* Animation */\n\n@keyframes pk-anim-1 {\n 0% {\n transform: scale(0);\n }\n 100% {\n transform: scale(1);\n }\n}\n\n@keyframes pk-anim-2 {\n 0% {\n transform: translate(0, 0);\n }\n 100% {\n transform: translate(24px, 0);\n }\n}\n';const APP_TARGET="#target",MESSAGE_SELECTOR="#pk-status-message",PAGE_READY_CLASS="pk-page-ready",MESSAGE_TEMPLATE='
';class Renderer{constructor(e){this._domIsReady=!1,this.revealPage=()=>{this.domNode&&this.domNode.classList.add(PAGE_READY_CLASS)},this.injectMetaDescription=e=>{if(!e||0===e.length)return;window.document.title=e;const t=document.createElement("meta");t.setAttribute("name","description"),t.setAttribute("content",`See relevant content for ${e}`),document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(t)},this.domNode=document.querySelector(e)}get domIsReady(){return this._domIsReady}set domIsReady(e){this._domIsReady=e,e&&this.injectStyles(PAGE_STYLES)}message(e,t=""){if(this.injectHTML(MESSAGE_TEMPLATE),this.domNode){const t=this.domNode.querySelector(MESSAGE_SELECTOR);t&&(t.innerHTML=e)}t&&this.injectMetaDescription(t)}salesBanner(e){if(!e)return;const{href:t,position:n,message:i,theme:s}=e,a=document.createElement("div"),o=n||"",r="HIGHLIGHT"===s?"is-highlighted":"";a.innerHTML=t?`\n
\n ${i}\n
\n `:`\n
\n ${i}\n
\n `,"BOTTOM"===n?(a.style.marginTop="30px",document.body.appendChild(a)):document.body.prepend(a)}loading(e){let t="a few";e>0&&(t=`${e}`),this.message(`\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n \n `)}adBlockMessage(){this.message("\n

Ad block detected

\n Please disable your ad blocker and reload the page.\n ")}errorParkingUnavailable(){this.message("\n

An Error Occurred

\n

Parking is currently unavailable. We'll be right back.

\n ")}errorParkingServicesDisabled(){this.message("\n

An Error Occurred

\n

Services for this domain name have been disabled.

\n ")}errorParkingNoSponsors(e){this.message(`\n
\n No sponsors\n
\n \n ${window.location.hostname} currently does not have any sponsors for you.\n \n `,e)}imprint(e){if(!e)return;const t=document.querySelector("#imprint-text");t&&(t.innerHTML=e.replace(/(?:\r\n|\r|\n)/g,"
"))}injectStyles(e){if(!e)return;const t=document.createElement("style");t.innerHTML=e.toString(),document.head.appendChild(t)}injectScript(e){if(!e)return;const t=document.createElement("script");t.type="text/javascript",t.src=e,document.body.appendChild(t)}injectJS(js){js&&0!==js.length&&eval(js)}injectHTML(e){this.domNode?(e&&(this.domNode.innerHTML=e),this.domIsReady=!0):(this.domIsReady=!1,console.error("An error occurred when trying to render this page. DOM node not found."))}prerender(e){this.injectMetaDescription(e.domain),this.injectHTML(e.html)}template(e){var t;this.domIsReady||this.prerender(e),this.injectStyles(e.stylesheet),this.imprint(e.imprint),this.salesBanner(e.salesBanner),this.injectJS(e.javascript),null===(t=e.scripts)||void 0===t||t.forEach((e=>{this.injectScript(e)}))}}const Render=new Renderer(APP_TARGET);var Type;!function(e){e[e.Failed=0]="Failed",e[e.Disabled=1]="Disabled",e[e.Redirect=2]="Redirect",e[e.Parking=3]="Parking",e[e.Sales=4]="Sales"}(Type||(Type={}));let State$2=class{get trackingType(){return this._trackingType}set trackingType(e){this._trackingType=e}get track(){return!!this.trackingType}};class Disabled extends State$2{constructor(){super(...arguments),this.type=Type.Disabled}static build(e,t){let n;switch(t===Blocking.BLOCKED&&(n="adblocker"),e.cannotPark){case"disabled_mr":case"disabled_rc":n=e.cannotPark}if(n){const t=new Disabled;return t.reason=n,t.domain=e.domainName,t}}get message(){switch(this.reason){case"adblocker":return"

