- Revista Flacara - https://revistaflacara.ro -

MEDICI DE TOP

Sigur că multe lucruri im­presionează la Acibadem – şi pe bună dreptate. Clă­dirile moderne ale spi­talelor. Confortul rezervelor desprinse, parcă, din pli­antele unei agenţii de tu­rism de lux. Atmosfera caldă şi relaxată de la in­trare sau din holurile de aşteptare. Aparatura medi­cală ultramodernă. Sen­zaţia, atât de necesară celor în suferinţă, că nu se află într-un spital, ci oriunde altundeva, într-un loc prie­tenos şi care insuflă spe­ranţă. Până şi infimul detaliu că, aşteptând să intri la consultaţie, în afară de banalizatele ziare şi re­viste, poţi să răsfoieşti şi un album de artă.

Si totuşi, în afară de toate aces­tea, mai trebuie ceva pentru ca întregul ansamblu să capete sens şi să-şi îndeplinească menirea pentru care a fost creat – aceea de a reda oa­menilor sănătatea. Mai mult decât orice, e nevoie de mintea limpede care stabileşte diagnosticul, de mâna sigură care însufleţeşte aparatele de înaltă tehnologie, de vocea calmă, prietenoasă, care îi transmite pacien­tului încredere. Si astfel, am ajuns să-i cunoaştem pe medicii de la Acibadem, am intrat în cabinetele lor, am vizitat săli de operaţie, am asis­tat la desfăşurarea unor tratamente cu unele dintre cele mai moderne aparate medicale din lume. Pe cât s-a putut, uneori, am încercat să ieşim din haina ziaristului curios să afle toate amănuntele unei tehnici medicale de ultimă oră sau detaliile unui caz celebru, şi să încercăm să ne punem în locul pacientului, să simţim dacă senzaţia de confort, de siguranţă se păstrează şi în intimi­tatea cabinetului.

Am cunoscut medici pasionaţi de meseria lor, oameni cu vocaţia de a face bine, profesionişti în cel mai adânc sens al cuvântului. Fără să se laude, vorbesc simplu despre minu­nile medicale pe care le înfăptuiesc în fiecare zi. Explică fără grabă ter­menii tehnici, încearcă să transmită informaţiile pe înţelesul tuturor, aşa cum o fac, cu siguranţă, cu fiecare pacient.

La Acibadem Fulya l-am cunoscut pe domnul Sarper Mehmet Qetinkaya, medic ortoped şi traumatolog, spe­cialist în chirurgie artroscopică. E o persoană caldă, deschisă şi foarte preocupată. Normal. Are mulţi pa­cienţi care aşteaptă. Mulţi dintre ei sportivi de performanţă, pentru că, aici, departamentul de ortopedie este unul dintre cele mai avansate din întreaga zonă geografică. Nu degeaba echipa naţională de fotbal a Turciei, sau multe dintre echipe de club ca Fenerbahce sau Besiktas îşi tratează sportivii aici. „Scopul nos­tru principal, pentru sportivi, este să prevenim accidentările”, spune domnul ţetinkaya. „Dacă nu putem, dacă totuşi se accidentează, atunci trebuie să apelăm la forme de tratament sau chiar la chirurgie. Oricum, numai când tratamentele nu pot rezolva problema apelăm la intervenţii chirurgicale. Iar când o facem, încercăm să reparăm pro­blemele apărute într-un mod anatomic, cât mai puţin invaziv. Acest lucru înseamnă o recuperare mai rapidă şi, astfel, o reîntoarcere mai rapidă la activitatea competiţională. Vă dau un exemplu: în cazul rupturilor de ligamente încrucişate, cea mai mare problemă a jucătorilor de fotbal, utilizăm o tehnică nouă, de reconstrucţie anatomică double bundle iar jucătorii pot intra pe teren în meciuri oficiale în 3 luni, 3 luni şi jumătate faţă de 6-9 luni în mod normal. Aplicăm aceleaşi tehnici, evident, şi pacienţilor obişnuiţi, care benefi­ciază, astfel, de cele mai avansate metode de tratament.”

CyberKnife este singurul sistem robotic de radioterapie proiectat special pentru a trata tumorile cu o precizie de sub un milimetru.

