estructura quimica tramadol tramadol 50mg how many mgs of tramadol get you high

soma oncologia florianopolis buy soma cubul soma

ambien and memory loss next day ambien generic lunesta instead of ambien

soma grand rental prices buy soma online soma fen lisesi 2012

do tramadol cause seizures tramadol 50mg tramadol online Gilbert

uso de tramadol na gestação tramadol 50 mg blanda viagra med tramadol

tramadol gotas para gatos buy tramadol does tramadol contain codeine in it

soma locations in charlotte nc buy soma a soma de dois numeros inteiros pares e consecutivos é 494

tramadol federal schedule tramadol 50 mg tramadol hcl contraindications

soma fabrications smoothie es buy soma online no prescription purchase soma Santa Rosa

PEOPLE

La invitaţia USAMVB prof. Lester Brown vizitează România

May 15th, 2010, com Comenteaza

Lester Brown, unul dintre cei mai cunoscuţi promotori internaţionali ai ecologiei ca ştiinţă şi militant pentru protecţia factorilor de mediu, vine în România, la invitaţia Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Fondatorului World Watch Institute şi Earth Policy Institute îi va fi acordat titlul de Doctor Honoris Causa de către Senatul USAMVB.

„Împreună cu Grupul de iniţiativă ecolo­gică şi dezvoltare durabilă, universitatea noastră l-a invitat pe profesorul Lester Brown să susţină o prelegere cu prilejul celui de-al X-lea simpozion internaţional cu tema Per­s­pec­tive ale dezvoltării agriculturii şi zonelor rurale în contextul schimbărilor climatice glo­ba­le organizat de Facultatea de Management, Inginerie Econo­mică în Agricultură şi Dez­voltare Rurală, din cadrul USAMVB. Este extrem de onorant să-l avem printre noi pe profesorul Brown, cel care va susţine o conferinţă privind problemele legate de încălzirea globală. Cu acest prilej  îi va fi acordat dlui Brown titlul de Doctor Honoris Causa. Suntem astfel conectaţi la viaţa internaţională şi la ceea ce se întâmplă pe plan internaţional legat de problema încălzirii globale. În plus, prezenţa profesorului Lester Brown în cadrul USAMVB este motivată şi prin faptul că dl Brown este de formaţie agronom“, a precizat prof. dr. Dinu Toma, decanul FMIEADR.

„Tematica întâlnirilor noastre din cadrul ediţiei cu numărul zece a simpozionului se referă la încălzirea globală şi acţiunile omenirii în ansamblul său, dar şi ceea ce putem face pentru a preîntâmpina efectele încălzirii glo­bale. Profesorul Lester Brown consideră în­călzirea planetei cel mai distructiv fenomen al Terrei, aceasta constituind sursa catastrofelor naturale – incendii de păduri, uragane, furtuni, inundaţii – care provoacă pierderi de vieţi omeneşti şi pierderi materiale uriaşe. În aceste condiţii se impune găsirea unor soluţii pentru restructurarea economiei mondiale prin trecerea de la economia risipei de resurse energetice la reciclarea acestora, restructurarea mijloacelor de transport cu consum mare de energie, redu­cerea emisiilor de carbon etc. Astfel riscăm ca temperatura globului să crească în medie cu câteva grade, ceea ce va duce la topirea calotei glaciare şi, pe principiul dominoului, la creşterea nivelului apelor care se traduce prin inundarea unor ţări precum Bangladesh, Olanda ş.a.“, a adăugat dl Dinu Toma.

Profesorul Lester Brown este specialist în problemele dezvoltării societăţii contemporane, fondator şi conducător, din 1974, al World Watch Institute (WWI) şi, din 2001, al Earth Policy Institute, autor a peste 50 de lucrări de specialitate, parţial traduse şi în limba română. În anul 2003, Brown a publicat o carte-manifest, intitulată Planul B, pentru salvarea unei planete sub presiune şi a unei civilizaţii în impas, considerată de specialişti de aceeaşi anvergură ca primul Raport al Clubului de la Roma din 1974, prin care s-a încercat avertizarea comunităţii mondiale asupra pericolelor majore care ameninţă omenirea şi natura. Pentru a se evita distrugerea planetei, Lester Brown a propus un buget pentru redresarea planetei prin ONU şi organismele sale financiare, folosirea tehnicilor actuale pentru apărarea şi reconstrucţia mediului, trecerea  de la folosirea resurselor fosile la utilizarea resurselor regenerabile (eolian, biomasa, hidrogen, fotovoltaic, maree) într-o etapă scurtă.

Dacă în 1974 Lester Brown înfiinţa WWI cu scopul de a contribui la ameliorarea problemelor de mediu la nivel planetar, în 2001 a părăsit WWI, rămânând totuşi colaborator, şi a pus bazele unui nou institut, Earth Policy Institute. În motivaţia sa Brown şi-a exprimat dezamăgirea pentru slabul ecou al concluziilor şi insistenţelor comunităţii ştiinţifice asupra gravităţii problemelor globale ale mediului în acţiunea factorilor de decizie guvernamentală, atât la nivel local cât şi internaţional. Prin activitatea EPI, profesorul american şi-a propus să intensifice presiunile asupra guvernelor statelor lumii în a lua decizii corecte privind grija pentru mediul înconjurător. Sub egida noului institut, Lester Brown a publicat seria de proiecte Planul B (de la 1 la 4) şi o lucrare apărută în 2004 şi intitulată Outgrowing the Earth (Depăşind resursele planetei). Planurile B 1, 2 şi 3 au fost traduse şi la noi, la Editura Tehnică, urmând ca anul acesta să fie tradus şi Planul B 4.

Prin acest Plan B, în variantele sale succesive, Lester Brown se consacră mobilizării generale pentru salvarea civilizaţiei pornind de la agravarea continuă a problemelor globale: deteriorarea securităţii energetice şi alimentare, schimbările climatice şi efectele încălzirii globale, acutizarea problemelor resurselor de apă, efectele marilor decalaje economice. Creşterea economică dinamică a unor ţări precum India sau China ridică o problemă de fond, şi anume: modelul occidental – bazat pe combustibili fosili, centrat în jurul automobilului şi care reflectă o economie risipitoare – nu poate funcţiona în ţări ca India şi China sau în ţările în curs de dezvoltare. Planul B 3 şi Planul B 4 (apărut anul trecut) are în vedere patru scopuri: stabilizarea climei, stabilizarea populaţiei, eradicarea sărăciei şi refacerea ecosistemelor Pă­mântului. L. Brown a sugerat şi un posibil buget anual pentru susţinerea acţiunilor necesare, urmărind două obiective: obiectivele sociale de bază – estimându-se un necesar de 77 mld de dolari anual şi obiectivele privind refacerea Pământului – estimându-se a fi necesare 110 mld de dolari.


„Cea mai mare provocare pentru stabilitatea globală  este  potenţiala criză alimentară din ţările sărace… Aceasta ar putea duce la prăbuşirea civilizaţiei“ – Lester Brown.

Pentru activitatea sa Lester Brown a primit, în 1987, Premiul Naţiunile Unite pentru Mediu; Medalia de Aur a Fondului World Wide pentru Natură, în 1989; Premiul Planeta Albastră pentru contribuţii la soluţionarea problemelor globale ale mediului. Lester Brown a vizitat de două ori România: cu prilejul lansării cărţii sale Cine va hrăni China – în secolul 21 respectiv cel al lansării Planului B 2.

Taguri:

Comenteaza