Ad block detected

Please disable your ad blocker and reload the page.";case"disabled_mr":return`

Invalid URL

Referral traffic for ${this.domain} does not meet requirements.`;default:return`

No sponsors

${this.domain} currently does not have any sponsors for you.`}}get trackingType(){switch(this.reason){case"adblocker":return"ad_blocked_message";case"disabled_mr":return"invalid_referral";case"disabled_rc":return"revenue_cap_reached";default:return"no_sponsors_message"}}toContext(){return{cannotPark:this.reason}}}class Failed extends State$2{constructor(){super(...arguments),this.type=Type.Failed}static cannotPark({cannotPark:e}){switch(e){case"disabled_b":case"prohibited_ua":case"disabled_fr":case"revenue_cap_reached":case"disabled_mr":case"disabled_rc":case"disabled_cp":case"invalid_domain":{const t=new Failed;return t.reason=e,t}}}static noSponsors({cannotLoadAds:e}){if(e){const e=new Failed;return e.reason="no_sponsors",e}}static fromError(e){const t=new Failed;return t.reason="js_error",t.error=e,t}get track(){return!!this.trackingType}get message(){switch(this.reason){case"disabled_fr":case"disabled_rc":case"no_sponsors":return`\n

No Sponsors

\n

${this.domain} currently does not have any sponsors for you.

`;case"disabled_mr":return`\n

Invalid URL

\n

Referral traffic for ${this.domain} does not meet requirements.

`;case"js_error":return"\n

An Error Occurred

\n

Parking is currently unavailable. We'll be right back.

\n ";default:return"\n

An Error Occurred

\n

Services for this domain name have been disabled.

