argento soma 17 vostfr soma online a soma dos muito doido download

tramadol lp zentiva 100 mg tramadol 50 mg tramadol apap 37.5mg vs tramadol 50mg

valium gocce dose buy valium drugged with valium

xanax research generic xanax what is the color of xanax

pharmacy prices for phentermine buy phentermine online constipation when taking phentermine

can you take tramadol with kidney disease tramadol no prescription drug interactions cymbalta tramadol

is it safe to take soma with zoloft soma online san francisco breakfast soma

ativan ambien mix buy ambien ambien while nursing

ambien emedicine buy ambien online ambien zolpidem forum

ambien pill dosage buy ambien online taking atarax and ambien

ZOOM

Un mare artist

January 31st, 2011, com 2 comentarii

S-a stins din viaţă Marin Constantin, „ta­tăl” Madrigalul-ui, corul-fenomen creat în 1963, care a uimit lumea decenii de-a rândul şi despre care s-a spus că a atins perfecţiu­nea. Muzician, compozitor, dirijor, specialist în muzica renascentistă, cântul gregorian si baroc, ca si în muzica tradiţională româneas­că. Mai puţin se ştie că a fost asistent la Fa­cultatea de Filosofie din Bucureşti (!) sau că şi fiul său, Ion Marin, este dirijor, în Austria. Din 7 iulie 1963, când a avut loc primul con­cert, până la concertul de adio din 1999, a con­dus Madrigal-ul în peste 3.500 de concerte în toată lumea, cucerind numeroase premii si distincţii, inclusiv titlul de „Goodwill Am­basador UNESCO”, „Omul Internaţional al Anului” (de trei ori), „Crucea Patriarhală a Sf. Sinod”, Ordinul Naţional „Serviciul Cre­dincios” în grad de Mare Ofiţer.

Taguri:

Comenteaza