If you feel any of these effects you have to ask your doctor for a help. There are also severe side effects (such as paralysis, extreme weakness or convulsions) but it's very likely that they won't occur to you. Please, remember that the list isn't exhausting so if you feel unusual or bad after taking Soma, you still have to call your doctor and tell him about what's going on. soma medication In order to avoid undesired events, consult first a specialist and only afterwards buy Soma. This is a very powerful tool and self-curing may be hazardous for your health. All doses should be prescribed by a specialist only.

Attention! Self-curing may be a reason for some unwanted effects, which can strongly harm your health. Before putting to usage any preparation, have a proper consultation at a specialist. And you must remember that as it is a preparation with sedative effect, it is not recommended to work with any machinery or drive a car, because you may lose attention or even fall asleep. soma no prescription Carisoprodol is a drug that relieves muscle spasms. The brand name of the compound is known as Soma. It is a muscle relaxant which acts centrally. The drug is more soluble in alcohol, chloroform than in water. The solubility is not dependant on pH. In the market it is available by itself or is combined with aspirin, codeine or caffeine. It has names such as Sanoma or Carisoma.

Soma is the muscle relaxer which functions through blocking the pain sensations between brain and nerves. It is used with physical and rest therapy to cure the painful musculoskeletal conditions and injuries. The medicine is further used to cure serious headaches. So, if you suffer from muscle tear, strain, sprain or immense headache, Soma can serve as the right medication. buy soma You have also to discuss the dosage if you are pregnant. The influence upon fetus or new born is not determined, so in periods of pregnancy and lactation there must be prescribed a special dosage.

Like true for any other drug you should take proper care while making use of Tramadol as well. This drug has no such side effects when used with proper precautions and attention. You all should always stick to the dosage as advised to you by your healthcare provider. Also strictly follow all precautions and instructions as mentioned on the label of the drug. In markets this drug is available in bisected capsule, tablets and syrup formulations. You should choose on appropriate consultation with the doctors only. With little care you all can make safe use of this drug easily. tramadol 50mg There are people that cannot stand pain. It does not let them live and take care of the others. Terrible pain bounds them and makes their life senseless. Their thoughts are occupied with pain. People lose control over everything they do. They give up fighting. Those things, which were the most necessary for them, can even get on their nerves. Scientists consider painful feelings to be the worst punishment for humans. That’s why medical treatment called Tramadol was created in 1962. It is opioid synthetic analgesic that kills the pain and lets you forget about it. Buy Xanax now and think only about important pleasant things.

All of these conditions may develop into very dangerous effects. Therefore, you should never delay and turn for help to an expert. Each minute is of great importance. buy ambien Ambien, also known as zolpidem, is a hypnotic. It is used for the treatment of sleeplessness or insomnia. It can create imbalance in the brain functioning. The releasing of the tablet is useful in causing immediate sleep when you instantly go to sleep. The second and the more efficient layer of the Ambien are helpful in letting you stay asleep for the longer time. Consult a doctor before you buy ambien because only a physician can determine the right kind of Ambien for you.

CULTURA MASS-MEDIA

Dezastrul Bush

November 10th, 2007, com Un comentariu

Cine e cel mai puternic om al planetei? în nici un caz George Bush. Bush e un dezastru. Ce a făcut Bush e complet idiot. Sigur, nu singur, ci cu arma­ta sa de consilieri. Să intri în Irak, fără o motivaţie efectivă, transparentă, iar acum o lună, la mijlocul lunii septembrie 2007, să anunţi că suni retragerea, este incalificabil.

Este uşor de anticipat ce se va întâmpla după ce americanii o şterg de la Bagdad. Kurzii vor fi măcelăriţi, pentru că au fost marioneta ame­ricanilor. La fel, se vor pune paie pe foc, în conflictul cvasi-etern dintre şiiţi şi suniţi. Numai că profunda incapacitate a americanilor de a controla situaţia din Irak se întinde cu repeziciune. Acum, Turcia e cel mai aproape de o inter­venţie asupra kurzilor. Premierul turc deja s-a exprimat în acest sens cu des­tulă îndârjire. De altfel, e clar că pe-acolo, prin nordul Irakului, e o zonă a nimănui, un no-man’s land, greu de controlat – şi tocmai de aceea primej­dios. Acum, când se întrevede finalul de mandat, scadenţa e aproape, iar Bush va ieşi, neîndoios, fără glorie din toată această şaradă.

