If you want to buy Tramadol, here is another thing you have to know about it. You have probably used pain killers, and you may think that all of them should be used "pro re nata" (which means "as needed", right after you've felt pain). Truly, most of such drugs should be taken when you feel pain, but Tramadol works another way — its effects are strong, but not rapid. This medicine is usually prescribed to be taken every 4-6 hours if it's not 200-300mg pills, of course. It's not recommended by doctors to take more than 400 milligrams of this drug per day, so be careful with it. Due to the fact it's a pain reliever, overdose is possible, and it may lead to serious problems. Tramadol overdose can even be fatal! If you overdose or feel something like problems with breathing (the most dangerous and the most common symptom of overdosing) — please, don't wait and call your doctor immediately. It doesn't matter whether you've done it intentionally or not — if you overdose with Tramadol, every second counts. Well, this problem is rather rare, and if you use this medication properly, you will have no such problems. tramadol online cod And do not forget that the quality of each preparation is top-high, for each is the original. So, be quick to purchase what you wish.

Just a few clicks and your order is complete. Read and you'll know everything about this drug. Those who've decided to buy Tramadol should probably know more about this medication at first. It's a pain reliever and an opioid — these drugs influence brain receptors and nervous system thus reducing pain. But what you have to know is that such popular and powerful pain reliefs as morphine, oxycodone and fentanyl, work in another way than Tramadol works. The latter doesn't influence the nervous system, it only works with brain receptors — that means Tramadol is safer than other opioids. Though, it's still a very strong drug so you should be very careful with it. tramadol online cod For people who are suffering with pains that can either be sever or mild, tramadol is the right kind of tablet that can make a huge difference in your life. This is a tablet that has shown the best results for patients who have been undergoing pain for a very long time and have tried everything in the books to get out of it. This is very important especially for people who are undergoing a treatment for a very long time and are bond to experience pain.

An overdose of Tramadol is accompanied by dangerous symptoms — convulsions, vomiting, depression of the respiratory center, a sharp drop in pressure, which can end in collapse and coma. Therefore, when taking Tramadol, you must accurately observe the specified dosages, follow the doctor’s recommendations and not take the drug for longer than the specified period. tramadol health Remember! If you feel uncomfortable while taking Tramadol 50mg, tell about it to your health adviser.

A person can choose to buy the medicine form an online store. This is beneficial especially if they are living in a country where this drug is not available or banned due to various reasons. soma online Soma is a muscle relaxant, which is targeted to lessen pain in muscles, relaxing muscle tension. It is used in different physical therapies to relieve examinees from pain induced by different muscle injuries. It can be also prescribed in post-operation period or in other cases. Soma is a special blocker that sends impulses to our cerebrum, consequently blocking pain. Commonly, it is used simultaneously with a calm life-style. There also should be an appropriate psychological and cardio plan of curing. Thus, it is possible to cure different muscle injuries and wounds. In occasions of severe pain you may buy Soma and ease your sufferings.

Can you imagine yourself crippled with pain? Yes, it will be quite sad. In fact nobody of us wants to be immobile due to pain. But pain is inevitable. Anyone can suffer pain at any point of time. Irrespective of age we suffer pain. Kids suffer pain due any accident or while playing whereas older people suffer pain due to any disease or joint degeneration. Whatever may the reason we all work towards finding a solution towards getting rid of pain - buy tramadol online. tramadol 50mg As the security of this drug has not been tested during pregnancy, Tramadol should thus not be taken during that period. Safe usage of the medication in the nursing ladies has even not been established yet.

BUSINESS

GENERALI GROUP: De aproape două secole alături de milioane de clienţi

June 5th, 2007, com Comenteaza

Primul pas în construcţia a ceea ce este astăzi compania Generali Asigurări a fost făcut de Giuseppe Lazzaro Morpurgo, fondatorul companiei, la Trieste, în anul 1831. De-a lungul timpului, pre­zenţa Generali pe pieţele din întrea­ga lume şi succesul au fost con­stante. în România, Grupul a intrat pe piaţă din 1835, însă a fost nevoit să se retragă în timpul regimului comunist. în momentul de faţă, Generali Asigurări este prezent în cele mai importante oraşe ale ţării oferind clienţilor săi o gamă diver­sificată de produse.

Rădăcini adânci

Inceputul secolului al XlX-lea a reprezentat o perioadă de prosperitate pentru oraşul Trieste. Statutul de port liber şi imboldul pe care Imperiul Austro-Ungar l-a dat dezvoltării economice au condus la stimularea comerţului şi a expansiunii urbane, la atragerea co­mercianţilor şi a investitorilor. Acest context a fost favorabil dezvoltării asigurărilor. Pe 26 decembrie 1831, partenerii fondatori au semnat un act prin care se constituia Assicurazioni Generali Austro-Italiche. în spatele acestei iniţiative a fost Giuseppe Lazzaro Morpurgo, un om de afaceri fascinat de teoria şi prac­tica asigurărilor. Noua companie s-a fondat cu un ca­pital de două milioane de florini austrieci, o sumă care era de zece ori mai mare decât capitalul social mediu al celorlalte companii cu sediul la Trieste. Denumirea aleasă, Generali, accentuează dorinţa companiei de a opera în toate ramurile asigurărilor.

