When something hurts, it is difficult to concentrate and think of something else. People try to distract themselves from thoughts about pain but in vain. The more severe the pain is, the more people suffer. Buy Tramadol to make yourself free. It is a very effective analgesic that helps in cases of strong and mild pain. Doctors prescribe it when their patients have malignant neoplasms, traumas or to ease pain in the after operation period or in the process of some painful diagnostic or therapeutic procedures. cheap tramadol online The therapeutic effect occurs within 15 to 30 minutes after taking the pill and lasts for 6 to 8 hours. The danger of this drug is that if Tramadol is taken for a long time, it can provoke the development of drug addiction.

The reason for why individuals try to buy tramadol from a dependable website is owing to the fact that they are purchasing a medicine from an online pharmacy store. An authentic online store supplies the medicines to the customers which are absolutely reliable. They also ensure that the medication is provided to those persons who are having a prescription obtained from the physician. This is vital since it would be possible for them to know that they person concerned is under the treatment of a doctor who is guiding about the intake of the medication thereby preventing any sorts of mishaps from happening. tramadol 50mg Tramadol has stabilizing properties in relation to the central nervous system. This increases the patient's endurance to various types of pain in somatic disorders, injuries, and after surgery.

You have to strictly follow all indications on administration of this treatment. Consult an expert and follow his instructions. Otherwise, you are risking to receive adverse effects. buy soma It is totally safer to take this drug under proper medical consultation and advice. However in some cases few minor side effects of the drug can be witnessed. Some of this traits are drowsiness, tremor, and headache, dizziness, feeling depression, blurred vision, insomnia and nausea accompanied by vomiting and upset stomach. But if taken with proper medical advice it is safe to use Soma. A detailed information about the intake method and the common dosage of this drug is available online on various websites. You can make the use of these websites to know about this drug in detail.

Soma is a quality generic of a well-known mark Carisoprodol. It is initiated to combat serious pain sensations in muscles. It sends special signals to the cerebrum. It actively influences specific parts that are responsible for experiencing pain and blocks all those sensations. buy soma Remember! If you buy Soma online, self-treatment may induce undesired effects, which could be dangerous for your health. Prior the usage of this or any similar preparation, please, consult a physician to secure your health. Never change the dosage by yourself!

Most of the online pharmaceutical stores are located in America. They allow people all around the world to order tramadol from their online store to help them deal as well as treat the discomfort and pain that they have even if they do not want to go to a doctor. This is one thing that anybody can consider if they want t find a reason to buy Tramadol instead of purchasing it from a physical store. This also has one of the best ways if a person wants to avoid going to a doctor especially if you are in so much pain that you are not able to step out of the house. buy tramadol cod Prior buying Tramadol online, you need to disclose your previous health history to your doctor. If you have seizures or head traumas, then doctor may insist you to stay away from this medicine.

ZOOM

Vin, inimă, sănătate

December 20th, 2007, com 3 comentarii

Beţi un pahar de vin zilnic!”, este îndemnul cardiologilor la simpozionul Vinul şi sănătatea desfăşurat în Aula Academiei Române şi organizat de Academia de Ştiinţe Medicale şi Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vin. Da, Zeul Bachus are dreptate când spune că un pahar de vin nu face rău. Urmaşii lui Hipocrate au confirmat prin studii aprofundate aceasta. Medicul german Paracelsus afirma încă din secolul al XVI-lea că: Dacă vinul este un aliment, un medicament sau o otravă e problemă numai de dozaj, iar celebrul biolog francez Louis Pasteur a spus pe bună dreptate că vinul este cea mai sănătoasă şi mai igienică băutură.

Sfatul cardiologilor este: controlaţi factorii de risc, trataţi hipertensi­unea şi diabetul, nu fumaţi, consumaţi vin natural din struguri în cantităţi moderate şi veţi vedea că el face minuni pentru sănătatea dumneavoastră.

