Returning to the possible tolerance and addiction to this medication, one should understand that it's very likely that you won't have such problems if you use Soma as prescribed. Another important thing is that you shouldn't take Soma for a long time. It's necessary to make a pause after two or three weeks of taking this drug in order to release it from a body. You don't want to become an addict, do you? buy soma The persons that have not reached the age of 12 should not use it. It is not advised to operate with any kind of machinery or drive any kind of vehicles, as Soma has a sedative effect during which you may fall asleep.

Inform your physician, if you experience weak tolerance of the cure. Probably, you need a decrease in dosing. Never change your dosing on your own, for you are not an expert and can harm your own health. buy soma This preparation is a muscle relaxant. Its effectiveness is induced by stopping sensation of pains that are sent to the cerebrum. This preparation helps to overcome the great pain of those who have had serious injuries. It is also applied after operations. Soma (Carisoprodol) is frequently prescribed for examinees together with different physiotherapies to better the effectiveness.

Often the drug is used illegally to increase the duration of sexual intercourse. However, this effect is not constant and is less pronounced than that of stimulants. tramadol 50mg If you want to buy Tramadol, you have to know that it may be dangerous to take it for a long time. That's because this medication is opioid, which means that, unfortunately, you can develop a dependence on it. If you feel that you need larger doses to get the same effect or if you feel uncomfortable without Tramadol — tell your doctor and he will help you.

While beginning your search for tramadol online, your initial target would be the search engine. At first you should open the same and type the line like ‘tramadol for sale’ or ‘buy tramadol online’ in order to find what results you obtain. You might try also by typing some other names utilized for tramadol. You should verify every website to know regarding its reputation. You should place your order for tramadol on a trustworthy source. Few websites might sell fake tramadol which might contain harmful ingredients or placebo pills when some others are there who would simply collect your money and would not dispatch your product. You should check the website thoroughly to make sure that the site is an authenticated one and it is a registered company with lots of positive neutral reviews prior to placing your order. You might also get few recommendations from your family and friends for trying to buy Tramadol. purchase tramadol Using online pharmacy you also save your costs, inasmuch as prices there are much lower than in any local pharmacy. And being a regular customer, you would receive some pleasant bonuses and engaging discounts.

Ambien belongs to the class of hypnotic drugs. It possesses sedative effects. This preparation is targeted at normalizing increased levels of neurotransmitters, which are responsible for sleep regimen. Under condition, their amounts are increased people experience various troubles with sleep. Thanks to suppressing effects, its main component called Zolpidem, resolves these complications. As a result, people have strong and healthy sleep. buy ambien online It is advised taking with caution this treatment for pregnant women and those in the period of breastfeeding. There is no sufficient data regarding the affection upon the fetus.

CULTURA MASS-MEDIA

Sufocant, subtil, subliminal – publicitate

November 10th, 2007, com 10 comentarii

La televiziune, calupurile de reclamă ne urlă în creier cumpără asta sau asta. Ofertele outdoor, care de care mai tentante, ne irită. La radio ni se ţipăîn urechi care produs este mai ieftin şi mai bun. Uneori publicul rezistă acestei agresiuni publicitare, alteori îi cade victimă. Cel mai sim­plu mod de a scăpa de reclame este să schimbi canalul, să-ţi găseşti ceva mai bun de făcut, să muţi privirea în altă parte. Asta când reclama e explicită. Ce te faci când ea vine printr-un mesaj subliminal? Direct în sub­conştient? Psihologii ne avertizează asupra acestui gen de agresiune, în timp ce advertiserii consideră că se face prea mult caz de existenţa mesajelor subliminale.

In 1917, un coleg de-al lui Sigmund Freud, dr. E.O. Potzel deschidea cutia Pandorei. Potzel descoperea că afirmaţiile ascunse într-un sunet puternic ajungeau direct în subconştientul unei per­soane, având o influenţă covârşitoare asupra celui expus la un asemenea mesaj. Fiindcă la nivel sub­conştient se iau deciziile importante, fără ca persoana să îşi dea seama de acest lucru, era clar că mesajele subliminale aveau o importanţă deosebită. Acest gen de mesaje pot fi audio, video ori audio şi video. O astfel de descoperire nu putea trece neobservată de către advertiseri sau politicieni, unii dintre principalii factori direct interesaţi să influenţeze consumatorii şi electoratul fără ştirea acestora. în SUA, din ’57 încoace, de când un oarecare Vicary a proiectat flash-uri de 1/3.000 de secundă cu mesaje precum drink Coke şi eat pop- corn, s-a pornit o adevărată campanie împotriva mesajelor subliminale. Ceea ce nu înseamnă că au dispărut cu totul din SUA. Un exemplu este campania prezi­denţială din 2000, când George Bush s-a confruntat cu Al Gore. Republicanii au venit cu un spot publicitar care avea pe o bandă neagră scris Bureaucrats Decides (Birocraţii au decis – n.r.), spotul făcea referire la propunerea democraţilor de a legifera comercializarea de droguri pe bază de pre­scripţie medicală. Cei de la CNN şi Fox News au descoperit, desfăşurând spotul cadru cu cadru că rats (şobolani – n.r.) apărea pentru o fracţiune de secundă pe tot ecranul înainte de desfăşurarea propriu-zisă a spotului. Aceasta presupunea că se făcea legătura cu folclorul electoral american Kill the rat, kill the cat, kill the dirty Democrat (Omorâţi şobolanul, omorâţi pisica, omorâţi-i pe nenorociţii de democraţi! – n.r.). La noi, prin legea audiovizualului este interzisă utilizarea de tehnici subliminale în cadrul publicităţii. Asta nu înseamnă că nu există mesaje subliminale în România.

