- Revista Flacara - http://revistaflacara.ro -

Tratat despre frumuseţea unei arte moarte – Interviu cu Rolf Ormanns, ultimul caligraf al Europei

Sâmbătă noaptea, în cartierul universi­tar al Kolnului, orice întâlnire este posibi­lă. îmbibat în aburi coloraţi de droguri, alcool, narghilea, ca­fea turcească, mu­zică de toate felurile şi un rafinament dus până la extremele delirului, universul uman se deschide oricăror combinaţii ieşite din sfera evidentului.

Trecători necunoscuţi se îmbrăţişează şi se sărută pe străzile înguste, schimburile de re­plici fără logică se fac în toate limbile pământului, vânzătorii ambulanţi de gogoşi, clătite cu şuncă şi cârnaţi sunt adulaţi de mulţimea de tineri din ce în ce mai înfometaţi, membrii celulelor revoluţionare latino-americane în exil dansează salsa pe trotuare, bătrâni cu bărbi îngrijite şi Biblii luterane sub braţ fac profeţii apocaliptice. Pe cerul întunecat zboară zeppelinecu mesaje publicitare şi baloane fosforescente umplutecu heliu. în depărtare se înalţă cele două turle fantomatice ale Domului, mândria oraşului, cu zidurile lui din piatră sculptată, atât de asemănătoare dantelei negre. Trei magi se odihnesc sub lespezile Domului, aşa se spune, şi că sfârşitul lumii va veni odată cu finalizarea construcţiei aces­tuia, neîntreruptă de mai mult de opt sute de ani, dar cine mai poate distinge ce e adevăr şi ce e legendă în şarada aceasta de minciuni şi miracole care fac din Koln un loc atât de fascinant.

Ajungem din întâmplare pe Zulplicherstrasse, atraşi de şuvoiul de oameni în căutare de baruri ief­tine, cu muzică bună. Tramvaiel e încă mai circu lă, perechi l e se sărută pe sub ba lcoane, grupuri gălăgioase de fete tinere, bine îmbrăcate, aleargă în toate direcţiile. Privim cu încântare la tot acest spectacol uman gratuit şi încercăm să ne integrăm în bucuria generală şi atât de iute-trecătoare. Dintr-o dată ajungem în faţa unei vitrine mai delirante decât orice am văzut până acum. într-un spaţiu de câţiva metri cubi, mâna şi imaginaţia unui singur om reuşise să îngrămădească, într-un haos aerisit şi elegant, o colecţie întreagă de obiecte splendide şi fără utilitate practică: sticluţe de cerneluri, press-papiers în formă de animale mitologice, şoricei zburători, încălţaţi cu pantofiori miniaturali de catifea violetă, papirusuri cu citate din autori celebri, caiete cu pagini din frunze uscate de smochin şi coperţi pictate, vederi cu actori din epoca de aur a cinematografului mut. în mod miraculos, magazinul nu era închis, aşa că am intrat şi am făcut astfel cunoştinţă cu Rolf Ormanns, cel despre care am descoperit, în cursul celor câteva ore de conversaţie nocturnă, că este unul dintre ultimii caligrafi ai Euro­pei. Interviul care ur­mează, scris cu cre­ionul pe paginile lini­ate ale unui carnet Moleskine, nu pot desigur să redea fasci­naţia acestei unice întâlniri cu o mare artă moartă.