vicodin vs tramadol withdrawal buy tramadol online tramadol online for pets

tramadol and contraceptives buy tramadol online without a prescription tramadol withdrawal stomach pain

sick on xanax alprazolam online xanax pharmacologic class

what is tramadol veterinary where to buy tramadol tramadol retard combix

cymbalta and tramadol buy tramadol tramadol t7 dosage

nachweis von tramadol im blut tramadol 50 mg coming off tramadol while pregnant

temazepam en valium diazepam 5mg valium vodka latte

valium to lower heart rate valium 10 mg valium and penicillin

soma northgate soma carisoprodol soma de admiravel mundo novo

cheap tramadol pills buy tramadol tramadol buy Amarillo

BUSINESS

Terenurile şi casele vor fi la „mare preţuire” şi în 2006

January 5th, 2006, com Un comentariu

Adăugaţi la toate acestea dorinţa celui care vinde de a obţine profit maxim numai fiindcă a auzit că vecinul a vândut cu suma x, mai mare, şi aveţi tabloul perfect. Pe de altă parte, fiindcă preţul caselor noi atinge în zona cen­trală şi 1.500-2.000 euro/mp şi nu tot omul îşi poate per­mite să plătească un astfel de preţ, atunci se repede în zona locuinţelor sau aparta­mentelor vechi, care şi ele sunt foarte scumpe. Neexistând o ofertă bogată la case noi, proprietarii de locuinţe vechi speculează această lipsă şi cresc preţurile, mai mult sau mai puţin justifi­cat. în ceea ce priveşte piaţa con­strucţiilor neconvenţionale, sigur sunt oameni deschişi acestui tip inovator de construcţie, dar România nu este o ţară cu potenţial mare în această zonă, ca alte state vestice, românul preferă sis­temul clasic de clădiri”, crede Denisa Stoian, director general la agenţia imo­biliară Locic.

Dan loan Popp, directorul general al uneia dintre cele mai cunoscute firme de construcţii – Impact SA. – nu vede o perspectivă mai bună pentru evoluţia preţurilor la case în 2006 sau în următorii ani. Popp face distincţia clară între piaţa imobiliară care include terenuri, cea care implică birouri, zona comercială şi piaţa imobiliară rezi­denţială: „Referitor la produsul final care se numeşte locuinţă, există două variante: să-ţi construieşti pe un teren sau să-ţi cumperi ceva vechi şi deja făcut. Sunt două tendinţe destul de contradictorii, iar anul acesta vor fi şi mai contradictorii decât în anii prece­denţi. Tendinţa aceasta este pe un vec­tor numit puterea de cumpărare a românilor. Puterea de cumpărare a românilor vizavi de puterea de cum­părare a străinilor. Avem două Românii: una rurală şi cealaltă urbană, ceea ce împarte cel puţin în două puterea de cumpărare românească, aceste fracţiuni cauzează tendinţe convulsive. Referitor la terenuri, aici avem terenurile din mediul rural sau periur- ban şi cele din mediul urban. Terenurile din mediul urban sunt terenuri care au şi vor avea destinaţie agricolă şi terenuri care chiar dacă au avut desti­naţie agricolă sunt candidate să devină terenuri intravilane. Per ansamblu, terenurile cu destinaţie agricolă au avut o creştere mare în ultimii trei-patru ani, iar în 2006 va continua această tendinţă de creştere.”

Vom li chiriaşi în propria noastră tară!”

