efectos adversos de ambien zolpidem no prescription taking ambien for long term

can you mix xanax and valium diazepam 5mg intranasal valium for dogs

alcohol detox xanax buy xanax xanax how long to fall asleep

tramadol to come off oxycodone where to buy tramadol tramadol and hydrocodone in drug test

tramadol injection indications buy tramadol tramadol hydrochloride preparation

energy with phentermine phentermine 37.5mg can phentermine be taken with lortab

valium to treat meniere's diazepam 5mg valium buy Detroit

valium ok with asthma buy valium valium accouchement

buy soma online Downey buy soma onlline metodos da soma dos algarismos dos anos

does tramadol work for pain tramadol 50mg tramadol 50 wirkung

ZOOM

Un mare artist

January 31st, 2011, com 2 comentarii

S-a stins din viaţă Marin Constantin, „ta­tăl” Madrigalul-ui, corul-fenomen creat în 1963, care a uimit lumea decenii de-a rândul şi despre care s-a spus că a atins perfecţiu­nea. Muzician, compozitor, dirijor, specialist în muzica renascentistă, cântul gregorian si baroc, ca si în muzica tradiţională româneas­că. Mai puţin se ştie că a fost asistent la Fa­cultatea de Filosofie din Bucureşti (!) sau că şi fiul său, Ion Marin, este dirijor, în Austria. Din 7 iulie 1963, când a avut loc primul con­cert, până la concertul de adio din 1999, a con­dus Madrigal-ul în peste 3.500 de concerte în toată lumea, cucerind numeroase premii si distincţii, inclusiv titlul de „Goodwill Am­basador UNESCO”, „Omul Internaţional al Anului” (de trei ori), „Crucea Patriarhală a Sf. Sinod”, Ordinul Naţional „Serviciul Cre­dincios” în grad de Mare Ofiţer.

Taguri:

Comenteaza