As far as the recent pharmacological trials are concerned the drug doesn't have any profound side effects usually associated with opiate class drugs and hence is safer to use. Moreover it is not a scheduled medicine and hence its sale without a prescription is not strictly regulated by federal laws. Moreover tramadol 50mg is too small a dose to cause any adverse effects on the body's system other than its therapeutic effect. tramadol reviews One of the best things is that this medicine is available on any website that sells medicines. There are online websites that only sell this medicine. You can buy tramadol from a pharmaceutical store, a retailer, and wholesaler or even directly from the manufacturer. Depending from which site you choose, the rate of the medicine will change. All you need to do is look around properly to ensure that you get a good deal for the tablets. Another good thing is that you can buy tramadol online the necessary amount of tablet; you do not have to purchase the entire bottle at one time. There are different deals that are available for people. These deals can make a huge difference in the overall expense. This is why people prefer to opt for buying the medicine online. There is no doubt on the quality of the medicine especially if you are purchasing it from a website that follows all the necessary rules and regulations that are set in order for a website to sell prescription medication.

This is marketed under other brand names like Conzip and Ultracet. Due to its high effectiveness and efficient working on the patients, the drug is a popular medicine and readily available at the medical stores and pharmacies. It is approved by FDA and thus anyone can easily use it under professional consultation. Making the use of Tramadol is simpler because the medical sources and sites offer the option to buy Tramadol online without any fuss. tramadol 50mg Initially, it was used exclusively for medical purposes. Then, the German doctor Kurt Flick identified its beneficial effect. So, since 1962, Tramadol pills can be found in many hospitals in Europe.

You cannot completely cancel important drugs, as this can lead to a sharp deterioration of health and even gives the risk of death. If a patient who is prescribed Tramadol is prone to alcoholism, it is very important to monitor their behavior and not allow them to drink alcohol. buy tramadol The Internet is probably the most essential and useful of all technical inventions of the humankind. Today, our life hugely depends on it and with its help, we can find all sorts of information, as well as do many other actions. It is possible to make business and earn money, connect and converse with other people, sell and purchase different goods and so on. Consequently, you may easily buy Tramadol online and save lot of time and money.

This medication was developed to lessen pain in muscle. Its major function is to relax muscle tension. It is usually prescribed in the cases of serious injuries that run with strong pains. It is frequently used in the periods of difficult and painful operations, as well as while various physiotherapies, what betters the effectiveness of them. where to buy tramadol Tramadol is a safe, easy to obtain drug which helps in the relief of pain in very small doses. Coupled to the fact that it can be obtained easily via the internet usually makes it a good choice for ameliorating pain.

Carisoprodol is a drug that relieves muscle spasms. The brand name of the compound is known as Soma. It is a muscle relaxant which acts centrally. The drug is more soluble in alcohol, chloroform than in water. The solubility is not dependant on pH. In the market it is available by itself or is combined with aspirin, codeine or caffeine. It has names such as Sanoma or Carisoma. soma online To start with, Soma is a pain reliever. It blocks the pain sensation between the nerves and the brain. It is highly used to relieve painful muscular conditions and other injuries. This medicine should never be consumed unless prescribed. Following the exact dosage is highly advisable since consumption of this medicine can become a habit. Those having a history of drug abuse or addiction should stay away from this pill. Before buying soma online and consuming it, one should always disclose the entire medical history to the doctor to avoid being the victim of side effects or rather after effects.

ZOOM

Un popor de turnători?

April 11th, 2011, com 2 comentarii

Lista persoanelor publice semnalate drept foşti colaboratori ai Securităţii este lungă şi complicată. Complicată pentru că unii au măr­turisit singuri, alţii au verdict CNSAS, alţii au contestat acest verdict, au pierdut într-o instanţă, au câştigat în alta şi nimeni nu mai ştie „cum a rămas”, iar alţii – ca Dan Voiculescu – au sentinţa definitivă şi irevocabi­lă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dar au anunţat că se vor adresa CEDO şi sunt şanse bune ca, până să se pronunţe CEDO, să se înfi­inţeze şi un tribunal galactic, aşa că povestea nu se va sfârşi.