Va fi amintit ca preşedintele de care se făcea mişto pă chestii de IQ, un politician nu cu foar­te mult mai inteligent decât o maimuţă. Nici dejunul cu Sarkozy nu o să-i slu­jească la îmbunătăţirea imaginii. Faptul că învinsul său, Al Gore, în pofida tuturor criticilor, a luat Premiul Nobel pentru Pace, îl aruncă pe Bush exact în defileul opus. în confruntarea Bush-Gore, cel care va rămâne învins, parado­xal poate, tot Bush va fi. Bush senior are măcar meritul de a fi învins catego­ric pe Saddam într-un război direct, fulgerător. Acum, dacă tot stăm să zăbovim şi cântărim un mandat, să recunoaştem că şi George Bush, juniorul, are şi el meritele sale. Şi el a reuşit să îl învingă pe Saddam, dar nu a reuşit să monitorizeze situaţia de după. Aici e principala sa carenţă. De unde toată lumea credea că, fără nici un dubiu, cel mai greu va fi să poarte campania în Irak, s-a dovedit exact pe dos. Cea mai dificilă s-a dovedit gestionarea hao­sului şi crizei de după victorie. De fapt, într-un fel, victoria nu a fost niciodată completă. Iar acum, retragerea ar fi un dezastru absolut, încununând bâlbâ- iala. Ar lăsa vraişte o ţară care, alături de Iran, Pakistan, Coreea de Nord, Siria, ar deveni un inamic multicefalic şi înverşunat contra Statelor Unite. N-am să mai întocmesc un recensământ al tuturor gafelor făcute de Bush în ultima vreme, ele s-ar dovedi un fel de lungă litanie. Ar fi de ajuns să spunem că i-a asmuţit şi pe australieni, şi pe austrieci, confundându-i între ei, aşa, ca pe nişte triburi de boşimani.

Ca să punctăm şi alternativa, faptul că din echi­pa sa face parte şi o persoană precum Condoleezza Rice nu poate decât să crească imaginea echipei americane în ochii noştri. Oricât de bine ar fi, însă, consiliat, contează, totuşi, până la urmă, însăşi atitudinea preşedintelui. Aproape pâcloasă. Strategia în Irak s-a tot schimbat, fără conturul unor mari modificări – până a devenit tot mai ceţoasă, de nu se (mai) vede nici (măcar) Bagdadul. în ciuda faptului că adversarii cu ştaif au fost „măturaţi” sau chiar executaţi, unul câte unul, chiar şi fără Al-Zarkawi, Saddam Hussein sau fiii săi, americanii nu s-au simţit prea bine, de unde se poate trage uşor concluzia că problema e o atitudine de masă şi nu e cea a existenţei unui „simplu măcelar”. Rezistenţa în Irak nu se va ostoi, datorită acestor motive, aşa că următorul preşedinte al Americii va fi tentat să se retragă dintr-un asemenea spaţiu minat în care zilnic mor militari americani, tocmai ca să nu fie el acela forţat să achite nota de plată. Să te retragi, uşor de zis. Greu de făcut! Şi cum să o faci?

Când riscurile unei asemenea retrageri sunt majore? Părăsit, Irakul nu poate rămâne prea mult timp în mâinile unui guvern-marionetă. Şi a-i lăsa pe irakieni singuri nu poate fi decât preludiul unui alt posibil război în Golf. înseamnă, adică, a-ţi planta singur o bombă sub tălpi. A rămâne e la fel de greu, pentru că echivalează a te confrunta cu o presiune constant crescătoare din partea opiniei publice. E un loc unde se pierd la nesfârşit vieţi americane. Impopularitate, deci, sigură, garantată. O dilemă din care nu prea se întreve­de ieşirea. Şi care rămâne în sarcina următorului preşedinte…

Taguri:

Comentarii

  1. Accident Videos…

    If you want a great to watch funny accident videos then check out my site….

Comenteaza