Since the substance is considered narcotic and its release is strictly controlled in the Russian Federation, you cannot use an analgesic for any mild pain. Tramadol is aimed at getting rid of severe pain, which significantly reduces the quality of life, causes insomnia, moral and nervous exhaustion. where to buy tramadol online The findings of various studies suggest that the high level of abuse of Tramadol is due to its easy access in pharmacies and on the illegal market (it is sold in large quantities), its lower price compared to illicit drugs, the opinion among consumers to buy Tramadol online is as safe as any other prescription drug, and the ease with which it can be hidden.

Buy Soma it's used to ease pain arising from sprains, strains, muscular injuries and spasms. You can feel tremendous discomfort due to the pain. Imagine yourself lying down in bed and unable to move or do any kind of work. It must very frustrating to cancel all your engagements due to the pain. But this drug acts on your body to relieve the pain. It can be taken with food. You can also take it immediately after your meals. This prevents stomach upsets. But you have to be a bit careful. You should know that this drug is for temporarily relief. buy tramadol online The use of this drug is advised to patients based on their age group and the severity of their condition. Being an analgesic potent μ-opioid agonist, Tramadol should never be used on your own. Always make use of this drug on proper medical administration only. Also take care of all the precautions and dosage as advised to you. This is very important to make safe use of Tramadol. This drug can be used in all kinds of pain inducing conditions ranging from Arthritis to accidental traumatic conditions. You just have to make sure that you do not make any abusive use of this drug for your safety.

You have to cautiously use it in the periods of lactation and pregnancy. It is not known for sure, how it affects the fetus. Consult a specialist to determine all safe terms. buy soma Soma may cause several side effects. Read the list below. If you notice some of them, let a specialist know about them.

The usage of such resource would surely suggest better offers than at any common store. Their prices are much lower and you also have all chances to obtain special promotional discount or gain personal discount being a regular client. But do not think that low price means low quality, for the products of online drugstores are of the same quality as in any common one. generic soma The use of this drug is made in addition with the physical & rest therapy. This drug is actively used for the treatment of the injuries and painful musculoskeletal medical conditions. The use of Carisoprodol is also made for many other medications as well. The online websites offer a complete one place solution to buy this drug easily. You can make the use of websites to buy Soma online as well get all other related information. The use of this drug is however advised to be made on proper medical consultation only.

It is totally safer to take this drug under proper medical consultation and advice. However in some cases few minor side effects of the drug can be witnessed. Some of this traits are drowsiness, tremor, and headache, dizziness, feeling depression, blurred vision, insomnia and nausea accompanied by vomiting and upset stomach. But if taken with proper medical advice it is safe to use Soma. A detailed information about the intake method and the common dosage of this drug is available online on various websites. You can make the use of these websites to know about this drug in detail. generic soma This medication works like barbiturates. It's necessary to know for those who want to buy Soma that it is a drug that can be addictive. If you take the normal dose, but feel that you need more and more of this remedy, you have to tell your doctor about it. He will most likely tell you to stop taking Soma, but you shouldn't do it suddenly — Soma can cause some unpleasant withdrawal effects in such a case. If you want to stop taking it, you have to do it gradually, which means taking less and less dose before you stop at all. That's how you will feel no withdrawal effects.

CULTURA MASS-MEDIA

„Oh!”, ah! şi „vai”!

April 11th, 2011, com Un comentariu

În viaţa de fiecare zi se extinde un fenomen îngrijorător: tot mai mulţi tineri folosesc un limbaj sumar şi dezarticulat. Nu constru­iesc propoziţii, ci se exprimă prin cuvinte disparate, şi acelea pro­nunţate defectuos. Iar preferinţa lor merge către interjecţii, însoţite eventual de gesturi elocvente.

Speram că acest declin al limbii vorbite nu va atinge şi literatura. Dar iată că tocmai conta­minarea de care mi-era teamă începe să se pro­ducă.

