Use this preparation strictly after the recommendations of a specialist. Drink it with one glass of liquid. The maximum dosing is 400 mg per day. Soma for Muscle Pain A person can choose to buy the medicine form an online store. This is beneficial especially if they are living in a country where this drug is not available or banned due to various reasons.

Tramadol is a powerful medicine and these salient and sensitive features need to be considered by your medical expert when he is prescribing the dosage to you. buy discount tramadol Tramadol may give way for several side effects to take place. Examples of these side effects are weakness, headache and dizziness. It is important to take this medication according to what your doctors ordered you. You must tell beforehand if you have any allergy in using Tramadol. If you are good to take this medication, then you can buy Tramadol on the internet and get the best deals. Today, there are several websites that can help you to purchase Tramadol at an affordable price.

Overdose is a dangerous thing even if we are talking about vitamins, and overdose with Tramadol is much more dangerous. It doesn't matter whether you've done it intentionally or not, if you think there is a chance of overdose — you have to call both your doctor and medical emergency. We are not exaggerating — Tramadol overdose can (and most likely will) lead to serious breathing problems, very slow heartbeat, excessive sleepiness. It can even be fatal, so no delays should be allowed. tramadol 50 mg The use of this drug is advised to patients based on their age group and the severity of their condition. Being an analgesic potent μ-opioid agonist, Tramadol should never be used on your own. Always make use of this drug on proper medical administration only. Also take care of all the precautions and dosage as advised to you. This is very important to make safe use of Tramadol. This drug can be used in all kinds of pain inducing conditions ranging from Arthritis to accidental traumatic conditions. You just have to make sure that you do not make any abusive use of this drug for your safety.

Tramadol is a drug that is given to patients who is suffering with pain. Buy Tramadol online, this pain killer is very popular and is loved by all the patients who take it. This is a medicine that has gained its popularity over the years. tramadol 50mg Today technology has taken over beyond one’s imagination. While earlier everyone would want to have their own retail shops and stores, today people are keen to have their own websites and online portals. Considering the increasing number of people being technologically advanced or tech savvy, having an online portal has become a necessity. Today for any kind of business to thrive it is important to have a presence on the internet. It not only helps in better business but helps in reaching out to a larger section of the society effortlessly. It is the same in the case of medicines. While earlier people would have to search frantically for a medical store nearby, today by a simple touch or click one has access to a whole pharmacy. Online pharmacies have lately become very popular due to their quality drugs and also attractive deals and discounts. One prefers to buy ambien online since it is extremely convenient and also cheaper than buying off a retail drug store.

Soma is a well-known tool that was designed to relieve pain in muscles. It affects the human cerebrum directly. It influences the special parts of the cerebrum that are responsible for the feeling of pain. Commonly, it is prescribed for examinees in the period after operations, when the pain is too great. It is effective in occasions of severe injuries and can also be used in a complex with various physiotherapies, improving their effectiveness. You can buy Soma online. soma 350 mg The pain relieving effect of Soma is achieved by blocking connections between the brain and nerves. It helps muscles to relax and pain is gone. The best results will be achieved in a combination with physical therapy. The medicine may cause an addiction and various side effects, so it can be bought only with a prescription, yet if you wish to buy it without visiting a doctor, try to buy Soma online.

CULTURA MASS-MEDIA

Balurile & petrecerile de-acum un secol

July 10th, 2007, com Comenteaza

Cum se distra lumea pe la o mie opt sute?

După cartea lui Mircea Constantinescu Cum îndemult Bucureştii petreceau, lumea bună a vechiului Bucureşti nu poate fi lipsită de cea mai intensă preocupare a ei: balurile. Ţinute în „palatul de pe podul Mogoşoaiei, în palatele Cantacuzinilor, ale Sturdzeştilor («prăjitura de marmură de la Capul Podului» – C. Gane), ca şi-n cele ale bancherilor evrei, greci, armeni cu nume păstrate şi transmise, se înfigeau mii de lumînări în caracatiţa policandrelor.”

