what drugs can you not take with tramadol tramadol cheap interactions between tramadol and ibuprofen

how good does tramadol work for pain tramadol health tramadol paracetamol precio espaГ±a

300 mg tramadol high purchase tramadol what side effects can tramadol have

is tramadol a placebo cheap tramadol online one tramadol a day

can u take adderall and tramadol tramadol online cod tramadol 325 high

buy ultram online New Haven buy tramadol would 100 tramadol kill you

calcule a soma dos quinze primeiros termos da pa. 45 buy soma online no prescription soma kömürü toptancıları

booking palm royale soma bay order soma online soma fomento curitiba

tramadol wie oft am tag tramadol 50mg taking vicodin for tramadol withdrawal

soma elektrik arıza telefon numarası soma online fórmula excel soma subtração

SUPLIMENT - AUSTRIA

DATE GENERALE AUSTRIA

March 10th, 2011, com Un comentariu

DATE GENERALE

 • Numele oficial: Republica Austria (germană: Republik Osterreich)

 • Forma de gu­vernământ: Republică. Parlamen­tul este bicameral: Bundesrat(consiliul federal), cu 64 de membri, ţi National- rat(consiliul naţional), cu 183 de membri aleţi prin vot direct, o dată la 5 ani

 • Sistem politic: re­publică federală, com­pusă din nouă landuri

 • Şeful statului: Preţedinte, ales o dată la 5 ani. Din 2010, preţedinte este Heinz Fischer, repre­zentantul Partidului Social Democrat.

 • Şeful Guvernului: Cancelarul, desemnat de preţedinte. În pre­zent, Werner Faymann din 2008

 • Sărbătoarea naţională: 26 octom­brie (1955 -Decla­raţia de Neutralitate)

 • Capitala: Viena (1.539.843 de locui­tori)

 • Populaţia: 8.199.783 (estimat în 2006)

 • Limba oficială: ger­mana (97%)

 • Grupuri etnice: austrieci, croaţi, slo­veni, maghiari, cehi

 • Religie: romano-ca- tolici (74%), protes­tanţi (5%), musulmani (4%)

 • Indicatori demo­grafici: densitatea po­pulaţiei: 96,2 loc/km2; distribuţia populaţiei: 66% urban / 34% rural; rata natalităţii: 8,69 la 1.000 de locui­tori

 • Aţezare geogra­fică: Austria este si­tuată în Europa cen­trală. La vest, Austria se învecinează cu Elveţia ţi principatul Liechtenstein, la est cu Ungaria ţi Slovacia, la sud cu Italia ţi Slo­venia, la nord cu Ger­mania ţi Republica Cehă.

 • Suprafaţa: 83.871 km2

 • Climă: temperat- alpină

 • Relief: ţară mun­toasă (alt. medie 1.000 m), străbătută de Alpii Orientali. Doar 32% din teritoriul ţării este sub 500 de metri, iar cel mai înalt punct este de 3.797 m.

 • Moneda: Euro (EUR)

 • Produs intern brut pe cap de locuitor: 29.600 E (estimare 2009)

 • Sănătate: 800 pa­turi de spital /100.000 de locuitori

 • Oraţe principale: Viena, Salzburg, Innsbruck, Graz ţi Linz.

DATE ISTORICE

 • Cele mai vechi urme ale existenţei umane pe teritoriul Austriei datează de peste 70.000 de ani. Tot aici s-a descoperit una dintre primele re­prezentări ale ferti­lităţii feminine, Venus din Willendorf, statuetă de acum 25.000 de ani.

Secolul IV î.Hr.

 • Primul regat, Nori- cum, în apropierea Dunării, format de tri­burile celtice ale tau- riscilor ţi ale noricilor.

14 î.Hr.

 • Noricum devine provincie romană, alături de regiunile învecinate din Pano- nia.

Secolul II î.Hr.

 • Sub atacul popoa­relor migratoare, ro­manii pierd teren, fiind în cele din urmă alungaţi de o armată condusă de Hummgor II.

791 – 796

 • Charlemagne îi cu- cereţte pe avari ţi fon­dează Marca de Est, nucleul viitorului Im­periu Austriac, con­dusă timp de trei secole de casa de Ba- benberg.

996

 • Prima atestare do­cumentară a denumi­rii Austria, când apare termenul Ostarrichi, ulterior transformat în Osterreich.

1273

 • Austria intră sub dominaţia habs- burgilor care, printr-o politică abilă de căsătorii ţi moţteniri, ţi-au extins influenţa în Europa.

1520

 • Carol Quintulce- dează teritoriul Aus­triei fratelui său, Ferdinand. În urma Bătăliei de la Mohacs din 1526, Ferdinand intră în posesia Boe- miei ţi a unei părţi din Ungaria.

1593 – 1608

 • Are loc Războiul de 13 ani, între Habs- burgi, aliaţi cu Sfântul Imperiu Roman, pe de o parte, ţi Imperiul Otoman, pe de altă parte.