Prof. Dr. Omer Taser, medic or­toped si traumatolog la acelaşi spi­tal, completează: „Acibadem Fulya este cel mai nou spital din Istanbul. Sec]ia de ortopedie este extrem de avansată, aici se pot face toate in­tervenţiile chirurgicale ortopedice posibile dar, pe de altă parte, bene­ficiem şi de existenţa unui centru special de recuperare. Acesta este şi marele avantaj al acestui spital, căci recuperarea este un aspect de o importanţă majoră pentru chirurgia ortopedică. Perioada de după operaţie este la fel de importantă ca şi operaţia în sine.” îl întreb care crede că ar fi avantajele de a se trata aici pentru sportivii români de per­formanţă, dar şi pentru pacienţii obişnuiţi din ţara noastră. „Turcia nu e departe de România, dar sun­tem apropiaţi nu numai geografic ci şi cultural. Amândouă popoarele trăim în această regiune de multe sute de ani iar asta mi se pare un avantaj major. Avem un alt tip de comunicare între noi, ne înţelegem mult mai bine. Acest lucru e foarte important în relaţia medic-pacient. Pe de altă parte, noi suntem extrem de specializaţi în domeniul medi- cinei sportive. Avem cinci chirurgi ortopezi, doi medici sportivi şi mai mulţi fizioterapeuţi, maseuri ş. a. Toate aceste informaţii, tot acest know-how se transferă pacienţilor obişnuiţi. E important că avem această experienţă care nu e la îndemâna oricui.”

La Acibadem Maslak ne întâlnim cu domnul Enis Ozyar, Profesor de Radioterapie oncologică.

E pasionat de munca lui. Se vede. Pune pasiune în fiecare idee pe care o transmite. Vorbeşte despre noile echipamente medicale aproape cu dragoste. Dacă s-ar putea, cred că ne-ar explica în cel mai mic detaliu cum funcţionează fiecare şi cât de mult bine fac oamenilor.

„Radioterapia este un aspect foarte important în tratarea canceru­lui. în ultimii ani am asistat la apariţia unor noi tehnologii, a unor noi aparate medicale cum ar fi LINAC (Linear Accelerator), un aparat de radioterapie care poate trata pacienţii fără să afecteze ţesu­turile normale, distribuind, totodată, doze importante către tumoră. Ast­fel, am obţinut un control mult mai mare asupra localizării radioterapiei şi, odată cu creşterea eficienţei tera­piei, am reuşit să avem un impact pozitiv asupra calităţii vieţii pacien­tului. Un alt aparat este Cyber Knife, care este folosit pentru radio-chirur- gia stereotactică, ceea ce înseamnă tratamentul sau ablaţia ţesuturilor tumorale din creier sau de pe creier.” în timp ce vorbeşte despre Cyber Knife, Prof. Ozyar nu mai rezistă să stea la birou, se ridică şi ne conduce în cabinetul în care, în spatele unor uşi grele de metal de câteva tone, tocmai are loc un trata­ment. Observăm de la distanţă desfăşurarea procedurii. Medicul supervizează calibrarea aparatului, dă indicaţii unei asistente, tastează câteva comenzi pe calculator. Ceva nu funcţionează cum trebuie. Intră pentru câteva clipe la pacient şi-l roagă, cu o voce blândă, să nu se mişte preţ de câteva minute. E im­portant. Aparatul sesizează mişcarea si nu poate să-şi înceapă ci­clul. Lucrurile revin la normal iar noi aflăm că „Cyber Knife tratează lezi­uni care nu pot fi rezolvate prin chirurgie clasică. Este o metodă de mare precizie, cu o acurateţe de sub 1 mm. Tratamentul constă în 1-5 şedinţe a câte 20-60 minute fiecare, în funcţie de afecţiune. Efectele secun­dare sunt minimale iar rata de succes extrem de bună. Combinat cu o etapă de diagnosticare foarte precisă a bolii cu PET-CT, Cyber Knife oferă şanse reale pacienţilor care, înainte de apariţia acestor aparate, mureau din cauza bolii şi a tratamentelor neadecvate.”