\n "}}get trackingType(){switch(this.reason){case"disabled_rc":return"revenue_cap_reached";case"disabled_mr":return"invalid_referral";case"adblock":return"ad_blocked_message";case"no_sponsors":return"no_sponsors_message"}}get domain(){return window.location.hostname}toContext(){return{cannotPark:this.reason}}}function unpackPHPArrayObject(e,t){const n=e[t];if(n&&!Array.isArray(n))return n}class Parking extends State$2{constructor(){super(...arguments),this.type=Type.Parking}static build(e,t){const n=new Parking;n.domain=e.domainName,n.html=e.template,n.scripts=e.scripts||[],n.javascript=e.inlineJs,n.stylesheet=e.styles,n.imprint=e.imprintText;const i=unpackPHPArrayObject(e,"salesSettings"),s=(null==i?void 0:i.status)&&"NOT_FOR_SALE"!==(null==i?void 0:i.status);if(s){const{status:e,location:t,message:s,link:a,type:o}=i;n.salesBanner={message:s,href:a,position:t,theme:o}}return t.wantsToServeAds?n.trackingType="ctr":s&&window.location.pathname.startsWith("/listing")?n.trackingType="sales":n.trackingType="visit",n}toContext(){return{}}}class Sales extends State$2{constructor(){super(...arguments),this.type=Type.Sales}static build(e){const t=unpackPHPArrayObject(e,"salesSettings");if(!t)return;const{status:n}=t;return["NOT_FOR_SALE","EXTERNAL_MARKET","URL"].includes(n)?void 0:window.location.pathname.startsWith("/listing")?new Sales:void 0}toContext(){return{}}get trackingType(){return"sales"}init(e){window.context=e;const t=document.createElement("script");t.type="text/javascript",t.src=SALES_JS_URL,document.head.append(t)}}class Redirect extends State$2{constructor(){super(...arguments),this.type=Type.Redirect}static build(e,t,n){const i=unpackPHPArrayObject(e,"salesSettings"),{zeroClickDelay:s,skenzoRedirect:a,skenzoUrl:o,showInquiryForm:r,canZeroClick:d,cannotPark:c}=e;if(window.location.pathname.startsWith("/listing")&&["EXTERNAL_MARKET","URL"].includes(null==i?void 0:i.status)){if(null==i?void 0:i.external)return Redirect.toState(i.external,"sales");if(null==i?void 0:i.link)return Redirect.toState(i.link,"sales")}if(n.cannotLoadAds&&n.wantsToServeAds)return Redirect.toState(n.noAdsRedirectUrl,"no_ads_redirect");if(d&&(null==t?void 0:t.reason)){if(null==t?void 0:t.redirect)return Redirect.toState(t.redirect,"zc_redirect",s);if(a&&o)return Redirect.toState(o,"skenzo_redirect")}return(null==i?void 0:i.status)&&"NOT_FOR_SALE"!==(null==i?void 0:i.status)&&(n.cannotLoadAds||n.cannotLoadAds&&!d||r)?Redirect.toState(`${window.location.origin}/listing`):void 0}static toState(e,t,n=0){const i=new Redirect;return i.url=e,i.delay=n,i.trackingType=t,i}toContext(){return{}}}const browserState=()=>{var e,t,n,i,s;const{screen:{width:a,height:o},self:r,top:d,matchMedia:c,opener:l}=window,{documentElement:{clientWidth:h,clientHeight:u}}=document;let p;try{p=(new Date).getTimezoneOffset()/60*-1}catch(e){p=null}return{popup:!(!l||l===window),timezone_offset:p,user_preference:null===(e=null===Intl||void 0===Intl?void 0:Intl.DateTimeFormat())||void 0===e?void 0:e.resolvedOptions(),user_using_darkmode:Boolean(c&&c("(prefers-color-scheme: dark)").matches),user_supports_darkmode:Boolean(c),window_resolution:{width:null!=h?h:0,height:null!=u?u:0},screen_resolution:{width:null!=a?a:0,height:null!=o?o:0},frame:d===r?null:{innerWidth:null!==(t=null==r?void 0:r.innerWidth)&&void 0!==t?t:0,innerHeight:null!==(n=null==r?void 0:r.innerHeight)&&void 0!==n?n:0,outerWidth:null!==(i=null==r?void 0:r.outerWidth)&&void 0!==i?i:0,outerHeight:null!==(s=null==r?void 0:r.outerHeight)&&void 0!