This list isn't exhausting so it's important to tell your doctor if you feel wrong after taking Soma. We have to tell you that you probably won't have these effects because most of the patients don't have them. There are also some side effects that can occur after the very first pill of Soma — such effects as inability to move, or extreme weakness sometimes occur when you swallow the first tablet. generic soma There can happen some other unwanted events, and if they happen, do not delay and consult a professional. Any setback can cost many serious troubles.

Patients with malignant diseases note that the action of Tramadol differs from the actions of conventional analgesics and non-steroidal anti-inflammatory drugs, which are often used to eliminate pain. Sometimes drugs are used simultaneously in order to enhance the action and obtain a more pronounced therapeutic result. buy cheap tramadol If you are over 65 years, you should better take lower doses of Tramadol, as you are at risk for experiencing the most severe side effects.

Present generation is forced to live a fast and much stressful life for his professional purpose. Therefore, with this stressful lifestyle some aches creep into the body of modern men. Though in its beginning stage it stays as a simple thing. However, as days start to revolve, these pains grab the normal living. Due to various ignorance or same stressful routine, these pains turn into a severe one. To evade pains you often consider various pains relive either in form of capsules, or in the form of ointment. However, after providing a temporary comfort, pains come back to spoil your physical as well as mental peace. tramadol online cod But let's talk about this drug. It doesn't matter whether you will buy Tramadol online or offline — you still have to be informed about this medication and about its advantages and disadvantages. Let's begin with the advantages.

Zolpidem produces a sedative effect, which many doctors call hypnotic. It helps you to fall asleep and stay asleep during the night so that your body could have a good and sufficient rest. buy ambien online Quick solace introduced by ambien to the life of those who are ravaged by the regular bouts of sleeplessness even after a tiring day out culminates into a boom in online trading of the sedative. The greatest of promises apart from null and void indispensability of prescription that lures the users to order ambien online is the guarantee of overnight shipment although the costs are higher for such urgent consignment. Since the medication has less tolerance inducement trait in comparison to benzo class of drug, ambien has remained a popular therapeutic target by users and doctors alike.

Tramadol is a pain reliever of narcotic discomfort. It is generally used to handle severe discomfort. It is also given for persistent agony. It can also be used for several other purposes. buy tramadol online The euphoria disappears, and paranoia develops against it. The patient changes completely becoming aloof.

ZOOM

Euthanasia

January 20th, 2006, com 27 comentarii

Am cunoscut; în anul 1990, un om aflat în ultimele zile ale existenţei. Un can­cer galopant; asemenea unui vierme nemilos şi neadormit, rodea neobosit zi şi noapte, pentru a-i curma fragilul fir al vieţii. De fapt, el nu mai era de mult un om în adevăratul sens al cuvântului, ci un morman grotesc de came putrezind de vie. Boala îl dezumanizase complet, morfina nu-şi mai făcea efectul. Privindu-I, nu vedeam decât un perisabil monument al durerii. Din când în când reuşea să-şi adune bruma de viaţă care mai palpita în el şi, cu un efort suprem, urla lung, animalic, implorând moartea să vină mai repede. Atunci m-am întrebat pen­tru prima oară de ce – dacă unul dintre principiile fundamentale ale democraţiei spune că e dreptul fiecăruia să decidă ce face cu viaţa lui, atâta timp cât nu afectează altă persoană – omului aceluia nu-i poate grăbi nimeni încetarea unor chinuri cumplite? Pentru că, fără îndoială, moartea ar fi fost pentru el o adevărată izbăvire.

Conceptul de euthanasie a fost elabo­rat încă din secolul al XVII-lea şi vrea să însemne, potrivit etimologiei cuvântului iniţial evtanasia – care vine de pe filieră greacă – moarte bună, moarte lenta sau moarte uşoara. în definiţia înscrisă in Declaraţia Drepturilor Omului se pre­cizează că euthanasia „…este o acţiune sau o omisiune care, prin natura şi mijloacele sale specifice, duce la curmarea vieţii unui om din milă” (în sensul în care respectivul nu mai poate suporta durerea fizică şi atunci medicul sau o altă persoană se gândeşte să-şi manifeste iubirea faţă de aproapele prin curmarea vieţii acestuia). Definiţia din Dicţionarul de psihologie, apărut sub îngri­jirea Ursulei Şchiopu la editura Babei, în anul 1997, este şi mai succintă: „Euthanasie (engl. euthanasia, fr. euthanasie, germ. Euthanasie) = Teorie ce preconizează provocarea morţii fără durere bolnavilor incurabili, pentru a-i feri de suferinţe prelungite (etimologic «moarte bună»)”. Dincolo însă de aparenta simplitate a acestor definiţii, euthanasia cuprinde extrem de multe aspecte, incluzând raţionamente şi argu­mente medicale, religioase, psihologice, morale, filosofice, de criminologie ş.a.

