what if i accidentally take 2 phentermine phentermine 37.5 mg alli and phentermine together

valium or xanax before mri valium medication porphyria valium

klonopin depletes buy klonopin online spell klonopin

valium ok with asthma buy valium valium accouchement

prozac ambien buy zolpidem online how fast does ambien cr work

aura soma bottle 79 soma online posso simplificar soma de fração

hydrocodone mixed with klonopin buy klonopin online valium to get off klonopin

how does extended release ambien work buy ambien ambien cr and seroquel

tramadol reducing seizure threshold tramadol 50mg buy ultram Columbus

embarrassing ambien stories ambien 10 mg is ambien better than xanax

ZOOM

Un mare artist

January 31st, 2011, com 2 comentarii

S-a stins din viaţă Marin Constantin, „ta­tăl” Madrigalul-ui, corul-fenomen creat în 1963, care a uimit lumea decenii de-a rândul şi despre care s-a spus că a atins perfecţiu­nea. Muzician, compozitor, dirijor, specialist în muzica renascentistă, cântul gregorian si baroc, ca si în muzica tradiţională româneas­că. Mai puţin se ştie că a fost asistent la Fa­cultatea de Filosofie din Bucureşti (!) sau că şi fiul său, Ion Marin, este dirijor, în Austria. Din 7 iulie 1963, când a avut loc primul con­cert, până la concertul de adio din 1999, a con­dus Madrigal-ul în peste 3.500 de concerte în toată lumea, cucerind numeroase premii si distincţii, inclusiv titlul de „Goodwill Am­basador UNESCO”, „Omul Internaţional al Anului” (de trei ori), „Crucea Patriarhală a Sf. Sinod”, Ordinul Naţional „Serviciul Cre­dincios” în grad de Mare Ofiţer.

Taguri:

Comenteaza