Pe lângă mesele bogate şi dansurile care ţineau până dimineaţa, boierii tineri erau absorbiţi de jocurile de noroc, jucându-şi „vieţile la loterie” şi de alte practici care să-i scoată din banal cum procedase „Beizadeaua lui Caragea, de pildă, şi-a comandat o aşa-zisă sanie mitologică, făcută în urma carului lui Apolo, la care a înhămat şase cerbi şi defilînd prin urbe spre stupoarea tuturora cu scaun la cap şi cu alte obicee pămînteşti.”

„Cele mai gustate petreceri pare-se a fi fost balurile mascate – şi e de crezut – ocazii cu care femeile încercau şi, cine ştie, poate că şi reuşeau să epateze prin costumele lor de epocă, croite şi asortate cît mai extravagant.”

Un ziarist din epocă, glumeţ din fire, avea să dea nişte sfaturi practice cu privire la rochiile doamnelor, mai exact cum poate ajunge crinolina un balon: „Sub jupă este aplicat un mic mecanism sui-generis care are o supapă şi un pis­ton. Cînd persoana care poartă crinolina trebuie să se pună în trăsură sau să se aşeze într-o loge de teatru, ea deschide supapa, aerul iese şi jupa nu mai are decît proporţiunile modeste ale unui vesti- ment patriarhal; dar dacă dînsa vrea să se plimbe sub un soare frumos, sau să intre în vreun salon, sub focul săgetător a o sută de priviri, aerul intră în ţesături şi crinolina se rotunjeşte cu majestate. Ah, aceste majestăţi umflate cu pistonul!…”

Cum luna cadourilor se petrecea pen­tru doamne la infinit, ca şi sărbătorile (nici acum sărbătorile nu sunt de negli­jat), ziarele ofereau cele mai bune locuri pentru cumpărături, de la opere muzicale (dansuri, romanţe, partituri), la fotografii şi tablouri „noue americane”, iar pe Podul Mogoşoaiei magazinul d-lui Kling , îmbia cumpărătorul cu aparate tocmai bune pentru jocurile de societate, cumpărate în special de sărbători: „Care erau ele? Discul magic al lui Boscă, care, la comandă, călătoreşte în orice… pălărie; magia Dr. Faust, prin care se puteau oferi, dintr-o butelie umplută cu apă, diverse vinuri (invers era şi este oricine în stare!), lapte sau cerneală; «portcigarul magic» în care ţigările şi tutunul dispar tot la comandă şi idem revin; magice evantaie pentru dame, ce se rup în bucăţele, dar, prin suflare deasupră-le, se realcătuiesc în ceea ce au fost; cărţi, şi ele magice, cărora, prin comandă li se dictează să sară din pachet, cu rîndul şi pe alese; o lanternă magică, lăsînd vederii tuturor peisaje, chipuri, culori pe perete…”

Dar astea sunt jocuri pentru adulţi, pentru copii au trecere „trenuri electrice, tractoare, rachete, buldozere etc. pe lîngă cele peste 3 mii de jucării aduse din Franţa şi Germania (Nurnberg).”

Cât despre balul curţii regale „Cu totul alt public, zgîrcit la număr, select şi oficial avea permisiunea să converseze, să bea şi să valseze la balurile regale din miezul lui Făurar.” Presa era la mare căutare în epocă, anunţând „baluri şi serate, alături de războaie, greve, manifestaţii, scumpiri ale pieţei, discursuri, sinucideri…” în plus, erau şi altele care aduceau nemulţumire oamenilor obişnuiţi care nu frecventau balurile: electrificarea liniilor de tramvai era anevoioasă, chiriile şi impozitele mari, şi „S-a inventat şi noţiunea de casă de raport, adică blocuri cu multe vagoane de înoptat. Tot bucureşteanul năzuia să închirieze, mai cu seamă cînd frigul împuţina pe golani de pe uliţe.”