Afecţiunile cardiovasculare sunt principala cauză de mortalitate şi mor­biditate, ele reprezintă 65% din totalul deceselor în lume, afectând vârste din ce în ce mai mici (30-40 de ani) în lume. Hipertensiunea arterială, fumatul, obezitatea, diabetul zaharat, sarea în exces, lipsa efortului fizic şi alcoolul în exces contribuie toate la apariţia afecţiunilor cardiovasculare. Pentru evitarea tuturor acestor proble­me există un prieten, iar dacă e con­sumat în exces un duşman, numit vin natural din struguri 100%. Profesor dr. Eduard Apetrei a evidenţiat în cadrul sim­pozionului Vinul şi sănătatea că alcoolul provoacă două efec­te principa­le în orga­nism: efec­te metabo­lice şi efecte asupra organe cum ar fi sistemul nervos central, inima şi apa­ratul digestiv. Dacă e consumat în cantităţi excesive, alcoolul, deci inclu­siv vinul, provoacă: tahicardie (acce­lerări ale bătăilor inimii), tulburări de ritm cardiac, hipertensiune arterială, cardiomiopatie dilatativă şi insufi­cienţă cardiacă. Nu mai vorbim că afectează SNC, poate duce la alco­olism şi comă alcoolică, produce ste­noză hepatică, ciroză. Pe de altă parte, în mediile medicale din lume se vorbeşte despre aşa- numitul para­dox francez al vinului. „Mortalitatea cardiovascu­lară în Franţa s-a dovedit a fi în mod paradoxal şi neaşteptat mai mică decât în alte ţări industria­lizate cum ar fi SUA, Anglia, în ciuda consumului de alimen­te identic. S-a sugerat: consumul de grăsimi este contrabalansat de consu­mul moderat de vin. Dar HDL-coleste- rol era la fel şi la francezi şi la englezi şi la americani. S-a demonstrat ulte­rior că, băut cu măsură, vinul scade reactivitatea trombocitelor responsabi­le de anghina pectorală, infarctul mio­cardic, are efect antioxidant şi, mai ales vinul roşu, are efect pozitiv prin carnitină (levocarnitină) asupra meta­bolismului miocardic”, a explicat prof. dr. Eduard Apetrei în cadrul simpozio­nului. Mai mult, în o serie întreagă de spitale din lume bolnavilor cardiaci, după un infarct miocardic, li se permi­te să consume la masă un pahar de vin. S-a constatat că vinul reduce ris­cul complicaţiilor cu 52%, un procent important faţă de abstinenţi. Astfel specialiştii au întocmit un grafic, în care s-a creat aşa numita curbă J potrivit căreia un consum ridicat de alcool/vin creşte riscul de a face boli cardiovasculare, un consum moderat de vin duce la protejarea împotriva afecţiunilor inimii, iar abstinenţa pre­supune un risc mai mare în a avea probleme cardiovasculare. Sfatul medicilor este, aşadar, să se bea zil­nic câte 200-300 ml de vin, roşu de preferinţă. Sigur, cantităţile pot fi mai mari un pic pe perioada de iarnă. Se pare că nordicii beau mai mult alcool decât orientalii (fiindcă orientalii au gene mai puţin tolerante la alcool). Există o bază genetică diferită de la individ la individ privind toleranţa la vin, prin urmare o diferenţă indivi­duală de absorbţie a vinului. De obicei persoanele care au probleme digesti­ve – de pildă, suferă de o anumită afecţiune a ficatului – vor avea tole­ranţă redusă, chiar zero la vin. în plus, dacă se bea vin pe stomacul gol va fi absorbit rapid faţă de consuma­rea vinului după masă, când efectul vinului e progresiv.

Eu voi dona, dar tu?

Proiectul Eu voidona, dartu?, iniţiat de către Fundaţia Donatorilor Benevoli de Sânge, în parteneriat cu Primăria Sectorului 2 şi Societatea Naţională de Transfuzie Sanguină din România, s-a desfăşurat în perioada ianuarie-noiembrie 2007. Scopul proiectului a fost să informeze şi să motiveze tinerii spre a dona benevol sânge şi totodată să cultive spiritul voluntar. Proiectul a cuprins 23 de licee din Sectorul 2, în care au fost ţinute prelegeri şi s-au împărţit materiale promoţionale.

text Alice-Claudia Gherman

Taguri:

Comenteaza