Mesajul subliminal nu este o poveste. Psihologia îl explică astfel: stimuli vizuali, auditivi cu intensităţi variate, repetaţi obsesiv, persuasiv, sunt stocaţi într-un rezervor al conştiinţei latente, urmând a se obiectiva în acte comportamentale cu caracter social. Procesul în sine fiind mai mult sau mai puţin conştientizat de către individ, iar cauza în sine a actu­lui propriu-zis nu mai este luată în discuţie. Acesta (actul) pro- ducându-se automat”, explică psihologul Georgeta Ghinea.


Cap sau pajură? Mesaj subliminal sau mesaj subtil? Cap dacă e mesaj subliminal! Pajură dacă e doar subtil. Dar când avem mesaj subliminal şi când subtil? în Thailanda, o reclamă la îngheţata Swensens Light se derulează în felul următor: o linguriţă vine şi ia din îngheţată lăsând în urma sa o dâră asemănătoare unei femei extrem de sexy. Realizatorii recunosc şi chiar atrag atenţia asupra mesajului secundar, care este, de altfel, la fel de apetisant ca şi îngheţata căreia i se face reclamă. Este acesta un mesaj subliminal? Sau e mai degrabă un mesaj subtil, care face o paralelă nevinovată între sex şi îngheţată? Prezenţa într-un reportaj tv, doar pentru o se­cundă, a unei reclame la pro­dusul Y, chiar dacă e în fundal, e un mesaj subliminal sau o greşeală inofensivă, aceasta e întrebarea?

Psihologul Georgeta Ghinea crede că: „Toţi cei care au inventat reclama publici­tară cunoşteau foarte bine mecanismul psi­hologic despre care vorbim şi pe acest prin­cipiu şi-au bazat construcţia întregului pro­ces de lucru. Au dezvoltat adevărate tehnici de manipulare a comportamentului de cumpărare al individului. Flash-urile scurte, percutante, livrate repetat, cu intenţie, deci, au ca ţintă retina oculară care stochează în memoria vizuală imaginea produsului pe care doresc să-l promoveze. Apoi restul de stimuli auditivi şi de altă natură. Vorbesc aici despre tehnicile avansate pe computer de modificare a imaginilor, de redare a culorilor, a calităţii produsului. Mai exact, vorbesc despre deformarea realităţii. Toate acestea se stochează în rezervorul de care aminteam la un nivel subconştient (conştiinţa latentă) urmând apoi să se con­cretizeze în actul în sine de cumpărare a produsului. Exemple de reclame publicitare este inutil să dăm pentru că marea majori­tate se bazează pe acest procedeu de mesaj subliminal. Chiar dacă individul nu conştientizează nevoia imediată de cum­părare a produsului promovat în acest fel, vânzătorul de publicitate mizează pe sto­carea de rezervă pe care o produce în acest mod. Şi, fie individul va cumpăra pro­dusul, fie i-l face cunoscut prin repetare obsesivă. Ceea ce înseamnă pentru publici­tar că şi-a făcut treaba. Televiziunea, însă, foloseşte mesajul subliminal în scopuri şi mai periculoase pentru mentalul colectiv. Mă refer la interesele politice, despre care putem vorbi cu altă ocazie. însă procedeul despre care vorbim aici, mesaj subliminal, folosit de televiziune, s-ar putea descrie pe scurt astfel. Fiind mijlocul de informare cel mai facil, la îndemâna celui mai obişnuit individ de pe planetă, televiziunea reuşeste să inducă chiar şi ce e cel mai important pentru acesta. Difuzând o anumită ştire prima într-un jurnal, o plasează în mintea individului ca fiind cea mai importantă pen­tru el, urmărind prin asta interese care-i pot scăpa celui care înghite ştirea. Repetată şi plasată pe primul loc în ierarhie ca impor­tanţă, ştirea poate constitui pentru individ un punct de vedere livrat de altcineva, dar pe care-l va prelua şi-l va pune într-un act de comportament social (la vot, sa zicem), ca rezultat al mesajului subliminal cu caracter de modificare a mentalului colectiv. Mesajul sub­liminal, aşadar, poate îmbrăca diverse forme şi de aceea poate fi folosit de către cunoscători în foarte multe moduri şi cu foarte multe scopuri.”

