ambien qt prolongation buy ambien online reviews ambien cr

is cyclobenzaprine the same as xanax generic xanax adderall and xanax heart

prozac ambien buy zolpidem online how fast does ambien cr work

tramadol in 10 panel drug screen tramadol without prescription lamictal and tramadol together

contaminacion del medio ambiente concepto wikipedia ambien drug effects ambien and alcohol

zithromax 250 price zithromax without prescription zithromax product insert

soma the fountains soma carisoprodol soma de vetores produto escalar

can you take an ambien and vicodin together buy ambien buy ambien Louisiana

ambien makes me want to eat buy ambien online how to safely come off of ambien

officina soma cesena soma medication formulas de soma do excel 2010

ZOOM

Un mare artist

January 31st, 2011, com 2 comentarii

S-a stins din viaţă Marin Constantin, „ta­tăl” Madrigalul-ui, corul-fenomen creat în 1963, care a uimit lumea decenii de-a rândul şi despre care s-a spus că a atins perfecţiu­nea. Muzician, compozitor, dirijor, specialist în muzica renascentistă, cântul gregorian si baroc, ca si în muzica tradiţională româneas­că. Mai puţin se ştie că a fost asistent la Fa­cultatea de Filosofie din Bucureşti (!) sau că şi fiul său, Ion Marin, este dirijor, în Austria. Din 7 iulie 1963, când a avut loc primul con­cert, până la concertul de adio din 1999, a con­dus Madrigal-ul în peste 3.500 de concerte în toată lumea, cucerind numeroase premii si distincţii, inclusiv titlul de „Goodwill Am­basador UNESCO”, „Omul Internaţional al Anului” (de trei ori), „Crucea Patriarhală a Sf. Sinod”, Ordinul Naţional „Serviciul Cre­dincios” în grad de Mare Ofiţer.

Taguri:

Comenteaza