Că tot vorbim de uliţe, Gheorghe Crutzescu în Podul Mogoşoaiei nu le poate imagina, în 1890, fără cafeneaua Macca: „Cafeneaua e unul din locurile patetice din Bucureşti. în lumina tulbure a becurilor electrice care ard aci şi vara, la amiază, o faună stranie îşi duce un trai amărît. într-un colţ, doi samsari bătrîni joacă în tăcere mahjong; un evreu gîrbovit şopteşte altuia cu pasiune, îndelung, cine ştie ce proiecte, cine ştie ce confidenţe; altul, singur, cu ochi adînci, trişti şi pier­duţi, pare că urmăreşte, în altă lume, un vis milenar. Pînă să dai iar în lumina Podului, ieşind din această axfisie, este o plăcere să te opreşti cîteva clipe la anticăria Pach, unul din cei trei-patru anti­cari din Bucureşti unde poţi răsfoi, sta de vorbă, şi pleca fără să cumperi.”

In 1857 Bulevardul se întindea între Podul Mogoşoaiei şi str. Colţei, iar Academia, împreună cu turnul Colţei, era „singurul monument demn de văzut în Bucureşti.” Prin 1872, lângă Universitate era câmp deschis. Francezul Ulysse de Marsillac imaginase, pentru Bucureştiul pe care îl iubea atât de mult, un „bulevard larg, frumos, care să fie o podoabă a oraşului. Şi în Journal de Bucarest din 1872 propune ca „în partea rămasă liberă, cea din faţa Universităţii, să se construiască un subteran mare, din Podul Mogoşoaiei pînă în str. Colţei. Tunelul acesta, luminat puternic cu globuri diferit colorate, să cuprindă tot ce poate folosi desfătării ochiului şi minţii, acvariu cu toate vietăţile mărilor. Peşteri cu stalactite şi stalagmite, cascade luminoase şi pivniţe boltite, calde iarna, răcoroase vara, în care să se aşeze birturi şi berării… Deasupra subteranului, şi pe toată lungimea lui, să se ridice, pe coloane subţiri, un acoperiş înalt, din fier şi sticlă, care să se poată deschide după anotimpuri şi, sub această boltă străvezie, vedea o grădină minunată, cu bazine şi pavilioane şi izvoare şerpuind printre flori, iar în grădină, teatru de comedii şi vodevi­luri, parchet de dans, chioşc de muzică, restaurante, săli de lectură…”

Din păcate, proiectul lui Marsillac nu a avut succes, unul dintre motive fiind şi că Academia nu putea tolera lângă ea „scene de vodevil şi săli de dans”. Erau probleme şi în proiectul prelungirii bulevar­dului, din cauza hotelului Herdan, credea Marsillac, şi din cauza faptului că terenul e prea mlăştinos: „Ulysse de Marsillac a prevăzut multe. A prevăzut că odată şi odată vor fi Bucureştii pavaţi în întregime, că toate străzile vor fi luminate, că oraşul va ajunge capitala cea mai populară a Răsăritului; a prorocit chiar, într-o zi de inspiraţie, că bucureştenii vor putea merge, odată, pînă la un cîmp apropiat unde maşini zburătoare îi vor duce în cîteva ore la Viena, Roma sau Paris… dar viitorul Bulevardului Elisabeta nu l-a ghicit.

«Cîţiva rari trecători»… «fantomă de bulevard»…!

De-ar putea învia bătrînul Marsillac numai un sfert de ceas, oricînd, zi de săptămînă sau sărbătoare, iarna sau vara, pe ploaie sau pe soare, şi să vadă ce-i pe bulevardul sortit de dînsul pustie­tăţii, să vadă turma, cum se mişcă încet, încet, din lipsă de loc unde să-şi pună picioarele, cum se mişcă fără scop, fără gînd, fără odihnă… Răsar ghioceii, înflo­resc liliacii, îmbălsămează teiul, cîntă păsările, se scutură macii, se ofilesc bujorii, cad frunzele, ce ştie turma? Zi după zi, an după an, coboară bulevardul, la Brezoianu face stînga împrejur, trece pe calea Victoriei, la teatru face stînga împrejur, coboară iar pe calea Victoriei, suie iar pe bulevard, se opreşte iar la Brezoianu…”

Taguri:

Comenteaza