ambien emedicine buy ambien online ambien zolpidem forum

order diazepam Orange buy valium is valium good for leg cramps

xanax prescription costs buy xanax online buy xanax Yonkers

can you take an ambien and vicodin together buy ambien buy ambien Louisiana

what is the average dose for valium diazepam 5mg generic vs brand valium

medicamento xanax 0.5 buy xanax purchase alprazolam Orlando

sudden cessation of tramadol tramadol 50 mg tramadol comprimidos infarmed

tramadol lp zentiva 100 mg tramadol 50 mg tramadol apap 37.5mg vs tramadol 50mg

argento soma 17 vostfr soma online a soma dos muito doido download

ambien 5 mg dosage ambien 10 mg cpt code for ambien

ZOOM

Un mare artist

January 31st, 2011, com 2 comentarii

S-a stins din viaţă Marin Constantin, „ta­tăl” Madrigalul-ui, corul-fenomen creat în 1963, care a uimit lumea decenii de-a rândul şi despre care s-a spus că a atins perfecţiu­nea. Muzician, compozitor, dirijor, specialist în muzica renascentistă, cântul gregorian si baroc, ca si în muzica tradiţională româneas­că. Mai puţin se ştie că a fost asistent la Fa­cultatea de Filosofie din Bucureşti (!) sau că şi fiul său, Ion Marin, este dirijor, în Austria. Din 7 iulie 1963, când a avut loc primul con­cert, până la concertul de adio din 1999, a con­dus Madrigal-ul în peste 3.500 de concerte în toată lumea, cucerind numeroase premii si distincţii, inclusiv titlul de „Goodwill Am­basador UNESCO”, „Omul Internaţional al Anului” (de trei ori), „Crucea Patriarhală a Sf. Sinod”, Ordinul Naţional „Serviciul Cre­dincios” în grad de Mare Ofiţer.

Taguri:

Comenteaza