which lasts longer ativan or klonopin buy klonopin online klonopin red dots

writing on valium buy valium online cipralex and valium

nursing considerations xanax alprazolam price good dose for xanax

ultram 50 mg pills order ultram online ultram vs darvocet

purchase alprazolam McAllen buy xanax is xanax or klonopin better with adderall

can tramadol be mixed with alcohol tramadol no prescription difficulty urinating tramadol

donde puedo comprar provigil mexico buy provigil online provigil suomessa

buy alprazolam West Covina buy xanax is it safe to take xanax with codeine

can you drink while on phentermine buy phentermine effects of phentermine in pregnancy

can i take valium with venlafaxine buy valium online blue and yellow valium

ZOOM

Un mare artist

January 31st, 2011, com 2 comentarii

S-a stins din viaţă Marin Constantin, „ta­tăl” Madrigalul-ui, corul-fenomen creat în 1963, care a uimit lumea decenii de-a rândul şi despre care s-a spus că a atins perfecţiu­nea. Muzician, compozitor, dirijor, specialist în muzica renascentistă, cântul gregorian si baroc, ca si în muzica tradiţională româneas­că. Mai puţin se ştie că a fost asistent la Fa­cultatea de Filosofie din Bucureşti (!) sau că şi fiul său, Ion Marin, este dirijor, în Austria. Din 7 iulie 1963, când a avut loc primul con­cert, până la concertul de adio din 1999, a con­dus Madrigal-ul în peste 3.500 de concerte în toată lumea, cucerind numeroase premii si distincţii, inclusiv titlul de „Goodwill Am­basador UNESCO”, „Omul Internaţional al Anului” (de trei ori), „Crucea Patriarhală a Sf. Sinod”, Ordinul Naţional „Serviciul Cre­dincios” în grad de Mare Ofiţer.

Taguri:

Comenteaza