„Personalul unui spital din New Orleans a discutat, la trei zile după ce oraşul a fost inundat ca urmare a uraga­nului Katrina, despre euthanasierea pacienţilor care nu ar fi supravieţuit aces­tei catastrofe” – relata, la vremea respec­tivă, o ştire venită pe fluxul CNN. Se pare că procurorul general din Louisiana încă mai investighează acuzaţiile aduse de un medic şi de o asistentă-şefă de la Me­morial Medical Center, care susţin că au fost comise astfel de acte, deşi nu au asis­tat personal la ele. Autorităţile judiciare au dispus autopsierea a 45 de cadavre preluate de la acest spital după trecerea uraganului. Medicul Bryant King, care, între timp, nu mai lucrează acolo, a pre­cizat că „majoritatea oamenilor ştiu că acolo s-a întâmplat ceva care nu ar fi tre­buit să se întâmple”, iar Fran Butler, asis­tentă şefă la Memorial Medical Center, a declarat că un medic a abordat-o la un moment dat şi au discutat despre posibi­litatea de a-i adormi pe pacienţi, astfel încât aceştia să nu se mai trezească. Butler a precizat însă că acelaşi medic a spus imediat că el nu ar face niciodată aşa ceva. Dar, să vedem exact care era situaţia din acele momente: când digurile care protejau oraşul New Orleans au cedat, provocând inundaţiile devasta­toare din septembrie, la acest spital erau internate 312 persoane, majoritatea aflate în stare critică. Oficiali din cadrul insti­tuţiei au declarat că 11 pacienţi au murit înainte de uragan, cadavrele acestora fiind depuse la morga spitalului. „Con­diţiile se înrăutăţeau din ce în ce mai mult şi nimeni nu ştia dacă şi când vor veni echipajele de salvare. Personalul medical era obligat să lucreze în condiţii deosebit de dificile şi, din cauză că nu mai era curent electric, nu puteau oferi decât tratamente de prim-ajutor. Evacuarea pacienţilor s-a făcut sporadic, cu ajutorul elicopterelor sau al avioanelor”, explicau ulterior sursele spitaliceşti citate de CNN, condiţiile care i-ar fi făcut pe medicii principalului spital din New Orleans să evoce varianta euthanasierii.

Vă mai amintiţi de Terri Schiavo ? Era o fiinţă umană, ca dumneavoastră sau ca mine, care a trăit în Pinellas Park, un mic orăşel din Florida (SUA). Impropriu spus a trăit, fiindcă în ultimii 15 ani s-a aflat în comă profundă. Era menţinută în viaţă în mod artificial. Adică, practic, ea trăia într-o stare vegetativă. Dar, cu toate aces­tea, era permanent înconjurată de dra­gostea părinţilor săi, precum şi de a celor care au cunoscut-o de pe vremea când era sănătoasă. Pe la jumătatea lunii martie a anului trecut, soţul său – care se conso­lase de mult timp cu drama soţiei şi trăia cu o altă femeie, căreia îi făcuse şi doi copii – a hotărât că acea care i-a fost tovarăşă de viaţă a devenit o povară mult prea grea şi a cerut, prin intermediul avo­catului său, ca ea să fie decuplată de la sursele care o menţineau în viaţă. Motivând că aceasta ar fi fost dorinţa ei, exprimată într-o discuţie avută cu ani în urmă. Acesta poate fi adevărul, sau poate că era numai o poveste menită să acopere nerăbdarea lui de a încasa poliţa asi­gurării sale de viaţă. Cert este că Terri nu avea cum să se apere. Nu cred că ne vom putea vreodată imagina drama mamei sale, care nu-şi mai dorea altceva pe lume decât să-şi îngrijească fata până la sfârşit. N-a fost să fie aşa, pentru că doctorii au lăsat-o să moară în spitalul lor, pentru a respecta hotărârea judecătorului de a o decupla de la tubul care o hrănea. Acum Terri a rămas doar o amintire frumoasă pentru cei care au cunoscut-o, iar povestea ei a făcut înconjurul întregii lumi, devenind, fără îndoială, cel mai mediatizat caz de euthanasie al anului 2005. Ar mai fi o singură întrebare, dar aceasta, desigur, este retorică: Terri avea sau nu cunoştinţă de sine sau se afla numai într-un blocaj cerebral, în sensul ca vedea tot ce se întâmpla, auzea, înţelegea (poate chiar mai mult decât putea reda traseul electroence­falogramei!) dar nu pitea comunica deloc cu cei din jur?

Fiind o chestiune care preocupă în mare măsură societatea contemporană, am considerat că demersul nostru jurnalis­tic poate fi sprijinit de opiniile unor per­soane competente şi avizate asupra acestui subiect extrem de delicat.

Prea-Sfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, mem­bru al Comisiei Naţionale de Bioetică:

Biserica Ortodoxă Română respinge categoric idooa de outhanasio!”