==s?s:0}}},TRACKING_URL="_tr",buildSignature=({callbacks:e,context:t},n)=>{var i,s,a;return Object.assign({ad_loaded_callback:null==e?void 0:e.adLoadedCallback,app_version:version,caf_client_id:null===(i=null==t?void 0:t.pageOptions)||void 0===i?void 0:i.pubId,caf_timed_out:null==e?void 0:e.cafTimedOut,caf_loaded_ms:null==e?void 0:e.cafLoadedMs,channel:null===(s=null==t?void 0:t.pageOptions)||void 0===s?void 0:s.channel,fd_server_datetime:t.fd_server_datetime,fd_server:t.fd_server,flex_rule:t.flex_rule,host:t.host,ip:t.ip,ivt:null===(a=null==t?void 0:t.pageOptions)||void 0===a?void 0:a.ivt,js_error:t.js_error,no_ads_redirect:t.noAdsRedirect,page_headers:t.page_headers,page_loaded_callback:null==e?void 0:e.pageLoadedCallback,page_method:t.page_method,page_request:t.page_request,page_time:t.page_time,page_url:t.page_url,reportable_channel:t.reportableChannel,reportable_style_id:t.reportableStyleId,template_id:t.templateId,type:n,user_has_ad_blocker:t.user_has_ad_blocker,uuid:t.uuid,zeroclick:t.zeroClick},browserState())},trackVisit=({callbacks:e,context:t},n)=>{const i=buildSignature({callbacks:e,context:t},n);fetch(`/${TRACKING_URL}`,{method:"POST",headers:{Accept:"application/json","Content-Type":"application/json"},body:JSON.stringify({signature:encode(i)})})};var State$1;!function(){if(!window.CustomEvent){function e(e,t){t=t||{bubbles:!1,cancelable:!1,detail:void 0};const n=document.createEvent("CustomEvent");return n.initCustomEvent(e,t.bubbles,t.cancelable,t.detail),n}e.prototype=window.Event.prototype,window.CustomEvent=e}}(),function(e){e[e.Pending=0]="Pending",e[e.Loaded=1]="Loaded",e[e.Failed=2]="Failed"}(State$1||(State$1={}));class Provider{constructor(e){this.timeoutSeconds=5,this.handlePixelEvent=e=>{switch(this.state){case State$1.Failed:break;case State$1.Pending:setTimeout((()=>this.handlePixelEvent(e)),100);break;case State$1.Loaded:this.onPixelEvent(e)}},this.watch=()=>{switch(this.state){case State$1.Loaded:case State$1.Failed:break;case State$1.Pending:this.isLoaded()?this.state=State$1.Loaded:this.isTimedOut()?this.state=State$1.Failed:setTimeout(this.watch,50)}},this.config=e,this.identifier&&this.identifier.length>0?(this.state=State$1.Pending,this.timeoutAt=new Date,this.timeoutAt.setSeconds(this.timeoutAt.getSeconds()+this.timeoutAfter()),this.injectPixel()):this.state=State$1.Failed}get identifier(){var e;return null===(e=this.config)||void 0===e?void 0:e.key}get pixelEvents(){var e;return null===(e=this.config)||void 0===e?void 0:e.pixel_events}injectPixel(){this.injectedAt||(this.injectedAt=new Date,this.inject(),this.watch())}inject(){const e=document.createElement("script");e.text=this.script,document.head.appendChild(e)}isTimedOut(){return+new Date>=+this.timeoutAt}timeoutAfter(){return this.timeoutSeconds}selectPixelEvents(e){if(Array.isArray(this.pixelEvents))return this.pixelEvents.filter((t=>"term-view"===t.trigger&&"visit"===e||(!(!["term-click","ad-view"].includes(t.trigger)||"ctr"!==e)||"ad-click"===t.trigger&&"click"===e)))}}class Facebook extends Provider{get script(){return`!