Cum românul mediu are o putere mică de cumpărare, Dan loan Popp apreciază că trebuie să ne aşteptăm la mari probleme în zona imobiliară, iar cetăţeanul nostru va fi cam spectator la ceea ce se întâmplă pe această piaţă. „După părerea mea, se va ajunge la preţuri foarte mari în continuare, în materie de terenuri preţurile vor creşte mult mai mult decât anul trecut, o creştere de 20-30% nu va fi o surpriză. Din punctul meu de vedere, oricât de scump ar fi un teren anul acesta, de fapt este ieftin relativ la ceea ce se va întâmpla în următorii trei-cinci ani. Motivul pentru care există această tendinţă de cumpărare a terenurilor reprezintă tot o tendinţă a sărăciei, fiindcă omul cumpără 500-1.000 mp pentru a face o casă în regie proprie. Construcţiile în regie proprie exprimă sărăcie şi tendinţe evazioniste. Astfel, se lansează în circuitul civil un produs prost făcut, care eventual, cade în cap lui X care a cumpărat-închiriat casa şi nu ştie cum a fost construită, fiindcă nu a fost făcută de către profesionişti. Piaţa locuinţelor nou construite este asigurată de către numai 15% de firmele de construcţie, iar cele realizate în regie proprie reprezintă un procent de 85%. Una peste alta, piaţa tranzacţiilor imobiliare este dominată de aparta­mentele de mâna a doua, adică acelea deja existente, care au ajuns la preţuri foarte mari, datorită discrepanţei între cerere şi ofertă. Cum locuinţele noi sunt puţine, a apărut o supracerere pentru locuinţele vechi al căror preţ a ajuns să fie egal sau mai scump decât pentru apartamentele nou construite.

Cred că vom asista la o creştere substanţială a preţurilor construcţiilor noi. Faţă de anul trecut ne putem aştepta la o creştere de cel puţin 15-25%, iar în ceea ce priveşte piaţa locuinţelor vechi cred că nu vom avea creşteri care să depăşească 10-15%”, apreciază Dan loan Popp. în astfel de situaţii mai putem avea speranţe către o normalizare a lucrurilor? „Există unde­va o teorie care spune că piaţa imobi­liară în mod natural are o tendinţă de creştere şi chiar dacă mai sunt căderi şi suişuri bruşte, tendinţa este de con­tinuă creştere, deci e normal ca preţul locuinţelor să crească. Britanicii, în scopul realizării unei protecţii sociale, stimulează investiţia în imobiliar a tutu­ror cetăţenilor britanici cu obiectivul de a avea programe de pensionare rentabile. Un studiu a arătat de curând că România este pe primul loc în topul rentabilităţii investiţiilor, ceea ce indică în realitate că suntem cel mai jos plasaţi. Altfel zis, diferenţa de potenţial spune că faţă de o expectanţă opti­mistă a marilor investitori britanici, piaţa care are potenţialul cel mai coborât este cea românească. Până când această diferenţă de potenţial nu va dispărea, până când preţurile noas­tre nu vor fi egale cu ale lor, tendinţa va fi de creştere continuă. Acest lucru înseamnă o bulversare enormă”, conchide Dan loan Popp.

Info

  • Preţurile medii la locuinţe la început de an în Bucureşti ating sume de: 38.000 euro/garsonieră, 48.600 euro/ apartament cu două camere, 68.100 eurc/apartament cu trei camere, 95.500 euro/apartament cu patru camere.
  • Un studiu recent realizat de GFK România arată că 45% dintre românii întrebaţi ce ar face cu banii dacă ar avea I sume mai mari au răspuns că i-ar investi în case şi apartamente.
  • în raportul de prognoză pe 2006, Institutul de Consultanţă Imobiliară SGA România indică zonele Otopeni şi Militari ca fiind candidatele la majorări mari ale preţurilor la terenuri, în special cele cu destinaţie industrială.
  • Ce umflă preţul caselor? Nevoia de a avea un garaj/cramă la subsol – primul fiindcă ajunge să coste cât un auto­turism, al doilea fiindcă, dacă nu avem vinuri scumpe şi vechi care să necesite cu adevărat o păstrare aparte, nu are sens să dai bani. Un număr mai mare de băi decât o cere structura unei familii sau duşurile şi grupurile sa­nitare la nivelurile care nu au dormitoare.
  • Incepând cu 1 ianuarie 2006, taxa pentm eliberarea certificatului de urbanism pentru terenuri situate în intra­vilan a fost modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 797 din 14.07.2005. Suma prevăzută pentru a fi plătită în 2006 de către cei care doresc eliberarea unui certificat de urbanism este de 10 RON şi 1 ban pentru fiecare metru pătrat ce depăşeşte suprafaţa de 1.000 mp.

Taguri:

Comentarii

  1. Websites worth visiting…

    I enjoyed reading your article, many thanks….

Comenteaza