Pe de altă parte, Miguel Goncalves, Creative Director al TEMPO Advertising, con­sideră că nu e un lucru iremediabil rău uti­lizarea de mesaje subliminale. „Da, se utili­zează subliminalul în publicitate. Să spunem că nu este foarte corectă utilizarea mesajelor subliminale în măsura în care nu ţi-o asumi. De pildă, utilizarea repetată a unui cadru fără nici o legătură cu celelalte 24 de cadre/se­cundă care compun imaginile în film. Un cadru care, să zicem, reprezintă logo-ul unei firme. Individul nu conştientizează logo-ul, dar sub­conştientul înregistrează că era vorba despre firma X. Despre existenţa unor mesaje subli­minale cu tentă sexuală se vorbeşte şi în legătură cu o serie de desene animate Disney precum Alladin, Mica Sirenă, The Lion King ş.a.m.d. Se discută despre subliminalul prezent în aceste producţii pentru copii sau cel puţin despre ceea ce pare a fi subliminal, ceea ce nu înseamnă că e imediat rău. Dar şi când spui faceţi asta ori ailaltă deoarece e bine fiindcă forţezi consumatorul să se gân­dească la produs. E tot subliminal. E tot sub­til. De asemenea, când un mesaj nu e uşor de înţeles chiar de la început şi obligă potenţialul consumator să se gândească la acel produs şi să se bucure când descoperă adevăratul mesaj, e un mod de a-l face pe individ să se simtă tratat ca fiinţă inteligentă. Aceasta e publicitatea, mesajul nu e explicit. Totuşi, când un produs căruia i se face publici­tate nu vă este de folos în gospodărie ori e chiar de proastă calitate, chiar dacă eu voi folosi mesajul subliminal pentru a vă determi­na să-l cumpăraţi, nu-l veţi cumpăra. Poate îl veţi lua o dată, să încercaţi, dar dacă nu e bun, nu-l veţi lua şi a doua oară. Dacă vă veţi uita la reclamele din jur probabil veţi descoperi o mulţime de mesaje subliminale. Marea lor majoritate sunt inocente. Cred că avem de-a face aici mai mult cu o teorie conspiraţionistă, decât cu o influenţă extraordinară asupra minţii consumatorului. Consider că se exagerează mult influenţa mesajelor sublimi­nale.”

Taguri:

Comentarii

 1. Firstly, is someone else noticing the specific Feed and also secondly just what exactly can’t I? I absolutely want to raise audience at this point so can potentially any individual point myself to the right feed?

 2. bonaire says:

  Great blog!! You should start many more. I love all the info provided. I will stay tuned 🙂

 3. Hello my significant other! I wish to state that this article is awesome, great written highlight virtually all vital infos. I must peer extra posts like that .

 4. Dawna Lamore says:

  This may pretty well in all probability be considered a rather method for dwelling use but much like a chef and before (40Years ago) breakfast cook I use pace and I flip my eggs by utilising a coated pan NO Spatulas contact my pans.Try it !

 5. payday loan says:

  Thanks a great deal for ones downright post.here is the words that sustains me to normal straight during my day. I have already been searching around for this site after being called them at a colleague and was thrilled while i was able to locate it after in search of reasonable length of time. Being a demanding blogger, i’m hopeful to remarked further ones taking initivative and adding to the city. True needed to comment to demonstrate my appreciation to your website as it is very intelligent to complete, and several writers tend not to accumulate acknowledgment they deserve. I am definite i’ll return all of which will send several of my friends.

 6. Yosh says:

  Best Links 2011…

  I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You’re incredible! Thanks!…

 7. new led watch Starting a website kind of like this one forced me to do some research and I found your post to be quite helpful. My content is centered around the idea of knowledge, fun and sharing. I wish you fine luck with your web site in the futur…

  Starting a website kind of like this one forced me to do some research and I found your post to be quite helpful. My content is centered around the idea of knowledge, fun and sharing. I wish you fine luck with your web site in the future and you can be…

 8. Phen375 reviews…

  This is very fascinating, You are a very professional blogger. I’ve joined your feed and look forward to looking for extra of your wonderful post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks! phen375 reviews…

 9. Great website…

  Cool post, I really enjoyed reading it. I will check out your site for some more content on this subject….

 10. Buy Fans says:

  Recommended Resources…

  […]the time to read or visit the content or sites we have linked to below the[…]…

Comenteaza