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');fbq('init', '${this.identifier}');`}onPixelEvent(e){this.selectPixelEvents(e).forEach((e=>{e&&(e.custom?window.fbq("trackCustom",e.event):window.fbq("track",e.event))}))}isLoaded(){return!!window.fbq}}class Outbrain extends Provider{get script(){return`!function(_window, _document) {var OB_ADV_ID = '${this.identifier}';if (_window.obApi) {var toArray = function(object) {return Object.prototype.toString.call(object) === '[object Array]' ? object : [object];};_window.obApi.marketerId = toArray(_window.obApi.marketerId).concat(toArray(OB_ADV_ID));return;}var api = _window.obApi = function() {api.dispatch ? api.dispatch.apply(api, arguments) : api.queue.push(arguments);};api.version = '1.1';api.loaded = true;api.marketerId = OB_ADV_ID;api.queue = [];var tag = _document.createElement('script');tag.async = true;tag.src = '//amplify.outbrain.com/cp/obtp.js';tag.type = 'text/javascript';var script = _document.getElementsByTagName('script')[0];script.parentNode.insertBefore(tag, script);}(window, document);`}onPixelEvent(e){this.selectPixelEvents(e).forEach((e=>{e&&window.obApi("track",e.event)}))}isLoaded(){return!!window.obApi}}class Revcontent extends Provider{get script(){return""}inject(){const e=document.createElement("script");e.src="https://assets.revcontent.com/master/rev.js",document.head.appendChild(e)}onPixelEvent(e){this.selectPixelEvents(e).forEach((e=>{e&&window.rev("event",e.event)}))}isLoaded(){return!!window.rev}}class Taboola extends Provider{get script(){return"window._tfa = window._tfa || [];!function (t, f, a, x) {if (!document.getElementById(x)) {t.async = 1;t.src = a;t.id=x;f.parentNode.insertBefore(t, f);}}(document.createElement('script'),document.getElementsByTagName('script')[0],'//cdn.taboola.com/libtrc/unip/1451879/tfa.js','tb_tfa_script');"}onPixelEvent(e){this.selectPixelEvents(e).forEach((e=>{e&&window._tfa.push({notify:"event",name:e.event,id:e.pixel_id})}))}isLoaded(){return Array.isArray(window._tfa)}}class Tiktok extends Provider{constructor(e,t){super(e),this.useAltTikTokEventsForAdsPlatformUser=t}get script(){return`!function (w, d, t) {w.TiktokAnalyticsObject=t;var ttq=w[t]=w[t]||[];ttq.methods=["page","track","identify","instances","debug","on","off","once","ready","alias","group","enableCookie","disableCookie"],ttq.setAndDefer=function(t,e){t[e]=function(){t.push([e].concat(Array.prototype.slice.call(arguments,0)))}};for(var i=0;i{e&&window.ttq.instance(this.identifier).track(e.event)}))}isLoaded(){return!!window.ttq}}const ADS_PARAM$1="?caf",MESSAGE_PREFIX="FSXDC,.aCS:",ALLOWED_ORIGINS=["https://www.google.com","https://www.adsensecustomsearchads.com"];class Pixels{static build(e){const t=unpackPHPArrayObject(e,"pixel_tracking_data");if(t)return t.useAltTikTokEventsForAdsPlatformUser=e.is_ads,new Pixels(t)}constructor(e){this.onPixelEvent=e=>{const{detail:{type:t}}=e;switch(t){case"visit":case"ctr":case"click":this.providers.forEach((e=>e.handlePixelEvent(t)))}},this.providers=[new Facebook(e.facebook),new Tiktok(e.tiktok,e.useAltTikTokEventsForAdsPlatformUser),new Taboola(e.taboola),new Revcontent(e.revcontent),new Outbrain(e.outbrain)]}listenForEvents(){document.addEventListener("pixel",(e=>{this.onPixelEvent(e)}));window.onmessage=e=>{const{origin:t,data:n}=e;ALLOWED_ORIGINS.includes(t)&&(null==n?void 0:n.startsWith(MESSAGE_PREFIX))&&window.location.search.startsWith(ADS_PARAM$1)&&document.dispatchEvent(new CustomEvent("pixel",{detail:{type:"click"}}))}}dispatchEvent(e){document.dispatchEvent(new CustomEvent("pixel",{detail:e}))}}var State;!function(e){e[e.Pending=0]="Pending",e[e.Loaded=1]="Loaded",e[e.Failure=2]="Failure",e[e.TimedOut=3]="TimedOut",e[e.Errored=4]="Errored"}(State||(State={}));const CAF_SCRIPT_SRC=`https://www.google.com/adsense/domains/caf.js?