valium od treatment buy valium online can you take valium while on coumadin

is it safe to take soma with zoloft soma online san francisco breakfast soma

can i take half of a ambien buy ambien no prescription taking ambien with benadryl

weed and valium mix valium drug superdosagem de valium

alcohol detox xanax buy xanax xanax how long to fall asleep

what is the drug ambien for buy ambien ejemplos de como cuidar el medio ambiente wikipedia

prozac ambien buy zolpidem online how fast does ambien cr work

can prozac be taken with ambien buy ambien online new ambien dose

xanax research generic xanax what is the color of xanax

will valium help depression valium for sale otc valium europe

ZOOM

Un mare artist

January 31st, 2011, com 2 comentarii

S-a stins din viaţă Marin Constantin, „ta­tăl” Madrigalul-ui, corul-fenomen creat în 1963, care a uimit lumea decenii de-a rândul şi despre care s-a spus că a atins perfecţiu­nea. Muzician, compozitor, dirijor, specialist în muzica renascentistă, cântul gregorian si baroc, ca si în muzica tradiţională româneas­că. Mai puţin se ştie că a fost asistent la Fa­cultatea de Filosofie din Bucureşti (!) sau că şi fiul său, Ion Marin, este dirijor, în Austria. Din 7 iulie 1963, când a avut loc primul con­cert, până la concertul de adio din 1999, a con­dus Madrigal-ul în peste 3.500 de concerte în toată lumea, cucerind numeroase premii si distincţii, inclusiv titlul de „Goodwill Am­basador UNESCO”, „Omul Internaţional al Anului” (de trei ori), „Crucea Patriarhală a Sf. Sinod”, Ordinul Naţional „Serviciul Cre­dincios” în grad de Mare Ofiţer.

Taguri:

Comenteaza