tramadol lp zentiva 100 mg tramadol 50 mg tramadol apap 37.5mg vs tramadol 50mg

order diazepam Orange buy valium is valium good for leg cramps

can xanax hurt a fetus xanax mg xanax drug ring

soma bay wetter juni cheap soma soma cagri fm dinle

what does valium mixed with alcohol do valium for sale order valium Mississippi

can i have valium when pregnancy valium online d 10 valium effects

what is the drug ambien for buy ambien ejemplos de como cuidar el medio ambiente wikipedia

weed and valium mix valium drug superdosagem de valium

taking ambien and trazodone together buy ambien online ambien and weed high

how long after you take tramadol can you take norco buy tramadol tramadol nursing consideration

ZOOM

Un mare artist

January 31st, 2011, com 2 comentarii

S-a stins din viaţă Marin Constantin, „ta­tăl” Madrigalul-ui, corul-fenomen creat în 1963, care a uimit lumea decenii de-a rândul şi despre care s-a spus că a atins perfecţiu­nea. Muzician, compozitor, dirijor, specialist în muzica renascentistă, cântul gregorian si baroc, ca si în muzica tradiţională româneas­că. Mai puţin se ştie că a fost asistent la Fa­cultatea de Filosofie din Bucureşti (!) sau că şi fiul său, Ion Marin, este dirijor, în Austria. Din 7 iulie 1963, când a avut loc primul con­cert, până la concertul de adio din 1999, a con­dus Madrigal-ul în peste 3.500 de concerte în toată lumea, cucerind numeroase premii si distincţii, inclusiv titlul de „Goodwill Am­basador UNESCO”, „Omul Internaţional al Anului” (de trei ori), „Crucea Patriarhală a Sf. Sinod”, Ordinul Naţional „Serviciul Cre­dincios” în grad de Mare Ofiţer.

Taguri:

Comenteaza