Inci Ayan, Prof. de hematologie şi oncologie pediatrică, are pe birou un bol întreg plin cu acadele, bom­boane şi alte nenumărate dulciuri. Sunt pentru micuţii ei pacienţi, ade­sea atinşi de boli cumplite. Totuşi, doamna Ayan e mereu surâzătoare şi transmite optimism. Si nu e de faţadă. Chiar ştie că, deşi maladiile te înspăimântă fie şi numai cu nu­mele lor, mai ales când te gândeşti că vârsta pacienţilor e scrisă adesea cu numai o singură cifră, atunci când sunt descoperite la timp şi tratate corespunzător, există şanse mari pentru o viaţă normală şi lip­sită de suferinţă. „Aici, la Acibadem Maslak, acoperim toate domeniile pedriatice, de la hematologie şi on­cologie, până la chirurgie pedi­atrică pentru nou-născuţi, gastroenterologie, neurologie, aler- gologie, nutriţie etc. La noi vin foarte mulţi pacienţi din Orientul Mijlociu, Balcani, Africa de Nord. Deci, e aproape un spital universi­tar, cu o echipare medicală per­fectă, cu toate uneltele de diagnostic necesare. Laboratoarele noastre ne dau rezultatele foarte rapid, lucru important pentru pa­cienţii din străinătate. In plus, avem o unitate de neonatologie ex­trem de specială, în care pot fi re­zolvate cazurile de naşteri premature sau de nou-născuţi cu probleme. Este foarte important să descoperi problema la timp – acest lucru face toată diferenţa în rata de supravieţuire în cazul bolilor ma­ligne. De asemenea, este foarte im­portant să ai un bun diagnostic, să ştii în ce stagiu al bolii este pacien­tul, pentru a putea stabili planul de tratament adecvat.”

Ozlem Ereste profesor de oncologie. Vorbeşte rar, e calma, inspiră încredere. Ne spune că „întotdeauna tre­buie analizat istoricul pa­cientului. Trebuie să ai în vedere toate analizele, să ştii cu certitudine ceea ce s-a întâmplat, pentru a putea determina cum acţionezi pe viitor. Şi, foarte important, trebuie să ai încredere. Medi­cina a evoluat iar la Aciba- dem suntem la curent cu toate descoperirile majore din lume, avem acces la toate informaţiile de care avem nevoie. Cancerul nu trebuie să mai fie privit drept o boală fără soluţii.”

Doctorul Ilhan Elmaci este Pro­fesor de neurochirurgie. Si, de curând, în atenţia tuturor mass media din Turcia. Este chirurgul care l-a operat pe cântăreţul Ibrahim Tatlises, un adevărat star nu doar în ţara lui ci şi în întregul Orient Mijlociu, care a fost împuşcat cu două gloanţe trase dintr-un Kalasnikov direct în cap, la începutul lunii martie. Stirea a

ajuns şi la jurnalele TV din Româ­nia. La Istanbul a fost o întreagă nebunie – o mare de oameni în faţa spitalului, transmisii în direct pe toate canalele etc. „Si cum a reuşit să scape?” întreb eu. „Totuşi, e vorba despre două gloanţe în cap…” Prof. Elmaci răspunde metodic, ştiinţific: „I-a fost afectată emisfera dreaptă a creierului într-o proporţie foarte mare. E un caz greu. Din experienţa mea, cred că va reuşi să meargă, să cânte în con­tinuare. Sigur, e nevoie de timp.” Incearcă, fără să se laude, să-şi ex­plice succesul: „Aici, la Acibadem Maslak, există un grup foarte im­portant de neurochirurgie care acoperă toate specializările. Avem echipe multidisciplinare care se întrunesc după operaţie şi stabilesc tratamentele pentru fiecare caz. In colaborare cu departamentul de neurologie realizăm o atentă moni­torizare neuromotorie pentru toţi pacienţii. Succesul nostru ţine de experienţa pe care o avem şi de co­laborarea multidisciplinară. Si mai e ceva ce aş vrea să vă spun: pe de o parte, există experienţa grupului Acibadem iar pe de alta, experienţa noastră medicală. Atunci când aceste două lucruri se unesc, apare cheia succesului. E foarte bine să ai o echipă pe care să te bazezi.”