Chiar de la început, compania a implementat o structură managerială dublă: sediul central se găsea la Trieste şi avea rolul de a dezvolta afacerile în Imperiul Austriac, iar cel de-al doilea sediu era la Veneţia şi avea rolul de a superviza acţiunile desfăşurate în Peninsula Italică. Expansiunea a fost rapidă în primii ani, deschizându-se agenţii în cele mai mari oraşe din Imperiu. Şi în cele mai mari porturi din Europa.

Leul lui San Marco a Întărit prezenta pe piaţă

In 1848 compania a decis să renunţe la titulatu­ra iniţială Assicurazioni Generali Austro-Italiche, rămânâd doar cu denumirea deAssicurazioni Generali, şi a ales Leul Sfântului Marcu (simbolul veneţian) ca emblemă, concentrân- du-se pe întărirea prezenţei sale, nu numai în Europa, ci şi pe celelalte continente. După 50 de ani de activi­tate, Generali a cunoscut o schimbare prin înfiinţarea unor subsidiare. Aceste companii, specializate pe sec­toare sau pe pieţe specifice, erau autonome la nivel operativ sau managerial. Companiile înfiinţate în aceşti ani au inclus Erste Allgemeine în Veneţia, compania Anonima Grandine specializată pe asigurări de grindină şi accidente în Milano, Generala România şi Concorde în Paris.

Ultima parte a secolului al XIX-lea până la izbuc­nirea primului război mondial a reprezentat o perioadă de prosperitate, creştere şi dezvoltare pentru Assicurazioni Generali. De asemenea, aceasta a fost şi perioada când compania s-a lansat în investiţii imo­biliare majore, care au condus la construirea sau achiziţionarea a numeroase clădiri prestigioase, începând chiar cu cea în care se găseşte sediul central al companiei Generali Assicurazioni la Trieste şi în zilele noastre.

Consecinţele celui de-al Doilea Război Mondial au fost foarte grave şi au determinat o reducere semni­ficativă a prezenţei internaţionale a companiei, cul­minând cu închiderea structurilor sale deja stabilite în Europa de Est. însă compania a fost capabilă să îşi reconstruiască reţeaua de afaceri şi să îşi recâştige poziţia pe care o pierduse în timpul acestor eveni­mente.

In prezent, grupul Generali îşi desfăşoară 90% din activitatea sa în întreaga lume şi poate fi considerat unul dintre liderii sectorului de asigurări de viaţă. Cei peste 61.500 de angajaţi deservesc peste 40 de mi­lioane de clienţi. După o absenţă de aproape jumătate de secol, Grupul s-a reîntors în Europa Centrală şi de Est cu o strategie care i-a permis să construiască noi baze în 11 ţări şi să câştige cote de piaţă mari. în ultimii ani, Generali Group a privit cu interes spre Orientul îndepărat bazându-se pe bunele perspective de dezvoltare existente în acea zonă. A fost momentul începerii activităţii în Filipine, Thailanda şi a pătruns pe piaţa chineză şi cea indiană. De asemenea, Grupul şi-a consolidat poziţia în America Latină, unde are o prezenţă prosperă.

Generali În România

In 1835 începe istoria Grupului Generali în România odată cu înfiinţarea primei sucursale în Brăila, cel mai mare oraş comercial al epocii. Aceasta avea ca principal obiect de activitate asigurarea mărfurilor transportate. La data de 19 martie 1897, tot la Brăila, beneficiind şi de capital românesc, prin participarea Băncii Marmorosh Blank&Co ia naştere Societatea Română de Asigurări Generale. Chiar de la început, aceasta a reuşit, graţie puternicelor sale legături internaţionale, ca poliţele de transport să fie agreate, pentru prima dată, de băncile şi instituţiile din străinătate, având acelaşi regim ca şi marile soci­etăţi de asigurare din Occident. După doi ani de func­ţionare la Brăila, societatea îşi mută sediul la Bucureşti, schimbându-şi numele în Generala – Societate Română de Asigurări Generale. Firma cunoaşte o dezvoltarea rapidă astfel încât în 1935 se poziţionează pe locul întâi pe piaţa asigurărilor de la noi din ţară fiind acţionară la mai multe societăţi de asigurare precum Steaua-României, Prima Ardeleană sau Dacia-Română. Din cauza contextului politic, în 1948, grupul Generali este nevoit să se retragă de pe piaţa est-europeană. După Revoluţia din 1989, Grupul Generali revine pe piaţa românească în 1993. Astfel se înfiinţează societatea Generala Asigurări S.A., având capital mixt italiano-român, acţionarii fiind Assicurazioni Generali cu 51% şi alte patru companii româneşti. în 1999, Generali Holding Viena preia pachetul majoritar de acţiuni, numele schimbându-se în Generali Asigurări. în România, compania Generali Asigurări este alcătuită din 77 de agenţii şi puncte de lucru situate în oraşele cele mai importante din ţară.

Astfel, de aproape două secole, Generali este unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii finan­ciare şi de asigurări din lume, un brand care se tra­duce prin siguranţă şi încredere acordată milioanelor de clienţi de pe cinci continente. Şi în România Generali Asigurări îşi consacră toate eforturile pentru a oferi cele mai bune soluţii de asigurări de viaţă şi generale atât pentru persoane fizice cât şi pentru per­soane juridice.

text Raluca Seinoiu

Taguri:

Comenteaza