3mg of xanax to get high buy xanax xanax aphrodisiac

ambien 5 mg dosage ambien 10 mg cpt code for ambien

tramadol lp zentiva 100 mg tramadol 50 mg tramadol apap 37.5mg vs tramadol 50mg

tramadol recreational bluelight purchase tramadol how do i know if i am addicted to tramadol

soma de todos os termos de uma pa buy soma online soma vetor unitario

nuvigil and soma carisoprodol soma soma hizmet vakfı öğrenci yurdu

use of soma in hinduism buy soma online soma and celexa

tramadol es una droga tramadol 50 mg how many milligrams of tramadol does it take to get high

ambien makes me want to eat buy ambien online how to safely come off of ambien

hranljiva vrednost soma soma carisoprodol racionalizar soma de raízes

ZOOM

Un mare artist

January 31st, 2011, com 2 comentarii

S-a stins din viaţă Marin Constantin, „ta­tăl” Madrigalul-ui, corul-fenomen creat în 1963, care a uimit lumea decenii de-a rândul şi despre care s-a spus că a atins perfecţiu­nea. Muzician, compozitor, dirijor, specialist în muzica renascentistă, cântul gregorian si baroc, ca si în muzica tradiţională româneas­că. Mai puţin se ştie că a fost asistent la Fa­cultatea de Filosofie din Bucureşti (!) sau că şi fiul său, Ion Marin, este dirijor, în Austria. Din 7 iulie 1963, când a avut loc primul con­cert, până la concertul de adio din 1999, a con­dus Madrigal-ul în peste 3.500 de concerte în toată lumea, cucerind numeroase premii si distincţii, inclusiv titlul de „Goodwill Am­basador UNESCO”, „Omul Internaţional al Anului” (de trei ori), „Crucea Patriarhală a Sf. Sinod”, Ordinul Naţional „Serviciul Cre­dincios” în grad de Mare Ofiţer.

Taguri:

Comenteaza