„Euthanasia este una dintre pro­blemele de bioetică de care este preocu­pată societatea contemporană şi, implicit, Biserica Ortodoxă Română. Respingerea ei categorică de către noi trebuie înţeleasă în cel mai autentic sens creştin, adică prin prisma adevărului că rostul vieţii omului pe pământ – de la naştere şi până la sfâr­şitul vieţii sale biologice – este realizarea mântuirii, adică pregătirea căii de intrare în împărăţia lui Dumnezeu. Nimeni din­tre cei care împărtăşesc credinţa descope­rită nouă de Mântuitorul Hristos nu poate să accepte o asemenea imixtiune în viaţa omului, cu toate că există persoane care nu mai suportă suferinţa şi eşti tentat, la un moment dat, ca semen al lor, să le dai dreptate, să-i crezi că nu mai pot îndura atâta chin. Ei, bine, tocmai atunci noi tre­buie să găsim puterea de a-i mângâia, de a-i lumina pe aceştia întru înţelegerea principiilor creştine şi a rostului suferinţei în viaţa umană. Pentru că suferinţa – chiar dacă o să vi se pară o absurditate! – nu este lipsită de sens, ea are un anumit rost. Ştim aceasta din cel mai înalt exemplu: cel al Mântuitorului Hristos, Care a venit pe pământ să izbăvească neamul omenesc. Omul trebuie lăsat să-şi stingă viaţa în mod natural; nu este nici moral, nici îngăduit ca să-i grăbească cineva sfârşitul, chiar dacă muribundul cere acest lucru, pentru că sfârşitul vieţii biologice nu înseamnă sfârşitul persoanei umane, ci continuarea existenţei sale într-o altă dimensiune, a veşniciei. Şi chiar dacă trăim într-o lume secularizată, în care oamenii nu numai că s-au înmulţit foarte mult, dar au devenit hedonişti şi utili­tarişti, noi rămânem în hotarele gândirii creştine şi ne vom opune cu toate puterile acestei tendinţe de propagare a unor idei străine de credinţa şi de morala poporului român. Iată de ce afirmăm categoric că, sub nici o formă, nici din punct de vedere medical, nici religios-moral, euthanasia nu poate şi nu trebuie să fie acceptată.”

Taguri:

Comentarii

 1. Genuinely enjoy this specific article. It’s tough to organize the great from the bad at times, but I believe you’ve nailed it!

 2. stock charts says:

  ¡Gran poste! Gracias por tardar la época de escribir algo que está realmente digno de la lectura. Encuentro demasiado a menudo el Info inútil y no algo que es realmente relevante. Gracias por su trabajo duro.

 3. CFDs says:

  I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are really great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend. 🙂

 4. CFD Trading says:

  Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually annoying. A good blog with exciting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters? I Cant find it.

 5. What youre declaring is entirely correct. I realize that every person ought to say the same thing, however I simply believe that you put it in a manner that everybody can comprehend. Furthermore , i love the photographs you put in in this article. They suit so nicely with what you are wanting to state. Im positive you’ll reach countless people with what you have got to say.

 6. Hey there this is a outstanding article. I’m planning to e-mail this to my pals. I arrived on this while looking on google I’ll be certain to return. thank you for spreading.

 7. math tuition says:

  It has taken me a long time to find your site. Thank goodness. This is exactly the information I was looking for.

 8. M-Stane says:

  Nice article, but are you only posting that so you can hop on the bandwagon with everyone else?

 9. Twitter is one of the best tools around for generating leads for your business. The thing to remember about Twitter is relationships are extremely important, and all you do should be to that end.

 10. Yosh says:

  Best Links 2011…

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, let alone the content!…

 11. Best Links 2011…

  magnificent points altogether, you just gained a new reader. What would you recommend in regards to your post that you made a few days ago? Any positive?…

 12. Best Links 2011…

  Normally I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice post….

 13. Best Links 2011…

  Wonderful work! This is the type of info that should be shared around the internet. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my website . Thanks =)…

 14. Best Links 2011…

  I have recently started a website, the info you offer on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work….

 15. Best Links 2011…

  Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people….

 16. Best Links 2011…

  It is really a nice and useful piece of information. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing….

 17. Best Links 2011…

  Great line up. We will be linking to this great article on our site. Keep up the good writing….

 18. OH HAI…

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it….

 19. PLR Products says:

  OH HAI…

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the…

 20. PLR eBooks says:

  OH HAI…

  I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again…

 21. OH HAI…

  It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I…

 22. http://www.eRealEstateSanDiego.com...

  Pacific Real Estate Broker serving all of your San Diego county real estate needs. Search Ca homes for sale using our MLS search. Receive email updates of Realtor listings with prices and blog. Whether single-family houses, townhomes, luxury homes, bea…

 23. 2011…

  Thanks for another great article. Where else could anyone get that type of info in such a perfect way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such information….

 24. Yosezd says:

  2011…

  This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article….

 25. Great website…

  Cool post, I really enjoyed reading it. I will check out your site for some more content on this subject….

 26. Piratenparty says:

  2011…

  Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my web site =). We could have a link exchange arrangement between us!…

 27. 2011…

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still…

Comenteaza