${GOOGLE_MV3_URL_PARAMS}`,TIMEOUT_SCRIPTS=Number(GOOGLE_CAF_TIMEOUT_SCRIPTS),TIMEOUT_CALLBACKS=Number(GOOGLE_CAF_TIMEOUT_CALLBACKS);class StateMachine{constructor(){this.state=State.Pending}transitionTo(e){this.state=e}transitionFromPendingTo(e){this.done||(this.state=e)}get loaded(){return this.state===State.Loaded}get timedOut(){return this.state===State.TimedOut}get done(){return this.state!==State.Pending}}class Ads{constructor(e,t){this.state={script:new StateMachine,blocks:new StateMachine},this.blocksLoaded=[],this.injectScriptTags=()=>__awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){return new Promise((e=>{const t=document.createElement("script");t.type="text/javascript",t.src=CAF_SCRIPT_SRC,t.addEventListener("load",(()=>e(!0))),t.addEventListener("error",(()=>e(!1))),document.body.appendChild(t),TIMEOUT_SCRIPTS>0&&setTimeout((()=>e(!1)),TIMEOUT_SCRIPTS)}))})),this.onPageLoaded=(e,t)=>{if(this.pageLoaded={requestAccepted:e,status:t},this.state.script.done)return;const n=null==t?void 0:t.error_code;n?(this.state.script.transitionTo(State.Failure),this.failureReason=`caf_pageloaderror_${n}`):this.state.script.transitionTo(State.Loaded)},this.onBlockLoaded=(e,t,n,i)=>{this.blocksLoaded.push({containerName:e,adsLoaded:t,isExperimentVariant:n,callbackOptions:i}),this.state.blocks.done||(t?this.state.blocks.transitionTo(State.Loaded):this.blocksLoaded.length>=this.blocks.length&&(this.state.blocks.transitionTo(State.Failure),this.failureReason=`caf_adloadfail_${e}`))},this.onTimeout=()=>{this.state.script.transitionFromPendingTo(State.TimedOut),this.state.blocks.transitionFromPendingTo(State.TimedOut)},this.blocks=e,this.options=t}get loaded(){return this.state.script.loaded&&!this.blocksLoaded.map((e=>e.adsLoaded)).includes(!1)}waitForBlocks(){return __awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){return new Promise((e=>{const t=()=>{const n=performance.now();if(this.state.blocks.done)return this.cafLoadTime=Math.round(n-this.cafStartTime),void e();const i=this.blocksLoaded.map((e=>e.adsLoaded));i.includes(!1)||i.length>=this.blocks.length?e():setTimeout(t,50)};t()}))}))}inject(){return __awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){try{const e=yield this.injectScriptTags();return this.cafStartTime=performance.now(),e&&void 0!==window.google?(new window.google.ads.domains.Caf(Object.assign(Object.assign({},this.options),{pageLoadedCallback:this.onPageLoaded,adLoadedCallback:this.onBlockLoaded}),...this.blocks),TIMEOUT_CALLBACKS>0&&setTimeout(this.onTimeout,TIMEOUT_CALLBACKS),yield new Promise((e=>{const t=()=>{this.state.script.done?e():setTimeout(t,10)};t()}))):void this.state.script.transitionTo(State.Failure)}catch(e){return void(this.error=e.toString())}}))}toCallbacks(){return{adLoadedCallback:this.blocksLoaded.slice(-1)[0],pageLoadedCallback:this.pageLoaded,cafTimedOut:this.state.script.timedOut||this.state.blocks.timedOut,cafLoadedMs:this.cafLoadTime,googleAdsFailure:!!this.failureReason}}toContext(){const e={cafScriptWasLoaded:this.state.script.loaded,cafScriptLoadTime:this.cafLoadTime,callbacks:this.toCallbacks};return this.error&&(e.js_error={message:this.error}),this.state.script.loaded||(e.zeroclick={reason:"googleAdsFailure"}),e}mockFailedState(){this.state.blocks.transitionTo(State.Failure),this.state.script.transitionTo(State.Failure)}}class TagManager{constructor(e){this.injected=!1,this.identifier=e}inject(){if(this.injected)return;if(!this.identifier)return;if("TEST"===this.identifier)return;const