La începutul anilor ’90 a făcut vâlvă „elimi­narea din colectiv” a trei ziarişti de la România liberă şi Caţavencu: Sorin Roşca Stănescu, Florin Gabriel Mărculescu, respectiv Felix Anton Rizea (ultimii doi decedaţi între timp). În toate cele trei cazuri, colegii le-au reproşat nu atât colaborarea cu Securitatea, cât faptul că au tăcut chitic, punând publicaţiile respective, vârfuri de lance ale luptei împotriva securişti- lor, într-o postură penibilă.

De altfel, şi alte persoane deconspirate, pre­cum ziariştii Carol Sebastian şi Cornel Ivanciuc, aveau o imagine publică de justiţiari sau măcar de oameni care au riscat mult prin ceea ce au scris si publicat înainte de 1990 – cazul scriitorului Ioan Groşan. Pe listă figurea­ză şi artişti de prim rang, precum regizorul Cornel Todea, muzicianul Johnny Răducanu, regizorul Lucian Pintilie (care a povestit sin­gur, la Şcoala de vară de la Sighet, despre ceea ce i se pare doar a fi un teribilism juvenil!). Nu lipsesc nici feţele bisericeşti (Mitropolitul Bartolomeu Anania, ÎPS Antonie Plămădeală, Arhiepiscopul Pimen) şi nici măcar cascadorii! (Szoby Cseh). Cât despre politicieni, aici sur­prizele parcă nu sunt aşa de mari, mai ales că în cazul celor care au făcut puşcărie politică pro­babil e vorba despre declaraţii smulse în condiţii dramatice, motiv pentru care daţi-mi voie să nici nu-i mai amintesc. Nu de aceleaşi circumstanţe se bucură însă mai tinerii Ion Ghişe sau Mona Muscă – ultima luptând ani la rând pentru o lege a lustraţiei!

Deşi cele 30-40 de persoane publice dove­dite până acum drept turnători nu pot constitui un eşantion reprezentativ, nu putem să nu observăm că grupul politicienilor e alcătuit aproape exclusiv din liberali. Ne putem între­ba, fireşte, dacă nu cumva ceilalţi şi-au şters mai bine urmele…

A doua experienţă personală legată de Securitate nu e mai puţin interesantă, deşi s-a petrecut post festum (?). În august 2006, ener­vat de impresia generală care se crease şi mai ales de afirmaţia aberantă a lui „Felix”, con­form căreia toţi am fi colaborat într-un fel sau altul, am încercat să lansez o campanie indivi­duală sub sloganul „Românii nu sunt un popor de turnători”. La naiba!, în definitiv marea majoritate a românilor nici măcar n-au stat de vorbă vreodată cu un securist – cel puţin nu şti­ind că e securist!

Am adresat unui număr de 85 de persoane publice invitaţia de a „semna” declaraţia – mult mai restrictivă decât ceea ce prevede „Legea Ticu” – „Nu am colaborat niciodată, în nici un fel, cu Securitatea”.

Au făcut-o – e prima dată când public lista – Cristian Greţcu, Cristi Dimitriu (redactor-şef Mediafax), Ovidiu Nahoi, Victor Ciutacu, Iaromira Popovici, Pavel Şuşară, Rodica Palade, Armand Goşu, Marian Chiriac (Hotnews), Daniela Nane, Ioan Codruţ Şereş.

Dintre ceilalţi, unul m-a refuzat pe motiv că nu vrea să apară niciodată pe nici o listă. Altul, argumentând că, deşi n-a colaborat cu Securitatea, nu se poate considera curat, de vreme ce a făcut alte tipuri de compromisuri (frumos, nu?). Restul n-au răspuns – invitaţia era pe mail, tocmai pentru a le da tuturor posi­bilitatea de a se face că plouă. Pe oamenii prea apropiaţi am preferat să nu-i întreb. N-aş fi ştiut cum să gestionez eventuala lor tăcere…

Campania a eşuat, pentru că n-am reuşit să obţin susţinerea presei. În visele mele, lista urma să devină publică şi să crească. Dar erau altele mai interesante, bag seama.