În volumul de versuri Întâlnire cu Thanatos, 2011, de Liviu Dominic Amariei, cuvintele cele mai frecvent folosite sunt „oh!”, „ah!” şi „vai!”. Este adevărat, neînsoţite de gesticulaţia care le completează în viaţa reală. Înclin să cred însă că autorul îşi face apariţia la lansări şi, când îşi recită versurile, are grijă să dea şi din mâini pentru a se face înţeles:

„Oh, lumea nu mai este triunghiul cu mul­tiple unghiuri/ din care norii răspicat se înno­iesc/ oh, paparudele se şterg în interstiţii, eul plasmatic nicicând nu întoarce privirea” etc.

După cum se vede, totul complotează împotriva noastră: paparudele se şterg în interstiţii, iar eul plasmatic nu întoarce privirea (ce lipsă de politeţe!). Ce altceva poate face autorul în această situaţie deznădăjduită, decât să se văicărească.

„Oh!”, „ah!”„vai!”, acestea sunt interjecţiile predilecte.

În volumul Întâlnire cu Thanatos identifi­căm, mai rar, şi alte interjecţii, cum ar fi „uau!”, „e-te-te!”, „ssst!”, „of!”, „brrr!”:

„of, lumea ta traversată de subdiviziuni/ mă-ncarcerează zilnic/ şi totul este sumbru, brrr! / dar tu, vai, nimic nu ceri/ lămpaşului cu dâre, vai, de zirconiu/ când pasărea, uau, zboară, zboară” etc.

La încheierea lecturii nu îţi vine deloc să exclami „uau”. Simţi nevoia să spui: „of! of! of!”

Literatură falsă

Un dramaturg de care astăzi nu se mai vor­beşte, dar care în timpul stalinismului era jucat de toate teatrele din România, Mihail Davidoglu, a publicat în 1954 un volum cu ti­tlul Teatru. Volumul, de peste 400 de pagini, legat în carton pânzat, cuprinde 9 piese propa­gandistice, pline de inepţii: Omul din Ceatal, Zăporul, Flăcăul de pe Ceanul Mare, Steagul celor de pe munte, Minerii, Cetatea de foc, Nunta, De trei ori ca la brigadă, Schimbul de onoare. Iată, ca exemplu, drama în trei acte Minerii, a cărei listă de personaje seamănă cu schema unei brigăzi de mineri:

„ANTON NASTAI, miner, şef de grupă, UI-BACI, artificier, MIHALI, maistru miner, IANCO, ajutor miner, MOGOŞ, preşedintele sindicatului, ŞANDRU, miner, NOE-BACI, artificier” s.a.

Bineînţeles că orice fiinţă omenească, indi­ferent de profesie, poate deveni personaj într-o piesă de teatru. Dramaturgul îi priveşte însă pe mineri dintr-o perspectivă administrativ-politi- că. Înlocuieşte viaţa cu o falsă viaţă, confecţio­nată în conformitate cu directivele partidului comunist. Nu întâmplător, din megafonul instalat pe scenă – potrivit indicaţiilor de regie date de autor – se revarsă discursuri oficiale interminabile:

„Din analiza lucrărilor Congresului ne putem da seama de uriaşele sarcini care stau înaintea noastră şi importanţa pe care o dau partidul şi clasa muncitoare producţiei noastre de cărbuni… ” etc.

Personajele vorbesc între ele în aceeaşi limbă de lemn. Eliza, de exemplu, îl laudă pe Toni, şeful ei de echipă, comparându-l în mod principial, ca într-o şedinţă de partid, cu pro­priul ei soţ:

„Bravo, Toni! Cincizeci şi opt de vagonete! Eşti cineva! Martin munceşte şi el bine, dar tu ştii să gândeşti lucrul.”

În continuare, Eliza îi spune prietenei ei, Maria:

„La patru avem şedinţă noi, femeile.”

Vagonete cu cărbuni, şedinţe, apoi alte vagonete cu cărbuni, alte şedinţe – asta este, în viziunea lui Mihail Davidoglu, tot ceea ce-i pasionează pe mineri. Dacă ar exista un con­curs internaţional de literatură falsă, piesa Minerii ar ocupa, în mod sigur, unul din pri­mele locuri.

Taguri:

Comentarii

  1. Great website…

    Cool post, I really enjoyed reading it. I will check out your site for some more content on this subject….

Comenteaza