xanax grossesse buy xanax online buspar xanax taken together

valium dosage in kids buy valium no prescription valium during second trimester

dubinka za soma soma online warframe soma or gorgon

soma devlet hastanesi telefon soma online bowling in soma

buy ultram online Fort Collins buy tramadol online will tramadol show up on a probation drug test

what does valium mixed with alcohol do valium for sale order valium Mississippi

order diazepam Orange buy valium is valium good for leg cramps

how to get tramadol in texas tramadol 50mg can you split tramadol capsules

prozac ambien buy zolpidem online how fast does ambien cr work

niacin vs xanax buy xanax online quanto costano le gocce di xanax

ZOOM

Un mare artist

January 31st, 2011, com 2 comentarii

S-a stins din viaţă Marin Constantin, „ta­tăl” Madrigalul-ui, corul-fenomen creat în 1963, care a uimit lumea decenii de-a rândul şi despre care s-a spus că a atins perfecţiu­nea. Muzician, compozitor, dirijor, specialist în muzica renascentistă, cântul gregorian si baroc, ca si în muzica tradiţională româneas­că. Mai puţin se ştie că a fost asistent la Fa­cultatea de Filosofie din Bucureşti (!) sau că şi fiul său, Ion Marin, este dirijor, în Austria. Din 7 iulie 1963, când a avut loc primul con­cert, până la concertul de adio din 1999, a con­dus Madrigal-ul în peste 3.500 de concerte în toată lumea, cucerind numeroase premii si distincţii, inclusiv titlul de „Goodwill Am­basador UNESCO”, „Omul Internaţional al Anului” (de trei ori), „Crucea Patriarhală a Sf. Sinod”, Ordinul Naţional „Serviciul Cre­dincios” în grad de Mare Ofiţer.

Taguri:

Comenteaza