e=document.createElement("script");e.setAttribute("src",`https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=${this.identifier}`),document.head.appendChild(e),this.track(),this.injected=!0}track(){this.push("js",new Date),this.push("config",this.identifier)}push(e,t){window.dataLayer||(window.dataLayer=[]),window.dataLayer.push(arguments)}}const ADS_PARAM="caf",ADS_TRACKING_URL="_tr",BLOCKS_TYPE="ads",BLOCKS_CONTAINER="rs",KNOWN_CAF_PARAMS=["caf","query","afdToken","pcsa","nb","nm","nx","ny","is","clkt"];class Google{static build({pageOptions:e,preferredLanguage:t,blocks:n,googleAnalytics:i},s,a,o){let r={};e&&(r=Object.assign({},e),r.hl||(r.hl=t));let d=null==e?void 0:e.resultsPageBaseUrl;d||(d=window.location.origin);return new Google(s.uuid,n,r,i,d,o)}constructor(e,t,n,i,s,a){this._blocks=t,this._pageOptions=n,this.uuid=e,this._baseURL=new URL(s),this._signature=a,this.ads=new Ads(this.blocks,this.pageOptions),this.tagManager=new TagManager(i)}injectTagManager(){this.tagManager.inject()}injectAds(){return __awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){yield this.ads.inject()}))}waitForBlocks(){return __awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){return this.ads.waitForBlocks()}))}get blocks(){return(this._blocks||[]).filter((e=>this.wantsToServeAds?e.type===BLOCKS_TYPE:e.container===BLOCKS_CONTAINER)).map((e=>{const t=this.baseURL,n=new URLSearchParams(window.location.search);n.forEach(((e,n)=>{t.searchParams.has(n)||t.searchParams.append(n,e)}));const i=Object.assign({},e);return i.resultsPageBaseUrl=t.toString(),this.wantsToServeAds&&(n.append("click","true"),n.append("session",this.uuid),i.clicktrackUrl=`${TRACKING_DOMAIN}${ADS_TRACKING_URL}?${n.toString()}`),i}))}get baseURL(){const e=new URL(this._baseURL.origin);return e.searchParams.append(ADS_PARAM,"1"),this._baseURL.searchParams.forEach(((t,n)=>{e.searchParams.append(n,t)})),e}get pageOptions(){const e=Object.assign({},this._pageOptions);return Object.keys(this._pageOptions).forEach((t=>{t.startsWith("bodis")&&delete e[t]})),e}get cannotLoadAds(){return!this.ads.loaded}get wantsToServeAds(){return new URLSearchParams(window.location.search).has(ADS_PARAM)}get adsMode(){return this.ads.loaded&&this.wantsToServeAds}get adsReady(){return this.wantsToServeAds&&!this.cannotLoadAds}get noAdsRedirectUrl(){const e=new URLSearchParams(window.location.search);return KNOWN_CAF_PARAMS.forEach((t=>e.delete(t))),`${window.location.origin}?${e.toString()}`}get callbacks(){return this.ads.toCallbacks()}toContext(){return Object.assign({blocks:this.blocks,pageOptions:this.pageOptions},this.ads.toContext())}}class CookieConsentManager{constructor(){this.injectScriptTag=()=>__awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){return new Promise((e=>{const t=document.createElement("script");t.setAttribute("src",COOKIE_CONSENT_JS_URL),t.addEventListener("load",(()=>this.awaitConsent(e))),t.addEventListener("error",(()=>e(!1))),document.head.appendChild(t)}))}))}inject(){return __awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){this.injected||!COOKIE_CONSENT_JS_URL||isLocal()||(this.injected=yield this.injectScriptTag())}))}awaitConsent(e){let t=0;const n=setInterval((()=>{t+=1,20===t&&(clearInterval(n),e(!0)),void 0!==window.