1618 – 1648

 • Are locRăzboiul de 30 de ani, pe fondul conflictelor dintre catolici, susţinuţi de Ferdinand al II-lea, ţi protestanţi, majori­tari în rândul populaţiei.

1683

 • Viena scapă de sub asediul turcilor, învinţi de forţele po- lono-austriece, con­duse de Ioan Sobieski.

1740

 • Odată cu moartea lui Carol al II-lea, se stinge linia bărbătească a Habs- burgilor, iar fiica sa, Maria Tereza, devine arhiducesă a Austriei ţi regină a Ungariei, continuând, alături de fiul său, împăratul Iosif al II-lea, politica de reforme prin care asigură puterea ţi sta­bilitatea imperiului.

1800

 • Înfrânt de trupele franceze ale lui Napo­leon, în 1800, la Ma- rengo, Francisc al II-lea abandonează titlul de împărat al Sfântului Imperiu ţi îl adoptă pe cel de împărat ereditar al Austriei sub numele de Francisc I al Aus­triei.

1809

 • Prin Tratatul de pace de la Schon- brunn, încheiat cu Na­poleon, Austria pierde: Trieste, Ca- miola-Slovenia ţi o parte din Carintia.

1814 – 1815

 • Prin Congresul de la Viena, Austria recâţtigă Lombardia, Veneţia ţi Dalmaţia,

dar pierde Ţările de Jos. Se fondează Con­federaţia Germană, sub preşedinţia Aus­triei.

1815 – 1848

 • Nemulţumirile din interiorul Imperiului Austriac se amplifică, pe fondul valului re­voluţionar din1848. Cancelarul Metternich se refugiază în Anglia. Ferdinand I abdică în favoarea lui Franz Jo- seph.

1867

 • Se formează dubla monarhie Austro-Un- garia ca o alianţă a două state indepen­dente conduse de un singur monarh -Franz Joseph I, Austria şi Un­garia având puteri egale şi constituţii se­parate.

1878

 • Tratatul de la Ber­lin acordă Austriei ad­ministrarea Bosniei şi Herţegovinei,deşi acestea rămân formal în componenţa Impe­riului Otoman.

1914

 • Asasinarea arhidu­celui Franz Ferdinand al Austriei constituie pretextul pentru iz­bucnirea Primului Război Mondial. În mai puţin de o săptămână, Germania, Austria, Rusia şi Franţa se află în război. Curând, în conflict intră şi Marea Britanie. La începutul lui august, Austria de­clară război împotriva Rusiei, apoi invadează Serbia.

  1.  

 • Austro-Ungaria ca­pitulează, iar pe 3 no­iembrie este semnat armistiţiul cu Forţele Aliate. La Paris este declarată indepen­denţa Cehoslovaciei, a Croaţiei, a Regatului Iugoslaviei, a primei republici ungare, iar românii din Transilva­nia şi Bucovina încep negocierile pentru unirea cu România.

 1.  

 • După abdicarea forţată a lui Carol I şi proclamarea Republi­cii Austria, Tratatul de

la Saint-Germain, sem­nat pe 10 septembrie 1919, declară Austria un stat independent şi îi stabileşte graniţele, valabile şi astăzi.

1938

 • Austria este ane­xată (ca „Ostmark”) la Germania nazistă, acţiune denumită An – schluss. Armata aus­triacă este încorporată la cea a Germaniei, fiind utilizată, în cel de-al Doilea Război Mondial, în campaniile împotriva URSS.

1945

 • Trupele ruseşti trec frontiera austriacă şi are loc capitularea Vie- nei. Pe 27 aprilie este fondată a Doua Repu­blică a Austriei, pe te­ritoriul ocupat al ţării.

1955

 • Republica Austria îşi recapătă indepen­denţa. Trupele de ocupaţie sunt retrase, iar Parlamentul vo­tează Legea Con­stituţională asupra neutralităţii perma­nente a statului, ne­utralitate care a fost respectată chiar şi în perioada Războiului Rece.

1960 – 1980

 • O perioadă de pros­peritate din punct de vedere economic şi so­cial, cu un proces de in­dustrializare rapidă a ţării. În 1960, Austria devine membră a Aso­ciaţiei Europene a Li­berului Schimb (EFTA).

1995

 • Austria părăseşte EFTA, pentru a fi mem­bru UE cu drepturi de­pline.

2002

 • În ianuarie, Austria adoptă moneda unică europeană, euro.

2007

 • Pentru a-şi mări ca­pitalul politic, Partidul Libertăţii duce o cam­panie anti-imigraţie şi anti-islamică, iar în ia­nuarie se formează o coaliţie intre social-de- mocraţi şi populari, avându-l la conducere pe Alfred Gusenbauer, în funcţia de cancelar.

Taguri:

Comentarii

 1. Websites you should visit…

  I really liked your blog, appreciate the great information….

Comenteaza