6. You should also be careful while drinking alcohol because it can intensify the feeling of dizziness and drowsiness caused by Soma. buy soma Be cautious while the period of breast-feeding, inasmuch as it was not determined if it goes into breast-milk.

The only shortcoming of this medication is that it can become habit-forming thus it should be consumed only as per the doctor’s prescription. When you experience any kind of moderate or severe pain, consulting a doctor is very important. It is essential to get your problem sorted with the help of specialists rather than waiting and the problem getting worse. It is also important to reveal every bit of information regarding your health to the doctor. This helps the specialist prescribe the right medicine and the accurate dosage. These days’ people face no trouble in purchasing this medicine. The internet has helped everyone buy tramadol online with a simple click. tramadol 50 mg There are different considerations before taking Tramadol. First, if you have consumed alcohol, tranquilizers or sedatives, then you must not take this medication. Also, it can slow down your breathing, particularly if you are just getting started in using it. Do not take Tramadol in larger or smaller amounts. Take as what your physician has prescribed you.

These pills are yellow and green in color. They are opaque and hard gelatin like capsules. They come in packs of thirty and hundred usually. Depending on your requirement you can buy tramadol online. Buying online has numerous benefits, the primary and common one being convenience followed by discounts and attractive offers. You can also sign up with the online pharmacy and be updated with the availability of the tablets, new ones being introduced and other important information. Since it is concerning your health, being cautious and updated all the time is very important. There are numerous manufacturers today. Each one promising better deals, however one should never compromise on quality despite the easy availability. It is important to do your own research before reaching out to any pharmacy. buy tramadol no prescription Pain is one thing that everybody can feel as well as understand how much difference it can make in a person’s life. This can be due to various reasons like the person buy tramadol online and has met with an accident, they have got hurt, they are suffering from a disease due which they are under a lot of treatment etc. one of the best ways for them to go ahead and get themselves out of the situation is by having a painkiller that can help them get out of the pain.

To treat strong pain that accompanies cancer or conditions in the postoperative period, the doctor may raise the dose of the medicine. In elderly and debilitated patients with chronic diseases, the exclusion of the drug may be slowed down. Therefore, the time interval between Tramadol injections can be increased. buy tramadol Imagine yourself pushing through traffic and crowds to reach a store then bargaining for your product. It is quite frustrating, whereas you can sit at your home and buy tramadol. Isn’t it convenient? All you need to do is to go online and with just a click of a button you can shop for your product.

Drugs, like vocations, are, by and large, specialized today buy ambien online. It importantly helps in targeting the malady precisely without harming the milieu to a large extent. On contrary, ambien, the commercial term for zolpidem, carries out a double duty task by curing the ever increasing sleeping disorder, insomnia and also assists in keeping a curb on behavioral crisis like bipolar disorder. Be it, treating convalescing muscles or pensive nights sans essential amount of sleep, the medicine acts in the way akin to benzodiazepine’s i.e. propagating the potential of gamma amino butyric acid (GABA), an inhibitory neurotransmitter, by ligand-binding with GABAA receptors. Buy ambien because it's famed for its mitigating act on severe seizures in status epilepticus as well as the readiness which it acts with and that could even be as quick as 15 min since swallowing the tab. buy ambien To avoid side effects one should always study the list of rules added to the pills or act due to the prescription if you have one. Any increasing of dosages and improper taking leads to serious unwanted effects.

BUSINESS

Terenurile şi casele vor fi la „mare preţuire” şi în 2006

January 5th, 2006, com Un comentariu

2005 a fost un an al exploziei preţurilor pe piaţa imobiliară?

2006 va fi la fel. Experţii şi jucătorii acestei pieţe susţin con­tinuarea creşterii preţurilor la terenuri şi imobile fiindcă România are cele mai mici preţuri din Europa, iar alinierea la piaţa UE este de aceea imperios necesară. 2006,2007,2008 ş.a., nu ne aşteaptă preţuri mai mici, ci dimpotrivă! De aceea investiţiile în zona imobiliară reprezintă în continuare una dintre cele mai bune afaceri.

Casele neoonventionale, soluţia alternativă

„In Vest este mult mai avanta­jos având în vedere că se dis­cută de la 180 euro/mp în sus”, susţine Octavian Chipriade

Pentru românul care nu are casă şi vrea doar un acoperiş deasupra capului perspectivele sunt sumbre şi în 2006, mai ales că devine din ce în ce mai greu să-şi ia locuinţă prin credit la bănci. După unii con­structori, o soluţie ar fi achiziţionarea de case con­struite din materiale uşoare, neconvenţionale, care se asamblează într-un timp mult mai scurt şi la un preţ rezon­abil, după alţii, tot casele realizate din materiale de con­strucţii clasice rămân de bază. Şi unii şi ceilalţi, însă, sunt de acord că, în privinţa preţurilor la apartamente şi case vechi, acestea sunt arti­ficial crescute. „Preţurile apartamentelor sunt de trei ori mai mari decât ar trebui să fie! De ce consider că sunt excesiv de scumpe? în primul rând, un apartament de bloc ar trebui să fie mai ieftin fiindcă nu este o clădire de sine stătătoare, ci împărţi pereţii cu alţii şi stai unii peste alţii ca într-un sandviş. După părerea mea, în anii ce urmează va scădea preţul la apartamente de cel puţin de două ori decât este acum. Cât priveşte preţul la case, fie ele construite din materiale clasice, fie din materiale uşoare, cred că preţurile sunt destul de aproape de adevăr, iar în viitor preţul construcţiilor noi va mai creşte. Nu mă pot pronunţa anul acesta, oricum vor creşte fiindcă s-a anunţat inflaţie de 5%, dar în următorii doi-trei ani preţul la case noi, indiferent de structura din care sunt alcătuite, va creşte cu 40-50%, iar la apartamente sunt sigur că vor scădea, fiindcă preţul lor acum este ţinut artificial”, apreciază Octavian Chipriade, director general al Risorse Product SRL.