Ne-am cam lămurit, în aceste două decenii, cu motivele pentru care patru milioane şi jumă­tate de români au devenit membri PCR. Cele mai multe explicaţii sunt din categoria „Pentru că, fără apartenenţa la Partid, nu puteau să obţină (sau obţineau mult mai greu)…” (pro­movarea profesională, un titlu universitar, un titlu ştiinţific, publicarea unei cărţi, repartiţie de casă – chiar şi pentru cele cumpărate, nota bene! -, o deplasare în străinătate etc.). În anii ’50 putea fi şi de frică, deşi pe atunci erau primiţi mai degrabă cei care mureau să intre, nu cei care o făceau că n-aveau de ales. În perioada 1968-1971 (dar nu numai), au existat oameni care au intrat în Partid din convingere, chiar dacă nu erau comunişti, sperând în conti­nuarea deschiderii spre Vest şi crezând sincer că pot fi de folos. În fine, mulţi au devenit membri PCR pur şi simplu pentru că „le-a venit rândul”, li s-a propus, erau şi alţii, „mare scofală!”

Dacă, la începutul anilor ’90, Mona Muscă ar fi declarat public: „Am dat nişte declaraţii Securităţii, mi le asum, din câte ştiu n-am făcut rău nimănui, aştept să demonstreze cineva con­trariul” – mai mult ca sigur că ar fi şi azi o vedetă (de bună calitate a scenei politice.

Cu Securitatea, lucrurile sunt mai compli­cate, îţi trebuie motive mult mai tari. E drept, aşa cum vecinii lagărelor de exterminare au susţinut că nu ştiau de la ce vine fumul şi în general ce se-ntâmplă acolo, destui români adulţi şi vârstnici au afirmat că nu ştiau mai nimic despre Gulagul românesc (ceea ce uneori chiar e adevărat), iar pe luptătorii antico­munişti din munţi îi consideră şi azi legionari criminali. Dar nimeni nu poate să spună că nu ştia cu ce se ocupă Securitatea în afară de a vâna spioni. Iar când aşterneai pe delaţiune cuvintele „are o atitudine duşmănoasă faţă de…”, ştiai ce-l paşte pe omul respectiv. În alte ţări din Est deconspirarea turnătorilor s-a petrecut rapid, cvasi-total şi fără dureri, adică fără a avea drept urmări aşa-zisa „vânătoare de vrăjitoare”, lozincă dragă celor cu musca pe căciulă. Modelul era mai vechi: în Franţa post­belică, scriitorii prieteni cu nazismul au fost lăsaţi să publice în continuare, dar cu menţiu­nea „Colaboraţionist” pe coperta cărţii.

De altfel, şi la noi, în puţinele cazuri cunos­cute – măcar de către victime! – nu s-a întâm­plat ca un fost torţionar ori delator să ia măcar o palmă de la un fost puşcăriaş politic. Covârşitoarea majoritate a vinovaţilor şi-au văzut liniştiţi de viaţa lor, cei mai tineri au prosperat, cei vârstnici şi-au consumat liniştiţi pensiile (consistente, în cazul ofiţerilor) şi, când le-a sunat ceasul, au murit în patul lor. Acum e prea târziu pentru o clarificare reală, mai ales că destule urme s-au şters, iar o parte dintre dosare au fost sustrase şi folosite exclusiv ca mijloace de şantaj politic. Aşa-i la noi.

Nu mai rămâne decât un singur lucru: felul în care fiecare reuşeşte să se împace sau nu cu ceea ce a făcut. Dar asta nu mai e istorie, ci psi­hologie.

Taguri:

Comentarii

  1. Braun Oral B says:

    Very fantastic information can be found on weblog .

  2. Get your online degree!…

    Left you a trackback for your readers to help them get an online degree….

Comenteaza