__tcfapi&&(window.addEventListener("ConsentActivity",(t=>{const{detail:{status:n}}=t;n&&e(!0)})),clearInterval(n))}),50)}}class App{main(){var e,t;return __awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){if(this.parkResponse=decode(),this.findDomainResponse=yield getFindDomain(),!this.findDomainResponse)throw new Error("Domain failed to load.");this.pixels=Pixels.build(this.findDomainResponse),null===(e=this.pixels)||void 0===e||e.listenForEvents(),this.adblock=new Adblock,yield this.adblock.inject(),this.google=Google.build(this.findDomainResponse,this.parkResponse,this.adblock,buildSignature({context:this.context,callbacks:null===(t=this.google)||void 0===t?void 0:t.callbacks},"click")),this.google.injectTagManager();const n=Parking.build(this.findDomainResponse,this.google);Render.prerender(n),this.cookieConsentManager=new CookieConsentManager,yield this.cookieConsentManager.inject();let i=Failed.cannotPark(this.findDomainResponse);if(i)return void(yield this.transitionToFailed(i));yield this.google.injectAds();const s=Disabled.build(this.findDomainResponse,this.adblock.state);if(s)return void(yield this.transitionToDisabled(s));const a=Sales.build(this.findDomainResponse);if(a)return void(yield this.transitionToSales(a));this.eligibleForZeroClick&&(this.zeroClickResponse=yield getZeroClick(this.context));const o=Redirect.build(this.findDomainResponse,this.zeroClickResponse,this.google);o?yield this.transitionToRedirect(o):(i=Failed.noSponsors(this.google),i?yield this.transitionToFailed(i):yield this.transitionToParking(n))}))}transitionToParking(e){return __awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){this.state=e,Render.template(e),Render.revealPage(),yield this.google.waitForBlocks(),yield this.track()}))}transitionToRedirect(e){return __awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){this.state=e;const t=this.track();Render.revealPage(),yield waiter(e.delay,(e=>Render.loading(e))),yield t,window.location.href=e.url,log(`➡ Redirecting [${e.url}]`)}))}transitionToFailed(e){return __awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){this.state=e,Render.message(e.message),Render.revealPage(),yield this.track()}))}transitionToSales(e){return __awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){this.state=e,e.init(this.context),yield this.track()}))}transitionToDisabled(e){return __awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){this.state=e,Render.message(e.message),Render.revealPage(),yield this.track()}))}track(){var e;return __awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){if(!this.state.track)return Promise.resolve();try{const t=this.state.trackingType;return null===(e=this.pixels)||void 0===e||e.dispatchEvent({type:t}),trackVisit({context:this.context,callbacks:this.google.callbacks},t)}catch(e){return}}))}get eligibleForZeroClick(){const{cannotPark:e,canZeroClick:t,zeroClick:n}=this.findDomainResponse,{cannotLoadAds:i,wantsToServeAds:s}=this.google;return!!t&&(!!e||(!(!i||s)||!!(null==n?void 0:n.reason)))}get context(){var e,t,n,i;const s=this.findDomainResponse,a=this.parkResponse,o=null===(e=this.state)||void 0===e?void 0:e.toContext(),r=null===(t=this.adblock)||void 0===t?void 0:t.toContext(),d=null===(n=this.google)||void 0===n?void 0:n.toContext(),c=browserState(),l=Object.assign(Object.assign({},null===(i=this.findDomainResponse)||void 0===i?void 0:i.zeroClick),this.zeroClickResponse);return Object.assign(Object.assign(Object.assign(Object.assign(Object.assign(Object.assign(Object.assign({app_version:APP_VERSION},s),a),r),d),o),c),{zeroClick:l})}init(){return __awaiter(this,void 0,void 0,(function*(){try{window.__parkour=this,yield this.main()}catch(e){console.error("app",e);const t=Failed.fromError(e);this.state=t,Render.message(t.message),Render.revealPage()}}))}}(new App).init(),exports.App=App}));