De câţiva ani încoace timid, dar sigur, au început să-şi facă apariţia în construcţii tipul de case realizate din materiale uşoare. Preţul mare al clădirilor realizate pe structuri clasice, însă, îi face pe români să se gân­dească şi la varianta caselor din struc­turi uşoare. Construcţiile uşoare sunt încă în faza de început, piaţa românească fiind foarte reticentă. Octavian Chipriade este unul dintre con­structorii care propun românilor soluţia clădirilor din materiale uşoare şi speră ca în timp populaţia să înţeleagă că acest gen de imobil nu este cu nimic mai prejos decât cele din cărămidă ori beton. „Pe o fundaţie de beton, cu numai patru oameni, se ridică în şase- şapte zile o casă din structuri uşoare. Mă refer la o casă echivalentul unui apartament cu trei-patru camere, adică 120-150 mp. Ce înseamnă structuri uşoare? înseamnă panouri prefabricate, care, în cazul când casa are parter, etaj şi mansardă ating şapte-nouă metri înălţime. Care sunt avantajele acestui gen de construcţii? Omul are casa gata la roşu (fără finisaje) în numai şapte zile, preţul poate să ajungă şi la 40-50% mai puţin decât în cazul unei case clasice. Noi pornim de la 95 euro/mp la 200-300 euro/mp, asta în funcţie de finisaje şi instalaţii. Casele de acest gen sunt rezis­tente la cutremur, apă, vânt, zăpadă, sunt realizate din materiale ignifugate. Noi am preluat sis­temul norvegian de case uşoare. Izolaţia termică este foarte bună, peretele exte­rior are 15 cm grosime, echivalentul unei case din cărămidă cu pereţii de 37 cm. Panourile nu sunt foarte uşoare, o casă de 120- 150 mp, fără fundaţie, are cam 22 de tone, deci nu o zboară vântul, dar este de zece ori mai uşoară decât una din beton ori cărămidă care poate ajunge la 200 de tone. In caz de cutremur, elas­ticitatea la o construcţie uşoară este mult mai mare. într-un fel se comportă 22 de tone la un cutremur şi altfel 200 de tone”, explică Octavian Chipriade.

In SUA, 50% dintre case sunt din materiale uşoare

Robert Teodorescu, director departa­mentul de vânzări rezidenţiale al agenţiei Regatta, crede şi el în viitorul construcţiilor neconvenţionale. „Românii sunt, în general, conservatori când este vorba de casa lor. Preferă materialele clasice precum cărămida şi betonul, materialele alternative nefiindu-le prea cunoscute. Casele de lemn sau tip sandviş american nu sunt încă accep­tate uşor. Poate în timp oamenii vor realiza randamentele şi preţurile de con­strucţie şi întreţinere mici pe care aces­te materiale le oferă şi le vor accepta. Spre exemplu, în Statele Unite ale Americii peste 50% dintre locuinţe sunt construite din lemn sau alte materiale neconvenţionale.

Preţurile în acest moment nu sunt atât de ridicate ca în Occident, iar rapor­tul între salariul real şi preţuri este mult mai bine echilibrat. Bani există, cererea este mare, deci nu se prevede nici o criză în piaţa imobiliară pe cel puţin doi- trei ani de acum încolo.”

Românii vor oase clasice

„în ciuda declaraţiilor apărute uneori în presă cum că preţul construcţiilor noi va scădea, eu vă asigur că nu au cum să scadă, ceea ce este oarecum logic având în vedere că preţul la terenurile cu potenţial construibil pentru clădiri înalte creşte continuu. Sunt preţuri mari în zona centrală şi semicentrală, care certifică această realitate. Să nu uităm că la preţul unui teren se adaugă costul construcţiei în sine, preţul betonului – care a crescut considerabil în ultimul timp, taxa pe betonieră – după cum se ştie, autovehiculele mari plătesc o taxă pentru intrarea în oraş, materialele de construcţie sunt şi ele scumpe, aşadar, ca să construieşti un imobil nou înseamnă să plăteşti un preţ ridicat.

„Cumpără astăzi, că mâine va fi oricum mai scump, iar poimâine şi mai scump! Românii au o mare ameninţare: să devină chiriaşi în propria ţară, ca să nu zic în propriile locuinţe. în Germania 60% din populaţie stă cu chirie, iar în Marea Britanie, fiindcă chiriile sunt scumpe, 30% din populaţie stau cu chirie. Ideea este aşa: cine nu se grăbeşte să-şi facă investiţia, oricât de scumpă i s-ar părea astăzi, are şanse ca peste cinci sau 15 ani să stea doar cu chirie!”

Taguri:

Comentarii

  1. Websites worth visiting…

    I enjoyed reading your article, many thanks….

Comenteaza